Kroes wil af van ‘gesloten software’

10 juni 2010

Eurocommissaris Neelie Kroes waarschuwt Europese lidstaten voor gesloten software, zoals die van Microsoft, omdat dit tot een dure vendor lock-in kan leiden. Open source heeft de voorkeur. Volgens Kroes kunnen overheden van lidstaten zichzelf onbedoeld tientallen jaren opsluiten in een rigide softwarestramien, als gekozen wordt voor Microsoft als standaard voor ict-systemen. Daarom wil Kroes gedetailleerde richtlijnen maken voor Europese regeringen om hen aan te sporen andere software te gebruiken. Ze wil vooral de aandacht vestigen op open source programma's. Door die richtlijnen wil Kroes voorkomen dat gekozen wordt voor gesloten software, waardoor er een vendor lock-in kan ontstaan. Een vendor lock-in op softwaregebied kan er voor zorgen dat de afnemer gedwongen blijft bepaalde software te kopen omdat dit het enige is dat aansluit op de gekozen standaard. De keus voor een gesloten systeem kan veel invloed hebben op de rest van de industrie.


Als voorbeeld haalt Kroes belastingdiensten aan die alleen maar met een bepaalde browser kunnen werken voor online belastingaangifte. 'Many authorities have found themselves unintentionally locked into proprietary technology for decades and after a certain point that original choice becomes so ingrained that alternatives risk being systematically ignored. That's a waste of public money that most public bodies can no longer afford'. De meeste overheden zouden dit ook niet meer kunnen betalen. Kroes zei dit tijdens Open Forum Europe, een congres voor bedrijven die open source software promoten. Ze pleit voor het gebruik van open software, 'the one that you can download from the Website and that you can implement without restrictions or the other one which you have to buy which is restricted to certain fields and which requires royalty payments for embedded intellectual property rights — and the answer is obvious. Governments should have a clear justification if they mandate proprietary software that sets royalties and restrictions'. De Eurocommissaris gaf eerder in haar Digitale Agenda voor Europa al aan een sterk voorstander te zijn van open source software voor overheden. In haar vorige functie als Eurocommissaris (Mededinging) had Kroes haar pijlen ook al eens gericht op Microsoft. Ze legde de softwaregigant verschillende boetes van honderden miljoen euro's op. Juist nu blijkt dat de regeringssteun voor open source in vele regio's toeneemt. Zo hekelde 'a Canadian court recently … Quebec for migrating to hundreds of Microsoft-based systems without, apparently, evaluating open source alternatives'

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.