Tag Archives: Politiek

De Britten gaan internetverkeer monitoren

In het Verenigd Koninkrijk is ophef ontstaan over een plan om het internetverkeer van Britten te monitoren. Volgens de regering is monitoring nodig om terrorisme te bestrijden, maar volgens privacyvoorvechters gaat het plan veel te ver. Een wetsvoorstel zou de Britse inlichtingendienst GCHQ realtime toegang geven tot informatie over iemands internetgebruik. Die informatie zou twee jaar moeten worden opgeslagen. De inlichtingendienst zou daardoor, zonder tussenkomst van de rechter, te weten kunnen komen met wie iemand contact heeft gehad en welke websites iemand heeft bezocht.

Privacyorganisaties zijn bezorgd. Zo noemt de groep Big Brother Watch het plan een ‘unprecedented step’, die het Verenigd Koninkrijk op het niveau van China en Iran brengt.  

Continue reading

Share This:

Elatik en Stadsdeel Oost krijgen er weer van langs

Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan van diefstal of verduistering van vertrouwelijke informatie. Op Geenstijl.nl is zaterdag een deel van deze informatie gepubliceerd. Het gaat om verslagen van niet openbare vergaderingen, officiële raadsstukken en andere interne bestuursinformatie waartoe via een inlogcode toegang is gekregen.

De stukken gaan onder meer over het muziekcentrum MuzyQ, waarover al langere tijd onrust bestaat. Het stadsdeel stond garant voor het centrum, maar kreeg hierbij een miljoenenstrop te verwerken. Dit project kost zo veel geld dat de reserves van het stadsdeel tot onder de verplichte reservenorm slinken. Om deze weer aan te vullen moet er bezuinigd worden.

Diefstal van gegevens lijkt echter niet aan de orde: de inlog- en wachtwoordgegevens waren open en bloot te vinden op de publiek toegankelijke website van het stadsdeel.

Continue reading

Share This:

Netneutraliteit dichtbij in Nederland

In een ‘historisch’ debat heeft minister Verhagen het voorstel van de oppositie omarmd om netneutraliteit in de wet te verankeren. Als een van de eerste landen ter wereld wil het parlement een aantal cruciale wijzigingen in de telecomwet aanbrengen die deze neutraliteit garanderen. Netneutraliteit houdt in dat internetproviders geen websites, diensten of applicaties mogen blokkeren, afknijpen of belasten. Alhoewel de VVD een eigen wetswijziging had ingediend waar de providers nog wel die ruimte kregen, bleek dat hiervoor weinig steun was.

Het voorstel van D66, PvdA, GroenLinks en SP, kon op sympathie rekenen van minister Verhagen. ‘Ik omarm het amendement’, aldus Verhagen. Eerder beloofde de bewindsman al de motie Braakhuis uit te voeren. Volgens Verhagen hebben de operators het er naar gemaakt met hun dubieuze plannen om VoIP, chat of tethering te blokkeren of te tariferen. ‘Absoluut ongewenst en slecht voor de innovatie’, vond de minister.

Share This:

Overheidsdata naar bedrijfsleven

22 maart 2011

Overheidsdata worden in de toekomst zo veel mogelijk ter beschikking gesteld aan ondernemers. Denk daarbij aan de gegevens van het KNMI die buienradar gebruikt. ‘De schat aan overheidsdata leent zicht fantastisch voor innovaties. Dat levert de BV Nederland groei en banen op,’ aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dat zei na afloop van een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers uit de ICT-sector. Het beter benutten van ICT voor nieuwe producten en diensten is het belangrijkste uitgangspunt van de Digitale Agenda.nl, die in mei verschijnt. Deze Agenda is een uitwerking van de Europese plannen van Eurocommissaris Kroes voor Nederland en een uitwerking van de recent verschenen bedrijfslevenbrief. ICT vormt een belangrijke aanjager voor vernieuwingen in de industrie en dienstensector. Bijna 60 procent van de economische groei in de periode 1985-2006 is te danken aan ICT-toepassingen. De bijeenkomst met de sector had als doel om na te gaan hoe ICT nog beter benut kan worden voor innovatie in de Nederlandse topsectoren.

Continue reading

Share This:

Tegen uraniumverrijking: malware als politiek wapen

16 november 2010

Zoals wij hier al eerder meldden, is Stuxnet waarschijnlijk ingezet tegen de nucleaire aspiraties van Iran. Stuxnet is ontwikkeld om de kwaliteit van verrijkt uranium omlaag te brengen, zodat het niet meer gebruikt kan worden voor de productie van atoombommen. Dit suggereert nu ook Symantec, op basis van de bijdrage van een Nederlandse expert op het gebied van de programmering van industriële systemen. Stuxnet wijzigt de omwentelingssnelheid van electromotoren gedurende korte intervallen. Het doet dat alleen wanneer de motoren gedurende een bepaalde periode met een frequentie van 807 Hz tot 1210 Hz gedraaid hebben. Symantec wijst erop dat elektromotoren met zulke hoge toerentallen gebruikt kunnen worden voor uraniumverrijking. De antivirusleverancier vraagt zich hardop af of er andere toepassingen bestaan die dezelfde snelheden gebruiken. Zo ja, dan zou het bedrijf dat graag horen. Volgens de onderzoekers was het niet de bedoeling het verrijkingsproces tot stilstand te brengen. Dat zou te veel in de gaten lopen. In plaats daarvan moest Stuxnet de kwaliteit van het verrijkte uranium in zoverre omlaag brengen, zodat het niet meer gebruikt kon worden voor de productie van atoombommen.

Continue reading

Share This:

BVH: politie verbergt kritieke informatie

15 november 2010

De politieorganisatie heeft een vernietigend rapport over de centrale database BVH in een bureaulade gelegd. De verantwoordelijke korpsbeheerders hebben het rapport nooit te zien gekregen. Dat zei Henri Lenferink, korpsbeheerder van het korps Hollands Midden en burgemeester van Leiden, afgelopen zaterdag in EenVandaag, De hoofdcommissarissen moeten volgens Lenferink van het rapport hebben geweten. Ondanks het negatieve rapport ging het project gewoon door. De gekozen software en IT-architectuur was volgens het rapport van erg lage kwaliteit en slecht te onderhouden. Het zou leiden tot toename van de administratieve rompslomp. Een woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen heeft gezegd dat de hoofdcommissarissen van het rapport op de hoogte waren. Opstelten bekijkt samen met de korpsbeheerders of BVH moet worden vervangen. Diverse politici, onder wie VVD-politica Jeanine Hennis-Plasschaert, hebben de minister opgeroepen om het systeem niet te gebruiken. De Basisvoorziening Handhaving (BVH) is sinds eind 2009 bij alle 26 politiekorpsen in gebruik voor het melden van incidenten en het maken van processen-verbaal en persoonsdossiers.

Continue reading

Share This:

Buma en Brein ingeperkt ?

9 november 2010

Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) wil het auteursrecht in Europees verband moderniseren. Dat zei ze tijdens een conferentie in Frankrijk op 5 november jl. Kroes vindt dat het auteursrecht te versnipperd is en de belangen van creatieven onvoldoende beschermt. Ook vindt Kroes dat derde partijen, zoals uitgevers en belangenorganisaties zoals Buma/Stemra en BREIN, te veel macht hebben. Ze noemt hun positie ‘onhoudbaar’. De eurocommissaris wil dat overheden de handhaving van het auteursrecht weer op zich gaan nemen. Auteursrecht is geen doel op zich, zei Kroes, maar een middel om te garanderen dat kunstenaars hun werk kunnen blijven doen. De manier waarop nu over auteursrecht wordt gedacht, leidt ertoe dat miljoenen mensen gedemoniseerd worden. Kroes bedoelt daarmee mensen die via internet auteursrechtelijk werk downloaden en uploaden zonder toestemming van de rechthebbenden. Als het aanbod van digitale content groter is, zal illegaal downloaden en uploaden afnemen. ‘It irritates the public who often cannot access what artists want to offer and leaves a vacuum which is served by illegal content, depriving the artists of their well deserved remuneration’, aldus Kroes. De Europese Commissie zal binnenkort wetsvoorstellen voorbereiden voor verweesde werken en de positie van auteursrechtenbelangenorganisaties zoals Buma/Stemra en BREIN.

Continue reading

Share This:

Three-strikes in heel Europa ?

26 oktober 2010

De Franse president Sarkozy heeft zijn minister van buitenlandse zaken gevraagd om bij zijn EU-collega’s te lobbyen voor een three-strikeswetgeving. Dat blijkt uit een gelekte brief. De Franse burgerrechtenorganisatie La Quadrature Du Net publiceerde gisteren een gelekte brief van de hand van de Franse president Nicolas Sarkozy. In die brief vraagt Sarkozy zijn minister van buitenlandse zaken Bernard Kouchner om de Franse Hadopi-wetgeving bij zijn collegaministers van EU-landen te pushen. Die promotie zou moeten gebeuren op een internationale conferentie over vrijheid van meningsuiting op 29 oktober. Minister Kouchner houdt die conferentie naar aanleiding van een gezamenlijk voorstel van Nederland en Frankrijk om een gedragscode tegen internetcensuur op te stellen. Sarkozy wil dat de three strikes-wetgeving ook in deze gedragscode komt te staan. Het is opvallend dat deze conferentie wordt georganiseerd door de man van de hoofdlobbyist van mediareus Vivendi Universal. Voor Jérémie Zimmermann van La Quadrature Du Net is de aanpassing van de gedragscode dan ook een ‘duidelijk voorbeeld van de alliantie tussen de entertainmentindustrie en een paar politici die de openbare ruimte in hun greep willen houden om aan de macht te blijven’.

Continue reading

Share This:

En weer over de rechtmatigheid van ACTA

13 oktober 2010

Het is nog maar de vraag of de Europese Commissie wegkomt met het in achterkamers onderhandelen over zaken die het gebruik van internet aangaan. Er is twijfel over de rechtmatigheid. D66 eist via vragen in het Europees Parlement opheldering over ACTA nu het ‘een handhavingsverdrag’ blijkt te zijn, terwijl het eerder als handelsverdrag is gekenmerkt. De geheimzinnigheid zou daarmee kunstmatig zijn en daarmee ondemocratisch. Dat is in de ogen van de partij problematisch, omdat een gedeelte over handhaving op internet gaat en dat daarmee eigenlijk alle burgers worden getroffen, die geen inspraak hebben. Ondertussen staat volgens de partij netneutraliteit, de vrijheid van internet en de toegang tot internet ter discussie. Aanleiding is een persconferentie van de Europese Commissie (EC), waarin een ‘bron’ spreekt over een handhavingsverdrag om de inbreuk op intellectueel eigendom tegen te gaan. Dat lijkt haarkloverij, maar is het niet. Een handelsverdrag wordt namelijk in het diepste geheim besproken, omdat het beurskoersen en valuta kan beïnvloeden. Maar in ACTA staat nauwelijks iets over handel en het gaat vooral om de handhaving. Nu ook de EC dit stelt, roept dat de vraag op of het overleg wel in achterkamers had moeten plaatsvinden.

Continue reading

Share This:

Hoe Internet te beschermen tegen politiek

21 september 2010

De Raad van Europa werkt aan een verdrag dat de politieke invloed op het internet moet beperken. Ook spreekt het verdrag zich uit over netneutraliteit en open standaarden. Het voorstel behelst twaalf basisprincipes waaraan landen zich moeten houden als het gaat om de onafhankelijkheid van het internet. Het ontwerpverdrag is naar buiten gekomen tijdens het Internet Governance Forum in Litouwen. Het zou een bindende afspraak moeten worden voor alle bij de VN aangesloten staten. Dat omvat naast landen met internetcensuur, zoals China en Iran, ook landen met internetfilters, zoals Australië. De staten zouden beter moeten samenwerken om het netwerk te beschermen tegen aanvallen en terrorisme. Daartoe moet informatie over kwetsbaarheden worden gedeeld. Een ander grondbeginsel is de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast moet de netneutraliteit worden gewaarborgd.

Continue reading

Share This:

Vingerafdrukken in Franse handen ?

16 september 2010

De Tweede Kamer maakt zich zorgen om de bouw van een vingerafdrukdatabase door een Frans bedrijf. Kamerfracties willen de opslag niet in buitenlandse handen geven. Volgens de regering gaat het echter om een misverstand. In de zomer van 2009 werd wetgeving aangenomen waardoor de vingerafdrukken van alle Nederlanders die een nieuw paspoort aanvragen in een centrale database komen te staan. Demissionair minister Ernst Hirsch Ballin heeft gezegd dat deze database door een Frans bedrijf wordt gebouwd. De Tweede Kamer maakt zich daar ‘grote zorgen’ over. Zo reageerde PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman ‘geschokt’. Volgens hem wordt het beheer van de vingerafdrukken aan een andere natie toevertrouwd, zonder dat de Franse minister van Binnenlandse Zaken bij problemen ter verantwoording kan worden geroepen. Volgens VVD-parlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert wordt in het jaarverslag van inlichtingendienst AIVD juist expliciet gewaarschuwd voor het uitbesteden van databanken aan al dan niet buitenlandse private partijen. Dat zou risico’s van spionage met zich meebrengen. Ook de SP reageerde verontrust.

Continue reading

Share This:

Bezuinigingen bij overheid nekken IT-bestedingen

3 augustus 2010

Uit de ICT Barometer van Ernst & Young blijkt dat de ICT sector in een dip zit. De ICT Indicator daalt van 104 naar 81 en bereikt daarmee het niveau van december 2009. De indicator is gebaseerd op de conjuncturele ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden voor interne ICT’ers, de inhuur van externe ICT-ers en de verwachte budgetten/bestedingen in de komende 12 maanden van het bedrijfsleven en overheid aan hardware, software en IT-services. Hoewel de ICT Indicator in mei nog een aanzienlijke stijging vertoonde, is de voorspelling dat de index in de komende 12 maanden nauwelijks boven de 100 punten zal komen. Casper Kruijt, sectorleider Technology bij Ernst & Young: 'In mei gaven we al aan dat de overheid zal proberen de ICT-investeringen omlaag te brengen terwijl de ICT-bestedingen in het bedrijfsleven nog uit de startblokken moeten komen'. De overheid zal naar verwachting minder investeren in hardware en software. Voor de komende 12 maanden verwacht nog slechts 25% van de ondervraagde managers dat de bestedingen aan hardware zullen groeien (was 41% in mei), 24 % ziet een afname (was 16% in mei). Hetzelfde geldt voor de investeringen in software: de komende 12 maanden voorziet nog maar 39% van de overheidsmanagers een groei (53% in mei) terwijl 15% een afname verwacht (13% in mei). Ook de uitgaven aan IT-services dalen de komende 12 maanden aanzienlijk bij de overheid: 22% voorspelt een groei (38% in mei), 42% ziet een afname (27% in mei).

Continue reading

Share This:

Open source geen vies woord ?

14 juli 2010

Volgens eurocommissaris Neelie Kroes is 'open source' geen vies woord meer. Dat zegt ze in haar openingstoespraak voor Guadec, een conferentie voor gebruikers en ontwikkelaars van de open source desktopomgeving Gnome. De conferentie vindt plaats vanaf 24 juli 2010 in Den Haag, maar de video is nu al te zien op de website van de organisatie. 'Het was altijd een vies woord, een eng woord. Niemand durfde het aan om opensource-oplossingen aan te bevelen binnen publieke organisaties. Wie zal ons technische ondersteuning verlenen en wat als we worden aangeklaagd voor het doen van inbreuk op iemands anders intellectuele eigendomsrechten ?', zegt Kroes in de video die als opening van de conferentie dient en nu al openbaar is gemaakt. Volgens Kroes is het tij echter aan het keren: 'We hebben nog geen eerlijk speelveld, maar gelukkig is de houding ten opzichte van open source software aan het veranderen.'  De eurocommissaris wijst op overheidsprojecten in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Maar ook binnen de private sector zijn er 'dingen aan het veranderen.' Kroes: 'Tegenwoordig verklaren bedrijven trots dat ze niet alleen open source software gebruiken, maar ook eraan bijdragen.'

Continue reading

Share This:

Minder, maar toch meer (?)

6 juli 2010

Het stimuleringsplan voor open standaarden (in combinatie met open source) krijgt minder geld dan vorig jaar. Toen was het budget voor NOiV (Nederland Open in Verbinding) 1,35 miljoen, maar met een 'bonus' van 2,3 miljoen daar bovenop. Die 3,6 miljoen was volgens het NOiV krap. Voor 2010 wordt bijna 1 miljoen minder toegekend: 2,7 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) zet deze verlaging van budget neer als een verdubbeling. Dat meldt demissionair minister Maria van der Hoeven in de voortgangsrapportage over NoiV aan de Tweede Kamer. De 1,35 miljoen extra wordt vergeleken met het basisbudget dat jaarlijks geldt voor het actieplan. NOiV, tegenwoordig onderdeel van ICTU, claimde in februari vorig jaar al extra geld. Het stelde toen in het eigen jaarplan dat er 2,3 miljoen euro extra nodig was om de doelstellingen voor 2009 te halen. Hierna meldde EZ dat er geen sprake was van budgetverhoging, waarna het jaarplan offline gehaald werd. Staatssecretaris Heemskerk kende in maart de gevraagde 2,3 miljoen wel toe. Dit ondanks de afzwakking van het actieplan, dat niet langer dwingend voor gemeenten geldt.

Continue reading

Share This:

Kroes wil af van ‘gesloten software’

10 juni 2010

Eurocommissaris Neelie Kroes waarschuwt Europese lidstaten voor gesloten software, zoals die van Microsoft, omdat dit tot een dure vendor lock-in kan leiden. Open source heeft de voorkeur. Volgens Kroes kunnen overheden van lidstaten zichzelf onbedoeld tientallen jaren opsluiten in een rigide softwarestramien, als gekozen wordt voor Microsoft als standaard voor ict-systemen. Daarom wil Kroes gedetailleerde richtlijnen maken voor Europese regeringen om hen aan te sporen andere software te gebruiken. Ze wil vooral de aandacht vestigen op open source programma's. Door die richtlijnen wil Kroes voorkomen dat gekozen wordt voor gesloten software, waardoor er een vendor lock-in kan ontstaan. Een vendor lock-in op softwaregebied kan er voor zorgen dat de afnemer gedwongen blijft bepaalde software te kopen omdat dit het enige is dat aansluit op de gekozen standaard. De keus voor een gesloten systeem kan veel invloed hebben op de rest van de industrie.

Continue reading

Share This:

EU akkoord met IT-plan van Kroes

31 mei 2010

Het plan van EU-commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) voor meer internet in Europa is maandag aangenomen door ministers van de 27 EU-landen. De ministers, onder wie Maria van der Hoeven (Economische Zaken) stelden dat meer en efficiënter internet het leven van Europeanen kan verbeteren. Ze denken dan aan betere gezondheidzorg, veiliger verkeer, nieuwe mediakansen en makkelijker toegang tot diensten over de grens. 'Een erg belangrijk moment', zei Kroes over de unanieme goedkeuring door de ministers. Het besluit zet de deur open voor een hele reeks acties op haar vakgebied. 'Die moeten leiden tot meer banen, meer welvaart en een beter dagelijks leven van burgers en bedrijven', zei de EU-commissaris. Zo wil ze meer breedbandinternet in Europa. Nederland heeft al veel breedbandinternet, maar de meeste andere EU-landen zijn nog niet zover met dit snelle internet.

Continue reading

Share This:

Besparen met open source en ‘cloud’?

20 mei 2010

De Tweede Kamer geeft de Rekenkamer de opdracht door te rekenen hoeveel de overheid kan besparen met open source en open standaarden. Ook cloud-computing wordt onderzocht. De beide moties zijn op de laatste stemmingsronde voor de landelijke verkiezingen aangenomen en zullen in de praktijk pas bij een nieuwe Tweede Kamer tot concreet resultaat leiden, die dan ook op de uitvoering zal toezien. De eerste motie is ingediend door SP-kamerlid Arda Gerkens en leidt ertoe dat het parlement de Algemene Rekenkamer officieel verzoekt om een onderzoek te doen hoeveel geld er nou precies te besparen valt als er een overstap op open standaarden wordt gemaakt. Ook willen de politici weten wat er te besparen valt met open-sourcesoftware. Daarbij gaat de vraag niet alleen om het Rijk, maar zou meteen ook naar de gemeenten moeten worden gekeken. Of dat onderzoek er daadwerkelijk komt, is nog onzeker. Het is theoretisch mogelijk dat Algemene Rekenkamer het verzoek weigert. 'Ik hoop van harte dat ze dit onderzoek oppakken, omdat ik juist hun expertise erg hoog acht', zegt Gerkens. 'Kijk ik heb hoge verwachtingen van de uitkomst. Volgens mij kunnen we zeker miljoenen besparen, maar ik zou ook niet vreemd opkijken als het om miljarden blijkt te gaan'.

Continue reading

Share This:

Kroes wil Europese internetmarkt

19 mei 2010

Neelie Kroes presenteert haar Digitale Agenda met zeven speerpunten, waaronder één open Europese digitale markt. Dit moet piraterij tegengaan en de economie stimuleren. Dat maakt de eurocommissaris bekend tijdens de presentatie van haar Europese plannen. Hierin zet Kroes uiteen dat een open digitale markt significant zal bijdragen aan de economische groei van de Europese Unie (EU). 'In the 21st century, information and communication technologies have a crucial role to play in creating sustainable jobs and boosting Europe's economic growth, as outlined in the Europe 2020 Strategy, and so contributing to our economic recovery and long-term prosperity. While the ICT sector is responsible for 5 per cent of European GDP it is responsible for no less than 50 per cent of our productivity growth. Digital technologies also have a key role to play in improving people's daily lives, for example in terms of increasing consumer choice, better access to information, entertainment and other services, improving healthcare and tackling environmental challenges like climate change', zo stelde ze op een persverklaring vanochtend. Zij benadrukt dat om het volledige potentieel uit de digitale belofte te halen, alle lidstaten, de IT-sector én grote economische spelers volledig moeten meewerken.

 

Continue reading

Share This:

Eerste Kamer tegen centraal EPD

10 mei 2010

Landelijke koppeling van het elektronisch patiëntendossier is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de Eerste Kamer vindt het bijna vijftig miljoen euro kostende landelijke systeem te duur. VVD-senator Heleen Dupuis noemt het wetsvoorstel ‘absoluut prematuur’ en ‘een veel te griezelig avontuur’. SP-senator Tineke Slagter: ‘In het jaar dat dit wetsvoorstel bij ons in de Eerste Kamer ligt, is er al zoveel veranderd dat er geen wettelijke basis meer is.’ Maar er is niet alleen forse kritiek van de oppositie. Ook het CDA keert zich tegen het voorstel van de eigen demissionair bewindsman Klink. ‘Als de wetgever iets wil wat al die dokters niet willen, dan kun je er maar beter niet aan beginnen’, zegt CDA-senator Hans Franken over het volgens hem nog ‘onvoldragen wetsvoorstel’. De Eerste Kamer heeft forse bezwaren tegen de oprichting van het zogenaamde ‘landelijk schakelpunt’. Hiermee kunnen artsen, apothekers en specialisten door het hele land gegevens inzien. In de praktijk komt het volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zelden voor dat een dokter in Groningen patiëntgegevens uit Zeeland nodig heeft. Vice-voorzitter Paul Habets: ‘Zo’n 95 procent van de communicatie tussen hulpverleners vindt binnen de regio plaats, waarom dan zo’n ingewikkeld systeem optuigen dat huisartsen alleen maar geld kost?’

Continue reading

Share This:

Aankoopbeleid overheid beperkt innovatie- en leveringsvrijheid

29 april 2010

De ondernemers- en innovatievrijheid in de ICT-sector wordt in Nederland beperkt. Een ondernemer, die zaken wil doen met de rijksoverheid, mede-overheden of semi-publieke instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, ziet zich al jaren geconfronteerd met allerlei juridische regels, die de contractsvrijheid beperken. Maar in toenemende mate scherpen politiek en openbaar bestuur de voorschriften voor de inkoop van IT beleidsmatig verder aan. Toch liggen er commerciële kansen voor leveranciers. Dat blijkt uit het zojuist verschenen rapport Zakendoen met de overheid; Public procurement voor ICT- leveranciers van bedrijfsjurist en industrieanalist Mr. Victor de Pous. Alleen al het communautaire aanbestedingsrecht is dusdanig complex, dat zij tot forse interpretatieconflicten leidt, die steeds vaker voor de rechter komen. Kleine ondernemers en start-ups in de informatie- en communicatietechnologiesector vallen doorgaans buiten de boot. Vervolgens hebben overheidsleveranciers te maken met inkoopvoorwaarden — algemene en IT-voorwaarden — van departementen, provincies en bijvoorbeeld gemeenten. Maar de sector hanteert ook eigen licentie- en verkoopvoorwaarden. Dit leidt tot een 'battle of the forms'.

Continue reading

Share This: