VBDS

VBDS (Van Bussel Document Services) biedt consultancy en research op het vlak van document management, records management en auditing.

Document Management is het geheel van mensen, middelen, kennis en procedures gericht op de creatie, het (her-)gebruik en de opslag van documenten en de daarin opgenomen gegevens in de bedrijfsprocessen van organisaties.

Records Management is het geheel van mensen, middelen, kennis en procedures gericht op de duurzame opslag en raadpleging van documenten (en de daarin opgenomen gegevens) alsmede de daarbij behorende context, zodat deze documenten gebruikt kunnen worden als informatiebron in de bedrijfsprocessen van een organisatie en ter verantwoording en bewijs.

Auditing is het beoordelen van en het adviseren over het verantwoord tot stand brengen en in stand houden van de inhoud (‘content’) van (technologische) informatie- en communicatiesystemen in organisaties, opdat deze inhoud begrijpbaar is en blijft. Dit gebeurt:
1. vanuit de optiek van uitvoering en afhandeling van transacties in bedrijfsprocessen en het daarbij transformeren van input naar output;
2. vanuit de optiek van een just-in-time verstrekking van integere en volledige informatie;
3. vanuit de optiek van het afleggen van verantwoording inzake het handelen van organisaties in of betreffende bedrijfsprocessen; en
4. vanuit de optiek van de reconstructie van transacties vanuit bedrijfsprocessen.

Van Bussel Document Services heeft vanaf haar oprichting in 1993 vele projecten gerealiseerd. Onze werkzaamheden hebben zich altijd gericht op advies, auditing en coaching/training.

Onze projecten:

 • Analyseren, verbeteren en inrichten van informatie-infrastructuren.
 • Formuleren van het bedrijfsbeleid inzake documentverwerking, archivering en zaakgericht werken.
 • Formuleren van strategieën voor de invoering van digitale documentverwerking en –beheer.
 • Inrichten van gegevens- en documentverwerkende processen, met name voor wat betreft gegevens- en documentenlogistiek.
 • Inrichten van organisatiebrede relatiebeheersystemen, in combinatie met een DMS/RMA.
 • Inrichten van zaakgericht werken.
 • Inrichten van gecontroleerde omgevingen voor content-, document- en records management.
 • Ontwerpen, coördineren en het begeleiden van de implementatie van organisatiebrede (hybride) archiveringssystemen.
 • Ontwikkelen van strategische visies op de uitdaging van de ‘digitale revolutie’ voor organisaties en het gebruik van technische innovaties.
 • Ontwikkelen en organiseren van het maatwerk-trainingentraject ‘Werken in een digitale omgeving’ voor DIV’ers, I & A’ers, archiefinspecteurs en controllers.
 • Ontwikkelen en organiseren van specifieke bedrijfsgerichte maatwerk-trainingen, workshops en seminars.
 • Ontwikkelen van strategische ‘work-meetings’ inzake de effecten van de Sarbanes-Oxley Act en de inrichting van gecontroleerde omgevingen.
 • Opzetten, samenstellen en implementeren van ISO-kwaliteitshandboeken documentaire informatievoorziening.
 • Reorganisatie en strategische heroriëntatie van de informatievoorziening en de archivering in het kader van digitalisering.
 • Toetsen op recht- en doelmatigheid van gegevens- en document verwerking en –beheer (content audit) in procesomgevingen (Sarbanes-Oxley Act, Nederlandse wet- en regelgeving).
 • Uitvoeren van conformiteitstoetsen van DMS/RMA-applicaties aan ReMANO 2004, NEN 2082, RODIN, ISO 15489 en ED3.

Onze opdrachtgevers:

 • AAG Administratieve Dienstverlening
 • Ahold NV
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Belastingdienst
 • Bestuur Regio Utrecht
 • Centrale Archief Selectiedienst
 • Centrum Vakopleiding Zeeland
 • Essent Facilities
 • FNV
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Boxmeer
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Bussum
 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Kerkrade
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Gemeente Zwolle
 • Hogeschool Eindhoven
 • Hotelplan International Travel Organization
 • Humanitas
 • IBN Groep
 • IMN Informatie Management Nederland
 • Inter Access
 • Kenhardt Personeel en Strategie
 • Koninklijke Philips
 • Koninklijke Shell
 • LOPAI Landelijk Overleg Provinciale ArchiefInspecteurs
 • Management Support Media
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat – DGTP
 • Nederlandse Algemene Keuringsdienst
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • NV EDON Groep
 • Open Universiteit
 • PGGM
 • Politieregio Zuidoost Brabant
 • Politieregio Zuid
 • Provincie Friesland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Zeeland
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Radio Nederland Wereldomroep
 • Rijksarchiefinspectie
 • ROC Eindhoven
 • ROC Ter Aa
 • Rockwool Lapinus
 • Sargas
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Stichting KMBV
 • Stichting Reclassering Nederland
 • Stichting SOD
 • Stichting Thuiszorg Icare
 • Stichting Thuiszorg Amsterdam
 • Stichting Welzijn Oosterhout
 • Streekarchief Regio Eindhoven
 • Streekarchief Noordoost Brabant
 • Streekarchivariaat Noordwest Veluwe
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Twente
 • Unilever
 • UWV
 • Van Lanschot Bankiers
 • Veenman
 • Vereniging van Academische Ziekenhuizen
 • Waterleidingbedrijf Oost-Brabant
 • Waterschap De Dommel
 • WestFries Gasthuis Hoorn
 • WGA Werkverband Gemeentelijk Archiefinspecteurs
 • Woningcorporatie De Alliantie
 • Zuwe Weidesticht

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.