Bezuinigingen bij overheid nekken IT-bestedingen

3 augustus 2010

Uit de ICT Barometer van Ernst & Young blijkt dat de ICT sector in een dip zit. De ICT Indicator daalt van 104 naar 81 en bereikt daarmee het niveau van december 2009. De indicator is gebaseerd op de conjuncturele ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden voor interne ICT’ers, de inhuur van externe ICT-ers en de verwachte budgetten/bestedingen in de komende 12 maanden van het bedrijfsleven en overheid aan hardware, software en IT-services. Hoewel de ICT Indicator in mei nog een aanzienlijke stijging vertoonde, is de voorspelling dat de index in de komende 12 maanden nauwelijks boven de 100 punten zal komen. Casper Kruijt, sectorleider Technology bij Ernst & Young: 'In mei gaven we al aan dat de overheid zal proberen de ICT-investeringen omlaag te brengen terwijl de ICT-bestedingen in het bedrijfsleven nog uit de startblokken moeten komen'. De overheid zal naar verwachting minder investeren in hardware en software. Voor de komende 12 maanden verwacht nog slechts 25% van de ondervraagde managers dat de bestedingen aan hardware zullen groeien (was 41% in mei), 24 % ziet een afname (was 16% in mei). Hetzelfde geldt voor de investeringen in software: de komende 12 maanden voorziet nog maar 39% van de overheidsmanagers een groei (53% in mei) terwijl 15% een afname verwacht (13% in mei). Ook de uitgaven aan IT-services dalen de komende 12 maanden aanzienlijk bij de overheid: 22% voorspelt een groei (38% in mei), 42% ziet een afname (27% in mei).


De verwachtingen laten ook een positief beeld zien. Bedrijven tussen 20-100 medewerkers zijn opvallend positief in de verwachtingen over de groei van budget, software en services voor de komende 12 maanden. ICT-bedrijven zullen hun omzet de komende tijd vooral bij bedrijven van deze grootte moeten zien te halen en in de sector handel en dienstverlening, zo blijkt uit de ICT Barometer. Casper Kruijt: 'De ICT budgetten bij de overheid zullen de komende tijd blijven dalen en grote bedrijven met meer dan 500 medewerkers zijn nog erg voorzichtig. De stijging bij middelgrote bedrijven is nog niet sterk genoeg om deze terughoudendheid op te heffen. Ik verwacht dat stijgende ICT-budgetten van het bedrijfsleven pas in 2011 de bezuinigingen van de overheid zullen compenseren'. Casper Kruijt: 'Op basis van deze onderzoeksresultaten voorspellen we (weer) een lastig jaar voor ICT-bedrijven. Naar verwachting zal de ICT Indicator dit jaar niet meer boven de 100 punten komen. Om dit jaar door te komen, raden wij ICT-bedrijven aan om met extra aandacht te kijken naar hun prijsbeleid en creativiteit in dienstverlening. Voor de MKB-markt verdienen online back-up, software als webdienst en e-mailprogramma’s via het web meer aandacht dan ooit. Ergo: op alle fronten moeten de zeilen worden bijgezet'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.