Tag Archives: Quantumtechnologie

The secrets of Quantum Physics

Jim Al-Khalili, hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de University of Surrey, gaat in deze twee video’s in op een van de meest perplexe wetenschappelijke theorie ooit geconstrueerd: quantum physics.

“The story of quantum physics starts at the beginning of the 20th century with scientists trying to better understand how light bulbs work. This simple question soon led scientists deep into the hidden workings of matter, into the sub-atomic building blocks of the world around us. Here they discovered phenomena unlike any encountered before – a realm where things can be in many places at once, where chance and probability call the shots and where reality appears to only truly exist when we observe it.”

Albert Einstein haatte het idee dat de natuur, op het meest basale niveau, gebaseerd is op toeval. In de jaren ’30 dacht Einstein een cruciaal probleem in quantum physics te hebben ontdekt, maar totdat het werd getest in de jaren ’60 werd dat niet serieus genomen.

“Professor Al-Khalili repeats this critical experiment, posing the question does reality really exist, or do we conjure it into existence by the act of observation?”

Twee video’s, ieder ongeveer een uur lang. Ze zijn lang, vergen de aandacht (het is complex), maar zijn zeer de moeite waard. Iets voor een lange, koude avond!

Share This:

Quantum Leap

Deel 3 uit een vierdelige serie over ‘The Fabric of the Cosmos’, gebaseerd op een boek van Brian Green, presenteert ‘a wild ride into the weird realm of quantum physics, which governs the universe on the tiniest of scales. Greene brings quantum mechanics to life in a nightclub like no other, where objects pop in and out of existence, and things over here can affect others over there, instantaneously and without anything crossing the space between them. A century ago, during the initial shots in the quantum revolution, the best minds of a generation-including Albert Einstein and Niels Bohr-squared off in a battle for the soul of physics. How could the rules of the quantum world, which work so well to describe the behavior of individual atoms and their components, conflict so dramatically with the everyday rules that govern people, planets and galaxies?’

Een documentaire van NOVA, van november 2015. Zeer de moeite waard deze ongeveer een uur durende film te bekijken en je te verwonderen over de natuurkundige ontwikkelingen die onze toekomst gaan bepalen. Quantum computers zijn slechts een voorbeeld!

Share This:

Quantum computers in a nutshell

Een korte film (half uur) over het ontstaan en de mogelijkheden van de quantumcomputer. Een interessante blik op een ontwikkeling die steeds meer de toekomst van informatietechnologie gaat bepalen. Voor leken begrijpbaar en zeer aanbevolen om op de hoogte te raken van de voordelen van deze vorm van computers.

Share This:

Michio Kaku: Time, Cosmic Time

Michio Kaku, een van de bedenkers van de ‘string theory’, heeft vele malen samengewerkt met de BBC in de realisatie van vele documentaires, onder andere over de kwantum theorie. Die documentaire is op deze site te vinden. In de documentaire hier gaat het over tijd en dan vooral de kosmische tijd.

De BBC beschrijft het als volgt:  ‘We like to imagine that time is regular and eternal; the same everywhere and always. But is it? Are our assumptions true or are they illusions? Michio is on a mission to reveal the true nature of time itself, a journey that takes him from science to religion and from science fiction to philosophy. He discovers places where time beats at different rates, where time blurs, and even where time stands still. Michio creates a blueprint for a scientifically accurate time machine and tackles perhaps the biggest question of all, whether time is eternal. His exploration leads to a remarkable realisation. It seems that time itself evolves and time in the distant future of the universe might be so different to the time we know now that we might not recognise it as time at all’.

Het begrip ‘tijd’ krijgt een andere lading. En dat is van groot belang voor informatie. Want gaat ook informatie niet over tijd? Kijk daarvoor eens naar de video hier.

Deze aflevering is onderdeel van een vierdelige serie. Voor de totale serie klik hier.

 

Share This:

What does the future look like ?

Ik ben een fan van Michio Kaku, de Japans-Amerikaanse natuurkundige die gezien wordt als een van de ‘uitvinders’ van de ‘string theory’. Op deze site zijn verschillende video’s te vinden met hem in de hoofdrol. In 2012 deelde hij zijn visie op de toekomst op een congres in Abu Dhabi. Een analyse van heden en verleden door een meester in presentatie. We publiceerden hier al eens een video met zijn verhaal over de toekomst uit 2009. Een overtuigend verhaal, maar of het werkelijk waar wordt ?

Share This:

Wat is nanotechnologie ?

Wat is nanotechnologie ? Een korte film van Cambridge University over wat deze technologie nu eigenlijk precies inhoudt. Verteld door Stephen Fry. Een kwartiertje lang, maar zeer interessant….

Share This:

Quantumcryptografie niet veilig ?

Twee onderzoekers van de University of Cambridge Computer Laboratory, Ross Anderson (hoogleraar Security Engineering)  en Robert Brady (industrial research fellow), zaaien twijfel over de aanname dat quantumcryptografie beschouwd kan worden als ‘waarschijnlijk veilig’. Ze vragen zich af of de hedendaagse experimenten inzake quantum computers niet eerder klassiek natuurkundige verschijnselen demonstreren dan de verwachte quantum effecten.

Cambridge computer labjpegZe hebben hun verhaal gepubliceerd op Arxiv, hier. In deze paper onderzoeken ze twee kernvragen in het quantumonderzoek. Ze bekijken uiteraard de cryptografie kwestie, maar onderzoeken ook waar het onderzoek naar quantum computers ‘is finding it hard to scale beyond three qubits’, zoals Anderson zegt. Ze schrijven dat ‘Despite the investment of tremendous funding resources worldwide, we don’t have working testbeds; we’re still stuck at factoring 15 using a three-qubit algorithm’.

Continue reading

Share This:

De wereld in 2030 !

‘The World in 2030: How Science will Affect Computers, Medicine, Jobs, Our Lifestyles and the Wealth of our Nations’ is een voordracht van Michio Kaku, een theoretisch natuurkundige en hoogleraar aan de City University of New York. Hij is een van de grondleggers van de ‘string field theory’, een onderdeel van de snaartheorie. Zijn boek The Physics of the Impossible laat zien hoe science fiction mogelijk wordt in de toekomst.

Het is een voordracht uit 2009, en bevat nog steeds veel interessants over mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Kaku figureerde al eerder in films over kunstmatige intelligentie en de quantumtechnologie.

 

Share This:

The Quantum Revolution

De quantumfysica geeft de mensheid de mogelijkheid om de fundamentele bouwblokken van de materie te manipuleren. SF-ideeen als teleportastie, onzichtbaarheid, moleculaire machines op nanaschaal, quantum computers, kunnen realiteit worden. Michio Kaku, die we eerder in een documentaire zagen over artificiele intelligentie, legt in deze documentaire uit wat de impact van de quantum mechanica is. 

Share This:

Moore’s law ter discussie

Moderne technologie centreert zich grotendeels rondom de logische circuits van de semiconductors. Het uitbreiden van de logica naar het domein van de nanotechnologie vereist de samenstelling van informatiesystemen op atomaire schaal. Dat is een grote uitdaging gebleken. ‘Both the electric nature of individual atoms and the need to place them at specific points within a crystal lattice has kept scientists from creating atom-scale transistors until the present’, zo stelt Michelle Simmons, leider van de groep wetenschapper van de University of New South Wales en directeur daar van het ARC Centre for Quantum Computation and Communication Technology. ‘We have created a working transistor consisting of a single atom placed precisely in a silicon crystal’. Deze atomaire accuraatheid kan een elementaire bouwsteen zijn voor een toekomstige quantumcomputer van ongekende efficiency. Tot nu toe zijn dit soort transistoren, bestaande uit een atoom, slechts bij toeval gerealiseerd, waarbij de onderzoekers veelal ‘have had to search through many devices or tune multi-atom devices to isolate one that works’.

Continue reading

Share This:

Qubits makkelijker leesbaar

Wetenschappers van de TU Delft en de Stichting FOM zijn erin geslaagd om een stabiele mini-quantumcomputer bestaande uit vier quantumbits op een chip van diamant nauwkeurig uit te lezen. Ze maakten gebruik van ‘verstrengeling’. Dat is een quantummechanisch verschijnsel waarbij de toestanden van twee deeltjes niet los van elkaar gezien worden: hun toestanden zijn verbonden, ook als ze zich op grote afstand van elkaar zouden bevinden.

In een quantumcomputer fungeert de draairichting van individuele elektronen en van atoomkernen als quantumbit: linksom draaien is een ‘0’, rechtsom een ‘1’. Het probleem van quantumbits is dat ze niet stabiel zijn. Ze vervallen snel, waardoor berekeningen vroegtijdig worden afgebroken. Dit vervalprobleem hebben de onderzoekers omzeild door atoomkernen als qubits te gebruiken. Dat zijn relatief stabiele quantumbits, omdat ze nauwelijks wisselwerken met hun omgeving. Ze zijn echter ook lastig ‘uit te lezen’.

Continue reading

Share This:

De toekomst is niet ver weg

19 januari 2011

Fysici aan de Australische Universiteit van Queensland hebben tijdsteleportatie ontdekt. Net zoals kwantumfysica teleportatie in de ruimte toelaat, is hetzelfde mogelijk in de tijd. Dat betekent niet dat wij naar de toekomst kunnen gaan. De ontdekking toont wel aan dat verstrikte kwantumdeeltjes in de toekomst kunnen reizen, zonder aanwezig te zijn in de periode tussen nu en de toekomst. Voorheen was bekend dat kwantumteleportatie werkt in de ruimte. Twee identieke deeltjes op verschillende locaties zijn op zo’n manier verbonden dat hun kwantumstaat altijd gelijk is. Als de staat van het ene partikel verandert, past de staat van het tweede partikel zich meteen aan. Zelfs met verschillende lichtjaren tussen verschillende partikels zal hun kwantumstaat op een bepaald tijdstip altijd gelijk zijn. Dit is een fenomeen dat ons begrip van de realiteit ondermijnt; het wordt alleen maar complexer door deze nieuwe ontdekking.

Continue reading

Share This:

Opslag op atoomniveau ?

28 september 2010

Onderzoekers bij IBM hebben een nieuwe meetmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om het gedrag van atomen op zeer hoge snelheid te bestuderen. Zo kan worden vastgesteld hoe lang een atoom informatie kan vasthouden. Waar IBM nu in geslaagd is, zo staat te lezen in het vooraanstaande vakblad Science, is om de (magnetische) fenomenen en processen die plaatsvinden binnen atomen tot 100.000 keer sneller te visualiseren dan voorheen. Daardoor kan bijvoorbeeld gemeten worden hoe lang informatie in een atoom kan blijven. Bij de nieuwe techniek wordt een scanning tunneling microscope ingezet. Een atoom wordt allereerst via een sterke elektrische impuls gestimuleerd. Met behulp van een tweede, zwakkere impuls kunnen vervolgens de magnetische eigenschappen van een atoom worden gemeten. Door dit proces in zeer hoog tempo uit te voeren – een meetframe is slechts een nanoseconde lang – kan volgens de onderzoekers het gedrag van atomen realtime worden opgeslagen, bekeken en geanalyseerd. Zo wordt het onder andere mogelijk om vast te stellen hoe lang een atoom informatie, in de vorm van bits, kan bewaren.

Continue reading

Share This:

Quantum mechanica leidt eindelijk tot quantum chip

18 december 2005

Onderzoekers van de University of Michigan (UoM) zijn er in geslaagd de eerste quantumcomputerchip te maken die fabriekmatig in grote hoeveelheden zou kunnen worden geproduceerd. De realisatie van de quantumcomputer is hierdoor weer een stapje dichterbij gekomen. Door de speciale eigenschappen van de quantum mechanica is een quantumcomputer in staat bepaalde problemen, zoals het kraken van codes, veel sneller op te lossen dan met een conventionele computer ooit mogelijk zou zijn. De quantum mechanica is een fundamentele natuurkundige theorie die de mechanica op basis van Newton en het klassieke electromagnetisme op atoom en sub-atoomniveau vervangt en dat het onderliggende raamwerk is voor vele terreinen binnen de natuurkunde en de scheikunde. Vaak geeft de qunatum mechanica antwoorden daar waar de algemene relativiteitstoets faalt. Voor meer over de quantum mechanica klik hier.


Continue reading

Share This: