Tag Archives: Innovatie

3D scans van menselijk weefsel

Pathologen en onderzoekers moetyen verschrikkelijk dunne weefselschijfjes snijden die ze onder een microscoop kunnen bekijken. Een intensief proces dat 3D-beelden maakt door honderden 2D-schijfjes in lagen te stapelen. Computerwetenschappers en medische onderzoekers van de universiteit van Leeds zeggen dat ze een nieuwe manier van werken ontdekt hebben, in de vorm van een digitaal scanningsysteem dat 3D-modellen maakt van weefselmonsters.

Het team zegt in het meinummer van het American Journal of Pathology dat hun geautomatiseerd systeem een hoop 2D-afbeeldingen kan omzetten naar digitale hogeresolutiebeelden – zogenaamde virtual slides – die ze makkelijk via gespecialiseerde software kunnen uitlijnen. Daarna kun je inzoomen op de digitale beelden of ze roteren.

Continue reading

Share This:

Digitaal proefschrift over adaptieve hyperlinks

David Smits, een promovendus van de Technische Universiteit Eindhoven, is gepromoveerd op een online proefschrift over het gebruik van adaptieve hyperlinks. De promotiecommissie van de promovendus raadpleegde zijn proefschrift via een tablet. Dit is tot op heden een ongebruikelijke manier. Vorm en inhoud vallen in dit proefschrift samen. Smits ontwikkelde een adaptieve webserver die gegevens van een gebruiker opslaat en vervolgens informatie op maat levert. Elk lid van de promotiecommissie kreeg dan ook een gepersonaliseerde versie van het ‘proefschrift’ aangeboden.

Bij het gebruik van hyperlinks moet het idee in lineaire volgorde te lezen overboorrd. Hoofdstukken staan niet keurig in een rij, maar zijn gelaagd en verweven. Wel moet voorkomen worden dat een gebruiker van hypermedia verdwaalt in navigatievrijheid. Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld die lezers door de teksten en het beeldmateriaal heen loodsen. Het gaat om adaptieve systemen die een gebruiker aansturen op basis van zijn kunde, interesse en doelstellingen.

Continue reading

Share This:

Open data in opkomst !

De Europese Unie wil dat overheden meer doen om hun gegevens beschikbaar te stellen voor het grote publiek, dat ze vervolgens voor allerlei doeleinden mag gebruiken. Ook data van de Europese Unie zelf zullen beschikbaar worden gesteld.

Dat heeft Eurocommissaris Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de portefeuille Digitale Agenda, maandag bekendgemaakt. De Europese Commissie wil een richtlijn uit 2003 aanpassen, zodat in principe alle gegevens die met belastinggeld worden betaald, mogen worden hergebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

De algemene regel moet volgens de EU worden dat informatie mag worden hergebruikt, behalve als er copyright van derden op rust. Dankzij de maatregelen moeten burgers en organisaties informatie van de overheid op een andere manier kunnen inzetten, bijvoorbeeld informatie over het weer, over energie-uitstoot of bepaalde statistieken.

Continue reading

Share This:

Contactlens als computerscherm

Babak Amir Parviz, een associate professor electrical engineering verbonden aan de universiteit van Washington in het Amerikaanse Seattle, heeft een prototype van een contactlens ontworpen die beelden en berichten projecteert in je gezichtsveld, als een soort virtueel scherm. Het onderzoek staat in het blad Journal of Micromechanics and Microengineering. Parviz werkte samen met de ophthalmoloog Tueng Shen (van zijn eigen universiteit) en onderzoekers van de Universiteit van Aalto in Finland, geleid door Markku Sopanen.

Parviz draagt zelf contactlenzen en specialiseert zich in het ontwerpen van nanodeeltjes, die tot duizend keer dunner zijn dan een menselijk haar. Hij vat het zo samen in Discovery News: ‘Five years ago, it was something like science fiction. When we started to discuss integrating things into a contact lens, people were laughing’, zo zei hij. ‘Now it’s real’.

Zijn heeft de contactlens gemaakt uit minicomponenten, waaronder een elektronisch circuit, een antenne en in het midden een piepklein ledlampje dat oplicht als het een draadloos signaal binnenkrijgt. Omdat de afstand tussen de pixel en het oog zo klein is, kan het menselijk oog deze beelden niet zien. Daarom ontwikkelde het team een superdunne tweede lens waardoor de mens het licht van het ledlampje wel helder kan zien.

Continue reading

Share This:

Een zichzelf reparerende computer ?

Onderzoekers van de Northwestern University hebben (volgens een persbericht) ‘created a hybrid nanomaterial consisting of electrically conductive particles coated with a positively charged chemical and surrounded by negatively charged atoms’. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot computers ‘that are able to rewire themselves and change the functions of their internal components as needed’.

Het hybride materiaal, dat door het team van Bartosz Grzybowski, professor Chemical en Biological Engineering aan NWU, is gemaakt, combineert verschillende aspecten van siliconen- en polymeren gebaseerde elektronica ‘to create nanoparticle-based electronics’. Deze op nanotechnologie gebaseerde elektronica ‘can handle streams of electrons flowing in multiple, or even opposing, directions at the same time’. Het duurt echter nog even voordat er een zichzelf reparerende computer zal zijn.

Continue reading

Share This:

Innovatie en cloud belangrijk

Ruim de helft van de Nederlandse managers richt in het beleid het komende jaar op innovatie en groei. Dat is aanzienlijk meer dan in de rest van de wereld, waar gemiddeld 29 procent zegt zich hiermee bezig te houden. Maar liefst 48 procent van het IT-budget wordt de komende twaalf maanden ingezet voor cloud computing. Dat is een groot bedrag en geeft aan dat de wens om onafhankelijker te worden van IT infrastructuren belangrijker wordt.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in maart en april van dit jaar in opdracht van IT-dienstverlener Avanade. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kelton Research. 70 Procent van de Nederlandse bedrijven heeft evenveel of meer IT-budget beschikbaar dan vorig jaar. Een verrassend gegeven, wat aangeeft dat het bedrijfsleven de crisis vooralsnog overwonnen heeft.

Een groot deel van de managers vindt groei van data en datastromen de grootste uitdaging. Veel organisaties hebben grote moeite om de nieuwste technologieën bij te houden. Slechts 19 procent van de 573 (IT-)managers en afdelingshoofden die wereldwijd werden ondervraagd, zegt dat kostenbesparing hoog op de actielijst staat.

Continue reading

Share This:

Overheidsdata naar bedrijfsleven

22 maart 2011

Overheidsdata worden in de toekomst zo veel mogelijk ter beschikking gesteld aan ondernemers. Denk daarbij aan de gegevens van het KNMI die buienradar gebruikt. ‘De schat aan overheidsdata leent zicht fantastisch voor innovaties. Dat levert de BV Nederland groei en banen op,’ aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dat zei na afloop van een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers uit de ICT-sector. Het beter benutten van ICT voor nieuwe producten en diensten is het belangrijkste uitgangspunt van de Digitale Agenda.nl, die in mei verschijnt. Deze Agenda is een uitwerking van de Europese plannen van Eurocommissaris Kroes voor Nederland en een uitwerking van de recent verschenen bedrijfslevenbrief. ICT vormt een belangrijke aanjager voor vernieuwingen in de industrie en dienstensector. Bijna 60 procent van de economische groei in de periode 1985-2006 is te danken aan ICT-toepassingen. De bijeenkomst met de sector had als doel om na te gaan hoe ICT nog beter benut kan worden voor innovatie in de Nederlandse topsectoren.

Continue reading

Share This:

Touchsensoren in nylondraad

4 maart 2011

Japanse onderzoekers hebben touchsensoren verweven in nylondraden, die onder andere gebruikt kunnen worden in kleding. De sensoren kunnen dan informatie geven over wat de drager van de touchkleding aan het doen is. De ingebouwde sensoren zijn een micrometer dik, van het capacitieve soort en verweven in nylondraden die eveneens een dikte van een micrometer hebben. De onderzoekers zijn erin geslaagd om van de nanodraden een stuk stof te maken met een lengte van 1,2 meter. Uiteindelijk moeten daaruit kledingsstukken worden gevormd waarmee het mogelijk wordt om te registereren wat er rondom de drager van het materiaal gebeurt. Volgens de onderzoekers kan dit echter eerder al toegepast worden in ziekenhuizen voor bedpatiënten. Door bedlakens uit te rusten met de touchsensoren kan bijvoorbeeld worden geregistreerd wanneer een patiënt uit bed valt. Voor het fabriceren van de touchdraden werd een stuk nylondraad verweven met een organisch geleidend materiaal met daaromheen een laag niet-geleidend materiaal. De sensoren kunnen op deze manier aanraking registreren, waarbij informatie over sensorische input naar een computer kan worden gestuurd.

Continue reading

Share This:

Typen met je gedachten

1 maart 2011

Het is mogelijk om te typen door alleen ergens naar te kijken. De techniek vergt nog erg veel concentratie en het gaat langzaam. Binnen 5 minuten lukte het om 3 letters te typen. Tijdens de Cebit wordt Intendix-technologie gedemonstreerd om met hersengolven tekst op een scherm te toveren. Dit gebeurt door te kijken naar een flikkerend toetsenbord. Door te concentreren op bepaalde letters herkent een computer welke wordt bedoeld, vervolgens verschijnt het gekozen karakter op het scherm. Wie wil typen zonder handen heeft een soort badmuts nodig met elektroden. Die muts meet de hersengolven. Als een gewenste letter oplicht op het toetsenbord wordt aan de hand van de hersenactiviteit aangenomen dat die letter wordt bedoeld. Het systeem is niet feilloos en er wordt regelmatig een verkeerd karakter ingevoerd. Bovendien vergt het in vergelijking met normaal typen enorm veel concentratie. Gelukkig is het ook mogelijk om letters te verwijderen, maar daarvoor is dezelfde concentratie vereist. Toch maakt de technologie grote sprongen, een paar jaar geleden waren er uren nodig om het systeem enigszins te laten functioneren. Ook was er een half uur nodig om alleen de muts aan te brengen. Op de Cebit wordt gedemonstreerd dat er nu slechts een paar minuten nodig zijn. Ontwikkelaar Guger Technologies hoopt de responstijd nog verder terug te dringen. In het laboratorium zou die al zijn teruggebracht naar ongeveer 1 seconde.

Continue reading

Share This:

Communicatie via lichtstralen is snel

2 december 2010

IBM-onderzoekers hebben een doorbraak bereikt door met lichtstralen dataverbindingen tussen chips te versnellen. De kracht van supercomputers kan hierdoor verduizendvoudigd worden. De nieuwe technologie, die CMOS Integrated Silicon Nanophotonics genoemd wordt, integreert elektrische en optische modules op een enkel stuk silicium. Hierdoor kunnen elektrische signalen op transistorniveau lichtstralen doorsturen die chips sneller laten communiceren, vertelt IBM-onderzoeker Will Green. De technologie zou in de toekomst tot extreem snelle supercomputers kunnen leiden. Het huidige maximum van een supercomputer ligt op ongeveer 2 petaflops, oftewel tweeduizend biljoen calculaties per seconde. De photonicstechnologie kan eerder genoemde snelheid laten verbeteren tot een miljoen biljoen calculaties per seconde, oftewel een exaflop. Volgens IBM moet het te doen zijn om voor 2020 zo’n ‘exascale computer’ te bouwen.

Continue reading

Share This:

EU-patentsysteem juridisch onacceptabel

26 augustus 2010

Het Europese Hof van Justitie neigt naar afwijzing van een centraal patentsysteem voor de EU omdat dit juridisch niet strookt met de EU-verdragen. Uit een uitgelekt document blijkt dat de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de plannen om te komen tot een centraal Europees patentsysteem wil afschieten. Europese bedrijven zijn al jaren voorstander van een EU-brede aanpak van patenten omdat dit de innovatie zou stimuleren. Het huidige systeem van patentregistraties in elk land is duur en onpraktisch, zeker voor kleine bedrijven. Maar volgens de advocaat-generaal past het voorgestelde centrale patentsysteem niet bij de verdragen van de oprichting van de EU. De advocaat-generaal uit ook haar twijfels bij de implementatie van zo’n EU-breed systeem, vooral bij de instelling van een nieuw Patent Court (PC). Die zou mogelijk bij toekomstige uitspraken de bestaande EU-wetgeving negeren, denkt de advocaat-generaal.

Continue reading

Share This:

Seagate heeft een opvolger voor perpendiculaire opslag

10 augustus 2010

Seagate heeft een nieuwe opnametechniek voor harde schijven in ontwikkeling. Wanneer de huidige perpendiculaire techniek zijn grenzen bereikt, zou een opnametechniek met warmte grotere capaciteiten mogelijk maken. Seagates eventuele opvolger van de huidige opnametechniek heet heat-assisted magnetic recording. De 'HAMR'-techniek kwam in 1998 in handen van Seagate, toen het het bedrijf Quinta overnam. Seagate gebruikt een normale lees- en schrijfkop voor zijn HAMR-schijven en verhit daar kleine ijzer-platinadomeinen mee. De HAMR-techniek zou over enkele jaren gereed zijn om de huidige techniek op te volgen. Mark Re, een van Seagate's opslaggoeroe's, zei dat 'Seagate has a few more product generations for PMR left', maar hij voegde daaraan toe dat 'the technology will run out of room within 3 to 5 years. At that time, the industry will have a choice to embrace patterned media or heat-assisted magnetic recording (HAMR) to increase the storage density of hard drives'. Bij de introductie van de perpendiculaire techniek, rond 2005, werd voorspeld dat een dichtheid van ruim 1Tb per vierkante inch haalbaar zou zijn. De huidige drives zitten nu rond 500Gb/inch²; Seagate kondigde recent een schijf met een dichtheid van 700Gb/inch² aan. De nieuwe HAMR-techniek zou dichtheden van tientallen Tb's per vierkante inch mogelijk maken, wat de opslagcapaciteit van harde schijven tot honderden terabytes zou opdrijven.

Continue reading

Share This:

Apps op de camera

27 juli 2010

Fotocamera's krijgen ook de mogelijkheid favoriete toepassingen te downloaden en gebruiken. Stanford University ontwikkelde daartoe samen met Nokia een camera met open-source besturingssysteem. Volgens de plannen kunnen wetenschappers van andere disciplines en universiteiten over een jaar een gratis open-sourcecamera krijgen. Geïnteresseerden buiten de academische wereld kunnen het toestel tegen kostprijs aanschaffen. De National Science Foundation heeft voor het project 1 miljoen dollar subsidie beschikbaar. Het doel van het project is de creativiteit rond beeldbewerking in de camera een impuls te geven. Het initiatief komt van twee onderzoekers van Nokia Research Center Palo Alto. Zij menen dat het zonde is dat alle toepassingen die rond laboratoriumcamera's woden bedacht, niet beschikbaar komen in alledaagse toestellen.

Continue reading

Share This:

Duitsers willen opslag met nanobollen

16 juni 2010

Europese onderzoekers, onder leiding van een Duitse wetenschapper, hopen een Europese opslagschijvenindustrie in het leven te roepen met hun technologie op basis van nanobolletjes. De techniek belooft hoge opslagcapaciteiten. De onderzoekers waren eerst verenigd in het Mafin– of Magnetic Films on Nanospheres-project en worden geleid door de Duitse wetenschapper Manfred Albrecht van de technische universiteit van Chemnitz. Het Mafin-project is het TeraMagStor-project geworden, een samentrekking van Terabit Magnetic Storage Technologies. De TeraMagStor-medewerkers denken magnetische opslagcapaciteiten van een terabit per vierkante inch te kunnen realiseren in de toekomst. Door siliciumbolletjes met een doorsnede van 25 nanometer als magnetische domeinen in te zetten, zou die capaciteit kunnen worden gehaald. Huidige magnetische domeinen op de ferromagnetische toplaag van een harde schijf bestaan uit enkele tientallen 'korrels' van ongeveer 7nm doorsnede.

Continue reading

Share This:

Microsoft onderzoeker ere-doctor in Eindhoven

22 april 2010

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kent een eredoctoraat toe aan professor William Arthur Stewart (Bill) Buxton, hoofdonderzoeker bij Microsoft Research en eveneens verbonden aan de faculteit Informatica van de Universiteit van Toronto in Canada. Het zag er begin deze week naar uit dat Buxton zelf niet aanwezig zou kunnen zijn bij de uitreiking van zijn eredoctoraat, vanwege de ontregeling van het Europese luchtverkeer door de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull. Uiteindelijk arriveerde de  onderzoeker op het laatste nippertje vanuit Toronto, met een tussenstop in Frankfurt. Oorspronkelijk had hij afgelopen weekend al zullen arriveren, zo vertelt een voorlichter van de TU/e. Volgens erepromotor prof. Kees Overbeeke is Bill Buxton een visionair. ‘Hij heeft belangrijke ontwikkelingen in mens-computerinteractie in gang gezet, zoals transparante, grijpbare en ‘multi-touch interfaces’. Zijn bevindingen zijn niet louter academisch, maar vinden ook toepassingen bij bedrijven als Silicon Graphics, Alias/Wavefront en Microsoft. Dat is des te meer opvallend omdat hij eigenlijk opgeleid is tot musicus. Deze opleiding bracht hem ook naar Nederland en hij spreekt nog steeds aardig Nederlands’.

Continue reading

Share This:

Apple op weg naar ‘wearable technology’ ?

26 maart 2010

Het lijkt erop dat computerfabrikant Apple naar de toekomst van technologie aan het kijken is. Het bedrijf heeft Richard DeVaul aangenomen. DeVaul is expert op het gebied van 'draagbare technologie'. DeVaul's nieuwe positie is 'senior prototype engineer' bij Apple. Zijn taak is het ontwikkelen van prototypes van nieuwe gadgets. Slechts zeven mensen binnen Apple weten waar de persoon in deze positie aan werkt, waaronder Steve Jobs en hoofddesigner Jonathan Ive. Het is dus niet meteen duidelijk waar DeVaul binnen Apple precies mee bezig is. In het verleden ontwierp hij al een diverse apparaten die geïntegreerd kunnen worden in de kleding van de gebruiker. Dit is dan ook zijn expertisegebied, dus het is waarschijnlijk dat hij ook bij Apple op dit vlak bezig zal gaan.

Continue reading

Share This:

Snel, sneller, snelst

14 december 2009

Voor snellere harde schijven moet je de enen en nullen nog sneller kunnen schrijven. Natuurkundigen van de TU/e laten nu zien waarom bepaalde materialen duizend keer sneller met laserlicht te schakelen zijn dan andere. De bevindingen zijn maandag 14 december online verschenen in het gerenommeerde Nature Materials. De Eindhovense onderzoekers onder leiding van prof. dr. Bert Koopmans (TU/e-faculteit Technische Natuurkunde) publiceren hun bevindingen samen met collega’s van de Technische Universiteit Kaiserslautern en het Max-Planck-Institut in Stuttgart. Zij geven als eersten een verklaring voor het feit dat in sommige magnetische materialen de domeintjes tot duizend maal sneller met laserlicht te schakelen zijn (ofwel: de 1-en en 0-en geschreven of gewist kunnen worden) dan in andere materialen. Over dit onderwerp waren natuurkundigen het al zo’n twintig jaar oneens. De nieuwe inzichten zijn van groot belang voor het kleiner en sneller maken van harde schijven en andere, nieuwe vormen van gegevensopslag. De grote producenten van harde schijven (zoals Hitachi, Seagate en Western Digital) zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren hiervoor en het schrijven van bitjes met behulp van laserlichtflitsjes is een serieuze kandidaat. De laser warmt een domeintje op, waarna een magnetische schrijfkop er een 1 of 0 van maakt.

Continue reading

Share This:

Energiezuiniger chips

27 november 2009

Onderzoekers van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente en de Stichting FOM zijn erin geslaagd om informatie die is opgeslagen in magnetisch materiaal, rechtstreeks door te sluizen naar een halfgeleider. Het is voor het eerst dat dit bij kamertemperatuur kan, en deze doorbraak betekent dat veel energiezuiniger elektronica, of ‘spintronica’ mogelijk wordt. De onderzoekers publiceren hun resultaten in Nature van 26 november. Tot nu toe was de koppeling van een magnetisch materiaal aan een halfgeleider alleen succesvol bij extreem lage temperaturen. Dat die koppeling nu succesvol werkt bij kamertemperatuur, is een beslissende stap voor een nieuwe benadering van elektronica. Het grote voordeel van die nieuwe ‘spintronica’ technologie is een lager energieverbruik: in huidige computer chips is de grote warmteontwikkeling al een probleem, en dit zou in de toekomst teveel een beperkende factor worden.

 

Continue reading

Share This:

Livre: bijdragen over document management, innovatie en open source

15 oktober 2007

Vanaf februari 2007 publiceert Geert-Jan van Bussel iedere twee maanden een achtergrondartikel op Livre. Open, Vrij en Duurzaam. Livre biedt een een frisse kijk op open, vrije en duurzame ICT innovatie met thema’s als open standaarden en open source software, Software as a Service (SaaS), open content, open acces, Web 2.0, Voice over IP en Internet. Livre fungeert als podium voor nieuws, achtergronden, columns en opinies. Livre, in juni 2004 begonnen als OpenMagazine, is volledig onafhankelijk en vaart haar eigen koers. Livre is ook een interactief kennisplatform. Bij alle verhalen die worden gepubliceerd, bestaat de mogelijkheid om te reageren. Bovendien zijn gerelateerde verhalen met elkaar verbonden aan de hand van tags (te vinden onderaan iedere pagina). Het forum van Livre biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Daarnaast is er een uitgebreide pool van documenten (onderzoeksrapporten, scripties et cetera) aanwezig die gratis zijn te downloaden.

Continue reading

Share This:

De mens als netwerkverbinding

31 december 2005

Japanse onderzoekers van NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) hebben een technologie ontwikkeld waarbij het menselijk lichaam als medium kan dienen voor een ‘snel’ computernetwerk. Het systeem werd ‘RedTacton‘ gedoopt en maakt het niet alleen mogelijk computers met elkaar te verbinden, maar ook om mensen met elektronica te verbinden. Wanneer iemand in de onmiddellijke nabijheid van de RedTacton-unit komt, wordt een transmissiepad opgebouwd dat data met een snelheid tot 2Mbps kan doorvoeren. Het is namelijk niet nodig om de elektronica aan te raken: het systeem werkt tot een afstand van 20 centimeter. Voor het versturen van de gegevens wordt gebruikgemaakt van zwakke elektrische velden. De zender stuurt een elektrische stroom door het lichaam van de gebruiker en bij de ontvanger aangekomen benvloeden deze elektrische stromen de eigenschappen van kristallen, waardoor de gegevens weer uitgelezen kunnen worden. De eerste commercile toepassingen van deze technologie staan overigens al voor volgend jaar gepland.


Continue reading

Share This: