Tag Archives: Patenten

Apple-Android

De zaak tussen Apple en Samsung is breed uitgemeten, en behoorlijk complex geworden, met patentclaims in verschillende rechtsgebieden. Apple ging uiteraard achter Samsung aan omdat het de populairste Android-producent is. Het is geen groot geheim dat het Apple eigenlijk om Google’s besturingssysteem te doen is. 

De klacht dat Samsung het uiterlijk van Apple heeft gekopieerd, levert geen problemen op voor Android. De uitspraak kan wel van invloed zijn op hoe fabrikanten die toestellen met dit besturingssysteem maken met het ontwerp omgaan. De risico’s voor Android zitten hem meer in de interface-elementen waar Apple copyright op heeft.

Google werkt er al jaren aan om Android minder sterk op Apple’s iOS te laten lijken. Al langere tijd schuift Google weg van een grid van pictogrammen naar een homescreen met vooral widgets. Google’s webwinkel Play maakt ook steeds meer gebruik van aantrekkelijke widgets, zoals virtuele boekenkasten en scrolbare app-suggesties. Hiermee krijgen homescreens, vooral op tablets, een heel ander uiterlijk dan bij iOS.

Continue reading

Share This:

Berners-Lee voor de rechtbank

Tim Berners-Lee, uitvinder van het web, is afgelopen dinsdag in Texas als getuige opgeroepen in een patentrechtszaak. Deze zaak is aangespannen door het bedrijf Eolas, dat samen met de Universiteit van Californië beweert over patenten te beschikken voor de techniek om interactieve elementen te gebruiken in en op een website. 

De inzet van de rechtszaak is hoog. Wanneer Eolas in het gelijk wordt gesteld, zou elke website die gebruik maakt van onder meer streaming video’s en bewegende afbeeldingen royalty’s moeten afdragen. 

Google, Amazon en Yahoo betwisten de rechtmatigheid van de patenten. Zij hopen met de getuigenis van de webuitvinder de jury te overtuigen dat de techniek voor interactieve elementen al in omloop was vóór het Eolas-patent. De techniek is daarmee een basiselement van het World Wide Web.

Continue reading

Share This:

Overwinnend Microsoft in patentenoorlog

De jarenlange wapenwedloop van mobiele patenten ontaardde in 2011 in een felle oorlog tussen techgiganten als Apple, Samsung, Microsoft, Motorola, HTC en Google. De patentstrijd begon al vóór 2011 met rechtszaken tussen Apple en Nokia. Vooral Apple en Samsung maakten elkaar via de rechter het leven zuur, zonder veel succes. Webwereld haalde het wereldnieuws na ontdekking dat Apple, bewust of onbewust, met visueel bewijs had geknoeid. Dat was zowel in Duitsland als in Nederland het geval. In beide zaken liet de rechter het fotografische materiaal uiteindelijk volledig buiten beschouwing, omdat Apple’s ontwerprechten zich beperken tot een serie tabletschetsen, die in 2004 al zijn gedeponeerd.

In Nederland diskwalificeerde de rechter Apple’s designclaims, in Duitsland werd de Galxy Tab 10.1. wel verboden. Maar Samsung deed deze uitspraak weer teniet. In december kwam het met een licht aangepaste versie van de tablet die door de rechter wel werd toegestaan. In Nederland behaalde Apple slechts een Pyrrhus-overwinning: met een softwareupdate wist Samsung het ene Apple-patent eenvoudig te omzeilen. 

Continue reading

Share This:

Google in problemen bij EU

De Europese Commissie stuurt Google de voorlopige conclusies van het antitrustonderzoek naar het zoekbedrijf. Het document telt meer dan 400 pagina’s, althans dat is wat de Financial Times weet te melden. Begin volgend jaar zal de mededingingstak van de Europese Commissie zijn voorlopige conclusies aan Google sturen. Deze ‘Statement of objections’ bevat de voorlopige conclusies van het antitrustonderzoek en is een van de laatste stappen in zo’n onderzoek. Google krijgt daarna nog twee maanden de tijd om zich te verdedigen en dat verweer neemt de Commissie mee in het definitieve oordeel.

De zaak kwam begin 2010 aan het rollen met klachten van drie kleine zogenaamde verticale zoekmachines Foundem, Ejustice.fr en Ciao. Maar sindsdien hebben meer bedrijven klachten ingediend tegen Google, onder Microsoft. Verschillende rivalen hebben zich, onder leiding van Microsoft, verenigd in de lobbyclub FairSearch.org.

Continue reading

Share This:

Contactlens als computerscherm

Babak Amir Parviz, een associate professor electrical engineering verbonden aan de universiteit van Washington in het Amerikaanse Seattle, heeft een prototype van een contactlens ontworpen die beelden en berichten projecteert in je gezichtsveld, als een soort virtueel scherm. Het onderzoek staat in het blad Journal of Micromechanics and Microengineering. Parviz werkte samen met de ophthalmoloog Tueng Shen (van zijn eigen universiteit) en onderzoekers van de Universiteit van Aalto in Finland, geleid door Markku Sopanen.

Parviz draagt zelf contactlenzen en specialiseert zich in het ontwerpen van nanodeeltjes, die tot duizend keer dunner zijn dan een menselijk haar. Hij vat het zo samen in Discovery News: ‘Five years ago, it was something like science fiction. When we started to discuss integrating things into a contact lens, people were laughing’, zo zei hij. ‘Now it’s real’.

Zijn heeft de contactlens gemaakt uit minicomponenten, waaronder een elektronisch circuit, een antenne en in het midden een piepklein ledlampje dat oplicht als het een draadloos signaal binnenkrijgt. Omdat de afstand tussen de pixel en het oog zo klein is, kan het menselijk oog deze beelden niet zien. Daarom ontwikkelde het team een superdunne tweede lens waardoor de mens het licht van het ledlampje wel helder kan zien.

Continue reading

Share This:

Science Fiction als bewijs

Samsung zet science fiction in om te bewijzen dat Apple’s tablets zich niet kunnen baseren op patenten en dat er ‘prior art‘ is die de validiteit van de patenten onderuit haalt. In het geschil met Apple over het ontwerp van de Samsung Galaxy, beroept het Zuid-Koreaans bedrijf zich op de sciene fiction film ‘2001, a space odyssey’ van de Britse filmmaker Stanley Kubrick. In de film gebruiken acteurs tijdens hun maaltijd een ‘persoonlijk computertoestel’ die lijkt op een tablet en de iPad in het bijzonder.

Samsung vecht niet alleen in Europa met Apple over het D’889-patent. Dit gaat over het ontwerp van de iPad, waardoor de verkoop van de Samsung Galaxy in Duitsland verboden is. Ook strijden beide partijen in de Verenigde Staten met elkaar.

Continue reading

Share This:

Microsoft veroordeelt voor het schenden van patenten

De Supreme Court in de VS oordeelt unaniem dat er helder en overtuigend bewijs nodig is om een patent ongeldig te verklaren. Daarmee blijft het patent van het Canadese bedrijfje i4i overeind en moet Microsoft bijna 300 miljoen dollar boete betalen. We hebben hier al eerder op dit conflict, dat al loopt vanaf 2007, geschreven. Zie hier, hier en hier.

Het Canadese i4i klaagde Microsoft aan wegens inbreuk op een patent voor ‘custom XML’. Microsoft moest i4i maar liefst 290 miljoen dollar betalen én Word aanpassen. Microsoft verloor alle eerdere beroepsronden. Het vonnis reikt verder dan de zaak i4i versus Microsoft. De Hoge Raad doet principiële, richtinggevende uitspraken om helderheid te scheppen in de jurisprudentie. De impact van de rechtszaak is enorm. Het gaat om de wijze waarop patenten moeten worden geïnterpreteerd, door zowel de US Patent and Trademark Office (USPTO) als de industrie. Microsoft betoogde dat het oneerlijk is dat een aanklager (de houder van het patent) slechts aannemelijk hoeft te maken dat de tegenpartij inbreuk maakt. Maar om datzelfde gewraakte patent door de rechter ongeldig te laten verklaren is een veel zwaardere bewijslast nodig.

Share This:

Patentoorlog

23 maart 2011

De IT-industrie, aangevoerd door Microsoft, staat lijnrecht tegenover wetenschappers, militairen en zelfs de Amerikaanse overheid in een groot juridisch gevecht over dubieuze patenten. Het juridisch gevecht tussen het bedrijf i4i en Microsoft draait uit op een duel der giganten, met in elke hoek van de ring een enorme batterij aan medestanders. Microsoft heeft vrijwel de complete IT-industrie naast zich gekregen. Onder de 60 medestanders zijn illustere namen als Google, Apple, Cisco, Intel en ‘zelfs’ open source-leverancier Red Hat. Daarnaast doen de Electronic Frontier Foundation en 37 rechten- en economieprofessors mee. Maar het kamp van i4i kan meer koppen tellen in de achterban. Ruim 100 bedrijven, organisaties en wetenschappers staan aan de zijde van het Canadese bedrijf. Onder die medestander bevindt zich sinds ook kort de Amerikaanse overheid. Verder zijn er militairen en kapitaalinvesteerders achter i4i gaan staan. De mogelijke impact van de rechtszaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof is dan ook enorm. Het gaat om hoe patenten nu moeten worden geïnterpreteerd, door zowel de US Patent and Trademark Office (USPTO) als de industrie. Het gaat hier voornamelijk om de term ‘bad patents’. Dat zijn patenten die wel als zodanig zijn erkend door de USPTO, maar die zodanig breed zijn geformuleerd dat ze feitelijk innovaties in de weg staan, zegt het kamp van Microsoft.

Continue reading

Share This:

Touchsensoren in nylondraad

4 maart 2011

Japanse onderzoekers hebben touchsensoren verweven in nylondraden, die onder andere gebruikt kunnen worden in kleding. De sensoren kunnen dan informatie geven over wat de drager van de touchkleding aan het doen is. De ingebouwde sensoren zijn een micrometer dik, van het capacitieve soort en verweven in nylondraden die eveneens een dikte van een micrometer hebben. De onderzoekers zijn erin geslaagd om van de nanodraden een stuk stof te maken met een lengte van 1,2 meter. Uiteindelijk moeten daaruit kledingsstukken worden gevormd waarmee het mogelijk wordt om te registereren wat er rondom de drager van het materiaal gebeurt. Volgens de onderzoekers kan dit echter eerder al toegepast worden in ziekenhuizen voor bedpatiënten. Door bedlakens uit te rusten met de touchsensoren kan bijvoorbeeld worden geregistreerd wanneer een patiënt uit bed valt. Voor het fabriceren van de touchdraden werd een stuk nylondraad verweven met een organisch geleidend materiaal met daaromheen een laag niet-geleidend materiaal. De sensoren kunnen op deze manier aanraking registreren, waarbij informatie over sensorische input naar een computer kan worden gestuurd.

Continue reading

Share This:

Patenten op e-commerce niet afgedwongen

13 december 2010

De Amerikaanse rechtbank heeft de brede patentclaims van Paul Allen, mede-oprichter van Microsoft, afgewezen. Het verzoek hiertoe van Google is ingewilligd. De rechter is het met Google, Apple en negen andere bedrijven eens dat de claims van Allen onvoldoende onderbouwd zijn en ook nog eens te breed zijn ingeschoten. Dit meldt het juridische IT-nieuwsblog Groklaw. De rechtbank schaarde zich in een vonnis achter een motie van Google, Apple, Facebook, Yahoo en andere bedrijven die juridisch in de tegenaanval zijn gegaan nadat Allens bedrijf Interval Licensing hen afgelopen zomer had aangeklaagd. Allen heeft volgens Groklaw nog de mogelijkheid om een gewijzigde aanklacht in te dienen voor 28 december. Die tweede poging moet dan wel specifieker zijn dan de huidige versie. De vier patenten waarover Allen de internet-giganten aanklaagt hebben betrekking op basale technieken voor e-commerce. Ze zijn tussen maart 1996 en september 2000 ingediend, en tussen maart 2000 en september 2004 toegekend.

Continue reading

Share This:

Software voor de ontwikkeling van foutloze software

28 oktober 2010

Onderzoeker Marieke Huisman van het onderzoeksinstituut Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT) krijgt 1,3 miljoen euro om een technologie te ontwikkelen die helpt voorkomen dat bij het bouwen van software fouten worden gemaakt. De subsidie is afkomstig van het agentschap European Research Council (ERC). Het CTIT waarvoor Huisman werkt, is een onderdeel van de Universiteit Twente. De onderzoeker gaat proberen met wiskundige modellen ervoor te zorgen dat software vaker foutloos ontwikkeld wordt. Dat gebeurt gedeeltelijk met de programmeertaal Java, maar Huisman wil die techniek uitbreiden en toepasbaar maken voor andere soortgelijke programmeertalen. ‘Computers worden steeds sneller en kunnen steeds meer’, aldus Huisman. ‘Toch lijkt de grens zo langzamerhand bereikt te zijn. Het is niet meer mogelijk om processoren nog sneller te laten werken’. Om dat probleem op te lossen, zullen steeds vaker multi-core processoren gebruikt worden om tegelijkertijd berekeningen te doen. Om ervoor te zorgen dat een programma goed werkt, moet de software op de processor beschrijven welke berekeningen tegelijkertijd gedaan kunnen worden. Daar gaat volgens Huisman nog wel eens iets mis.

Continue reading

Share This:

EU-patentsysteem juridisch onacceptabel

26 augustus 2010

Het Europese Hof van Justitie neigt naar afwijzing van een centraal patentsysteem voor de EU omdat dit juridisch niet strookt met de EU-verdragen. Uit een uitgelekt document blijkt dat de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de plannen om te komen tot een centraal Europees patentsysteem wil afschieten. Europese bedrijven zijn al jaren voorstander van een EU-brede aanpak van patenten omdat dit de innovatie zou stimuleren. Het huidige systeem van patentregistraties in elk land is duur en onpraktisch, zeker voor kleine bedrijven. Maar volgens de advocaat-generaal past het voorgestelde centrale patentsysteem niet bij de verdragen van de oprichting van de EU. De advocaat-generaal uit ook haar twijfels bij de implementatie van zo’n EU-breed systeem, vooral bij de instelling van een nieuw Patent Court (PC). Die zou mogelijk bij toekomstige uitspraken de bestaande EU-wetgeving negeren, denkt de advocaat-generaal.

Continue reading

Share This:

Europese Softwarerichtlijn onduidelijk

9 augustus 2010

De Europese Softwarerichtlijn is onduidelijk. Het huidige auteursrecht op software schiet op veel aspecten tekort en geeft onvoldoende bescherming. Het is onduidelijk of een programmeertaal auteursrechterlijk is beschermd. De vraag is ook of het auteursrecht bescherming biedt tegen het kopiëren van functies van een softwareprogramma en het kopiëren van interfaces. Een Britse rechter vindt dat het Europese Hof van Justitie daarover nadere uitspraken moet doen. De rechter kwam tot die conclusie in een zaak die is aangespannen door SAS Institute, een leverancier van business intelligence-software, tegen het softwarebedrijf World Programming. SAS Institute beschuldigt World Programming ervan dat het het auteursrecht schendt door een programma te schrijven dat in de programmeertaal van SAS geschreven programma’s kan uitvoeren. Daarbij heeft World Programming de programmeertaal van SAS uitvoerig bestudeerd en de bedoeling van bepaalde functies achterhaald uit de bijgeleverde handleidingen. Daardoor was het bedrijf in staat een concurrerend softwareprogramma op de markt te brengen.

Continue reading

Share This:

SCO-‘bewijs’ gepubliceerd

12 juli 2010

SCO-advocaat Kevin McBride (ook de broer van SCO-CEO Darl McBride) heeft delen van het bewijs van SCO tegen Linux online gezet. Dat deed hij vlak nadat SCO opnieuw in beroep ging. McBride zette de 'PDF's online op verzoek van een commentator op de website van zijn advocatenpraktijk annex blog. In totaal haalt McBride 46 voorbeelden aan van code die vanuit het door SCO gelicenceerde Unix zou zijn opgenomen in de Linux-broncode. Zoals verwacht gaan de vergelijkingen van de code vooral in op specifieke onderdelen. Componenten als LibElf (een implementatie van SVR4, een belangrijke Unix-OS uit 1988) en de STREAMS worden aangehaald als bewijs voor copy-paste van Unix naar Linux. Het is het eerste bewijs dat ook daadwerkelijk openbaar is gemaakt. Volgens McBride ligt nog veel meer aan bewijs voor de rechter, maar dat kan volgens hem niet worden geopenbaard vanwege rechterlijke bescherming. In de reacties op het stuk wordt het bewijs dat McBride heeft gepubliceerd sterk bekritiseerd. LibElf is beschikbaar onder de BSD-licentie en is dus gewoon een vrij component, terwijl STREAMS helemaal niet is geïmplementeerd in de Linuxkernel. Daarvoor, zo schrijft Slashdot-commenter Tom Hudson, is een add-on nodig (LiS), die op zichzelf niet eens STREAMS implementeert en alleen de protocollen vertaalt.

Continue reading

Share This:

Apple op weg naar ‘wearable technology’ ?

26 maart 2010

Het lijkt erop dat computerfabrikant Apple naar de toekomst van technologie aan het kijken is. Het bedrijf heeft Richard DeVaul aangenomen. DeVaul is expert op het gebied van 'draagbare technologie'. DeVaul's nieuwe positie is 'senior prototype engineer' bij Apple. Zijn taak is het ontwikkelen van prototypes van nieuwe gadgets. Slechts zeven mensen binnen Apple weten waar de persoon in deze positie aan werkt, waaronder Steve Jobs en hoofddesigner Jonathan Ive. Het is dus niet meteen duidelijk waar DeVaul binnen Apple precies mee bezig is. In het verleden ontwierp hij al een diverse apparaten die geïntegreerd kunnen worden in de kleding van de gebruiker. Dit is dan ook zijn expertisegebied, dus het is waarschijnlijk dat hij ook bij Apple op dit vlak bezig zal gaan.

Continue reading

Share This:

Na de iPad nu de nPad

3 maart 2010

Distributeur IDCP toont op zijn Cebit-stand in Hannover een prototype van de nPad, een tablet met 10,2 inch touchscreen. Het gaat volgens Jan Boers van IDCP om een testversie, bedoeld om interesse voor een dergelijk apparaat op de zakelijke markt te polsen. De nPad komt uit de koker van Hugo Leijtens van Nexocial uit het Chinese Chengdu. De ondernemer voorziet zakelijk gebruik van tablets en wil deze apparaten laten samenwerken met Nexocials Enterprise 2.0-platform, dat gebruikmaakt van Sharepoint. De nPad draait Windows 7 en heeft een eigen touchinterface. Het prototype is wat dikker (22 mm), groter en zwaarder dan Apple's iPad. Leijtens vindt 'de iPad … voor zakelijk gebruik niet ideaal. Door een tablet met Windows 7 te maken is dit type apparaat interessanter voor gebruik binnen zakelijke IT-omgevingen'. Nexocials interface moet veelgebruikte toepassingen makkelijk toegankelijk maken via een scherm met grote iconen. In het prototype is het aanraakscherm nog van het resistieve soort. Er wordt gewerkt aan een versie met capacitief scherm, zoals het apparaat van Apple. De tablet verschijnt volgens Leijtens onder meer in een uitvoering met 3G-verbinding en 16 GB SSD. 'Hij kan voor ongeveer 500 euro in Nederland verkocht worden'.

Continue reading

Share This:

En dat is één !!!

11 februari 2010

Als de slechte grappen over de iPad van Apple een beetje verdwijnen en iedereen zich opmaakt voor de lancering van het apparaat in maart, heeft een Brits bedrijf een concurrerend product op de markt gebracht onder de naam, waarvan iedereen dacht dat Apple die zou gebruiken. X2 Computing, gespecialiseerd in kleine, mobiele apparatuur noemt zijn nieuwe computer de iTablet. In twee versies nog wel, met een 10,2 of met 12,1 inch scherm. ‘A multitouch display is optional’. Het apparaat werkt met een 1.6 Ghz intel Atom processor, een niet bekend gemaakte hoeveelheid intern geheugen, een harde schijf van 250 GB en 3G en GSM draadloze verbindingen, samen met Wi-Fi en Bluetooth. ‘Users have a choice of Windows 7, Windows XP Tablet PC Edition, or Linux. The iTablet is thicker than the iPad, 35mm (1.38 inches) versus 13.4 mm (0.53 inches), but that’s because it has more inside — including a 1.3 megapixel webcam and USB 2.0 and HDMI ports, none of which are in the iPad. ‘iTablet will empower users with unlimited technology and advanced multimedia access across multiple platforms without being restricted to exclusive content providers’, zegt Jonathan Wharrad, directeur R & D van X2 Computing. ‘This new breed of Windows-based computer takes design, functionality, and solution fit to new and higher levels’.

Continue reading

Share This:

Nec ontwikkelt flexibele en buigbare batterij

9 december 2005

De Research and Development afdeling van NEC heeft een buigbare, bijzonder dunne en snel oplaadbare batterij ontwikkeld. Door deze eigenschappen kan de batterij gebruikt worden voor opname in elektronisch papier en RFID-pasjes. Deze pasjes zouden zo voldoende power hebben om verschillende weken actief te blijven, voordat ze opnieuw opgeladen moeten worden. Ook zou de batterij binnen dertig seconden tot 80% van zijn capaciteit oplaadbaar zijn. De batterij is een zogenaamde ‘organic radical battery’ (ORB), die ingebouwd zit in een buigbare hoes van slechts 300 micrometer dik; dit betekent dat de batterij minder dan een milimeter dik is. De batterij lijkt dan ook op een stuk papier. In een verklaring stelde NEC dat het verwacht ‘that its new and unique battery will be used extensively in the future to power all kinds of tiny ubiquitous terminals.’ NEC is de technologie voor de ORB in 2000 gaan ontwikkelen, gesteund door het Japanse NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization). De batterij wordt voor het eerst getoond op de iEXPO 2005 in Tokyo.


Continue reading

Share This: