Tag Archives: Netneutraliteit

Vint Cerf: Amerikaanse kabelmaatschappijen ontwijken straffeloos de wet

Vint Cerf, mede-grondlegger vanhet Internet, stelde gisteren op de CES 2013-conferentie dat hij uiterst bezorgd is door het vooruitzicht dat grote bedrijven als AT&T in staat zijn wet- en regelgeving te ontwijken na de overgang van de gewone telefonietechnologie naar volledig IP-gebaseerde netwerken. Het was nu al zo, zo stelde hij, dat ‘competition was decimated when the Internet moved from dial-up providers to cable companies and telcos’.

CerfCerf, die het Internet mogeijk maakte door bij te dragen aan de ontwikkeling van het internetprotocol en de Transmission Control Protocol-technologie, sprak op de ‘Silvers Summit’ van de Customer Electronics Show, gericht op technologie voor de oudere generatie. ‘Some people think silver surfers don’t know how to use technology. I have news for you: some of us invented this stuff’, zo vertelde de 69-jarige Cerf.

De uitspraak van Cerf kwam een dag na de mededeling van AT&T dat het zich terugtrok uit de traditionele telefonie en dat het een volledige IP-telecommunicatieleverancier zou worden. AT&T wil deze overgang maken zonder onderwerp te worden van wat het ‘monopoly-era regulatory obligations’ noemt, die het bedrijf niet gerechtvaardigd vindt in de internetera. Het wil dus geen last hebben van wet- en regelgeving.

Continue reading

Share This:

Netneutraliteit wettelijke realiteit

Het principe van netneutraliteit is officieel in de Nederlandse wet vastgelegd. De Eerste Kamer heeft de nieuwe Telecommunicatiewet, waarin netneutraliteit is gewaarborgd, aangenomen. Ook het ‘cookieverbod’ wordt door de Senaat gesteund. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al voor de nieuwe Telecommunicatiewet waarin het principe van netneutraliteit werd vastgelegd, maar de Eerste Kamer moest het voorstel nog behandelen.

De wet is zonder stemming aangenomen, waardoor netneutraliteit een wettelijke garantie is. Dat betekent dat internet- en telecomproviders internetdiensten, bijvoorbeeld Skype of WhatsApp, niet apart mogen belasten of belemmeren. Wel wil een meerderheid van de Eerste Kamer een uitzondering op netneutraliteit.

Het gaat om een uitzondering die filteren op eigen verzoek mogelijk maakt. Sommige gebruikers zouden websites willen filteren – bijvoorbeeld uit ideologische of pedagogische motieven – maar zelf niet de technische vaardigheden bezitten om websites te blokkeren, aldus een meerderheid van VVD, CDA, SP, ChristenUnie en SGP. Die uitzondering op de netneutraliteit zou alleen geoorloofd zijn na uitdrukkelijke toestemming van de internetter en alleen als de internetprovider er geen financieel voordeel uithaalt. 

Continue reading

Share This:

Netneutraliteit dichtbij in Nederland

In een ‘historisch’ debat heeft minister Verhagen het voorstel van de oppositie omarmd om netneutraliteit in de wet te verankeren. Als een van de eerste landen ter wereld wil het parlement een aantal cruciale wijzigingen in de telecomwet aanbrengen die deze neutraliteit garanderen. Netneutraliteit houdt in dat internetproviders geen websites, diensten of applicaties mogen blokkeren, afknijpen of belasten. Alhoewel de VVD een eigen wetswijziging had ingediend waar de providers nog wel die ruimte kregen, bleek dat hiervoor weinig steun was.

Het voorstel van D66, PvdA, GroenLinks en SP, kon op sympathie rekenen van minister Verhagen. ‘Ik omarm het amendement’, aldus Verhagen. Eerder beloofde de bewindsman al de motie Braakhuis uit te voeren. Volgens Verhagen hebben de operators het er naar gemaakt met hun dubieuze plannen om VoIP, chat of tethering te blokkeren of te tariferen. ‘Absoluut ongewenst en slecht voor de innovatie’, vond de minister.

Share This:

Rechtspositie gebruiker versterkt in nieuwe Europese Telecomwet

25 november 2009

Het Europees Parlement heeft ingrijpende herziening van de telecomregels goedgekeurd. De nieuwe Telecomwet van de Europese Unie moet onder andere de rechten van consumenten versterken en de concurrentie tussen telecomaanbieders vergroten. Over de totstandkoming is enkele jaren touwgetrokken. Een van de nieuwe bepalingen in de nieuwe EU-Telecomwet is dat het afsluiten van iemands internettoegang alleen is toegestaan als dat “doelmatig, evenredig en noodzakelijk” is. Gebruikers die worden verdacht van een strafbaar feit zoals illegaal downloaden van muziek mogen pas na onafhankelijke toetsing en eventueel hoger beroep worden afgesloten. Het Europees Parlement is er echter niet in geslaagd een amendement toe te voegen dat het afsluiten van internetgebruikers pas na een gerechtelijk bevel zou toestaan. Veel lidstaten waren daar sterk op tegen. Eerder is in Frankrijk een fel debat gevoerd over een wetsontwerp dat het mogelijk zou maken dat klanten na enkele waarschuwingen door internetproviders mogen worden afgesloten zonder tussenkomst van de rechter.

Continue reading

Share This: