Tag Archives: Open Source

Recoding Innovation: the influence of ‘free’!

Korte documentaire over de verbinding tussen ‘free culture’ en ‘free software’. Luister naar Lawrence Lessig (Harvard / Creative Commons), Vincent Moon (Petite Planetes), Richard Stallman (Free Software Foundation), en Mitchell Baker (Mozilla). Volgens de intro van deze documentaire:

‘The rise of open-source software development illustrates the relationship between computing innovation and ethical principles. The ethical concerns held by a community of software developers lead to innovation in open source licensing and copyright agreements’.

‘A community of developers came to believe that software code should be free and widely shared, rather than proprietary. What began as a method to create better software took on moral dimensions as supporters adopted arguments for freedom and autonomy. These ethics percolated until a large community of programmers believed that sharing code was the right thing to do — both ethically and practically. This ethic of openness lead developers to experiment with ways to license their work for sharing under the existing U.S. copyright regime’.

‘The result was a variety of creative commons licenses: “hacks” of copyright law that became innovations in their own right. These novel licenses allowed the open source movement to grow and prosper, and have spread beyond software to use in such diverse media distribution as book publishing and photo sharing. Once a fringe belief, open source ethics are slowly becoming institutionalized, and are now taught as good practice in diverse design labs and computer science classrooms’.

Share This:

OpenStack: building a free massively scalable cloud computing platform

Cloudaanbieders willen een alternatief voor de gesloten oplossingen van Microsoft, VMware en Amazon: er zijn immers significante risico’s verbonden aan het gebruiken van één aanbieder. Er is behoefte aan een besturingssyteem dat zich als Linux van de cloud kan positioneren. Openstack van Nasa en Rackspace ontwikkelt zich snel in een halfjaarlijkse release-cycle en er wordt  geen poging gedaan aan te sluiten bij gesloten oplossingen zoals die van Amazon. Openstack zorgt ervoor dat potentiële gebruikers een duidelijk open source alternatief hebben.

Onderstaande video laat een presentatie zien van Soren Hansen, een van de ontwikkelaars van Openstack, die het volgende stelt over zijn presentatie: ‘We’ll take a detailed look at the architecture and dive into some of the challenges we’ve faced building a platform that is supposed to handle millions of gigabytes of data and millions of virtual machines, and how we’ve dealt with them’.

Het is een 50-minuten durende presentatie, maar ‘it’s worth your time’. Het beantwoordt nog lang niet alle vragen, maar het zorgt er wel voor dat de afhankelijkheid van cloud-leveranciers minder wordt en dat de ‘cloud’ meer ‘open’ wordt.

Share This:

Open source blijft voordeliger, tenminste in Munchen

Het zou bedrijfseconomisch onverantwoord zijn om over te stappen van Linux op Windows. Dat heeft burgemeester Christian Ude – met cijfers onderbouwd – laten weten op vragen uit de gemeenteraad.

Aanleiding voor Udes onderbouwing van het Limux-project (een samentrekking van Linux en München) waren kritische vragen van een lid van de CSU, dat zich afvroeg of München geen lering moest trekken uit de beslissing van Wenen om voor een aantal werkplekken terug te keren van Linux naar Windows.

De minister rekent in de Rathaus Umschau van 19 maart voor, dat dat een dure grap zou worden. Om de overstap naar een functioneel vergelijkbare Windows-omgeving te maken, zou nu 15,52 miljoen euro nodig zijn, berekent de burgemeester, dankzij licentiekosten en zwaardere eisen aan de hardware. Voor het Limux-project is tot nog toe 13,78 miljoen euro uitgegeven. Die vergelijking laat dan nog buiten beschouwing dat de licentiekosten die Microsoft in rekening brengt – voor München zou dat zo’n 2,8 miljoen euro zijn – elke drie tot vier jaar terugkomen; open source kent zo’n kostenpost niet.

Continue reading

Share This:

LibreOffice krijgt vaart

De ontwikkelaars van LibreOffice, een fork van het OpenOffice.org-project, zijn bezig met een versie van het kantoorpakket, dat in een browser werkt. Ook moeten eind 2012 of begin 2013 Android- en iOS-ports van LibreOffice uitkomen. Het is nog onbekend wanneer LibreOffice Online uit moet komen. Dat hebben de ontwikkelaars van het opensource-softwarepakket op een conferentie in Parijs aangekondigd. De browserversie maakt gebruik van het html5-canvas-element en het GTK+-Broadway-framework, waarmee GTK-applicaties in een webbrowser kunnen draaien.

Daarvoor moet het besturingssysteem waarop de browser draait echter wel GTK 3.2 of hoger aan boord hebben, waardoor LibreOffice Online niet out-of-the-box op Windows en Mac OS X zal draaien. De software zal echter wel standaard werken op de meeste Linux-distributies en op Chromebooks van Google.

Continue reading

Share This:

Open Source-rapport Rekenkamer haastwerk

De Rekenkamer had te weinig tijd voor gedegen onderzoek naar de besparingen die  open source. op kan leveren. Uit normale administraties is dat namelijk niet te halen. De Rekenkamer heeft dus alleen ‘navraag gedaan’. GroenLinks vindt dat dit niet acceptabel is en eist een nieuw onderzoek.

Dat blijkt uit brieven die de Algemene Rekenkamer naar de Tweede Kamer en Hans Sleurink heeft gestuurd. Sleurink heeft een zeer kritische brief naar de onderzoekers gestuurd, waarin hij stelt dat de gebruikte methodiek twijfelachtig is en dat de Rekenkamer niet als een toezichthouder is opgetreden. Hij vindt dat de Rekenkamer een politiek standpunt heeft ingenomen.

Het onderzoek, dat een half jaar in beslag heeft genomen, werd zwaar bekritiseerd en leidde niet tot een antwoord op de vraag hoeveel geld er te besparen is met open-sourcesoftware. De Rekenkamer erkent nu niet volledig te zijn geweest.

Zo schrijft de Rekenkamer dat er wel is gekeken naar kosten van het upgraden van closed source producten, maar dat daar geen prijskaartje aan is gehangen. ‘De reden voor het laatste is dat de hiervoor vereiste informatie niet eenvoudig uit de administratie te halen is’, stellen ze. ‘Het was derhalve onmogelijk deze informatie te achterhalen binnen de voor het onderzoek beschikbare tijd’.

Continue reading

Share This:

Rekenkamer valt door de mand

6 april 2011

De Rekenkamer heeft besparingen van open source bij Defensie verkeerd in een rapport opgenomen. Een verdubbeling van het aantal gebruikers en besparingsposten zijn over het hoofd gezien. De Algemene Rekenkamer heeft een aangeleverde open source casus van Defensie verkeerd weergegeven en heeft verzuimd de cijfers bij het departement te verifiëren. Dat blijkt uit een discussie over het rapport van de Algemene Rekenkamer. Die stelde eerder dat er slechts op licenties beperkt geld te besparen valt met open source. Maar uit een aangeleverd voorbeeld van het Ministerie van Defensie blijkt iets heel anders. Een project om de toegang tot internet te beveiligen bespaart miljoenen. De Rekenkamer ziet besparing in licentiekosten per werknemer, terwijl volgens de medewerkers van Defensie ook op beheer wordt bespaard. De Rekenkamer ziet een besparing van 42 procent, maar ziet dan wel een groei van het aantal medewerkers over het hoofd. De werkelijkheid is dat inmiddels tegen dezelfde kosten niet zo’n 2500 mensen maar bijna 6000 mensen worden bediend. Per werkplek is de bezuiniging zelfs 66 procent, meent Defensie-medewerker Olivier Sessink in een (besloten) discussie op LinkedIn. Hij schrijft over het Rekenkamer-rapport: “Ten tweede zijn er een aantal cases aan de rekenkamer aangeboden waarin te zien is dat de bulk van de winst niet uit de licenties komt, maar uit lagere ontwikkelkosten, lagere hardwarekosten en lagere beheerkosten.” Hij wijst op voorbeelden met besparingen van meer dan 50 procent. “Natuurlijk moest het allemaal in korte tijd opgeleverd worden, maar door deze getallen niet mee te nemen is wel een erg verkeerd beeld ontstaan in het rapport.” Dat is dan vriendelijk uitgedrukt.

Continue reading

Share This:

GPL-schending Google is niet aan de orde

25 maart 2011

Volgens open source-prominenten is het onzin dat Android de GPL schendt. Zowel Linux-schepper Linus Torvalds als open source activist Bradley Kuhn zijn zeer kritisch over de aantijgingen. De bewering dat Google in zijn smartphonebesturingssysteem Android de open source-licentie GPL schendt, is afkomstig van advocaat Edward Naughton. Die stelde op het blog The Huffington Post dat Google de GPLv2 zou schenden door code uit de kernel headers van open source-besturingssysteem Linux te kopiëren naar Android. Aan dat mobiele besturingssysteem is vervolgens de open source-licentie Apache gekoppeld. Door deze constructie zou Android in principe de oorspronkelijk geldende licentie GPL schenden. Die vereist namelijk dat ‘afgeleide werken’ zelf ook onder die open source-licentie vallen. Als de lezing van Naughton wordt gesteund door de Amerikaanse rechter, heeft dat gevolgen voor Android. Ontwikkelaars van Android-apps zouden bijvoorbeeld al hun code onder GPLv2 vrij moeten geven. Maar ook als Google in deze discussie gelijk zou krijgen, is er een probleem. Die uitkomst zou namelijk betekenen dat commerciële ontwikkelaars alle code die onder GPLv2 verspreid is, kunnen kopiëren en gesloten maken.

Continue reading

Share This:

Rapport van de Algemene Rekenkamer zwaar bekritiseerd

16 maart 2011
Het rapport over de besparing op ICT door gebruik van open source oogst kritiek van zowel regering als parlement. De Algemene Rekenkamer heeft de opdracht onvoldoende uitgevoerd. Dat blijkt uit de reacties op het rapport over open standaarden en open source van de Algemene Rekenkamer. Zo reageert Minister Donner namens zowel BZK als Economische Zaken. Hij prijst aan een kant het feit dat het onderwerp ‘zakelijk en genuanceerd’ wordt gebracht, maar uit zich kritisch over de conclusies. Zo deelt Donner de conclusie dat er voor open standaarden ‘geen bewijsvoering bestaat voor de algemene geldigheid van de potentiële voordelen van open standaarden’ niet. En terecht, want buitenlands onderzoek geeft dat wel degelijk aan. ‘Ik ben wel van mening dat gemiddeld genomen met name de kwalitatieve voordelen van open standaarden groter zijn dan de nadelen, vooral vanuit het oogpunt van interoperabiliteit’, zo schrijft Donner aan de Rekenkamer. Hij wijst op het verminderen van afhankelijkheid van leveranciers als reden voor het gebruik van open standaarden. ‘Ik hecht er juist aan om de complexiteit, de verwevenheid en leveranciersafhankelijkheid te doen verminderen’, schrijft de minister. ‘Het kabinetsbeleid beziet overstappen naar open standaarden en/of open source software daarom niet alleen naar de inspanning die een overstap kost, maar vooral naar lange termijn voordelen en economisch-maatschappelijke baten van betere samenwerking en efficiëntere gegevensuitwisseling binnen en tussen organisaties’. En uiteraard: efficiënter gegevensbeheer op lange termijn, maar dat is een toevoeging van ons.

Continue reading

Share This:

Rekenkamer weet niet hoe te bezuinigen

15 maart 2011
De Rekenkamer heeft na zes maanden onderzoek geen antwoord op de vraag wat er bezuinigd kan worden met open source. De organisatie onderzocht vooral heel veel niet. Die conclusie kan worden getrokken na bestudering van het rapport. Overheersend gevoel is dat van teleurstelling over de beperkte visie. Wat opvalt aan het rapport is dat de Rekenkamer stelt niet in staat te zijn een beeld te schetsen van de ‘hele overheid’. Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat de verschillende overheidslagen een totaal verschillende uitgangssituatie hebben en de Algemene Rekenkamer enkel bevoegdheid heeft voor het Rijk. De VNG is wel om advies gevraagd, maar heeft niet gereageerd op het verzoek van de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft alleen gekeken naar het fuctioneren van de desktop. Ze heeft niet gekeken naar de server en andere componenten van de werkplek. De rekenkamer wist te achterhalen dat de desktop bij het rijk ongeveer 80 miljoen euro per jaar kost. Daaruit wordt dan de conclusie getrokken dat de haalbare besparingen niet substantieel kunnen zijn. Maar hoeveel dan wel valt te besparen kunnen de onderzoekers niet aangeven. Wel stellen ze dat een overstap op open source ook kosten met zich meebrengt en wijzen ze op de beveiligingsrisico’s van open-sourcesoftware.

Continue reading

Share This:

Quasi-argumenten om niet open te zijn

11 maart 2011

Open source is gratis (plus vrij als in vrijheid) en open standaarden bieden leveranciersonafhankelijkheid (dus vrijheid). Een onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer, aangevraagd door de Tweede Kamer, moet een helder antwoord opleveren. De huidige heisa rond en over een onderzoeksrapport van BZK biedt weinig hoop. Dat onderzoek stond vorig jaar op stapel en dus was een onderzoek door de Algemene Rekenkamer niet nodig, argumenteerde BZK toen. Vervolgens bleek ineens dat dat eigen onderzoek niet was uitgevoerd, en toen toch wel. Daarna is het rapport geheim gehouden als ‘privéstuk’ en toen toch uitgebracht, maar met meteen de disclaimer dat het ‘ondeugdelijk onderzoek’ is. Smoesjes om open IT te mijden zijn er voldoende. Hieronder een kort overzicht.

Continue reading

Share This:

Onderzoek Open ICT BZK: goedkoper, maar ondeugdelijk

8 maart 2011

BZK heeft toch een eigen verkenning gedaan naar kostenbesparingen door open IT. Aanvankelijk wilde het ministerie dit geheim houden. Het eigen onderzoek wordt nu geopenbaard, maar de minister trekt er direct de handen van af. ‘Het is een ondeugdelijk onderzoek’, schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer. Hij brengt de notitie waarin het onderzoek is vervat naar buiten, onder druk van Tweede Kamer-lid Rik Janssen van de SP. De SP had vorige maand al van bronnen binnen de overheid gehoord dat er een onderzoek door BZK is gedaan naar de mogelijke kostenbesparingen van open source en open standaarden voor het IT-gebruik van de overheid. Zo’n onderzoek stond vorig jaar nog op stapel, maar is begin dit jaar door minister Donner ontkend. Het zou niet slechts gaan om natte-vingerwerk. SP-Kamerlid Janssen zei bij zijn eis tot openbaarmaking: ‘Het gaat hier niet om een A4-tje van een vlijtige ambtenaar. Het is een uitgebreide notitie die echt wel iets om het lijf heeft. De Algemene Rekenkamer heeft deze notitie wél gekregen van het ministerie. De Kamer moet over alle informatie kunnen beschikken en de minister moet dit gewoon opsturen als hem dit gevraagd wordt en niets achterhouden’.

Continue reading

Share This:

OpenOffice of LibreOffice ?

28 februari 2011

28 februari 2011OpenOffice.org is een van de grootste concurrenten van het Microsofts Officepakket. De aan het eind van de vorige eeuw als ‘StarOffice’ ontwikkelde kantoorsoftware kwam later als open source-project onder de hoede van Sun Microsystems. Na de overname van Sun door Oracle in april 2009 kwamen verschillende gratis softwareprojecten van Sun onder vuur te liggen. De belangrijkste OpenOffice.org-ontwikkelaars waren niet blij met de gang van zaken onder Oracle en begonnen het project te verlaten. Door deze ontwikkeling ontstond LibreOffice. Dit ziet eruit als OpenOffice.org en functioneert als OpenOffice.org. Met het pakket kun je zelfs de OpenDocument bestandsformaten van OpenOffice.org lezen en bewerken. Het verschil is echter dat LibreOffice wordt ontwikkeld door een gemeenschap, zonder enige bemoeienis van Oracle. Zowel OpenOffice.org als LibreOffice bestaan uit zes applicaties: Writer, Calc, Impress, Draw, Base en Math. Met deze onderdelen kun je tekstverwerken, spreadsheets, presentaties en grafieken maken, je database beheren en wiskundige berekeningen maken. Beide pakketten zijn geschikt voor Windows, Linux en Mac OS X (Intel en PowerPC). OpenOffice.org is ook beschikbaar voor Solaris (Sparc en Intel).

Continue reading

Share This:

Open source gratis: dan niet aanbesteden !

14 december 2010

Open source software waarbij betaald moet worden voor de support om de software te kunnen gebruiken, moet als iedere andere betaalde opdracht worden aanbesteed. Is de open source software wél volledig kosteloos, dan kan aanbesteding achterwege blijven. De leverancier van softwaresysteem CIRCA grijpt mis als de Commissie bij een volgende aanbesteding voor softwaresysteem X kiest. De leverancier klaagt daarop bij de Europese Ombudsman dat de Commissie zonder aanbesteding kiest voor een nieuw softwaresysteem, waardoor hij buitenspel komt te staan. De Commissie stelt daarop dat het nieuwe systeem gebaseerd is op open source software, kosteloos is en dat aanbesteding nu eenmaal niet nodig is om een product te kopen. De Ombudsman constateert dat: ‘the term ‘open source software’ is not necessarily synonymous with ‘cost-free software’. Although open source software could be obtained without requiring each user to pay a licence fee, it could also involve other indispensable commercial aspects, namely the payment for certain services’.

Continue reading

Share This:

Open source leveranciers krijgen geen kans

19 november 2010

Aanbestedingen negeren de ambities om open standaarden en open source een eerlijke kans te geven. Er wordt niet om gevraagd, leveranciers worden de facto uitgesloten en NOiV leeft niet. Die conclusie valt te trekken uit het de deelresultaten van het promotie-onderzoek van Mathieu Paapst. In zijn ‘ICT beleid en aanbestedingspraktijk’ beschrijft de wetenschapper hoe hij alle aanbestedingen tussen januari en juni van 2010 onderzocht. Daarbij nam hij 80 ICT-gerelateerde tenders met bijbehorende documenten onder de loep. Het beeld dat naar voren komt is weinig positief. Al verbieden Europese regels het uitsluiten van leveranciers, toch lijkt dat voor open-source-aanbieders wel te gebeuren. In 47 procent van de onderzochte aanbestedingen werd in meer of mindere mate een belemmering opgeworpen. Desgevraagd erkent Paapst dat dit tegen de motie Vendrik uit 2002 indruist, die juist deze aanbieders wel een kans wilde bieden. Toch is dat nog niet het belangrijkste, stelt hij: ‘Het is vooral strijdig met Europese richtlijnen, waarin letterlijk staat dat aanbestedende diensten ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze dienen te behandelen en dat technische specificaties de inschrijvers gelijke toegang moeten bieden en niet tot gevolg mogen hebben dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging worden geschapen’.

Continue reading

Share This:

Breuk OpenOffice en LibreOffice compleet

18 oktober 2010

Oracle heeft aan ontwikkelaars die zich hebben aangesloten bij The Document Foundation en daar samenwerken aan LibreOffice, gevraagd om het OpenOffice.org Community Council te verlaten. Daarmee lijkt de breuk tussen de partijen definitief. Een groot deel van de OpenOffice.org-gemeenschap besloot eind september uit onvrede over de houding van Oracle en de trage voortgang van de ontwikkeling om zich af te splitsen. Een fork van het opensource-kantoorpakket zal voorlopig onder de naam LibreOffice uitkomen, terwijl de ontwikkelaars zich hebben verenigd onder de naam The Document Foundation. Omdat drie leden van The Document Foundation nog zitting hebben in de OpenOffice.org Community Council – de raad die het project moet aansturen – werd vorige week besloten om een vergadering te beleggen over de ontstane situatie. Uit de irc-logs blijkt dat de gemoederen hoog opliepen. Een aantal leden die namens Oracle zitting hebben in het overlegorgaan, vroegen om het vertrek van de drie leden die directe banden hebben met The Document Foundation. Volgens hen zou er sprake zijn van belangenverstrengeling. Een definitief besluit is nog niet genomen; komende dinsdag wordt extra overleg gevoerd.

Continue reading

Share This:

Welkom LibreOffice !!!

7 oktober 2010

Zoals ik verwachtte, gaat Oracle niet samenwerken met The Document Foundation aan LibreOffice. De Amerikaanse databasegigant roept ontwikkelaars op om zich op OpenOffice.org te blijven richten. Oracle wenst The Document Foundation veel succes met LibreOffice, maar het bedrijf houdt zich verder afzijdig van de afsplitsing van OpenOffice.org. Daarmee is LibreOffice nu een officiële fork van OpenOffice. Volgens Oracle blijkt daaruit dan ook direct de schoonheid van open source: ‘The beauty of open source is that it can be forked by anyone who chooses, as was done [by The Document Foundation]. Our sincerest goal for OpenOffice is that it becomes more widely used so, if this new foundation will help advance OpenOffice and the Open Document Format (ODF), we wish them the best’, zo zegt een woordvoerder. Oracle roept de open-source ontwikkelaars wel op vooral te blijven ontwikkelen aan OpenOffice.org. ‘With more than 100 million users, we believe OpenOffice.org is the most advanced, most feature-rich open-source implementation and will strongly encourage the OpenOffice community to continue to contribute through www.openoffice.org‘, zo stelt Oracle’s woordvoerder op Computerworld.

Continue reading

Share This:

OpenOffice exit ?

29 september 2010

De OpenOffice.org-gemeenschap heeft zijn banden met Oracle doorgesneden en zijn naam (tijdelijk) gewijzigd naar The Document Foundation. Het open source-kantoorpakket krijgt een fork en zal voorlopig als LibreOffice door het leven gaan. Het OpenOffice.org Project was nauw verbonden met Oracle, na de overname van Sun door dat bedrijf. Code die voor de kantoorsoftware werd geschreven vond zijn weg naar het commercieel aangeboden StarOffice – later Oracle Open Office – en kwam in de OpenOffice.org-suite terecht. De ontwikkelaars van het OpenOffice.org-project hebben echter besloten om de directe banden met Oracle door te snijden en voortaan als een onafhankelijke stichting door het leven te gaan. Als tijdelijke naam voor de organisatie is gekozen voor The Document Foundation. De organisatie wordt bestuurd door een stuurgroep bestaande uit ontwikkelaars en enkele national language project managers. The Document Foundation heeft aan Oracle gevraagd of zij het recht kunnen krijgen om de naam OpenOffice.org te kunnen blijven gebruiken. Tot die tijd zal het open source-pakket de naam LibreOffice opgeplakt krijgen. Ook heeft de nieuwe organisatie Oracle uitgenodigd om zich aan te sluiten bij The Document Foundation.

Continue reading

Share This:

Politie kan besparen met OpenOffice.org

31 augustus 2010

Als in 2014 alle politiekorpsen een nieuwe Office moeten draaien, dan valt er geld naar de lokale economie te loodsen. Ook kan er flink op de uitgaven worden bezuinigd. Dat blijkt uit de afstudeerscriptie van Bartol Karuza, die hij schreef ter afronding van zijn studie aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht. Karuza onderzocht drie scenario’s voor alle werkplekken: de politie gaat door met Microsoft Office, er volgt een overstap op de betaalde versie van Google Docs of men stapt over op OpenOffice.org. Daarbij wordt niet alleen naar licenties gekeken, maar ook naar ondersteuning, opleiding, verhelpen van problemen en andere kostenposten. Over een periode van vijf jaar kost Microsoft Office ruim 29,1 miljoen euro en Google Docs bijna 25,3 miljoen euro. OpenOffice.org kost 17,1 miljoen euro, wat nog steeds een aanzienlijk bedrag is. Onderdeel van het onderzoek is ook de vraag hoeveel van de investering in de eigen economie terugvloeit en hoeveel van het geld Nederland verlaat. Ook daar komt OpenOffice.org als beste uit de bus, omdat de hele investering richting BV Nederland gaat. Bij Microsoft is dat 33,99 procent of 9,9 miljoen euro en van Google Apps vloeit 79,61 procent (11,4 miljoen euro) van de investering in onze kenniseconomie.

Continue reading

Share This:

Oracle uit open source ?

30 augustus 2010

Open source-experts verwachten weinig van Oracle. Zo ziet Eric D. Schabell, die JBoss Solution Architect Benelux is bij Red Hat, de situatie rond OpenSolaris als deel van een grotere strategie om ‘zowel de Sunproducten als de opensourceprojecten langzaam maar zeker te laten doodbloeden op het gebied van ondersteuning, infrastructuur, mensen en functionaliteiten’. ‘Solaris is er het best mee gediend wanneer Oracle het weer als closed source product op de markt brengt’, zegt adviseur Jan van Leeuwen. Albert Mietus is het met hem eens: ‘Sun heeft altijd moeite gehad met het kiezen. Ze zwalkten al jaren: tussen de Unix-stijlen BSD en SysV; over de naam van het product: SunOS, Solaris of toch OpenSolaris. En over de grafische omgeving: News, X11, OpenStep en toch maar weer X11. Kiezen en focussen leek erg moeilijk. Toen Linux sneller bleek dan Solaris, op hun eigen hardware, werd weer  halfslachtig gekozen. Naast Solaris kwam er ook een open-source versie.  Alsof aan derden gevraagd werd om hun OS te verbeteren. Dat Oracle wel durft te kiezen is al lang duidelijk. Al is hun keuze niet de mijne, wellicht mogen we blij zijn dat er gekozen wordt. Laten we hopen dat er nu focus is en dat S11 echt goed wordt. Want uiteindelijk is dat het belangrijkste: een goed product!’

Continue reading

Share This:

GPL Checklist als hulpmiddel voor compliancy

11 augustus 2010

De Linux Foundation reikt bedrijven de helpende hand om te voldoen aan de open source-licentie GPL. Training, tools en best practices moeten correcte omgang met open source garanderen. Onlangs is ook in de Verenigde Staten de GPL overeind gebleven in de rechtzaal. De Amerikaanse rechter heeft de verkoop en distributie verboden van producten, die de voorwaarden van de GPL overtreden. Voor bedrijven die GPL-software in hun producten gebruiken, bijvoorbeeld in routers of media-apparaten, wordt het dus tijd aandacht te besteden aan wat voor software er in hun producten zit. Dat wordt makkelijker gemaakt door een programma van de Linux Foundation. Het Open Compliance Program biedt deze bedrijven onder andere training en tools voor het scannen van code op delen die open source zijn. Verder komen er check lists met best practices. Daarnaast probeert de Linux Foundation het contact makkelijker te maken tussen de diverse open source-projecten en de bedrijven die de daaruit voortgekomen software gebruiken in hun eigen producten. Er wordt een lijst opgesteld van mensen bij bedrijven, waarmee de projecten contact op kunnen nemen als er problemen zijn met de GPL. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden. Werknemers, die verantwoordelijk zijn voor GPL compliance bij een bedrijf, kunnen zichzelf makkelijk toevoegen aan de lijst.

Continue reading

Share This: