Tag Archives: ODF

LibreOffice krijgt vaart

De ontwikkelaars van LibreOffice, een fork van het OpenOffice.org-project, zijn bezig met een versie van het kantoorpakket, dat in een browser werkt. Ook moeten eind 2012 of begin 2013 Android- en iOS-ports van LibreOffice uitkomen. Het is nog onbekend wanneer LibreOffice Online uit moet komen. Dat hebben de ontwikkelaars van het opensource-softwarepakket op een conferentie in Parijs aangekondigd. De browserversie maakt gebruik van het html5-canvas-element en het GTK+-Broadway-framework, waarmee GTK-applicaties in een webbrowser kunnen draaien.

Daarvoor moet het besturingssysteem waarop de browser draait echter wel GTK 3.2 of hoger aan boord hebben, waardoor LibreOffice Online niet out-of-the-box op Windows en Mac OS X zal draaien. De software zal echter wel standaard werken op de meeste Linux-distributies en op Chromebooks van Google.

Continue reading

Share This:

ODF 2.1. eindelijk een feit

Na vijf jaar voorbereiding zijn de specificaties van Open Document Format 1.2 goedgekeurd. Versie 1.2 biedt betere ondersteuning van spreadsheets. De specificaties van ODF 1.2 zijn nu officieel goedgekeurd door de open standaardenorganisatie OASIS. Versie 1.2 is een flinke verbetering ten opzichte van versie 1.1, die in 2006 werd uitgebracht. ODF 1.2 stond voor een jaar later gepland, maar liep grote vertraging op.

De belangrijkste vernieuwing is de verbeterde ondersteuning van spreadsheets. Versie 1.1 kende gebreken op het gebied van spreadsheets. Zo ontbrak de complete beschrijving van formules. Versie 1.2 heeft wel een eenduidige omschrijving van spreadsheetformules.

Ook nieuw in ODF 1.2 is de ondersteuning van het Resource Description Framewok (RDF). Deze W3C-standaard laat gebruikers tekst in documenten linken naar andere zaken dan alleen een URL, zoals een V-Card of een agenda-item. De nieuwe versie moet ODF aantrekkelijker maken voor het bedrijfsleven.

 

Continue reading

Share This:

Breuk OpenOffice en LibreOffice compleet

18 oktober 2010

Oracle heeft aan ontwikkelaars die zich hebben aangesloten bij The Document Foundation en daar samenwerken aan LibreOffice, gevraagd om het OpenOffice.org Community Council te verlaten. Daarmee lijkt de breuk tussen de partijen definitief. Een groot deel van de OpenOffice.org-gemeenschap besloot eind september uit onvrede over de houding van Oracle en de trage voortgang van de ontwikkeling om zich af te splitsen. Een fork van het opensource-kantoorpakket zal voorlopig onder de naam LibreOffice uitkomen, terwijl de ontwikkelaars zich hebben verenigd onder de naam The Document Foundation. Omdat drie leden van The Document Foundation nog zitting hebben in de OpenOffice.org Community Council – de raad die het project moet aansturen – werd vorige week besloten om een vergadering te beleggen over de ontstane situatie. Uit de irc-logs blijkt dat de gemoederen hoog opliepen. Een aantal leden die namens Oracle zitting hebben in het overlegorgaan, vroegen om het vertrek van de drie leden die directe banden hebben met The Document Foundation. Volgens hen zou er sprake zijn van belangenverstrengeling. Een definitief besluit is nog niet genomen; komende dinsdag wordt extra overleg gevoerd.

Continue reading

Share This:

Wat kan Oracle met OpenOffice ?

5 februari 2010

Oracle heeft de angst van miljoenen OpenOffice-gebruikers proberen te verminderen toen het verklaarde dat het de suite zou blijven ondersteunen na de fusie met Sun. Het stelde ook dat het 'would deliver a Web version called Oracle Cloud Office'. Maar wat er nu precies gaat gebeuren is onduidelijk. Oracle kan inderdaad een Cloud office ontwikkelen, wat een lichtgewichte app kan worden zoals Google Docs, maar het kan ook proberen iets als Microsoft's Office web te ontwikkelen. De corporate architect van Oracle, Ed Screven, liet er zich niet over uit. Maar Raju Vegesna, Chief Evangelist van Zoho, stelt dat noodzaak Oracle's strategie zal leiden. 'To bring that entire feature set online would take significant effort', zo zei hij. 'Zoho spent five years rewriting our Zoho Mail client into a Web app, despite our 350-strong corps of developers. People underestimate the effort involved'. In vergelijking: Sun had maar vijftig ontwikkelaars gezet op OpenOffice. En die applicatie is berucht om zijn grote, moeilijke code, voornamelijk geschreven in C++ en Java. Een website, Ohloh, van SourceForge, schat dat het 411 miljoen dollar en 7473 manjaren zal kosten om die applicatie vanaf het begin te herschrijven. 'The trouble with a lightweight offering', zo zegt Guy Creese, van de Burton Group. 'is that it will limit its attractiveness to corporate customers', die Oracle juist wil hebben.

Continue reading

Share This:

Open standaarden in Denemarken

1 februari 2010

De Deense regering wil dat alle rijksoverheden in het Scandinavische land per 1 april 2011 open standaarden gebruiken. Het Deense parlement en de Deense minister van wetenschap hebben hierover overeenstemming bereikt, meldt OSOR.eu. Morgen wordt er formeel over gestemd. Het Open Document Format (ODF) voldoet aan de criteria die aan de standaarden zijn gesteld. Dat geldt vooralsnog niet voor het door Microsoft ontwikkelde OOXML, dat later wel toegevoegd kan worden. De minister ziet de overeenstemming niet als een 'symbolische beslissing', maar als een praktisch besluit. Vanaf april 2011 mag er alleen gecommuniceerd worden met gebruik van open standaarden'. De Deense oppositie noemt het besluit een 'overwinning voor ODF', schrijft een Deense IT-site. De ODF Alliance claimt in een PDF-document (dat is een tegenvaller!) de overwinning. Dat relativeren we: het akkoord betreft niet een specifiek formaat, maar de criteria voor het te gebruiken open formaat. Een kleine overwinning voor het ODF-kamp is het wel. Eerder namelijk was de Deense overheid meer geporteerd van het Microsoft-formaat.

Continue reading

Share This:

ODF: de overheid heeft er geen behoefte aan…

21 december 2009

Er is nauwelijks behoefte aan het gebruik van ODF-documenten bij de overheid. De open standaard krijgt pas een impuls als er meer open standaarden en open source software wordt gebruikt. Dat althans schrijft staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken in antwoord op kamervragen, gesteld door SP-kamerlid Gerkens. Bijleveld schrijft mede namens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, die het actieplan NOiV (Nederland Open in Verbinding) promoot. Gerkens wilde weten in hoeverre de rijksoverheid gebruik maakt van de open documentstandaard ODF. De ministeries zeggen geen absolute gebruikscijfers te hebben, maar dat ze wel kunnen concluderen dat er bijna geen behoefte is aan het gebruik van ODF. 'Een van de aspecten van de invoering van ODF is het ontvangen van documenten onderling en het uitwisselen ervan met medeoverheden en burgers en bedrijven. Er blijkt nauwelijks behoefte om ODF onderling uit te wisselen. Bij burgers en bedrijven is tot op heden nauwelijks vraag om ODF documenten uit te wisselen, staat te lezen in de brief. Een kromme redenering, want de aanleiding voor het gebruik is niet of burgers en eigen medewerkers ODF gebruiken. Het doel is om de standaarden open laten zijn en af te stappen van gesloten bestandsformaten uit de veelgebruikte Microsoft-omgevingen. Natuurlijk bestaat er intern geen behoefte om ODF uit te wisselen; de overheden zijn niet van Microsoftbestanden áf te branden'.

Continue reading

Share This:

Nederlandse hulp voor Denemarken

15 december 2009
NOIV helpt de Denen met de organisatie van het gebruik van open standaarden in bestuurlijke omgevingen. De Denen zijn op dit moment verwikkeld in een felle discussie over de aanpak van open IT door de overheid. Één van de struikelblokken zijn de open bestandsformaten, die door overheden en overheidsinstanties zouden moeten worden gebruikt. ODF en OXML (in origine ontwikkeld door Microsoft, maar door dat bedrijf vervolgens genegeerd in de eigen software) spelen in die discussie een kernrol. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken deelt de opgedane kennis en ervaring rondom het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) met Denemarken. Een woordvoerder van EZ bevestigt dat er contact is. 'Wij hebben alle informatie over NOiV gedeeld. Het gaat dan om wat we doen, hoe we omgaan met open standaarden, de opzet van het programmabureau NOiV, de 'comply' or 'explain'-regel, dat soort zaken'. Deze kennisdeling gebeurt op verzoek van Denemarken, vertelt de woordvoerder van staatssecretaris Frank Heemskerk. Eerder is al een formele kennisuitwisseling opgezet met België. Het is wel te hopen dat het wispelturige handelen van de overheid niet als voorbeeld wordt gesteld, want het beleid in werkelijkheid omzetten blijkt toch wel erg problematisch.

Continue reading

Share This:

Document Interoperability. Open Document Format and Office Open XML

5 augustus 2009

Het Fraunhofer Instituut publiceerde in juli een ‘white paper’ waarin op een zeer gedegen manier een onderzoek werd ingesteld naar de interoperabilitet van de veel bediscussieerde XML-bestandsformaten, uiteraard met name het Open Document (ODF)-bestandsformaat en het OOXML-formaat. De conclusie van het rapport is veelzeggen: ‘It may be concluded that many of the functionalities, especially those found in simpler documents, can be translated between the standards, while the translation of other functionalities can prove complex or even impossible. Frequently in individual cases it has to be decided, if the conversion of a document is completely translatable, translatable only to a limited extend or not at all. The individual cases are determined by different constraints. First and foremost translatability depends on the document itself together with its characteristics. In addition the application or tool used for the transformation has also to be considered. In this study statements on translatability and its quality in principle are made. As the rules used for transformation are not standardized however, each application is allowed to use its own specific rules. Under certain circumstances specific rules can neglect certain properties and make specific assumptions which could enhance translatability. In addition, the direction of the transformation has to be considered. In many cases a document can be translated without any major loss from one format to the other. Even so, on a round-trip conversion it cannot be guaranteed that the initial document and the document resulting from the conversion will be identical’. Wij vonden deze studie van dermate grote betekenis dat wij besloten hebbendie hier te moeten publiceren.

Continue reading

Share This:

Het einde van ODF ?

Het einde van ODF ?

De grenzen van OpenDocument Format worden onmiskenbaar bepaald door de harde realiteit van door Microsoft Office gepenetreerde bedrijfsprocessen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor interoperabiliteit in de vooral door FUD (Fear, Uncertainty en Doubt) van alle belangrijke oorlogvoerende partijen gedomineerde bestandsformatenstrijd ?

Eerst ODF.

Ondanks het groeiende acceptatieniveau wereldwijd voor het formaat, lijkt de strijd grotendeels gestreden – en niet ten faveure van ODF. Massachusetts heeft publiekelijk het mandaat voor open formaten aangepast om de ECMA-standaard 376: Office Open XML (OOXML) daarin een plaats te geven. Dat zat erin sinds in oktober 2006 Louis Gutierrez als CIO van Massachusetts opstapte. Dat was een duidelijk signaal dat ODF in Massachusetts niet zou slagen. De enige verrassing is dat de nieuwe CIO, Bethann Pepoli, er zo lang over zou doen om de aankondiging te doen dat OOXML officieel als een open XML-formaat zou worden erkend. Op 2 augustus gebeurde dat ook: OOXML krijgt dezelfde status in Massachusetts als ODF.

Continue reading

Share This:

XML-bestandsformaten voor Office-applicaties: duurzame belofte ?

1 december 2007

Sinds het bestaan van XML wordt het gezien als een middel voor interoperabiliteit van documenten over plat­formen heen en als een middel voor het duurzame bestaan van documenten, dankzij het feit dat het een ‘open’ standaard is. Dat argument is vooral gangbaar in overheidsorganen waar de duurzame bewaring in de tijd over platformen heen een belangrijk item is, gezien de verantwoordelijkheid van deze organen archieven te vormen voor toekomstig cultuur-historisch onderzoek. Het gebruik van XML zou do­cumenten op lange ter­mijn toegankelijk te houden, mits de afgeleide XML-schema’s voor de gegenereerde bestandsformaten de al­ge­mene karaktertrekken van XML blijven behouden. In dit artikel analyseren we de gangbare XML-bestands­for­maten voor Office-applicaties juist op die argu­men­ten: zijn ze open, interoperabel en duurzaam,

Continue reading

Share This:

Document Wereld: ad hoc columns

3 augustus 2007

Vanaf februari 2007 publiceert Geert-Jan van Bussel onregelmatig columns op DocumentWereld.nl. Deze site wil een ontmoetingsplaats zijn voor professionals in de document managementwereld, met vele columns, nieuws, vacatures, opleidingen, productbeschrijvingen en verwijzingen. De columns die hier worden gepubliceerd zijn ook als artikel of column verschenen op onze eigen site, maar er kunnen kleine wijzigingen in zijn aangebracht.

Continue reading

Share This:

ODF of OpenXML ?

ODF of OpenXML ?

Het nieuws is vol van een bestandsformatenstrijd. Een strijd tussen twee formaten die beide gebaseerd zijn op XML en beide de markt voor kantoorautomatiseringsssoftware bestrijken. Het ene formaat, OpenDocument Format (ODF), voortkomende uit de open source-beweging; het andere, OpenXML, het product van de partij die de betreffende markt al zeker een decennium domineert, Microsoft. ODF is een gepubliceerde ISO-standaard: ISO/IEC 26300:2006: Open Document Format for Office Applications v.1.0. OpenXML is onlangs vastgesteld als een ECMA-standaard en wordt voorgedragen voor ISO-certificering. Microsoft zet al haar aanzienlijke marketingmacht in om Open XML te promoten; ODF heeft veel backers, maar er wordt weinig kapitaal besteed aan de marketing, omdat het formaat in principe van niemand is. Het bestandsformaat wordt steeds meer gebruikt dankzij de ISO-certificering ervan. De argumenten voor het gebruik van beide formaten concentreren zich op open standaard, interoperabiliteit en duurzaamheid. Laten we die argumenten successievelijk eens doorlopen om te zien in hoeverre beide formaten daaraan voldoen.

Continue reading

Share This:

De status van ODF: de waarde en de betekenis

27 juni 2006

De ODF Alliance heeft een aantal white papers gepubliceerd over het ODF-formaat, die de moeite waard zijn om te lezen. Deze brochures gaan in op de waarde die het Open Document Formaat heeft voor een organisatie en datgene waarvoor het formaat bij uitstek geschikt is: duurzame bewaring en toegankelijkheid van digitale documentbestanden. De brochures maken helder waarom met name overheden een gestandaardiseerd open bestandsformaat als uitgangspunt dienen te nemen.

ODF Alliance

Continue reading

Share This:

Open-Document-format goedgekeurd door OASIS

8 mei 2005

De Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) heeft de Open Document Format for Office Applications 1.0-specificatie vrijgegeven.


Continue reading

Share This: