Tag Archives: Artificial Intelligence

Archivering in 2050

Al bijna een jaar geleden publiceerde ik een artikel over de toekomst van archivering, Archivering in 2050, in het Archievenblad. Ik leidde dat artikel als volgt in:

“In 2012 gaf ik in ‘Archiving should be just like an Apple’ een samenvatting van hoe archivering zich zou kunnen gaan ontwikkelen, namelijk het creëren van een omgeving waarin archivering volledig geautomatiseerd plaatsvindt. Het idee was dat gebruikers geen of nauwelijks handelingen hoeven te verrichten om informatie contextueel te verwerken en op te slaan en dat archivering een achtergrondproces wordt. Medewerkers in organisaties doen hun werk, zonder zich af te vragen hoe informatie wordt opgeslagen en gearchiveerd. Ze kunnen erop vertrouwen dat informatie beschikbaar is op het benodigde moment (ongeacht wanneer dat is), voorzien van metadata om context, relevantie en kwaliteit ervan te kunnen beoordelen. Datzelfde geldt ook voor de informatie die als cultuurhistorisch erfgoed bewaard wordt in archief- bewaarplaatsen. Gebruikers van dat erfgoed moeten daarvan op diezelfde intuïtieve manier gebruik kunnen maken en die archiefinformatie kunnen vinden en gebruiken, voorzien van alle context die nodig is om die informatie te kunnen interpreteren. Dat proces kan met allerlei tools en technieken worden ondersteund, zoals ‘artificial intelligence’ (AI) en ‘machine learning’ (ML). Informatie, ongeacht waar deze bewaard wordt, moet als het ware met een druk op de knop beschikbaar zijn, vergezeld van ontstaans-, gebruiks- en beheer(s)context.”

Ik vervolgde dat even verderop met:

“De toekomst is altijd ongewis, maar op basis van de huidige stand van de informatietechnologie durf ik, voortbouwend op mijn schets van 2012, wel een blik te werpen op 2050. Dat is ver genoeg weg om zelf niet meer geconfronteerd te worden met het feit dat wat ik verwacht, niet blijkt te kloppen (en die kans is uiteraard groot).”

Ben benieuwd de reacties hierop zijn!

Citatie: G.J. van Bussel, ‘Archivering in 2050. Een blik op de toekomst’, Archievenblad, jgn. 127, no. 3, 2023, pp. 6-9. PDF

Share This:

Can an Artificial Mind See the Man in the Moon?

In 2019 hield Brianna Brownell, een data scientist en een zelfbenoemde futurist, een TED Talk over Artifical Intelligence en vooral over de verhouding daarmee tot het eigen, menselijke brein. Interessant hier is pareidolie, een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen. De reden voor het verschijnsel ligt in de behoefte van de hersenenom een verband te leggen tussen verschillende elementen, ook als deze er eigenlijk niet zijn. Het gaat dan vooral om patronen die op gevaar kunnen wijzen, zoals het silhouet van een roofdier. Het is een vrij alledaags verschijnsel. Net zoals de Mannetje in de Maan (of Mars). Brownell schrijft vervolgens: ‘We consider these human flaws full of meaning, but yet fail to extend the same grace to the artificial intelligence that we are building.’ Daar noemen we het namelijk een ‘error’.

Gebaseerd op de vondst van een object aan het begin van de menselijke geschiedenis, zo’n drie miljoen jaar geleden, duikt Brownell in de manier waarop he menselijk brein objecten in de wereld ‘ziet’ en hoe een AI deze objecten ziet. Misschien dezelfde dingen, maar wellicht ook iets volledig afwijkends.

En Brownell gaat verder:

‘We consider these errors that will be fixed by better algorithms, more advanced technology, and larger data sets. Most of the time we are right to think of it this way: there are significant dangers to ignoring or downplaying the bias that creeps into the machine learning systems that we build: systematic inequality, lack of opportunity, and prejudice. Sometimes when we see ourselves reflected in what we build we don’t like the result. But thinking of it only as a deficit denies our own biases and flaws as only deficits. Especially when our own pareidolia, which is a bias in our cognitive system, we consider full of meaning. Like the Man in the Moon, it is a commonality that connects us with one another. It has inspired stories that have shaped human culture for millennia.’

Dus: waarom dat niet accepteren van een AI? Maar hoe kan dat worden herkend?

Voor de tekst van de voordracht, zie hier. (scroll naar onder)

Share This:

The danger of AI is weirder than you think

Het ‘gevaar’ van kunstmatige intelligentie is niet dat het in opstand gaat komen tegen degenen die het maakten, maar dat het precies datgene doet wat wij vragen om te doen. Dat is de stelling van Janele Shane in deze TED-talk in Vancouver van alweer drie jaar geleden.

Door het delen van de vreemde, soms alarmerende gevolgen van AI algoritmes bij het oplossen van menselijke problemen (maken van nieuwe ijssmaken of het herkennen van auto’s op de weg) laat ze zien waarom kunstmatige intelligentie inderdaad ‘kunstmatig’ is en niet op kan tegen het ‘echte’ brein.

De werkelijkheid van kunstmatige intelligentie kan nog niet tippen aan wat de ‘hype’ ervan maakt. Het mag dan een ‘gift to society’ zijn, vooralsnog maakt het dat nog niet waar.

Shane is een onderzoeker die zich intensief bezig houdt met kunstmatige intelligentie. Ze houdt ook een humoristische machine learning blog bij, AI Weirdness, waar ze over de soms hilarische, soms verontrustende manieren schrijft waarop algoritmes de plank misslaan.

Ik werd herinnerd aan deze TED-talk toen ik onlangs haar boek uit 2019 in handen kreeg: You Look Like A Thing And I Love You: How AI Works And Why It’s Making The World A Weirder Place. Veel topics die ze bespreekt in haar blog worden hier voor een globaal publiek gepresenteerd, waarbij ze door de hype prikt en kunstmatige intelligentie terug brengt tot wat het nu is: interessant, met vele mogelijkheden, maar de kinderschoenen nog niet ontgroeid.

Share This:

How Far is Too Far? | The Age of A.I.

Kan AI muziek maken? Kan het emoties voelen? Leeft het? Will.i.am en Mark Sagar proberen de beperkingen van de machine te overwinnen. ‘How far is too far, and how much further can we go?’

The Age of AI is een achtdelige documentaireserie, gepresenteerd door Robert Downey jr., die laat zien hoe kunstmatige intelligentie, machineleren en neurale netwerken de wereld zouden kunnen veranderen.

Share This:

Deepfakes and the technology behind it: A BBC Click documentary

Deepfake is een samentrekking van ‘deep learning’ en ‘fake’. Het is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis van kunstmatige intelligentie en is met behulp van online software door oedere leek te realiseren. Het wordt gebruikt om bestaande afbeeldingen en video te combineren en over elkaar te zetten. De benaming “deepfake” ontstond in 2017. Deepfakes werden al gebruikt om pornografische video’s te maken van bekendheden, maar ze kunnen ook gebruikt worden om nepnieuws te maken, wat bijvoorbeel bij verkiezingscampagnes uiterst schadelijke en onwenselijke effecten kan hebben.

BBC Click maakte in 2018 een korte documentaire over de deepfake, die ik hieronder laat volgen.

Share This:

Rise of the Machines

Een hoogst verontrustende film over de negatieve effecten van kunstmatige intelligentie. Een interessante film, dat wel. Deze documentaire gaat in op de race om AI te perfectioneren. Onderzoekers geloven dat een singulariteit zal worden bereikt over niet al te lange tijd. Dat betekent dat een machine zal ontstaan die menselijke controle zal kunnen ontlopen, wat grote consequenties kan hebben voor de menselijke beschaving.

Maar zo heet als de soep hier wordt opgediend? Dat is wel erg overdreven.

AI is nog lang niet zover dat het menselijke brein kan worden vervangen. Iets begrijpen in context bijvoorbeeld is nog niet mogelijk. Er is nog een hele weg te gaan en singulariteit zal nog een hele tijd uitblijven. Maar dat er zowel positieve als negatieve kanten aan AI zitten, zal niemand ontkennen. Vandaar ook dat het ontstaan van een AI ethiek van groot belang is.

De drie wetten van Isaac Asimov voor de robotica zijn niet waterdicht, maar zouden een goed begin zijn:

Eerste Wet

Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.

Tweede Wet

Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.

Derde Wet

Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Adaptaties van deze drie wetten laten de essentie van de Eerste Wet weg, iets wat de problemen kan veroorzaken die in de film aan de orde worden gesteld.

Share This:

AI and its ethics

“Are we facing a golden digital age or will robots soon run the world?”

Het is nodig om ethische standaarden te formuleren voor de omgang met kunstmatige intelligentie en de vraag te beantwoorden wat ons mensen uniek maakt.

“Mankind is still decades away from self-learning machines that are as intelligent as humans. But already today, chatbots, robots, digital assistants and other artificially intelligent entities exist that can emulate certain human abilities”.

Wetenschappers en AI experts zijn met elkaar in overeenstemming dat het een race tegen de tijd is. We hebben ethische standaarden nodig voordat de technologie ons inhaalt.

De risico’s zijn groot. Professor Jürgen Schmidhuber voorspelt dat AI robotfabrieken in de ruimte kan exploiteren, de Zweeds-Amerikaanse natuurkundige Max Tegmark waarschuwt voor een totalitaire AI surveillance staat (die in China aan het ontstaan is) en de filosoof Thomas Metzinger voorspelt een dodelijke AI wapenwedloop. Maar Metzinger gelooft ook dat Europa (in het bijzonder) een pioniersrol kan spelen aan het begin van de AI-era: het maken van een bindende internationale “code of ethics”.

Deze video gaat over de ethische kant van de technologie, niet zozeer over het kunnen, maar vooral over het willen. Zeer de moeite waard!

Share This:

Machine Learning: Living in the Age of AI

De meeste mensen vandaag de dag profiteren op de een of andere manier van kunstmatige intelligentie. Van internet browsing, smart phone apps tot functionaliteiten in nieuwe auto’s: de technologie wordt steeds meer als gemak ervaren in de dagelijkse praktijk.

‘Because the evolution of self-learning technologies continues to advance at such a rapid pace, it can be difficult to assess where it’s ultimately going and the extent to which it could alter our lives in the process’.

De video geeft een levendig en informatief beeld van de mogelijkheden van deze technologie.

De toon van de video is er een van positiviteit: het legt de nadruk op het onderscheiden van de hype van realiteit. ‘The filmmakers outline the inner building blocks of artificial intelligence, and demonstrate how the technology reads, interprets and expands upon data. Most of the film’s running time is devoted to showcasing how AI can benefit the future of mankind in areas as diverse as agriculture, medical care and travel.’

De video is niet blind voor de mogelijke problemen, maar wat meer aandacht voor privacy en ethiek had niet misstaan. Desalniettemin: het geeft een goed beeld van wat kan en wat uiteindelijk mogelijk is (voor zover we dat nu weten).

Share This:

The Rise of Artificial Intelligence

Een film over de opkomst van kunstmatige intelligentie, de wijze waarop het in onze wereld opduikt, de voor- en nadelen en dat alles op basis van een van de gidslanden op dit vlak: Canada!

Share This:

Amazon, Jeff Bezos and collecting data

Geen bedrijf dat meer data verzameld en opslaat dan Amazon, voorheen alleen maar een online boekverkoper. Jeff Bezos, de baas van het bedrijf, is een van de rijkste mannen ter wereld geworden. Elke tweede euro in online handel wordt besteed bij Amazon.

Over Amazon, dataverzameling en wat het bedrijf daarmee kan doen: daar gaat deze video over. Het is een documentaire van DW Documentary. Zie hier hoe de documentaire wordt geïntroduceerd:

‘Is the IT giant, with its unabated growth, about to turn our economic system upside down? Amazon is a machine that can simultaneously observe, compare and analyze more than 300 million people worldwide. The company is not just a marketplace, market supervisor and provider of more and more services and consumer items – it also controls all the data streams in this market and uses them to its own benefit. Who suspects that a single click on an Amazon page will forward information to the company that fills a printed DIN-A-4 page? A conversation with Alexa, watching a streaming offer on Amazon-Prime, ordering vegetables via Amazon-Fresh – all this put together creates a whole library of information about every customer. The group collects everything – it just won’t reveal what conclusions it draws from it. What would be possible if data from other, new business areas were added? In the USA, Amazon is also active in the health and insurance sectors, and police officers are using its facial recognition software to search for wanted persons’.

Deze documentaire van mei 2019 is dan ook een ‘must see’!

Share This:

The great leap forward

Een documentaire van DW Documentary over Artificial Intelligence en algoritmes, van 2019.

De film wordt als volgt geïntroduceerd:

‘Developments in artificial intelligence (AI) are leading to fundamental changes in the way we live. Algorithms can already detect Parkinson’s disease and cancer, and control both cars and aircraft. How will AI change our society in the future? This documentary journeys to the hot spots of AI research in Europe, the USA and China, and looks at the revolutionary developments which are currently taking place’.

‘The rapid growth of AI offers many opportunities, but also many dangers. AI can be used to create sound and video recordings which will make it more and more difficult to distinguish between fact and fiction. It will make the world of work more efficient and many professions superfluous. Algorithms can decide whether to grant loans, who is an insurance risk, and how good employees are’.

‘But there is a huge problem: humans can no longer comprehend how algorithms arrive at their decisions. And another big problem is AI’s capacity for widespread surveillance. The Chinese city of Rongcheng is already using an AI-supported ‘social credit system’ to monitor and assess its citizens. Does AI pose a danger to our personal freedoms or democracy? Which decisions can we leave to the algorithms – and which do we want to? And what are AI’s social implications?’

Het is een film van Tilman Wolff en Ranga Yogeshwar, ongeveer drie kwartier. De moeite meer dan waard!

Share This:

AI is not good or bad, nor is it neutral, TEDx van Lokke Moerel

In een TEDx in Amsterdam ging prof.dr. Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law aan de Universiteit van Tilburg, in op de positieve en negatieve aspecten van kunstmatige intelligentie. Ze gaat uitgebreid in op de grote impact die kunstmatige intelligentie heeft op de ontwikkeling van (en het bewustzijn aangaande) menselijke vooronderstellingen. Want kuntmatige intelligentie kan die vooroordelen ten goed en ten kwade tot uitdrukking brengen. Het is immers niet neutraal. De kwaliteit van de data die door de algoritmes wordt geanalyseerd is sterk bepalend voor wat die ‘intelligentie’ kan doen. Lokke Moerel behoort tot de belangrijkste privacy advocaten ter wereld. Ze is onderdeel van het privacy en cybersecurity team van het Amerikaanse advocatenkantoor Morrison & Foerster. De Ted-talk hieronder schetst in tien minuten de essenties van het feit dat AI niet neutraal is.

Share This: