Tag Archives: Politiek

Verplicht gebruik van open standaarden ?

23 april 2010

Ministers uit 27 EU-landen willen open standaarden voor interoperabiliteit bij overheidsaanbestedingen. Eerder schrapte de Europese Commissie die voorwaarde juist uit een conceptversie. In een verklaring wordt opgeroepen tot 'efficient interoperable public services that emphasise open and transparent government and active participation, that promote the reuse of public sector information and thus potentially very important new user-driven service innovations, that increase the efficiency of government and lead to a measurable reduction in administrative burdens on citizens and businesses as well as contribute to a lowcarbon economy'. Verderop schrijven de ministers dat zij willen 'Embed innovation and cost effectiveness into eGovernment through the systematic promotion of open standards and interoperable systems'. Binnen de Europese Commissie heerst onduidelijkheid over open standaarden. Eurocommissaris Kroes is een voorstander van verplichte open standaarden, maar de Semantic Interoperability Centre Europe, een werkgroep die wordt aangestuurd door de Commissie, heeft vooralsnog een andere koers gekozen. De werkgroep is bezig met het European Interoperability Framework (EIF), dat richtlijnen biedt aan overheden over hoe ze ICT-keuzes moeten maken. Het raamwerk moet deze zomer worden afgerond.

Continue reading

Share This:

Digitale agenda van EC Kroes krijgt vorm

23 maart 2010

Ultra-snel internet, een digitale interne markt en 'de Digitale Maatschappij'. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft afgelopen week voor het eerst haar portefeuille 'Digitale Agenda' concreet gemaakt. De digitale economie heeft prioriteit, zei Kroes de afgelopen week op bijeenkomsten in Maastricht en Rotterdam. En de ruggengraat van die economie is supersnel internet. Om ervoor te zorgen dat in 2020 iedereen de beschikking heeft over een downloadsnelheid van zeker 30 Mbps, mogen overheden deelnemen in de daarvoor aan te leggen netwerken (meestal glasvezel), als dat maar op een open en commerciëel verantwoorde wijze gebeurt. Dat betekent dat de rollen helder moeten zijn en dat de gekozen weg geen belemmeringen voor nieuwe partijen mag opleveren. Overheden moeten er dus op toezien dat ook nieuwe informatieleveranciers een plek kunnen krijgen op een nieuw glasvezelnetwerk. Met de Digitale Interne Markt bedoelt Kroes op het verwijderen van grenzen in de digitale wereld die in de echte wereld al niet meer belangrijk zijn. Verschillen in copyright en consumentenrecht binnen Europa moeten niet langer het online kopen en verkopen van diensten en producten belemmeren.

Continue reading

Share This:

ACTA blijft nieuws domineren

22 april 2010

'Three-strikes-out' is geen onderwerp in de onderhandelingen over het ACTA-verdrag. Dat heeft Luc Devigne, onderhandelaar namens de Europese Commissie, vanmorgen gezegd. De Fransman gaf tijdens een Stakeholders Meeting antwoord op vragen over het gevreesde handelsverdrag. Ruim 200 geïnteresseerden van verschillende belangenpartijen waren aanwezig op de bijeenkomst in Brussel. Het vragenuurtje werd voorafgegaan door een korte presentatie, waarin Devigne de grootste zorgen naar het land der fabelen verwees. 'Three-strikes-out is een non-issue', zo zei hij herhaaldelijk. 'Geen van de landen heeft het op de agenda gezet, en als dat wel het geval was, zou Europa er niet mee akkoord gaan. Dat geldt ook voor andere vormen van graduated response'. Eerder al zei Eurocommissaris Karel de Gucht min of meer hetzelfde. Toch is het opmerkelijk, want in gelekte documenten komt de gevreesde sanctie voor hardnekkige downloaders voor. Frankrijk en Engeland willen zo'n regel, de Nederlandse regering is er falikant tegen. De gelekte documenten zijn niet duidelijk: zo wordt de strenge maatregel alleen in een voetnoot genoemd. Het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), zo benadrukte Devigne, gaat voornamelijk om het tegengaan van piraterij en handel in nepgoederen, van designtasjes en parfums tot medicijnen. In sommige gevallen kan daar nu al tegen opgetreden worden, maar ACTA maakt handelen als het goed is gemakkelijker en sneller.

Continue reading

Share This:

Tolerantere overheid ?

17 maart 2010

De overheid moet zich 'in al haar onderdelen' toleranter opstellen. Die oproep deed de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in de Tweede Kamer tijdens de presentatie van het jaarverslag over 2009. Brenninkmeijer deed een appel op de overheid om stil te staan bij de vraag hoe in de samenleving wordt omgegaan met conflicten. 'Intolerantie bepaalt meer en meer onze samenleving. De betekenis van incidenten wordt als vanzelfsprekend uitvergroot'. Hij wijst erop dat conflicten en incidenten nu eenmaal bij de samenleving horen. Daarmee moet verstandig worden omgegaan. 'Het heeft weinig zin incidenten uit te vergroten en incidenten op de spits te drijven. Niet nog meer repressie'. Meer relativering is op zijn plaats en elkaar de vraag durven stellen 'wat we over en weer in redelijkheid van elkaar verwachten mogen'. Het aantal klachten dat de ombudsman vorig jaar kreeg, is afgenomen. In 2009 kwamen bijna 21 duizend telefoontjes van burgers en ruim twaalfduizend klachten binnen. Dat is een afname van 6,5 procent ten opzichte van 2008.

Continue reading

Share This:

ACTA: Nederlands parlement buitenspel

8 maart 2010

Tweede Kamerlid Brinkman (PVV) zegt geen oplossing te hebben voor ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) en niet vrolijk te worden van de informatie die hem uit Europa bereikt. 'De haren rijzen je te berge. Het is echt verschrikkelijk', verzucht Brinkman. 'Ik weet een, twee, drie ook geen oplossing'. Het grootste pijnpunt is het aanwijzen van de Europese Commissie als bevoegde partij (mandateren) voor de geheime ACTA-onderhandelingen. Die machtiging is een probleem nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden en Nederland weinig tot niets over ACTA te vertellen heeft als het verdrag uit de achterkamertjes komt. De Tweede Kamer staat dus buitenspel. Als het dan aan Brinkman ligt, horen dit soort praktijken snel tot het verleden. 'We richten ons wat dit betreft te veel op Europa', betoogt hij. 'Europa is een ongelofelijk bureaucratisch monster, dat denkt zichzelf met regels in stand te kunnen houden. Dat vinden we heel erg'.

Continue reading

Share This:

NUP mislukking ?

15 februari 2010

Het Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) mislukt als corrigerende maatregelen op korte termijn uitblijven. Complexiteit, oriëntatie op techniek en tekort aan visie, samenhang en ondersteuning zijn de meest dreigende faalfactoren. Dat wordt geconstateerd in een niet openbaar gemaakt rapport van Arthur Docters van Leeuwen, oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Onderzoeksjournalist Peter Mom publiceerde daarover in de Automatiseringsgids van afgelopen week. De gezamenlijke overheden spraken in 2008 af een basisinfrastructuur voor de e-overheid te realiseren. Reviewers onderwierpen dit programma afgelopen december 2009 'review’, gebaseerd op een Britse methode om projecten door te lichten. Het optimisme is in de review ver te zoeken: Hans Blokpoel, CIO van de IND, Jos Maessen, directeur Bestuurs- en Managementondersteuning van de gemeente Amsterdam, Carolien Schönfeld, projectadviseur OCW en Docters van Leeuwen geven het NUP de codekleur rood. Dat betekent: alle hens aan dek, want als er niet ingegrepen wordt gaat het faliekant fout. Volgens de rapportage lijkt maar 59 procent van de NUP-doelstellingen haalbaar. Van 12 procent wordt verwacht dat ze niet gehaald worden en van 22 procent is het onzeker. Over 7 procent heeft de rapportage geen gegevens. Dat is een bedroevend resultaat, vooral ook omdat bij die 59 % geen zekerheid bestaat over de haalbaarheid.

Continue reading

Share This:

Economische zaken blijft geheimzinnig doen over Acta

11 januari 2009

Het anti-piraterijverdrag ACTA komt tot stand in geheimzinnigheid, terwijl de maatregelen veelal de consument treffen. Alles blijft onder de pet, ‘omdat andere landen geen transparante wetgeving kennen’. Dat blijkt uit documenten over een handelsverdrag, dat namaakproducten en piraterij moet tegengaan. Sommige documenten van dit Anti-Counterfeiting Trade Agremeent (ACTA) zijn openbaar gemaakt, maar de meeste informatie blijft voor het publiek verborgen. Het overleg over het verdrag wordt in het geheim gevoerd, waarbij af en toe belanghebbenden worden geïnformeerd en kunnen reageren. Dat zijn vooral grote bedrijven en belangenorganisaties van industrieën. Consumentenorganisaties of vertegenwoordigers van providers ontbreken, maar vertegenwoordigd zijn wel de Amerikaanse Electronic Frontier Foundation (EFF) en de Europese Foundation for a Free Information Intrastructure (FFII). Beide organisaties ijveren voor burgerrechten en het bevorderen van vrije toegang tot informatie. Consumentenorganisaties zullen ACTA negatief ontvangen. De Consumentenbond was eerder al negatief over het downloadverbod, dat onderdeel is van het auteursrechtenplan van de Commissie Gerkens. ACTA zou een dergelijk verbod afdwingen, blijkt uit uitgelekte documenten.

Continue reading

Share This: