Tag Archives: Digitalisering

Cost of Inaction Calculator

De Cost of Inaction Calculator is een model dat in 2014 gepresenteerd is door de University of Indiana. Het is een model dat gebruikt kan worden in de consterverings- en preservaringsactiviteiten van cultureel-historische instellingen.
Bekijk de website hier.

 
Bekijk een webcast over het waarom van dit model hieronder:
 

Share This:

Digitaal Dement

In het nummer van 28 februari 2014 verscheen een opiniestuk van John van de Pas (Saxion Hogescholen) en mijzelf over het rapport Duurzaam duurt het langst. Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de kerndepartementen van de Erfgoedinspectie. We breken wat kritische noten over dit rapport, waarvan de conclusies relatief geruststellend zijn geformuleerd. Die formulering verhult echter niet dat de bevindingen nogal verontrustend zijn. Wij stellen dat de Erfgoedinspectie niet inziet ‘dat de patient het stadium van beginnende symptomen al voorbij is. Onze overheid wordt niet dement – zij is het al’. Ondanks het feit dat de ‘mislukking’ van een aantal facetten van de overheidsdigitalisering reden genoeg is voor zorg, geldt dat ook voor het aantal reacties op dit stuk: geen!

Citatie:

J. van de Pas, G.J. van Bussel, ‘Digitaal Dement’, Binnenlands Bestuur, 28 februari 2014, p. 41. PDF

Share This:

De kosten van dubbele (medische) dossiers

Het aantal dubbele medische dossiers groeit exponentieel in de gezondheidszorg met de in gebruikname van deelbare electronische medische dossiersystemen. Vooral bij registratie in ziekenhuizen zelf worden vaak meerdere dossiers aangemaakt voor eenpatient. Daarnaast bestaat er vaak ook nog allerlei files over patienten, die niet in de elektronische medische dossiers wordt opgenomen. Problematisch dus. 

‘Missing or incorrect information in duplicate medical records can causes severe injuries, illness and even death. Duplicate medical records and overlays also leads to reimbursement losses, administrative inefficiencies, resource drains, liability concerns, and perhaps most significantly, compromised care delivery and threats to patient safety’, zo wordt in een studie van de John Hopkins University gesteld..

Deze infographic is gemaakt door M2SYS, een leverancier van biometrische identitificatiesystemen voor de zorg. Of de geboden ‘oplossing’ ook werkelijk de oplossing is: dat valt te bezien. Hier komt uiteraard het belang van de producent van deze infographic naar boven.

Cost-of-Duplicate-Medical-Records-infographic

Share This:

50 Things we don’t do anymore ! Or do we ?

Een infographic van Seagate over de veranderingen die technologie ons heeft gebracht. Een aantal van deze dingen doen we zeker nog steeds in meerdere of mindere mate. Maar ze verdwijnen wel, en snel ook !

 

50ThingsWeDontDo

Share This:

Digital Preservation by Design

De New Zealand National Archives hielden afgelopen maart een congres onder de titel Digital Preservation by Design. De doelstelling van de conferentie was ‘to stimulate discussion about how, when and why influencing the design of systems can support digital preservation and ultimately ensure that today’s information is available tomorrow’.

De keynote van deze conferentie werd verzorgd door Jeff Rothenberg, een van de meest invloedrijke denkers op he vlak van digitaal behoud. Na een korte inleiding op de geschiedenis van ‘preservation’ geeft hij zijn eigen perspectief over de stand van zaken en wat er nu nog moet gebeuren. Het stelt een aan tal uitdagingen en vragen als een uitgangspunt voor de conferentie.

Onderstaande video geeft Rothenberg’s keynote. Het duurt drie kwartier. Dat is een redelijk lang verhaal, maar het is de moeite meer dan waard.

 

Share This:

Information Technology Revolution

‘Did you know ?’ Een korte film met allerlei feiten over de digitalisering van de wereld en de effecten daarvan.

Share This:

Information Revolution

De vakantietijd is aangebroken. De komende weken (veelal ook de komkommertijd als het gaat om nieuws) vullen we deze website regelmatig aan, maar niet zozeer met tekst- en nieuwsberichten als wel met films die op de een of ander manier voor ons van belang zijn. Deze films worden regelmatig gebruikt in het onderwijs, maar sommige zijn juist voor ons vakgebied van groot belang en verdienen dan ook een brede bekendheid. De komende weken zullen we dan ook een aantal van deze films met een korte introductie hier publiceren. Veel plezier !

We starten vandaag met een voor de meeste lezers waarschijnlijk niet onbekende film, ‘Information Re/volution’. Deze film onderzoekt de veranderingen in de wijzen waarop we informatie vinden, opslaan, maken, beoordelen en delen. Het is een stimulerende film om na te denken over de nabije toekomst van de informatievoorziening en de vaardigheden die dan nodig zijn voor het beheren, evalueren en creëren van informatie.

 

Share This:

Werklozenproject digitalisering archieven

4 april 2011

De gemeente Amsterdam zet werklozen in voor voor het digitaliseren van de stadsarchieven. Momenteel zijn er bij stadsdeel Nieuw-West zo’n honderd mensen, die tot voor kort werkloos waren, aan de slag. Maandag ondertekent burgemeester Eberhard van der Laan met alle stadsdeelvoorzitters een convenant waarin de andere stadsdelen afspreken ook werklozen in te zetten voor de digitalisering in plaats van een extern bedrijf hiervoor in te huren. De digitalisering van bouwarchieven is een wettelijke verplichting. Maar de gemeente gaat ook andere archieven aanpakken. Amsterdam schat dat er de komende jaren werk is voor ongeveer 1000 mensen. De werklozen worden vooral ingezet voor het voorbereidende werk. Ze moeten de archieven opschonen, ordenen en scanklaar maken. Er ligt kilometers archief op hen te wachten. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) en specialisten van het stadsarchief werken samen binnen het project. DWI selecteert de langdurig werklozen en stelt een praktijkcentrum beschikbaar; de specialisten verzorgen trainingen en begeleiding.

Continue reading

Share This:

IT in Amsterdam een ramp

29 maart 2011

De gemeente Amsterdam wil in de komende drie maanden 4,1 miljoen euro pompen in de eigen IT om de meest nijpende problemen te lijf te gaan. Daarmee moeten verdere storingen worden voorkomen. Het Amsterdamse IT-netwerk liep afgelopen december vast. Een groot aantal ambtenaren kon niet meer werken. Het was de ernstigste uitwas van jarenlange ellende met de hoofdstedelijke IT. In de afgelopen drie jaar zijn vele rapporten geschreven over de erbarmelijke staat van de gemeentelijke automatisering, maar de situatie blijkt nog ernstiger dan verwacht, schrijft IT-wethouder Eric Wiebes aan de gemeenteraad. In de afgelopen twee maanden is een IT-probleemanalyse uitgevoerd waaruit bleek dat de problemen met de organisatie binnen de Dienst ICT en de IT-infrastructuur zwaarder van aard waren dan twee eerdere onderzoeken van het bureau McKinsey beschreven. Zo blijkt de IT verouderd, niet op orde en niet gedocumenteerd.Datastorage, servers, hosting, systemen en kantoorautomatisering zijn verouderd en niet logisch met elkaar verbonden. Er is geen eenduidige backup en restoreomgeving. ‘Daardoor zijn er risico’s voor verlies van gegevens bij storingen’, zo staat in een verklarend document dat naar de gemeenteraadsleden is gestuurd. Het technische beheer is onvoldoende ingericht conform standaarden en de Dienst ICT blijkt kwalitatief niet goed genoeg om de huidige IT-infrastructuur, systemen en generieke applicaties te kunnen beheren. Van veel applicaties is niet bekend hoe ze er precies uitzien. Lifecyclemanagement ontbreekt. Daardoor is er geen zicht en sturing op tijdige vervanging van systemen of apparatuur. Ook is het licentiebeheer niet op orde.

Continue reading

Share This:

Monk brengt oude handschriften digitaal in beeld

1 november 2010

Het Target project, het grootste publiek-private ICT project in Nederland, heeft een uniek testbed opgeleverd. Het testbed kan nu 1,5 petabytes (1 petabyte = 1.000.000 gigabytes) aan data opslaan en verwerken en zal uiteindelijk een capaciteit hebben van maar liefst 10 petabytes – een hoeveelheid data gelijk aan een stapel DVD’s met een hoogte van 30 x de Martinitoren. Het Target testbed bestaat uit een grote hoeveelheid harde schijven en tapes, die samen één groot opslagsysteem vormen. Het bijzondere aan het Target testbed is het feit dat schijven (en tapes) zich op vier verschillende locaties (storage pools) bevinden in verschillende systemen. Door een ‘state of the art’ netwerk en de gecombineerde kracht van deze systemen ontstaat een zeer snel opslagsysteem met een grote opslagcapaciteit. Deze enorme verwerkingscapaciteit maakt het Target testbed uniek in de wereld. Target is in eerste instantie geïnitieerd door toepassingen binnen de sterrenkunde, één van deze toepassingen is de Lofar radiotelescoop, van stichting Astron. Lofar is ‘s werelds grootste radiotelescoop, bestaande uit lage frequentie antennes die verspreid staan over Noord-Oost Nederland en Europa. Astron zal het testbed gebruiken voor de opslag van de gigantische hoeveelheid gegevens van Lofar in het Lofar Long Term Archief.

Continue reading

Share This:

Mogen Nazikranten in het digitale krantenarchief ?

13 augustus 2010

De Koninklijke Bibliotheek maakte enige tijd geleden bekend vier Nederlandse eeuwen kranten beschikbaar te gaan stellen op kranten.kb.nl. Momenteel is er echter een discussie gaande. Wat te doen met controversiële teksten, zoals bijvoorbeeld nazistische teksten in de NSB-krant Volk en Vaderland of teksten in De Misthoorn, een antisemitische krant die rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland verscheen ? Mag de Koninklijke Bibliotheek (KB) die kranten ook digitaal beschikbaar stellen ? Op die vraag is het antwoord nog niet zo helder. Justitie heeft de bibliotheek gewaarschuwd. Het publiceren van de kranten met nazistische teksten kan door het ministerie van justitie gezien worden als haatzaaierij. In dat geval zou de bibliotheek voor de rechter kunnen worden gedaagd zodra het de kranten op internet heeft gezet. De kranten zijn momenteel al wel fysiek op te vragen bij de bibliotheek. Bezoekers van de bibliotheek krijgen de kranten echter pas te zien nadat ze een verklaring hebben ondertekend. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat (kinderen van) NSB’ers onverwachts geconfronteerd worden met mensen die hen ter verantwoording roepen over verleden.

Continue reading

Share This:

Bibliotheken en Google slaan handen ineen

15 juli 2010

Meer dan 160.000 rechtenvrije boeken uit de 18e en 19e eeuw worden gescand en vrij toegankelijk gemaakt via Google Books, de websites van de KB en Europeana. Bas Savenije, directeur van de KB, en Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships van Google, sluiten een overeenkomst voor het digitaliseren door Google van minstens 160.000 boeken uit de KB-collectie. Aangezien er op deze boeken geen auteursrecht meer rust, vallen ze in het publieke domein. De gedigitaliseerde boeken zullen volledig doorzoekbaar en gratis toegankelijk worden gemaakt via Google Books, de verschillende websites van de KB en ­te zijner tijd­ via Europeana. De boeken die worden gescand vertegenwoordigen het merendeel van de rechtenvrije collectie van de KB. Deze werken vormen een belangrijke toevoeging op de rechtenvrije boeken die al zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt in Google Books. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot nut zullen zijn voor wetenschappers en onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld. De KB maakte begin dit jaar haar ambitie bekend om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. De overeenkomst tussen de KB en Google vormt onderdeel van de strategie van de bibliotheek om deze ambitie te realiseren en dient daarnaast ter aanvulling van haar eigen digitaliseringsinitiatieven. De overeenkomst volgt op vergelijkbare samenwerkingsverbanden tussen Google en organisaties zoals de Universiteit van Harvard, de Bodleian Library van de Universiteit van Oxford, het Italiaanse ministerie van Cultuur, de nationale bibliotheken van Italie in Rome en Florence en de nationale bibliotheek van Oostenrijk.

Continue reading

Share This:

Bibliotheek gaat digitaal

13 juli 2010

De bibliotheek van de faculteit Engineering van Stanford University doet 85 procent van haar papieren publicaties weg. Na de verbouwing van de bibliotheek, die in augustus voltooid wordt, zal de Engineering Library nog maar 20.000 papieren boeken bevatten. De schappen met tijdschriften zullen grotendeels leeg blijven. De nieuwe bibliotheek zal zeven dagen per week en 24 uur per dag toegang bieden tot 12.000 digitale tijdschriften en 40.000 ebooks. De afgelopen vijf jaar heeft de Engineering Library onderzocht hoe vaak boeken werden uitgeleend. Een groot deel van de boeken bleek nauwelijks geraadpleegd te worden. Volgens Michael Keller, de directeur van de UB van Stanford, zal de bibliotheek in de toekomst waarschijnlijk helemaal geen boeken meer bevatten. Dat zegt Keller in een interview met National Public Radio (NPR). De docenten gebruiken al overwegend ebooks. Digitale boeken hebben volgens de docenten als voordeel dat ze het lesmateriaal en de opdrachten vaker kunnen actualiseren.

Continue reading

Share This:

Efficiëntie in de boekhouding van het MKB ver te zoeken

8 april 2010

Twinfield, een online administrateur, gaf opdracht tot het uitvoeren van de Nationale Boekhoud Enquête onder ondernemingen en accountants. De enquête maakt inzichtelijk dat de digitalisering bij de administratieve werkzaamheden achter loopt op de bestaande mogelijkheden. Er wordt op grote schaal inefficiënt gewerkt met een lage standaardisatie, waardoor veel tijd verspild wordt aan onnodige handelingen, de foutgevoeligheid hoog is en de administratie niet transparant is voor accountants en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat door beter gebruik te maken van de beschikbare technologie veel tijd en geld bespaard kan worden. Processen kunnen verder gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden, waardoor arbeidsintensieve handelingen met een hoge foutmarge beperkt worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Post, zoals facturen en aanmaningen, kan rechtstreeks digitaal vanuit boekhoudprogramma’s verstuurd worden. 80% van de bedrijven doet dit nog steeds via de post, terwijl betalingen wel online gebeuren.

  • Bankafschriften kunnen digitaal verwerkt worden. Ruim driekwart van de bedrijven typt de bankafschriften handmatig over.

Continue reading

Share This:

Digitaal archief wordt geen gatenkaas

23 februari 2010

Het Eindhovens Dagblad mag een artikel over een ontslagen vrouw gewoon online laten staan. De ex-werkneemster van de TU Eindhoven claimde dat het artikel haar op Google dwars zat. Het oude nieuwsbericht over het ontslag van de vrouw bij de Technische Universiteit hoeft niet te worden aangepast, oordeelt de Amsterdamse voorzieningenrechter in kort geding. Als de krant dit zou moeten doen, dan zou het archief telkens aangepast moeten worden als iemand schade ervaart, zo oordeelt de rechter. 'Het archief zou daardoor niet meer compleet zijn'. De vrouw had de zaak aangespannen omdat ze bij sollicitaties zegt last te hebben van het bericht. Ze eiste dat de krant het artikel uit het digitale archief verwijdert, zodat Google het niet meer indexeert. De krant weigert dit omdat zo'n aanpassing een verminking van het archief zou betekenen en ingaat tegen het belang van de krant en dat van de geschiedsschrijving. Hoofdredacteur Henk van Weert is blij dat de archieven ongeschonden blijven, zoals dat ook met een papieren archief zo is. 'Als de eis was toegewezen, was het hek van de dam geweest. Dan zouden digitale archieven verworden tot gatenkaas-archieven', zo zegt hij.

Continue reading

Share This:

Amerikaans Ministerie van Justitie twijfelt aan Google Books

12 februari 2010

Autoriteiten van het Department of Justice in Washington hebben voor een federaal hof verklaard dat zij 'have significant concerns about Google's landmark agreement with authors and publishers to create a sprawling digital library'. Ze waarschuwen dat 'even after a substantial revision, the settlement represents a dramatic departure from copyright precedent'. Het departement diende het commentaar in bij het U.S. District Court van New York's Southern District, ruim twee weken voordat het hof een 'final fairness hearing' heeft gepland om te bepalen of de overeenkomst kan worden geaccepteerd. Oorspronkelijk had deze zitting in oktober vorig jaar moeten plaatsvinden, maar rechter Denny Chin annuleerde die sessie na bezwaren van het Departement en alle partijen akkoord gingen met een herziening van de overeenkomst. In het huidige commentaar complimenteerde het departement 'Google and the groups for making significant strides toward a workable agreement with the revision', maar het hield vast aan de bezwaren die het in eerste instantie had. 'The amended settlement agreement suffers from the same core problem as the original agreement: it is an attempt to use the class action mechanism to implement forward-looking business arrangements that go far beyond the dispute before the court in this litigation', zo stelde het Departement.

Continue reading

Share This:

Parlementaire stukken online vanaf 1814

19 januari 2010

Sinds begin deze week zijn alle stukken van de Eerste en Tweede Kamer uit de 20e eeuw online toegankelijk. Aan de al gedigitaliseerde collectie van www.statengeneraaldigitaal.nl zijn nu ook de Handelingen, Bijlagen en Aanhangsels van de vergaderjaren 1900-1901 tot 1917 toegevoegd. Hiermee is een belangrijke bron voor onderzoek en wetenschap vanaf de 20e eeuw in zijn geheel toegankelijk en full-text doorzoekbaar. Het materiaal uit de periode 1814-1900 wordt in de loop van dit jaar online gezet. De website www.statengeneraaldigitaal.nl is een samenwerking van de Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het doel is om de complete set Handelingen uit de periode 1814-1995 door microverfilming te behouden voor het nageslacht en door digitalisering voor iedereen gratis toegankelijk te maken op het internet. De Handelingen vanaf 1995 worden gepubliceerd via het systeem Parlando en de website www.overheid.nl.

Continue reading

Share This:

KB wil naar één digitale bibliotheek.

12 januari 2009

De Koninklijke Bibliotheek gaat alle in Nederland uitgegeven boeken, kranten en tijdschriften digitaliseren en toegankelijk maken. Ook zal de vindbaarheid worden verbeterd van het bibliotheekmateriaal – gedrukt en digitaal – van alle publiek toegankelijke bibliotheken. Hiertoe zal worden samengewerkt met zowel wetenschappelijke als openbare bibliotheken. Dat staat in het nieuwe Beleidsplan van de KB. Gezien de veranderingen in de informatiesector wil het publiek op eenvoudige wijze toegang tot catalogi van bibliotheken en digitale informatie, zoals gedigitaliseerde boeken en kranten. Hiervoor is samenwerking met andere bibliotheken en erfgoedinstellingen essentieel. Gezamenlijk kan gewerkt worden aan de opbouw van één Nederlandse digitale bibliotheek, waarbij op verschillende manieren toegang wordt geboden tot wetenschappelijke en culturele erfgoedcollecties. Via het digitale depot (e-Depot) van de KB kunnen wetenschappelijke en overige publicaties aan iedere geïnteresseerde beschikbaar worden gesteld. Voor de wetenschappelijke publicaties vindt hiervoor overleg plaats met de betreffende uitgevers.

Continue reading

Share This:

Overheden doen het steeds beter als e-overheid

19 november 2009

Steeds meer gemeenten schuiven op naar een fase waarbij via hun website transacties mogelijk zijn. Wel hikken ze aan tegen ketenintegratie en zijn dreigende bezuinigingen een risico voor verdere ontwikkeling van de elektronsiche dienstverlening. Dat blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Cascadis, de landelijke beroepsvereniging voor webmanagers en contentbeheerders bij de overheid, in samenwerking met advieskantoor PriceWaterhouseCoopers en online-onderzoeksbureau Parantion. Onderzoeker Jacob Boersma van PriceWaterhouseCoopers constateert dat er in 2009 onder gemeenten flinke vooruitgang met de digitale dienstverlening is geboekt. Overigens bevindt slechts een paar procent van de gemeenten zich in de ultieme fase waarin een organisatie is ‘getransformeerd’ in een e-organisatie. Bijna 40 procent van de gemeenten zit nog steeds in een informatie- of interactiefase, waarbij er nauwelijks sprake is van een dynamische e-overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers. ‘De laaghangende vruchten zijn geplukt, maar de digitalisering van de processen moet bij veel gemeenten nog volgen’, aldus Boersma.

Continue reading

Share This:

Orde in de digitale chaos !

12 juli 2008

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven is digitalisering een veelbesproken onderwerp. Veel gehoorde kreten hierbij zijn onder andere ‘digitaliseren van het archief’ en ‘digitaliseren van de werkprocessen’. Vaak wordt gesproken over digitalisering als iets wat men van plan is in de (al dan niet nabije) toekomst te gaan doen. Naar mijn mening is dit een foute voorstelling van zaken, om de simpele reden dat het proces van digitalisering al lang gaande is. Zo is er bijna geen document meer te verzinnen dat niet digitaal gecreëerd wordt. Wat in mijn optiek dan ook het onderwerp van gesprek zou moeten zijn, is niet zozeer digitalisering, maar digitaal informatiebeheer. Het gaat daarbij om de vraag hoe we de aanwezige digitale informatie zodanig kunnen organiseren dat zij optimaal wordt gebruikt om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. In dit verband wordt vaak Enterprise Content Management genoemd als dé oplossing voor het beheer van digitale informatie. ‘Enterprise Content Management is de totaaloplossing voor het beheren van alle ongestructureerde informatie (content) in uw gehele organisatie. Deze informatie is aanwezig in vele verschillende formaten: tekstdocumenten, technische tekeningen, XMLbestanden, beeldmateriaal, PDF bestanden etc. Met Enterprise Content Management is uw organisatie in staat al deze bestanden te beheren’. Vanuit mijn werk voor de Gemeente Amsterdam ben ik een ander initiatief tegengekomen voor het beheer van digitale informatie, namelijk het Handboek Architectuur. Dit handboek van de Gemeente Amsterdam is een door het college van B&W vastgestelde blauwdruk voor de gemeentelijke informatievoorziening. In de architectuur wordt op hoofdlijnen weergegeven hoe de verschillende componenten en initiatieven in de organisatie en de informatievoorziening in elkaar grijpen, zowel functioneel als technisch. Het handboek architectuur vormt hiermee het bestemmingsplan voor de toekomstige organisatie en informatievoorziening van Amsterdam. Niels Postma bestudeerde op basis van deze blauwdruk Enterprise Content Management en de wijze waarop hierdoor ‘orde in de digitale chaos’ kon worden gebracht. Op grond van deze scriptie wist hij zijn studie Documentaire Informatiewetenschap op een goede wijze te beeindigen.

Continue reading

Share This: