G.J. van Bussel

Geert-Jan van Bussel is bedrijfskundige, bestuurlijk informatiekundige en archivaris. Met Van Bussel Document Services verzorgt hij onafhankelijke consultancy en research op het vlak van Document Management, Records Management en Records Auditing. Hij promoveerde in 2009 op een multi-disciplinair proefschrift over de inrichting van verantwoordingssystemen in content-intensieve organisaties.

Hij is Senior Onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie), docent aan de Universiteit van Amsterdam en strategisch beleidsadviseur van het College van Bestuur van UvA/HvA. Hij wil docenten en studenten bewust maken van het feit dat onze maatschappij steeds afhankelijker wordt van betrouwbare en duurzame opslag en retrieval van informatie en dat daarvan performance van organisaties rechtstreeks afgeleid kan worden. Van 2012 tot en met 2015 was hij Lector Digital Archiving & Compliance binnen deze Faculteit.

Hij is daarnaast gastdocent bij verschillende (buitenlandse) universiteiten.

Hij was lid en voorzitter van de Bijzondere Commissie Archieven van de Raad voor Cul­tuur en is de ‘geestelijk vader’ van de praktijkrichtlijn ‘Bewaren en Bewijzen’ van het NEN. Deze praktijkrichtlijn werd in 2007 herzien.

Hij was betrokken bij het samenstellen van het referentiemodel voor RMA-softwarespecificaties ReMANO 2004 en heeft namens de Stichting Certificatie ReMANO als ReMANO-Auditor opgetreden. Hij treedt nu op als auditor voor de NEN-ISO-normen NEN 2082, NEN-ISO 15489 en ISO 16175. Daarnaast toetst hij organisaties op RODIN en ED3.

Hij is een veelgevraagd spreker op congressen en seminars in binnen- en buitenland, veelal over de effecten en de invloeden van informatieverwerking en informatiebeheer op het werken van mensen.

Zijn andere activiteiten richten zich op strategische advisering, records auditing en het ontwikkelen van zeer specifieke maatwerktrainingen en opleidingen.

Hij is lid van:

 • Association of Computing Machinery (ACM)
 • Document@Work (voorheen NMA)
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
 • Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)
 • Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA)

Hij heeft meer dan 200 boeken, artikelen en papers op zijn naam staan en is hoofdredacteur van verschillende vakpublicaties geweest: Bewaren van Informatie (Samsom, 1996-1998) en Archos. Informatiebeheer en -verwerking (1999-2004).

Zijn onderzoek richt zich op de volgende thema’s:

 • Het realiseren van verantwoordingssystemen in organisaties
 • Het concept van het archiveringssysteem, de architectuur ervan en de implementatie.
 • Het management van de informatiewaardeketen: de proces­ke­ten die de creatie, de vastlegging, de op­slag, de bewerking, de structurering, de publicatie, het gebruik, het be­houd, de toegan­ke­lijkheid, de dis­tri­butie, de waardering, de vernietiging, de beveiliging en de toetsing van betrouw­bare informatie rea­li­seert;
 • Het effect van informatiemanagement op de performance van organisaties;
 • Het begrip context en de betekenis daarvan voor informatie, accountability en bewijs.

In 2001 kreeg hij voor zijn verdiensten voor de ontwikkeling van workflow- en document management binnen Nederlandse organisaties de prestigieuze NMA Award toegekend.

Hij is een veelgevraagd adviseur die voor vele organisaties in Nederland en België consultancy-trajecten heeft uitgevoerd.

Engelstalige publicaties

  • ‘Work- or documentflow. The document revolution? Archival docu­ments as trigger for process improvement’, J.P. Heje, C. Ciborra, K. Kautz e.a. (red.), Proceedings of the 7th European Con­ference on Information Systems Copenhagen Business School, 23-25 june 1999 (Kopenhagen 1999), I, blz. 55-69. (met F.F.M. Ector, P.M.A. Ribbers en G.J. van der Pijl). Zie hier.
  • ‘Building the record keeping system (RKS). Process improvement triggered by management of archival documents’, J.P. Sprague (ed.), Procee­dings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences (Maui 2001) (CD-Rom). (met F.F.M. Ector, P.M.A. Ribbers en G.J. van der Pijl). Zie PDF.
  • ‘Accountability and the reconstruction of the past’, W. Castelnova, E. Ferrari (red.), Proceedings of the 5th European Conference of Information Management and Evaluation (Academic Publishing Limited, Como 2011), pp. 483-490. Zie PDF.
  • ‘Reconstructing the Past for Organizational Accountability’, The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 15 (2012), No. 1, pp. 127 -137). Zie PDF.
  • ’Enterprise 2.0., Accountability and the necessity for digital archiving’, W.F. Riekert, I. Simon (eds.), Information in e-Motion. Proceedings BOBCATSSS 2012 – 20th International Conference on Information Science. Amsterdam, 23-25 January 2012 (Bad Honnef 2012), pp. 82-86. Zie PDF.
  • ‘Digital Archiving and eDiscovery. Delivering evidence in an age of overload’, B. John, M. Nkhoma, N. Leung (eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Management and Evaluation. ICIME 2013, Ho Chi Min City, Vietnam, 13-14 May 2013 (Reading 2013), pp. 281-288. (met H. Henseler). Zie PDF.
  • ’Green Archiving. Archiving for a sustainable world’, Library (r)evolution: Promoting sustainable information practices The 22nd international BOBCATSSS symposium January 29-31 2014, Barcelona, Spain (University of Boras, 2014), pp. 17-22, (met N. Smit). Zie PDF.
  • ‘Dismantling Urban History. Cultural heritage in public spaces using new media technologies’, Library (r)evolution: Promoting sustainable information practices The 22nd international BOBCATSSS symposium January 29-31 2014, Barcelona, Spain (University of Boras, 2014), pp. 30-35. (met A. Kuyper). Zie PDF.
  • ‘Privacy lost – and Found ? Some aspects of regaining citizen’s privacy by means of PET in the age of Big Data’, J. Devos, S. De Haes (eds.), Proceedings of the 8th European Conference on IS Management and Evaluation. ECIME 2014. University of Ghent, 11-12 september 2014 (ACPI: Reading, 2014), pp. 278-285. (met J. van de Pas). Zie PDF.
  • ‘Building a Green Archiving Model: Archival Retention Levels, Information Value Chain and Green Computing’, J. Devos, S. De Haes (eds.), Proceedings of the 8th European Conference on IS Management and Evaluation. ECIME 2014. University of Ghent, 11-12 september 2014 (ACPI: Reading, 2014), pp. 271-277. (met N. Smit). Zie PDF.
  • ‘Privacy lost – and found? The information value chain as a model to meet citizens’ concerns’, Electronic Journal of Information Systems Evaluation, vol. 18 (2015), nr. 2, pp. 199-209 (met J. van de Pas). Zie PDF.
  • ‘Digital Archiving, Green IT and Environment. Deleting data to manage critical effects of the Data Deluge’, Electronic Journal of Information Systems Evaluation, vol. 18 (2015), nr. 2, pp. 187-198 (met N. Smit en J. van de Pas). Zie PDF. Herdrukt als Hoofdstuk 10 in Shaun Pather (ed.), Leading Issues in ICT Evaluation Research, Vol. II, Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd, 2017), pp. 200-220).
  • ‘Embedding Privacy in ICT Architectures. The citizen as public stakeholder in architecture development’, B. van der Sloot (red.), Proceedings of the Amsterdam Privacy Conference (21-26 October 2015), Amsterdam (Amsterdam: APPR, 2015), 14 pages, incl. references (only available on USB) (met J. van de Pas). Zie PDF.
  • ‘Digital Data and the City. An exploration of the building blocks of a Smart City Architecture’, D.P. Baker, W. Evans (eds.), Digital Information Strategies. From Applications and Content to Libraries and People (Waltham, MA USA: Chandos Publishing, 2015), Chaper 13, pp. 185-198) (met J. van de Pas, M. Veenstra en F. Jona). Zie PDF (pre-press).
  • ‘The Theoretical Framework of the ‘Archive-as-Is’. An Organization Oriented view on Archives. Part I. Setting the Stage: Enterprise Information Management and Archival Theories’, F. Smit, A. Glaudemans, en R. Jonker (eds.), Archives in Liquid Times (Stichting Archiefpublicaties, ‘s-Gravenhage, 2017), pp. 16-41. Zie PDF.
  • ‘The Theoretical Framework of the ‘Archive-as-Is’. An Organization Oriented view on Archives. Part II. An Exploration of the ‘Archive-as-Is’ Framework’, F. Smit, A. Glaudemans, en R. Jonker (eds.), Archives in Liquid Times (Stichting Archiefpublicaties, ‘s-Gravenhage, 2017), pp. 42-71. Zie PDF.
  • ‘Archivos institucionales en el ‘Mundo 2.0’. El marco de actuación para el ‘Archive-as-Is’ [Archivo-como-es]’ (Organizational Archives in ‘World 2.0’. The framework for the ‘Archive-as-Is’), L.E. Casellas iSerra, and L. Hernandez-Olivera (eds.), Espacios de memoria: Estrategias y discursos para archivos históricos (ACAL, Salamanca, 2018), pp. 41-80. PDF
  • A Sound of Silence. Organizational Behaviour and Enterprise Information Management. Papers on Information and Archival Studies, I, Van Bussel Document Services, Helmond. xii + 109 pp. ISBN/EAN 978-90-831078-0-6. PDF

Nederlandstalige publicaties (selectie)

 • www.vbds.nl
 • Bevlogen Bespiegelingen. Over maatschappij, politiek, geschiedenis, verantwoording, compliance en transparantie.
 • ‘Over Cloud en Big Data, Uitdagingen en onontkoombaarheid’, META. Tijdschrift voor Biblotheek en Archief, 2015, nr. 4, pp. 32-35. PDF
 • ‘Digitaal Dement’, Binnenlands Bestuur, 28 februari 2014, p. 41 (met J. van der Pas).
 • De informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst (Lectoraat DA&C/GEA Consultants: Amsterdam 2013) (red.)
 • Archiving should be just like an Apple, en acht andere (nuttige ?) stellingen (Amsterdam: Amsterdam University Press, HvA Publicaties, 2012), 55 blz. Lectorale Rede. Klik hier voor PDF.
 • ‘Missing links’. Verantwoording en content bij organisatieverandering’, Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), aanvulling 55, II 630, 1-49.
 • ‘Het wow en au van cloud computing. Juridische implicaties van de cloud, Informatieprofessional, Vakblad voor informatiemedewerkers 14 (2010), nr. 10, blz. 16-19. Voor een lichtelijk afwijkende versie van dit artikel klik hier.
 • Op zoek naar de herinnering. Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance (Helmond 2009) (met F.F.M. Ector).
 • ‘Documenten onder controle. Optimaliseer uw informatievoorziening’, Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (Kluwer, Alphen aan den Rijn 2009), I 555, blz. 1-89.
 • ‘Documentbeheer is smeerolie van organisatie’, Tijdschrift voor Administratie 12 (2009), nr. 4, blz. 30-33.
 • ‘De digitale evolutie. De Archiefschool als ‘bewustmaker’, Archievenblad 112 (2008), nr. 10, blz. 28-31.
 • ‘Het archiefbestel in ontwikkeling. Visie op een toekomst’, Archievenblad 112 (2008), nr. 8, blz. 24-27.
 • Documenten onder controle. Optimaliseer uw informatievoorziening (Deventer 2008) (Praktijkreeks Administratie nr. 18).
 • Openbaarheid van archieven. Openbaarheid in historisch en hedendaags perspectief (SAP Jaarboek 2006) (‘s-Gravenhage 2008) (red. met Marijke Bruggeman, Jan Kompagnie en Hans Waalwijk).
 • Bewaren en Bewijzen (ECP.nl 2007) (hoofdredactie, met W. Sinninghe Damsté, M. Durinck en I. Aarts).
 • ‘De risico’s van naïef en blind vertrouwen in technologie’ (www.livre.nl, 2008). PDF.
 • ‘Hoe het vertrouwen van de burger in de overheid terugwinnen ?’ (www.livre.nl, 2008). PDF.
 • ‘Over verwachtingen, ambitie en open source software’ (www.livre.nl, 2007). PDF.
 • ‘Digitale opslag lijkt goedkoop, maar is het niet’ (www.livre.nl. 2007). PDF.
 • ‘De bestandsformatenstrijd als basis voor marktdominantie’ (www.livre.nl, 2007). PDF.
 • ‘Open source collaboration: de innovatie van nu?’ (www.livre.nl, 2007). PDF.
 • ‘Veranderen en mislukken: ‘if it ain’t broke, don’t fix it….” (www/livre.nl, 2007). PDF.
 • ‘When FUD becomes commodity, then truth will be hard to get…’ (www.livre.nl. 2007). PDF.
 • ‘Hoe groen is digitaliseren’, www.docufacts.nl
 • ‘Document Standaards – ODF of OpenXML, de strijd om duurzaamheid’, www. documentwereld.nl
 • ‘Document Standaards – Haalt ODF 2010 ?’, www.documentwereld.nl
 • Documentbeheer bij overheidsinstanties: bouwen van een archiveringssysteem (Euroforum Uitgeverij 2006, 6de druk) (deel X van de schriftelijke praktijkcursus Documentenmanagement) (1ste druk 2001).
 • ‘De gevangene van het archief’, Document@Management. Tijdschrift voor Document Professionals 1 (2005), blz. 7.
 • ‘ReMANO 2004. Een referentiemodel voor RMA-software’, Handboek Kennismanagement, aflevering 16 (2004), 6.3., 1-15.
 • ‘ReMANO 2004: een positiebepaling’, Handboek Informatiewetenschap, aanvulling 33 (2004), IV B 450, 1-14.
 • ‘ReMANO 2004. Een positiebepaling’, Archiefbeheer in de praktijk, aanvulling 47 (2004), 5705, 1-14.
 • Softwarespecificaties voor Records Management Applicatie voor de Nederlandse Overheid (ReMaNo) (met H. Waalwijk en P. Horsman) (Amsterdam 2004)
 • ‘Bewaren en Bewijzen’, Records Management en Record Keeping System. Een recapitulatie, in: Handboek kennismanagement, aflevering 11 (2002), 6.1., 1-20.
 • ‘Documentinfrastructuur’, in: M.J.P. van Veen e.a. (red.), Documentinfrastructuur. Bronnenboek CursusT.49.2.1.1. Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica (Heerlen 2002), blz. 7-26.
 • ‘De implementatie van een archival document management system bij de gemeente Kerkrade’, M.J.P. van Veen e.a. (red.), Documentinfrastructuur. Bronnenboek CursusT.49.2.1.1. Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica (Heerlen 2002), blz. 61-99.
 • Werken in een digitale omgeving (redactie, met C. Koenen, P.M.A. Ribbers en I.M.M. Huijbers) (Alphen aan den Rijn 2001).
 • ‘Kwaliteit van archiefdocumenten: noodzaak voor duurzaamheid’ (met F.F.M. Ector), G.J. van Bussel, C. Koenen, P.M.A. Ribbers, I.M.M. Huijbers (red.), Werken in een digitale omgeving (Alphen aan den Rijn 2001), blz. 28-40.
 • ‘Gemeente Kerkrade: de inrichting van een hybride archiveringsomgeving’ (met M. Kockelkoren en Y. Kouwijzer), G.J. van Bussel, C. Koenen, P.M.A. Ribbers, I.M.M. Huijbers (red.), Werken in een digitale omgeving (Alphen aan den Rijn 2001), blz. 144-155.
 • ‘Documentenmanagement’, Het Facility Management Handboek, aflevering 14, juni 1999, Hfst. 3.1.3., Artikel D1, blz. 1-16.
 • ‘Records Management en ‘performance’. Een voorwaarde voor verbetering’, Handboek In­formatie­we­tenschap (1999) (met F.F.M. Ector, G.J. van der Pijl en P.M.A. Ribbers), II 630, blz. 1-20.
 • ‘Vergeten voorwaarden. De rol van het records management in het verbeteren van de per­for­mance van een organisatie’, P. Horsman, E. Ketelaar, Th. Thomassen (red.), Naar een nieuw paradigma in de archivistiek. Jaarboek 1999 (’s-Gravenhage 1999) (met F.F.M. Ector, G.J. van der Pijl en P.M.A. Ribbers), blz. 107-120.
 • ‘Postmanagement’, Management van interne en civiele diensten (Alphen aan den Rijn 1998), J3100/1-14.
 • ‘De regie van informatievoorziening’, CAS Nieuws 2 (1998), blz. 18-19.
 • Bewaren en bewijzen (NNI/Ediforum Delft 1998) (red., met A.J.M. van Bellen, J.A. Dijk­stra, A.M.C. Kemna, F. van Ipenburg, L. Lieuwes, B. Schmitz, W.A. Sin­ninghe Dam­sté en A.J. van der Stap), ii, 34 pp.
 • ‘Bewaren en bewijzen, records management en record keeping system’, J. de Waard (red.), Docu­ment Management Trends. Van microfilm tot kennismanagement (z.p. 1998), blz. 44-60.
 • ‘Records Management, Workflow Manage­ment en ‘Kennismanagement’. De kansen voor de CAS vanuit een multidisciplinair ge­­­zichtspunt’, CAS Nieuws 1 (1997), 17-32 (met F.F.M. Ector).
 • ‘Conferentie in een bouwput. Choosing to preserve. Towards a cooperative strategy for long-term access to the intellectual heritage: de eerste internationale conferentie van de European Commission on Preservation and Access te Leipzig’, De Restaurator 26 (1996), 3-7. (Ook in: Nederlands Archievenblad 100 (1996), nr. 2, 101-104).
 • ‘Informatievoorziening, onzekerheid en de ‘wetten van Finagle en Cook’’, OD 49 (1995), nr. 5, 182-183.
 • ‘Informatieselectie. Gedachten over noodzaak, organisatie, aanpak en beleid’, Neder­lands Ar­chievenblad 98 (1994), nr. 1, 59-66. Met Engelse samenvatting.
 • ‘Omslag in informatie. (Documentaire) informatievoorziening in de po­litieregio Brabant Zuid-Oost in verandering’, Nederlands Ar­chievenblad 98 (1994), nr. 1, 67-75 (met F.F.M. Ector). Met Engelse samenvatting.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.