Overheidsdata naar bedrijfsleven

22 maart 2011

Overheidsdata worden in de toekomst zo veel mogelijk ter beschikking gesteld aan ondernemers. Denk daarbij aan de gegevens van het KNMI die buienradar gebruikt. ‘De schat aan overheidsdata leent zicht fantastisch voor innovaties. Dat levert de BV Nederland groei en banen op,’ aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dat zei na afloop van een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers uit de ICT-sector. Het beter benutten van ICT voor nieuwe producten en diensten is het belangrijkste uitgangspunt van de Digitale Agenda.nl, die in mei verschijnt. Deze Agenda is een uitwerking van de Europese plannen van Eurocommissaris Kroes voor Nederland en een uitwerking van de recent verschenen bedrijfslevenbrief. ICT vormt een belangrijke aanjager voor vernieuwingen in de industrie en dienstensector. Bijna 60 procent van de economische groei in de periode 1985-2006 is te danken aan ICT-toepassingen. De bijeenkomst met de sector had als doel om na te gaan hoe ICT nog beter benut kan worden voor innovatie in de Nederlandse topsectoren.

Vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties en bedrijven, zoals Hyves, Google en IBM, spraken met elkaar over de kansen op het terrein van ICT. Aan bod kwamen onder meer cloud computing, maatschappelijke toepassingen van ICT, supersnel breedband, wegnemen van hinderlijke regels die innovatie belemmeren en hoe de regeldruk voor bedrijven met behulp van ICT kan worden verminderd. Verhagen lanceerde onlangs zijn nieuwe bedrijvenbeleid. Voor alle innovatieve (MKB) ondernemers in Nederland komt er meer durfkapitaal voor innovatieve projecten, worden de belastingen verlaagd (WBSO, Vpb) en wordt de regeldruk fors verminderd. Negen topsectoren zoals de chemie en water staan daarnaast centraal. Ondernemers en wetenschappers zitten hierbij samen aan het stuur om de topsectoren tot de top van de wereld te laten horen. Bijvoorbeeld door het aanpakken van hinderlijke regels, het stimuleren van starters/snelle groeiers en beter vakonderwijs. Door te zorgen dat deze negen sectoren wereldwijd (blijven) uitblinken onderscheidt Nederland zich, wat een impuls geeft aan nieuwe banen en groei. Voor de nieuwe aanpak is in totaal meer dan 1,5 mld. euro beschikbaar. Het Kabinet kiest voor negen sectoren waar Nederland door zijn ligging en geschiedenis sterk in is: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie. In de eerste plaats worden bestuurlijke knelpunten aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.