Tag Archives: Copyright

Good copy, Bad Copy. Copyright and Culture

Een documentaire over copyright en (muziek) cultuur in de context van internet, peer-to-peer file sharing en andere technologische ontwikkelingen, gemaakt voor de Deense Televisie in 2007. ‘It features interviews with many people with various perspectives on copyright, including copyright lawyers, producers, artists and filesharing service providers. A central point of the documentary is the thesis that ‘creativity itself is on the line’ and that a balance needs to be struck, or that there is a conflict, between protecting the right of those who own intellectual property and the rights of future generations to create’.

Share This:

Zowel downloadverbod als thuiskopieheffing onvermijdelijk

Het downloaden uit illegale bron staat op de helling. Het hoogste rechtscollege in ons land vraagt zich af of het parlement en de regering destijds niet de mist in zijn gegaan met deze constructie, die mogelijk in strijd is met het Europees recht.

Juist omdat het om een EU-richtlijn gaat, is het niet aan de Hoge Raad om te concluderen of downloaden inderdaad verboden moet worden. Het college vermoedt dat Nederland fout zit en downloaden uit illegale bron moet worden verboden. ‘Het is zeer wel denkbaar dat het antwoord op die vraag bevestigend luidt’, stelt de Hoge Raad.

Het Europees Hof moet uitsluitsel geven. En, cruciaal in het huidige debat, of de thuiskopieheffing nog steeds geldt als downloaden verboden wordt. Dat lijkt er wel op, omdat de thuiskopievergoeding juist bedoeld is ter compensatie voor de geleden schade door kopiëren.

Continue reading

Share This:

Copyright checks

Gebruikers die torrents delen worden binnen 3 uur gevolgd door een informatieverzamelende dienst, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Birmingham. Beveiligingsbedrijven, organisaties die zich bezighouden met copyright en een aantal afgeschermde IP-adressen volgen op grote schaal downloaders die illegaal materiaal beschikbaar stellen.

De onderzoekers zochten uit hoe in P2P-netwerken partijen spioneren. Ze concluderen dat een deel van de gebruikers van P2P-clients  alleen maar IP-adressen van gebruikers opzuigen. Het grootste deel van deze partijen deed dat binnen 3 uur. De langzaamste monitor had 33 uur nodig.

Deze manier van indirecte monitoring levert nog geen bewijs van rechtenschending op, want het is niet verboden om deel uit te maken van zo’n netwerk. Volgens de onderzoekers schakelen de spionerende partijen vervolgens over op directe monitoring, om te zien wat het IP-adres precies allemaal deelt.

Continue reading

Share This:

Makkelijk rijk worden kan, hoor !

De automatische copyright-herkenning van YouTube herkent vogelgezang als auteursrechtelijk beschermde muziek. Dit ontdekt een natuurliefhebber die bewust muziek in zijn films vermijdt. De uploader van de video-opname kreeg een melding van YouTube dat er advertenties bij zijn filmpje worden geplaatst, vanwege het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content. Hij heeft geprotesteerd tegen de auteursrechtenclaim, maar rechten-agentschap Rumblefish heeft dat protest aanvankelijk terzijde gelegd.

De video in kwestie is volgens de tegenwerping van You Tube echt een inbreuk: ‘All content owners have reviewed your video and confirmed their claims to some or all of its content: Entity: rumblefish; Content Type: Musical Composition’. De uploader wist aanvankelijk niet eens waar de auteursrechteninbreuk uit bestond.

Continue reading

Share This:

Waarom ACTA erger is dan SOPA

De naam van het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) geeft al prijs dat dit handelsverdrag specifiek gaat om de aanpak van piraterij, de handel in namaakartikelen en door copyright beschermde content. Maar veel anti-piraterijmaatregelen blijken verstopt te zitten in ‘normale’ handelsovereenkomsten tussen de Verenigde Staten en andere landen. Op dit moment onderhandelt de Verenigde Staten bijvoorbeeld met de landen rond de Pacific over een nieuw handelsverdrag. Dat handelsverdrag heet Trans-Pacific Partnership Agreement(TPPA). De Verenigde Staten is daarover in onderhandeling met onder meer Australië, Brunei, Chili, Maleisië, Nieuw Zeeland, Peru en Vietnam. In TPPA zijn vrijwel dezelfde bepalingen opgenomen over anti-piraterij als in het originele ontwerpvoorstel van ACTA. Maar dat is juist in de afgelopen vier jaar na acht onderhandelingsronden aangepast, zo zou blijken uit diverse gelekte documenten in de afgelopen jaren. Het is alleen onduidelijk op welke manier en op wiens aandringen dat is gebeurd.

De twee handelsovereenkomsten, TPPA en ACTA, bouwen voort op een eerder gesloten handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Korea, KORUS. Na een jaar onderhandelen sloten beide landen in 2007 dat handelsverdrag, dat onder meer het het beschermen van Amerikaans copyright beoogde. Sterker nog, sinds de overeenkomst in 2007 werd gesloten, zijn er van Amerikaanse zijde diverse aanpassingen opgelegd om het Amerikaanse intellectuele eigendom te beschermen. Volgens de United States Trade Representative (USTR) bouwt ACTA, en ook TPPA, verder op die (toen baanbrekende) KORUS-handelsovereenkomst.

Share This:

Nieuwe strategie aanpakken muziekdownloads

Digital Rights Corporation (DRC) uit Los Angeles biedt copyrighthouders een eenvoudige manier om illegaal downloaden aan te pakken. Het bedrijf verstuurt illegale downloaders e-mails en dreigt daarin met rechtszaken en Internetafsluiting. De enige uitweg voor de geadresseerden is een schikking. Voor 10 dollar. DRC vertelt dat zij peer-to-peersites zoals BitTorrent monitoren en de IP-adressen van copyrightschenders noteren. Vervolgens verstuurt het bedrijf een mail naar de internetproviders met het verzoek de mail door te sturen aan de gebruikers. DCR stelt de schenders in de e-mail aansprakelijk voor bedragen die oplopen tot 150.000 dollar en schrijft dat de provider hen van internet kan afsluiten vanwege copyrightschending. 

Continue reading

Share This:

Een koekje van eigen deeg…

De heisa tussen Google en enkele Waalse en Duitstalige kranten verenigd in Copiepresse gaat maar door. Omdat Google het hoger beroep verloor, heeft het alle verwijzingen naar de sites van de kranten verwijderd. Maar niet alleen uit Google News, maar uit de hele Google zoekindex.

Dat was niet de bedoeling: het ging alleen om Google News. Google neemt wraak met deze boycot, zo schreeuwt Copiepresse.

In mei verloor Google het hoger beroep in een rechtszaak aangespannen door een aantal Waalse en Duitstalige kranten verenigd in Copiepresse. Die eisten in 2006 dat Google alle verwijzingen, koppen, intro’s en foto’s verwijderde uit Google News en de cache-functie van de zoekmachine. Google maakte hiermee inbreuk op het auteursrecht van de kranten, die ook nog eens advertentie-inkomsten misliepen.

Google stelt dat het uitgevers een dienst bewijst. De zoekgigant plaatst alleen een kop, korte inleiding en soms een thumbnail om dan te verwijzen naar de krantensites. Daarmee zou de zoekgigant de auteursrechten van kranten niet schenden maar internetters zelfs aanmoedigen om naar de krantenwebsite te gaan.

Continue reading

Share This:

Brein over scheef ?

22 februari 2011

Volgens stichting Brein zijn de in beslag genomen servers van AlTransa ‘verzegeld’ en niet onderzocht. Maar uit documenten blijkt dat Brein wel heeft gespit en mogelijk zelfs accounts gekaapt. Brein stelt het volste recht te hebben servers met illegale content te vorderen en bezweert niet in de data van de meegenomen servers van Alejandra Transporte SA (AlTransa) te hebben gespit. Al het bewijs zou eerder zijn vergaard en de machines zijn verzegeld opgeslagen, meldt Tim Kuik, directeur van Brein desgevraagd. ‘Ze stonden wel bij ons, maar we hebben er verder niet aangezeten’. Dat wordt een belangrijke vraag, nu door de deurwaarder de servers bij Brein zijn weggehaald met toestemming van de rechter. Uit correspondentie blijkt dat de stichting wel degelijk kennis heeft van data die wel en niet op de servers staat. ‘Brein heeft zich toegang verschaft tot de servers’, schrijft de stichting zelf. Dit valt nog uit leggen als toegang tot het datacenter om ze mee te nemen. Maar Brein schrijft ook: ‘Van het Gmail-adres dat uw klant gebruikt werden geen bestanden teruggevonden op de in beslag genomen servers’. Dit impliceert dat Brein de inhoud van de servers heeft onderzocht. Bovendien klaagt de eigenaar dat er wachtwoorden van verschillende accounts zijn veranderd. ‘Het vermoeden is dat Brein ook daar achter zit’, stelt advocaat Milica Antic die de zaak van Alejandra Transporte verdedigt. Ze bedoelt daarmee dat Brein deze accounts heeft gekaapt. Daarmee zijn volgens haar de rechten en de privacy van de eigenaar op grove wijze geschonden. Brein heeft immers geen bijzondere opsporingsbevoegdheid en maakt zich schuldig aan eigenrichting als ze kostbare eigendommen zonder toestemming van de rechter weghaalt.

Continue reading

Share This:

Open Access verplicht bij Erasmus Universiteit

27 januari 2011

Per 1 januari 2011 is Open Access de norm bij de Erasmus Universiteit (EUR): dan moeten alle medewerkers hun publicaties beschikbaar stellen voor de ‘repository’, een digitale bewaarplaats. In september werd het initiatief van de EUR bekend en sinds kort is het zo ver: in principe zijn alle publicaties van wetenschappers van de universiteit in de ‘repository’ beschikbaar voor iedereen. ‘Sinds 2006 moeten promovendi hun proefschrift indienen bij onze repository RePub”, vertelt rector magnificus Henk Schmidt. ‘We hebben toen afgesproken dat dit mettertijd ook zou gelden voor andere publicaties van medewerkers. Maar een datum was eigenlijk nooit genoemd. Nu dus wel: sinds kort is iedereen verplicht om de auteursversie van zijn boek of artikel aan te leveren’. Schmidt is een groot voorstander van Open Access: vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke informatie. ‘Een paar jaar geleden was ik op de Universiteit van Kano in Noord-Nigeria. Daar is vrijwel geen geld voor tijdschriften, boeken of databanken. Veel van de medewerkers zijn opgeleid in Oxford, maar wanneer ze terugkeren, verliezen ze meteen de aansluiting met het wetenschappelijk debat. En dat terwijl ze een enorme expertise hebben op gebieden als AIDS en malaria’.

Continue reading

Share This:

Buma en Brein ingeperkt ?

9 november 2010

Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) wil het auteursrecht in Europees verband moderniseren. Dat zei ze tijdens een conferentie in Frankrijk op 5 november jl. Kroes vindt dat het auteursrecht te versnipperd is en de belangen van creatieven onvoldoende beschermt. Ook vindt Kroes dat derde partijen, zoals uitgevers en belangenorganisaties zoals Buma/Stemra en BREIN, te veel macht hebben. Ze noemt hun positie ‘onhoudbaar’. De eurocommissaris wil dat overheden de handhaving van het auteursrecht weer op zich gaan nemen. Auteursrecht is geen doel op zich, zei Kroes, maar een middel om te garanderen dat kunstenaars hun werk kunnen blijven doen. De manier waarop nu over auteursrecht wordt gedacht, leidt ertoe dat miljoenen mensen gedemoniseerd worden. Kroes bedoelt daarmee mensen die via internet auteursrechtelijk werk downloaden en uploaden zonder toestemming van de rechthebbenden. Als het aanbod van digitale content groter is, zal illegaal downloaden en uploaden afnemen. ‘It irritates the public who often cannot access what artists want to offer and leaves a vacuum which is served by illegal content, depriving the artists of their well deserved remuneration’, aldus Kroes. De Europese Commissie zal binnenkort wetsvoorstellen voorbereiden voor verweesde werken en de positie van auteursrechtenbelangenorganisaties zoals Buma/Stemra en BREIN.

Continue reading

Share This:

Three-strikes in heel Europa ?

26 oktober 2010

De Franse president Sarkozy heeft zijn minister van buitenlandse zaken gevraagd om bij zijn EU-collega’s te lobbyen voor een three-strikeswetgeving. Dat blijkt uit een gelekte brief. De Franse burgerrechtenorganisatie La Quadrature Du Net publiceerde gisteren een gelekte brief van de hand van de Franse president Nicolas Sarkozy. In die brief vraagt Sarkozy zijn minister van buitenlandse zaken Bernard Kouchner om de Franse Hadopi-wetgeving bij zijn collegaministers van EU-landen te pushen. Die promotie zou moeten gebeuren op een internationale conferentie over vrijheid van meningsuiting op 29 oktober. Minister Kouchner houdt die conferentie naar aanleiding van een gezamenlijk voorstel van Nederland en Frankrijk om een gedragscode tegen internetcensuur op te stellen. Sarkozy wil dat de three strikes-wetgeving ook in deze gedragscode komt te staan. Het is opvallend dat deze conferentie wordt georganiseerd door de man van de hoofdlobbyist van mediareus Vivendi Universal. Voor Jérémie Zimmermann van La Quadrature Du Net is de aanpassing van de gedragscode dan ook een ‘duidelijk voorbeeld van de alliantie tussen de entertainmentindustrie en een paar politici die de openbare ruimte in hun greep willen houden om aan de macht te blijven’.

Continue reading

Share This:

Albums voor 1 euro

19 oktober 2010

Om piraterij te bestrijden, moeten platenlabels albums verkopen voor iets meer dan een euro, vindt voormalig Warner-topman Rob Dickins. De muziekverkoop zal dan snel stijgen. Dickins heeft vijftien jaar lang aan het hoofd gestaan van Warner Music in Groot-Brittannië. Het radicaal verlagen van de prijzen van een album helpt volgens hem in de strijd tegen muziekpiraterij. Het zal volgens hem dan ook zorgen voor een scherpe stijging van de muziekverkoop. Dickins verliet Warner in 1998 en begeleidde onder andere Madonna, REM en Simply Red. Hij deed zijn suggestie voor een ‘permanente prijsstunt’ tijdens een muziekconferentie in Manchester. De prijzen van albums zijn in de afgelopen jaren steeds verder gezakt van rond de 13 pond naar ongeveer 6 pond. ‘What we need is a revolution. What we’ve got is an erosion. When I was running Warners, a chart CD could be £12.99. A chart CD now can be £6.99, maybe even £5.99. Some major album downloads currently sell for as little as £3.99 through retailers such as Amazon.If record labels made the decision to charge much less, fans would not think twice about buying an album on impulse and the resulting sales boost would make up for the price drop’, zo zei Dickins.

Continue reading

Share This:

Europese Softwarerichtlijn onduidelijk

9 augustus 2010

De Europese Softwarerichtlijn is onduidelijk. Het huidige auteursrecht op software schiet op veel aspecten tekort en geeft onvoldoende bescherming. Het is onduidelijk of een programmeertaal auteursrechterlijk is beschermd. De vraag is ook of het auteursrecht bescherming biedt tegen het kopiëren van functies van een softwareprogramma en het kopiëren van interfaces. Een Britse rechter vindt dat het Europese Hof van Justitie daarover nadere uitspraken moet doen. De rechter kwam tot die conclusie in een zaak die is aangespannen door SAS Institute, een leverancier van business intelligence-software, tegen het softwarebedrijf World Programming. SAS Institute beschuldigt World Programming ervan dat het het auteursrecht schendt door een programma te schrijven dat in de programmeertaal van SAS geschreven programma’s kan uitvoeren. Daarbij heeft World Programming de programmeertaal van SAS uitvoerig bestudeerd en de bedoeling van bepaalde functies achterhaald uit de bijgeleverde handleidingen. Daardoor was het bedrijf in staat een concurrerend softwareprogramma op de markt te brengen.

Continue reading

Share This:

Officier van Justitie op stoel van rechter

30 juli 2010

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil dat het Openbaar Ministerie strafbare content zonder tussenkomst van de rechter van internet laat verwijderen, onder andere door desnoods dwangsommen aan hostingpartijen op te leggen. Dat staat in een wetsvoorstel dat deze week is gepubliceerd. Officieren van justitie kunnen dit nu niet. Wel bestaat er sinds oktober 2008 een NTD-code (Gedragscode Notice-and-Takedown). In die code is vastgelegd welke verantwoordelijkheden bij welke partijen liggen bij online, strafbare content. Wie misbruik constateert of vermoedt, moet volgens de code eerst direct met de aanbieder in contact treden. Pas als deze niet traceerbaar is of geen antwoord geeft, krijgt de provider een 'takedown notice', een verzoek om de content te verwijderen. De hoster moet dit verzoek beoordelen. Wanneer deze de publicatie onrechtmatig of strafbaar acht, zal de hoster de content verwijderen. Mocht er sprake zijn van dwang, dan moet de rechter-commissaris zo’n 'takedown'-bevel eerst goedkeuren. Maar in het voorstel kan het OM die dwang zelf toepassen. En dat voornemen stuit op felle kritiek vanuit de hosting branche. Arnout Veenman, voorzitter van branchevereniging ISP Connect, vindt het 'alarmerend'. 'Dit is ernstig. Hiermee gaat de officier van Justitie op de stoel van de rechter zitten. En dit gaat ook als een molensteen om de nek van de hosting providers hangen'. Volgens Veenman is het wetsvoorstel bedoeld voor een 'paar rotte appels’. Dubieuze hosters, die bij 'notice en takedown'-verzoeken niet thuis geven. Veenman vindt het wel een goede zaak om malafide hosters aan te pakken.

Continue reading

Share This:

Brein verliest en wil individuele downloaders aanpakken

20 juli 2010

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de door Brein gestelde schending van auteursrechten niet per sé van toepassing is op alle Ziggo-klanten en dus is een algehele blokkade niet aan de orde. 'Een dergelijke, verstrekkende vordering is op grond naar voorlopig oordeel eenvoudigweg niet toewijsbaar', aldus de rechtbank in het vonnis. Dat 'voorlopige' aan dit oordeel komt voort uit het feit dat dit een kort geding betreft, door Brein aangespannen om met spoed Ziggo een blokkade opgelegd te krijgen. Wat dus is mislukt. Daarnaast loopt nog een bodemprocedure, waarvan de uitkomst niet gelijk hoeft te zijn aan nu die van het kort geding. Brein loopt nu wel een tegenslag op na een reeks juridische overwinningen. De stichting is op oorlogspad gegaan. Het wendt zich tot internetproviders om een blokkering effectief te krijgen. Kabelbedrijf Ziggo was als eerste – en totnogtoe enige – aan de beurt, maar weigerde medewerking. Daarna heeft XS4all zich bij Ziggo gevoegd in dit kort geding. Het steunt daarmee de kabelconcurrent tegen Brein. XS4all stelt dat de eis van Brein neerkomt op internetcensuur, 'die niet past in een democratische rechtsstaat' zoals Nederland. Bovendien is Brein volgens Xs4all aan het verkeerde adres aangezien de servers van The Pirate Bay niet bij Ziggo draaien.

Continue reading

Share This:

Entertainment industrie liegt over schade

18 juni 2010

Hoogleraren zetten vraagtekens bij de omvang van de schade door piraterij, die de entertainmentindustie zegt te lijden. Zij deden dat op een hoorzitting naar de effecten van Chinese piraterij op de Amerikaanse economie. De entertainmentindustrie zegt grote verliezen te lijden als gevolg van piraterij in China. Op een hoorzitting van de Amerikaanse handelsorganisatie USITC zijn echter veel kanttekeningen bij deze claims geplaatst. Volgens hoogleraren zouden de claims onvoldoende met onderzoek zijn gestaafd. De Financiële Commissie van de Amerikaanse Senaat heeft de hoogleraren gevraagd om de effecten van China's 'ineffectieve' antipiraterijbeleid op de Amerikaanse economie te onderzoeken. De hoorzitting maakt deel uit van het eerste van twee onderzoeken van de USITC. De commissie is een 'independent, quasijudicial Federal agency with broad investigative responsibilities on matters of trade. The agency investigates the effects of dumped and subsidized imports on domestic industries and conducts global safeguard investigations. The Commission also adjudicates cases involving imports that allegedly infringe intellectual property rights'. De vraag aan de deskundigen was hoe de commissie betere manieren kan vinden om tot realistische cijfers van de schade te komen. Veel getuigen op de hoorzitting waren sceptisch over de claims en aannames van de entertainmentindustrie.

Continue reading

Share This:

Onvoorstelbare domme uitspraak

2 juni 2010

Alleen al het vermelden van de naam van een bestand uit illegale bron, zelfs zonder hyperlink, is openbaarmaking van dat bestand, oordeelt de rechtbank. Het vermelden van een naam van een bestand uit illegale bron op het usenet-forum FTD is volgens de rechter feitelijk het aan het publiek ter beschikking stellen van dat bestand. Daarmee wordt inbreuk gemaakt op auteursrechten. De rechter veroordeelt FTD verder tot betaling van ruim 10.000 euro aan proceskosten. Met het vonnis handhaaft de rechter het verbod dat een paar weken geleden ex parte (eenzijdig, zonder verdediging van de gedaagde) werd uitgesproken. De Haagse rechter oordeelt dat het online noemen van de bestandsnaam, in een zogeheten 'spot' van een upload (die mogelijk is gedaan door derden), inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht. Een 'spot' is door de rechter geïnterpreteerd als een openbaarmaking, van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 'Het is niet relevant of FTD op enig moment de bestanden in haar macht heeft. FTD stelt haar gebruikers in staat om auteursrechtelijk beschermde bestanden (eenvoudiger) te downloaden en stelt daarmee de facto de bestanden ter beschikking aan het publiek'.

Continue reading

Share This:

Auteursrecht voorlopig niet te veranderen

28 mei 2010

In De Balie in Amsterdam kruisten politici, belangenorganisaties, wetenschappers en ervaringsdeskundigen de degens tijdens het Grote Downloaddebat. Auteursrechten zijn nog nog nooit zo'n belangrijk verkiezingsthema geweest. Een ding is duidelijk: het huidige systeem voldoet niet en moet op de schop. Maar het is onwaarschijnlijk dat op korte termijn veel zal veranderen. Bernt Hugenholtz, hoogleraar Informatierecht, gespecialiseerd in intellectueel eigendom, maakte duidelijk dat het er niet in zit. 'We zitten bijvoorbeeld vast aan internationale verdragen'. Hugenholtz wijst op de Berner Conventie uit 1886, waar we sinds 1912 aan gebonden zijn. Die waarborgt het reproductierecht en regelt een minimum termijn dat rechten blijven bestaan van vijftig jaar na de dood van de maker. 'We zitten vast aan het TRIPS verdrag van veel recentere datum van 1994, dat onderdeel uitmaakt van het Wereld Handelsverdrag'. Hierin omhelst ons land de Berner Conventie opnieuw en opzeggen zou ons op enorme sancties komen te staan. Het WIPO-verdrag uit 1996 regelt het auteursrecht op internet en daarnaast binden zeven Europese Richtlijnen de handelingsvrijheid behoorlijk. 'Wat kan dus niet? Het auteursrecht afschaffen', stelt Hugenholtz. Ook het legaliseren van downloaden en uploaden kan niet zomaar. Zoiets is alleen mogelijk als alle rechthebbenden toestemming geven.

Continue reading

Share This:

Kritiek op Buma

18 december 2009

Een eis wil hij het niet noemen. 'Het zou verstandig zijn. Een nadrukkelijk advies'. Directeur Erwin Angad-Gaur vraagt in het kwartaalblad van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) excuses voor de imago-schade die Buma/Stemra heeft aangericht aan alle auteursrechtenorganisaties in ons land. 'Het idee dat andere organisaties echt last hebben van de koers die Buma/Stemra vaart, is breed gedragen'. Terwijl scheidend Buma/Stemra directeur Cees Vervoord opnieuw zout in de wond lijkt te gooien met uitspraken in een interview met Entertainment Business, blijft de vakbondsvoorman hopen op een ommekeer. 'Volmondig je excuses aanbieden en laten zien dat je vanaf nu echt een nieuwe richting inslaat is een noodzaak'. Dat Buma/Stemra dit uit zichzelf zal doen, daar is de Angad-Gaur allerminst van overtuigd. 'We hebben dit natuurlijk al eerder geventileerd achter gesloten deuren. Ik schrijf het niet voor niets nu op. Als ik het gevoel had dat Buma/Stemra werkelijk in beweging is, had ik dit stuk niet geschreven'. Angad-Gaur legt een deel van de verantwoordelijkheid voor de huidige onrust ook bij de artiesten. 'Veel muzikanten klagen, maar op de ledenvergadering van Buma/Stemra hoor of zie je ze niet'.

Continue reading

Share This:

‘Three-strikes-plan’ op ondemocratische weg geregeld

1 december 2009

De overkoepelende organisatie voor Europese ISP’s is woedend over het geplande ‘three-strikes’-beleid dat opgenomen wordt in handelsverdrag ACTA. Begin deze maand werd bekend dat de VS en de EU ISP’s aansprakelijk willen stellen voor online auteursrechtschendingen. Een gelekte memo van gesprekken die plaatsvonden over het omstreden Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) maakte dat duidelijk. Het nieuwste plan stelt providers (mede-)aansprakelijk voor internetpiraterij. Hierdoor kunnen ze gedwongen worden mee te werken aan mogelijke copyrightfilters of het afsluiten van recidiverende filesharers. ‘Dit druist in tegen alle democratische regels’, zegt Andrea D’Incecco van EuroISPA, het orgaan voor Europese providers. Als handelsovereenkomst kan ACTA het democratische proces omzeilen. De met moeite uit het Europese telecompakket geweerde draconische vorm van three-strikeswetgeving kan zo via een achterdeur alsnog voor alle aangesloten leden van ACTA van kracht worden.

 

Continue reading

Share This: