Tag Archives: Cloud Computing

Over Cloud en Big Data – artikel in META

In META. Tijdschrift voor Bibliotheek en Archief, 2015, nr. 4, blz. 32-35, verscheen mijn artikel ‘Over Cloud en Big Data. Uitdagingen en onontkoombaarheid’. Het is als PDF te downloaden.
 
Ik sluit dat artikel af met de volgende bespiegeling: 
 
“Cloud computing wordt in tijden van bezuiniging vooral gezien als een mogelijke en interessante automatiseringsoptie, ook in bibliotheken, musea en archieven. Het concept biedt vele mogelijkheden om kosten te besparen en tegelijkertijd kwaliteit en performance te verhogen. Uiteraard kunnen die laatste twee alleen indien de hiervoor aangegeven uitdagingen en juridische complicaties kunnen worden ondervangen. Veel organisaties zijn echter vooral gecharmeerd door de kostenverminderingen die kunnen worden gerealiseerd en de mogelijkheden om de eigen, complexe informatie infrastructuren af te bouwen. Ze zijn zich niet echt bewust van de potentiële problematiek, die cloud computing en Big Data met zich meebrengen. Juist die uitdagingen en complicaties echter oefenen rechtstreeks invloed uit op de performance van bedrijfsprocessen en zijn niet zomaar te ondervangen. Dat vergt nogal wat, waardoor het van belang is de organisatorische risico’s goed in kaart te brengen en af te wegen.”
 
Citatie: G.J. van Bussel, ‘Over Cloud en Big Data, Uitdagingen en onontkoombaarheid’, META. Tijdschrift voor Biblotheek en Archief, 2015, nr. 4, pp. 32-35.

Share This:

Stephen Fry explains Cloud Computing

Laten we even negeren dat de laatste seconden van deze video een reclameboodschap bevatten. Buiten dat minpunt is het een hele mooie film, die de geschiedenis van de computeridee, van het denken in ‘utilities’ en het principe van cloud computing op een geweldige manier uitlegt en in verband brengt met het verleden. Dat te doen in vijf minuten en op een manier zoals in een stripverhaal is verbluffend. Erg gelikt en geslaagd!

Share This:

OpenStack: building a free massively scalable cloud computing platform

Cloudaanbieders willen een alternatief voor de gesloten oplossingen van Microsoft, VMware en Amazon: er zijn immers significante risico’s verbonden aan het gebruiken van één aanbieder. Er is behoefte aan een besturingssyteem dat zich als Linux van de cloud kan positioneren. Openstack van Nasa en Rackspace ontwikkelt zich snel in een halfjaarlijkse release-cycle en er wordt  geen poging gedaan aan te sluiten bij gesloten oplossingen zoals die van Amazon. Openstack zorgt ervoor dat potentiële gebruikers een duidelijk open source alternatief hebben.

Onderstaande video laat een presentatie zien van Soren Hansen, een van de ontwikkelaars van Openstack, die het volgende stelt over zijn presentatie: ‘We’ll take a detailed look at the architecture and dive into some of the challenges we’ve faced building a platform that is supposed to handle millions of gigabytes of data and millions of virtual machines, and how we’ve dealt with them’.

Het is een 50-minuten durende presentatie, maar ‘it’s worth your time’. Het beantwoordt nog lang niet alle vragen, maar het zorgt er wel voor dat de afhankelijkheid van cloud-leveranciers minder wordt en dat de ‘cloud’ meer ‘open’ wordt.

Share This:

The state of cloud computing in 2013

Een nieuwe infographic van Nasuni.com: the state of cloud computing 2013. Deze infographic geeft het spel der giganten aan in hun prestaties bij de levering van cloud diensten. Er is ook een white paper bij geschreven die hier gratis is te downloaden.

The state of cloud storage in 2013

Share This:

Information Governance considerations

Cloud governance, Social media governance, Privacy en Security …. allemaal overwegingen om mee te nemen bij het bepalen van information governance…. 

Infographic van RSD

 

ig-information-governance-considerations-social-mobile-cloud-based-world_w940

Share This:

Linking Open Data

Het volgende diagram visualiseert de datasets die in de Linked Open Data Cloud zijn opgenomen met hun relaties. Iedere node in dit diagram representeert een identificeerbare dataset, die als Linked Data is gepubliceerd. Linked Open Data betekent dat de datasets herbruikbaar zijn en gedownload kunnen worden via de Datahub. De laatste versie van dit diagram dateert van september 2011.

Informatie gepubliceerd als Linked Open Data stimuleert het hergebruik van data, omdat je zelf zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar kennisbronnen elders en omdat anderen gemakkelijk naar jouw informatie kunnen verwijzen.

Wikipedia definieert Linked Data als ‘a term used to describe a recommended best practice for exposing, sharing, and connecting pieces of data, information, and knowledge on the Semantic Web using URIs and RDF’.

Voor wetenschappelijke datasets betekent dit dat uitgevoerd onderzoek kan worden geverifieerd op nasis van de ‘open’ onderzoeksdata. Dat is een belangrijk middel om wetenschappelijk wangedrag tegen te gaan, maar ook om uitgevoerd onderzoek ‘her-uitvoerbaar’ te maken. Het komt de betrouwbaarheid van onderzoek ten goede.

Door op het diagram te klikken wordt een interactieve versie geactiveerd, die het mogelijkmaakt om via elke node van het diagram bij de specifieke data en databeschrijving op de datahub uit te komen. Op die manier zijn de data te bekijken via een preview, zijn kleinere bestanden als een voorbeeld van het bestand te dowbloaden en kan de totale dataset worden gedownload.

By Richard Cyganiak en Anja Jentzsch

 
LOD Cloud Diagram as of September 2011

Share This:

Tijd voor Europese cloud

KroesEuropese overheden en bedrijven kunnen Amerikaanse cloudproviders gaan wantrouwen door het NSA-schandaal. Eurocommissaris Neelie Kroes voorziet een vertrouwensbreuk met Amerikaanse cloudaanbieders door de recente onthullingen over brede NSA-dataspionage. Vooral door het nieuws van spionage van Europese partners door Amerikaanse overheid zet kwaad bloed.

‘If European cloud customers cannot trust the United States government or their assurances, then maybe they won’t trust US cloud providers either. That is my guess. And if I am right then there are multi-billion euro consequences for American companies. If I were an American cloud provider, I would be quite frustrated with my government right now. I do not have an agenda here: I am committed to open markets, to liberal values, and the opportunities of new digital innovations. Yet even I am thinking twice about whether there is such a thing as a level playing field when it comes to the cloud’.

Continue reading

Share This:

Email management in the cloud

Een reeks video’s over email management in de cloud. De eerste video is hier. De andere video’s zijn via deze link te vinden.

Share This:

Discovery in the cloud

Een korte introductie in de effecten van ‘cloud computing’ of discovery.

Share This:

Privacy en beveiliging “Cloud” organisatieverantwoordelijkheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaat geen rol spelen bij problemen op het gebied van veiligheid en privacy in de ‘cloud’. De veiligheid van gegevens is zaak van organisaties zelf. Dat vindt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Op vragen van enkele leden van de Tweede Kamer over de mogelijkheid voor de VS om ‘vrijelijk’ te graaien in persoonsgegevens van Nederlanders die opgeslagen zijn in de cloud, antwoordde Teeven geen rol weggelegd te zien van de NCSC.

Kamerleden Gesthuizen en Van Bommel (SP) en Oosenburg (PvdA) hadden Teeven naar aanleiding van een rapport van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam over de risico’s van ‘cloud computing’ voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen een aantal vragen gesteld. In zijn antwoord zegt Teeven eigenlijk niets nieuws. Amerikanen en Europeanen kunnen toegang krijgen tot Nederlandse gegevens in de ‘cloud’. Die opslag is primair de verantwoordelijkheid van degene die die gegevens laat verwerken door een bedrijf dat dat in de ‘cloud’ doet.

Continue reading

Share This:

Is de cloud in te zetten voor archivering ?

Hans Pieterse studeerde onlangs af aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn scriptie over archivering en de cloud richt zich op een actueel thema, dat belangrijke consequenties kan hebben. Hans brengt die voor de gemeente Hoorn in kaart. Een vertrouwelijke bijlage is in deze publicatie niet betrokken. Deze heeft echter geen inhoudelijke consequenties, maar het vormt de basis voor de uitspraken over organisatiecultuur die gedaan worden. Hans is voor vragen bereikbaar op h.pieterse@ovi.com.

Diensten in de cloud zijn vanaf 2008 explosief gegroeid. Social media applicaties worden binnen de gemeente Hoorn al ingezet zoals onder andere Twitter en Yammer. Aan personeel wordt ook cursussen aangeboden in het gebruik van Facebook, Dropbox, Prezi enz., voorzieningen die draaien in de public cloud.  Het is niet ondenkbaar dat de gemeente Hoorn een afweging moet gaan maken of zij ICT voorzieningen zoveel mogelijk in een eigen omgeving laat draaien of afneemt uit de cloud. Afname van diensten uit de cloud heeft gevolgen voor de informatie huishouding. Met dit onderzoeksrapport wil ik antwoord geven op de vraag of de cloud is in te zetten voor archivering? 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit hoofdstuk twee dat uitlegt wat cloudcomputing inhoud. Hoofdstuk drie geeft antwoord op de vraag of de cloud voldoet aan archiefwettelijke en bedrijfsjuridische bepalingen en interne regelingen. Het vierde hoofdstuk doet verslag van de bedrijfseconomische aspecten die van belang zijn met betrekking tot cloudcomputing ten aanzien van de zorg en beheer van het archief. Wat de invloed van cloudcomputing is op de bedrijfscultuur ten aanzien van archiefbeheer komt in hoofdstuk vijf aan de orde. Tot slot is in hoofdstuk zes  de eindconclusie geformuleerd met een checklist die de gemeente Hoorn, maar ook andere gemeenten, kan gebruiken om op een verantwoorde manier de cloud in te zetten voor archivering. 

Is de cloud in te zetten voor archivering

Bijlagen:

Bijlage 1 Eigendom social media

Bijlage 2 Principes HNW[1]

Citatie: Hans Pieterse, Is de cloud in te zetten voor archivering (Hogeschool van Amsterdam, 2011). Scriptie.

Share This:

Hoe groeit informatie ?

‘1.8 billion Internet users worldwide. 10 billion Google searches a month. What does it all mean for the cloud? It changes the demands of information technology’. Deze video van AMD legt uit waarom. Voor de bijgaande blog met alle bronnen van de vermelde feiten klik hier.


Share This:

Cloud Computing in het Nederlands

We hebben hier al meerdere keren over cloud computing gesproken. Een helder filmpje, waarin het verschijnsel in het Nederlands wordt uitgelegd, volgt hieronder.

 

Share This:

Wat houdt de Cloud tegen ?

Bedrijven die zich bezig houden met cloud computing zijn optimistisch over de toekomst. Er liggen dus voldoende kansen. Toch zijn IT-bedrijven sceptisch om cloud aan te bieden. ‘De klant voert nog geen enorme druk uit op de IT-bedrijven’. Ruim 30 procent van de IT-bedrijven zegt niets in de cloud te zien en biedt klanten die oplossingen ook niet aan. Daarnaast wil 40 procent liever niet in de cloud, tenzij het een beter alternatief is voor andere oplossingen, blijkt uit een steekproef van Heliview in opdracht van ABN Amro.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 80 procent van de IT-bedrijven de omzet in de komende twee jaar ziet stijgen. Van die groep ziet bijna een derde een toename van meer dan 10 procent. Bedrijven die clouddiensten en -producten aanbieden verwachten betere resultaten dan collega’s die de cloud vooralsnog links laten liggen. Van hen verwacht 82 procent een toename van de omzet in de komende jaren, in tegenstelling tot 76 procent van collega’s die nog niets doen met de cloud.

Cloud computing stuwt de verwachtingen omhoog. Waarom houden aanbieders zich dan niet massaal met de cloud bezig? Het huidige businessmodel is gebaseerd op licenties en ‘uurtje-factuurtje’. ‘Bij cloudoplossingen ga je naar inkomsten uit gebruik’, legt Menno van Leeuwen, sector banker TMT, uit. ‘Ict-aanbieders moeten een commerciële, financiële en culturele omslag maken. Niet langer meer een focus op verkooptargets, maar juist op lange termijnrelaties met opdrachtgevers. Je ziet dat ze het daar lastig mee hebben. Vandaar dat de stap richting cloud computing niet zo snel gezet wordt’.

Continue reading

Share This:

Amerikaanse cloud niet gewenst

Het Britse defensiebedrijf BAE ziet af van een contract met Microsoft voor clouddienst Office 365. Gevoelige gegevens kunnen in handen komen van de Amerikaanse overheid. De Britten wilden een contract afsluiten met Microsoft voor breed gebruik van de Office-applicaties in de cloud. Daar is op de valreep van afgezien nadat de bedrijfsjuristen geen garantie kregen van Microsoft dat de data nooit Europa zou verlaten. De data zou worden opgeslagen in een datacenter in Dublin, maar Microsoft wildegeen garantie geven dat de informatie daar ook echt zou blijven.

Immers, het is Microsoft zelf geweest die eerder dit jaar openbaarde dat het zich heeft te houden aan de Amerikaanse wet, waaronder de Patriot Act. Die wet schrijft voor dat Amerikaanse bedrijven data moeten overdragen aan de Amerikaanse regering als die daar om vraagt. Ongeacht waar die data opgeslagen is. Een Microsoft-datacenter in het Ierse Dublin is dus niet veilig voor de graaigrage Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Continue reading

Share This:

GovUnited: financiële ramp ?

Gemeenten zetten vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de stichting GovUnited. GovUnited, dat eerder onder de stichting ICTU viel, is verzelfstandigd en kampt met een schuld van 5 miljoen euro.

GovUnited startte in 2006 met een project waarin 70 gemeenten met elkaar samenwerken voor e-dienstverlening. ‘Door ICT-kennis te delen en samen te werken kan je als gemeente veel voordeel behalen’, zegt Lydia Verkerk, GovUnited-woordvoerster. ‘We willen niet dat gemeenten zelf het wiel gaan uitvinden’.

GovUnited heeft een schuld van 5 miljoen euro die aan ICTU moeten worden terugbetaald. ICTU financierde de kosten voor onder meer de MidOffice-suite. GovUnited probeert dit geld nu bij de Bank Nederlandse Gemeenten te lenen.

Sommige deelnemende gemeenten zijn huiverig voor de schuld. De gemeente Haarlem haakte al af (twee weken geleden) vanwege de onzekere financiële positie. De gemeente Hilversum en Winterswijk eisen eveneens opheldering over de schulden, omdat de deelnemers hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn. Op dit moment zijn er nog 25 gemeenten die deelnemen aan het project.

Continue reading

Share This:

Datacenter let steeds meer op duurzaamheid

De omvang van de digitale wereld neemt toe. Dit leidt tot een grote stijging van het aantal datacenters, sommigen zeggen met een factor 50. Dit betekent ook een hoger energieverbruik per jaar. Dat zal voor de datacenters per jaar een verhoging van 10 % energieverbruik betekenen. Greenpeace houdt het energieverbruik van IT bedrijven die veel data verwerken nauwgezet in de gaten. In het rapport How dirty is your data komen de meeste van deze bedrijven er slecht af. Veel van de datacenters draaien nog op energie uit kolencentrales. 

Duurzaamheid speelt wel een steeds belangrijkere rol. Toen ik enkele jaren geleden (in 2008) op deze site een column schreef over de milieuaspecten van het digitaler worden van de wereld, stonden we nog in een beginfase van ‘Green Computing’. Ondertussen is er veel gebeurd, al is IT nog steeds niet ‘groen’ en kan er nog heel veel verbeteren. Nieuwe initiatieven bij het bouwen en inrichten van datacenters zijn steeds meer gericht op duurzaamheid. 

Continue reading

Share This:

Oracle’s cloud anders, zegt Ellison

Oracle stelde deze week dat het bedrijf een clouddienst ontwikkelt om een groot deel van haar sleutel software te hosten, inclusief Java, DB middleware en CRM. De zorgen anticiperend die de Oracle Public Cloud zou kunnen oproepen (namelijk dat het een middel is om klanten in de Oracle software ‘op te sluiten’), verzekerde Larry Ellison dat ‘Oracle will differentiate itself with industry standards and support for full interoperability with other clouds and your data center on premise’.

‘The Oracle Public Cloud is a broad mix of platform-as-a-service and software-as-a-service, and a potential competitor to Salesforce, Microsoft, and others. The Oracle Fusion CRM Cloud Service and Oracle’s workforce management tools are already available, while the database and Java services, as well as a new business-focused social network, will be released under controlled availability in the near future’, zo stelt de topman. Het bedrijf bluft dat de Public Cloud ‘will provide all the productivity of Java, without the IT’, en ‘the Oracle database you love, now in the cloud’.

Continue reading

Share This:

Grootste academisch cloudopslag in gebruik genomen

Een cloudopslagsysteem dat honderden petabytes kan herbergen en een verbindingscapaciteit heeft van 10 Gbps is geopend bij het San Diego Supercomputing Center van de universiteit van San Diego. Volgens de universiteit is daarmee het grootste academische cloudopslagsysteem in de Verenigde Staten een feit. Het staat ter beschikking van medewerkers en studenten van universiteiten, maar kan ook worden gebruikt door de industrie.

Het centrum start met een capaciteit van 5,5 petabyte aan opslagcapaciteit, maar die kan eenvoudig worden uitgebreid naar vele honderden petabytes. De SDSC Cloud heeft een constante leessnelheid van 8 tot 10 gigabit per seconde en die neemt toe naarmate meer knooppunten worden toegevoegd. Dat is vergelijkbaar met het leegtrekken van een 250 GB harde schijf van een laptop in 30 seconden.

De opslag kost bij SDSC Cloud 3,25 dollar per 100 GB per maand. Het centrum heeft al enkele Amerikaanse instituten als klant. De dienst is gebaseerd op OpenStack cloudinfrastructuursoftware en ondersteunt het gebruik van Rackspace en Amazon Simple Storage Service API’s. Binnenkort is SDSC Cloud ook in staat een AES 256-bits versleuteling aan te bieden en een backup-faciliteit bij de universiteit van Berkeley.


Continue reading

Share This:

Binding Corporate Rules

Maandagmiddag 19 september promoveerde Lokke Moerel, partner ICT bij  advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam op ‘Binding corporate rules. Fixing the regulatory patchwork of data protection’. Multinationals voeren steeds vaker wereldwijde privacy codes in, zogeheten  ‘Binding Corporate Rules’ om  internationale doorgifte van persoonsgegevens te faciliteren omdat de nationale wetgeving van de Europese landen op dit punt tekortschiet. Moerel pleit voor internationale erkenning van deze nieuwe vorm van zelfregulering.

Moerel licht toe: ‘In het huidige digitale tijdperk verwerken multinationals steeds meer persoonsgegevens van hun werknemers en klanten. Ik constateer in mijn proefschrift dat multinationals deze gegevens steeds vaker in centrale IT systemen verwerken, waartoe al hun vestigingen toegang hebben. Deze centrale systemen worden vervolgens beheerd door outsourcing leveranciers, die op hun beurt deze persoonsgegevens weer vanuit off shore locaties bijvoorbeeld in India verwerken. Gevolg hiervan is dat de gegevens van werknemers en klanten continue wereldwijd worden doorgegeven’.

Continue reading

Share This: