Category Archives: IT Standaarden

Digital preservation: what, why and how ?

Nir Sherwinter is product manager bij Ex Libris en heeft enkele zeer interessante presentatie verspreid via slideshare. Ik neem hier twee van die presentaties op, beide over ‘digital preservation’. De eerste presentatie is een ‘Overview of the world of digital preservation’ uit oktober 2011; de tweede is ‘Digital preservation: whay, why and how’. Beide presentaties geven een mooi overziocht van de stand van zaken en en hoe het probleem van het overleven van informatie aan te pakken.

‘Overview of the world of Digital preservation’

Op 14 september 2018 was deze presentatie niet meer online beschikbaar.

Digital Preservation: what, why and how.

Op 14 september 2018 was deze presentatie niet meer online beschikbaar.

 

Share This:

COBOL nauwelijks aangeleerd: doem-scenario mogelijk ?

cobol_front1In de komende tien jaar zal COBOL nog een van de meest belangrijke programmeertalen zijn voor grote (financiële) transacties. Maar er komt wel een fiks tekort aan programmeurs omdat de oudere garde uitsterft en er nauwelijks nieuwe programmeurs bijkomen. Die noodkreet is nu al bijna acht jaar te horen, maar sinds halverwege het vorige decennium bieden universiteiten wereldwijd alleen maar minder COBOL-opleidingen aan.

Volgens een onderzoek onder 119 universiteiten hebben deze er bewust ervoor gekozen geen COBOL-opleidingen meer aan te bieden, ook al zijn zij zich bewust van de vraag in het bedrijfsleven. Van zorgsystemen tot aan pinautomaten: de onderliggende infrastructuur maakt (deels) gebruik van COBOL, dat al sinds 1959 bestaat. Zo draait de backend van de mobile app van ABN-Amro op een COBOL-mainframe. Maar van alle universiteiten wereldwijd die IT-leergangen aanbieden, heeft 73 procent geen COBOL-opleiding in de aanbieding.

Share This:

Open source blijft voordeliger, tenminste in Munchen

Het zou bedrijfseconomisch onverantwoord zijn om over te stappen van Linux op Windows. Dat heeft burgemeester Christian Ude – met cijfers onderbouwd – laten weten op vragen uit de gemeenteraad.

Aanleiding voor Udes onderbouwing van het Limux-project (een samentrekking van Linux en München) waren kritische vragen van een lid van de CSU, dat zich afvroeg of München geen lering moest trekken uit de beslissing van Wenen om voor een aantal werkplekken terug te keren van Linux naar Windows.

De minister rekent in de Rathaus Umschau van 19 maart voor, dat dat een dure grap zou worden. Om de overstap naar een functioneel vergelijkbare Windows-omgeving te maken, zou nu 15,52 miljoen euro nodig zijn, berekent de burgemeester, dankzij licentiekosten en zwaardere eisen aan de hardware. Voor het Limux-project is tot nog toe 13,78 miljoen euro uitgegeven. Die vergelijking laat dan nog buiten beschouwing dat de licentiekosten die Microsoft in rekening brengt – voor München zou dat zo’n 2,8 miljoen euro zijn – elke drie tot vier jaar terugkomen; open source kent zo’n kostenpost niet.

Continue reading

Share This:

ODF 2.1. eindelijk een feit

Na vijf jaar voorbereiding zijn de specificaties van Open Document Format 1.2 goedgekeurd. Versie 1.2 biedt betere ondersteuning van spreadsheets. De specificaties van ODF 1.2 zijn nu officieel goedgekeurd door de open standaardenorganisatie OASIS. Versie 1.2 is een flinke verbetering ten opzichte van versie 1.1, die in 2006 werd uitgebracht. ODF 1.2 stond voor een jaar later gepland, maar liep grote vertraging op.

De belangrijkste vernieuwing is de verbeterde ondersteuning van spreadsheets. Versie 1.1 kende gebreken op het gebied van spreadsheets. Zo ontbrak de complete beschrijving van formules. Versie 1.2 heeft wel een eenduidige omschrijving van spreadsheetformules.

Ook nieuw in ODF 1.2 is de ondersteuning van het Resource Description Framewok (RDF). Deze W3C-standaard laat gebruikers tekst in documenten linken naar andere zaken dan alleen een URL, zoals een V-Card of een agenda-item. De nieuwe versie moet ODF aantrekkelijker maken voor het bedrijfsleven.

 

Continue reading

Share This:

Standaarden GEO-Informatie “verplicht”

28 maart 2011
Het College Standaardisatie heeft de geo-standaarden op de lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’ gezet. Deze standaarden moeten het voor partijen in de publieke sector en daarbuiten eenvoudiger en efficiënter maken om geografische informatie te vinden, uit te wisselen en te gebruiken. Dat maakte voorzitter Nico Westpalm van Hoorn van het Forum Standaardisatie bekend tijdens het NOiV Jaarcongres op 24 maart in Utrecht. Eind 2010 besloot het College positief over opname van de samenhangende set geo-standaarden op de lijst, mits werd voldaan aan een aantal voorwaarden. Daaraan is inmiddels voldaan. De stap betekent dat elk overheidsorganisatie voortaan verplicht is de set geo-standaarden – voor zover van toepassing – te implementeren. De overheid maakt veel gebruik van geografische informatie, bijvoorbeeld bij het maken van ruimtelijke plannen. Geo-standaarden worden gebruikt door onder meer het Kadaster, Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies, maar ook door marktpartijen (zoals projectontwikkelaars en bouwbedrijven). Om te waarborgen dat geografische informatie tussen deze organisaties kan worden uitgewisseld, zijn geo-standaarden ontwikkeld die voortbouwen op internationale standaarden. Geonovum, de organisatie die ernaar streeft om geo-informatie van de publieke sector breed toegankelijk te maken, draagt zorg voor het beheer van de geo-standaarden.

Continue reading

Share This:

Open standaard Augmented Reality

7 maart 2011

Onderzoekers van Georgia Tech, onderdeel van de universiteit van Georgia, hebben een standaard ontwikkeld die kan worden gebruikt voor augmented reality in de mobiele browser. Dit moet het uitwisselen van informatielagen vergemakkelijken. De standaard is ontwikkeld met html en kml (Keyhole Markup Language), dat door Google wordt gebruikt voor zijn diensten Maps en Earth. Daarnaast hebben de ontwikkelaars een aantal eigen protocollen gemaakt voor de nieuwe standaard. Het geheel wordt door de makers van Georgia Tech Kharma (KML/HTML Augmented Reality Mobile Architecture) genoemd. Hiermee moet een enkele browser alle vormen van augmented reality kunnen weergeven. Momenteel heeft elke augmented reality-applicatie, zoals Layar, zijn eigen informatielagen, waarbij derden overigens wel zelf lagen kunnen maken voor de app. Het uitwisselen van lagen tussen verschillende applicaties is echter vaak niet mogelijk. Georgia Tech heeft een speciale browser, genaamd Argon, ontwikkeld die gebruik kan maken van Kharma-code. De browser is bedoeld om informatielagen te tonen die door softwareontwikkelaars is gemaakt. De broncode voor Argon wordt in de toekomst vrijgegeven, waarna de onderzoekers hopen dat ontwikkelaars van augmented reality-apps er gebruik van gaan maken. Daarnaast is het doel om de code onderdeel te maken van Webkit, de browserengine die onder andere door Apple en Google wordt gebruikt in hun mobiele besturingssystemen iOS en Android.

Continue reading

Share This:

Kritiek lek in PDF

9 september 2010

Adobe heeft in allerijl gewaarschuwd voor een beveiligingslek in PDF-software waarvoor nog geen patch beschikbaar is. Dinsdag vernam Adobe dat hackers inmiddels ‘in het wild’ misbruik maken van de kwetsbaarheid. Een aanval kan ertoe leiden dat de computer vastloopt en in potentie aanvallers toegang geven tot het systeem, aldus Adobe. Volgens Symantec, leverancier van IT-beveiligingsproducten, zit de fout in de manier waarop Reader en Acrobat PDF-bestanden met TIFF-foto’s  interpreteren. Het probleem schuilt in Adobe Reader 9.3.4 en oudere versies voor Windows, Macintosh en Unix, meldt Adobe in een adviesbulletin. Hetzelfde geldt voor Adobe Acrobat 9.3.4 en eerdere versies voor Windows en de Mac. Reader is een applicatie voor het bekijken van PDF-documenten terwijl Acrobat bedoeld is om dergelijke bestanden aan te maken.

Continue reading

Share This:

GPL Checklist als hulpmiddel voor compliancy

11 augustus 2010

De Linux Foundation reikt bedrijven de helpende hand om te voldoen aan de open source-licentie GPL. Training, tools en best practices moeten correcte omgang met open source garanderen. Onlangs is ook in de Verenigde Staten de GPL overeind gebleven in de rechtzaal. De Amerikaanse rechter heeft de verkoop en distributie verboden van producten, die de voorwaarden van de GPL overtreden. Voor bedrijven die GPL-software in hun producten gebruiken, bijvoorbeeld in routers of media-apparaten, wordt het dus tijd aandacht te besteden aan wat voor software er in hun producten zit. Dat wordt makkelijker gemaakt door een programma van de Linux Foundation. Het Open Compliance Program biedt deze bedrijven onder andere training en tools voor het scannen van code op delen die open source zijn. Verder komen er check lists met best practices. Daarnaast probeert de Linux Foundation het contact makkelijker te maken tussen de diverse open source-projecten en de bedrijven die de daaruit voortgekomen software gebruiken in hun eigen producten. Er wordt een lijst opgesteld van mensen bij bedrijven, waarmee de projecten contact op kunnen nemen als er problemen zijn met de GPL. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden. Werknemers, die verantwoordelijk zijn voor GPL compliance bij een bedrijf, kunnen zichzelf makkelijk toevoegen aan de lijst.

Continue reading

Share This:

Kenniscentrum PDF/A in de lucht

23 juli 2010

Het kenniscentrum PDF/A heeft een aparte Benelux-afdeling opgericht die het belang van een eenduidig bestandsformaat voor bibliotheken, Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en de archiefwereld onder de aandacht brengt in België, Nederland en Luxemburg. In navolging van Noord-Amerika en Italië is het de derde afdeling binnen de competentiegroep die PDF/A in een bepaald geografisch gebied onder de aandacht brengt. De Benelux-afdeling maakt deel uit van het PDF/A Competence Center dat in 2006 is opgericht. De organisatie heeft tot doel om informatie- en kennisuitwisseling op het gebied van langetermijn-archivering te bevorderen. Daarbij dient de norm ISO 19005: PDF/A als standaard. Deelnemende bedrijven zijn onder andere: Adobe, DO Consultancy, Document Dialog, DSM, Four Pees, Holland Ridderkerk, Livnara en Tall Components. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in Woerden is Dominique Hermans van DO Consultancy tot voorzitter benoemd. Frank Rem van Tall Components is aangesteld als  vice-voorzitter.

Continue reading

Share This:

Minder, maar toch meer (?)

6 juli 2010

Het stimuleringsplan voor open standaarden (in combinatie met open source) krijgt minder geld dan vorig jaar. Toen was het budget voor NOiV (Nederland Open in Verbinding) 1,35 miljoen, maar met een 'bonus' van 2,3 miljoen daar bovenop. Die 3,6 miljoen was volgens het NOiV krap. Voor 2010 wordt bijna 1 miljoen minder toegekend: 2,7 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) zet deze verlaging van budget neer als een verdubbeling. Dat meldt demissionair minister Maria van der Hoeven in de voortgangsrapportage over NoiV aan de Tweede Kamer. De 1,35 miljoen extra wordt vergeleken met het basisbudget dat jaarlijks geldt voor het actieplan. NOiV, tegenwoordig onderdeel van ICTU, claimde in februari vorig jaar al extra geld. Het stelde toen in het eigen jaarplan dat er 2,3 miljoen euro extra nodig was om de doelstellingen voor 2009 te halen. Hierna meldde EZ dat er geen sprake was van budgetverhoging, waarna het jaarplan offline gehaald werd. Staatssecretaris Heemskerk kende in maart de gevraagde 2,3 miljoen wel toe. Dit ondanks de afzwakking van het actieplan, dat niet langer dwingend voor gemeenten geldt.

Continue reading

Share This:

Open standaarden een grondwettelijk fenomeen ?

23 juni 2010

Maurice Schellekens van de Universiteit Tilburg stelt in een essay in het Open Source Jaarboek 2009-2010 dat door de opmars van IT overheidsinformatie alleen nog in technische formaten beschikbaar zal zijn. Hij signaleert het risico dat de in de Grondwet verankerde openbaarheid van bestuur in gevaar kan komen. De toegang tot die informatie moet daarom via open standaarden worden gegarandeerd. Schellekens meent dat de afhankelijkheid van IT erg ver gaat. 'Enerzijds geeft ICT de mogelijkheid om gegevens of feiten over burgers te verzamelen, uit die gegevens informatie te distilleren en die informatie te gebruiken ten behoeve van de bejegening van de burger', stelt hij. Maar vaak is er alleen nog digitale informatie waarvan niet altijd duidelijk is wat daar mee gebeurt. 'In dit verband valt te wijzen op recente discussies over het Elektronisch Patiëntendossier, het Elektronisch Kinddossier, de OV-Chipkaart en de kilometerbeprijzing. Open standaarden kunnen eraan bijdragen dat inzichtelijk wordt wat de ICT van de overheid kan en niet kan'. Omdat de Grondwet onder andere is gericht op het kunnen controleren van de overheid, moet de informatie wel toegankelijk zijn. 'Het is duidelijk dat open standaarden in het ICT-tijdperk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan openbaarheid van het functioneren van de overheid', meent Schellekens. Om dat te realiseren stelt hij voor ook het gebruik van open standaarden in de Grondwet te verankeren.

Continue reading

Share This:

OpenXML is niet belangrijk

27 mei 2010

Of Microsoft zich gaat houden aan de OpenXML-standaard hangt van de vraag van klanten af. Voor de marktleider is op dit moment de overstap van zakelijke klanten naar de cloud belangrijk. Dat vertelt Stephen Elop, verantwoordelijk bij Microsoft voor de zakelijke softwaremarkt. Hij ziet de cloud vooral als aanvulling op de desktopsoftware, die nu al wordt verkocht. 'OpenXML heeft een scala in implementatiemogelijkheden: sommige worden gekarakteriseerd als strikt en sommige als uitgebreid', erkent Elop. 'We doen ons best om de standaard uit te breiden in samenwerking met de standaardisatie-organen en ook de standaard te omhelzen. We hebben grote stappen gezet. Er zijn gebieden waar we nog wat werk te doen hebben'. Onlangs ontstond er ophef omdat Microsoft in Office 2010 niet de strikte ISO-versie van Open XML implementeert, maar een 'afgekeurde versie'. Die kritiek wijst Elop van de hand, zonder er verder inhoudelijk op in te gaan. Volgens hem zijn klanten tevreden met de gang van zaken en dat het bedrijf nog meer zal doen als klanten daarom vragen.

Continue reading

Share This:

Microsoft opent .pst-formaat

26 mei 2010

Microsoft start twee open-source projecten die het voor ontwikkelaars en beheerders eenvoudig moeten maken om met het Outlook-formaat pst aan de slag te gaan. Microsoft heeft de nieuwe open-source projecten rond Outlook maandag bekendgemaakt. Ze volgen nadat Microsoft enkele maanden geleden al de specificaties voor pst-bestanden vrijgaf. Pst-bestanden vormen de databases die Outlook gebruikt voor opslag en archivering van e-mail. Een van de nieuwe projecten is gericht op het openen van pst-bestanden zodat de inhoud is door te bladeren. Het andere project is een ontwikkelpakket (sdk) voor het pst-bestandsformaat in de vorm van een cross-platfom C++-library, zodat er rond pst-bestanden valt te programmeren. De sdk is nog niet af, omdat het voorlopig slechts alleen-lezen toegang tot de pst-gegevens biedt. Ondersteuning voor het schrijven van data volgt binnenkort. Microsoft heeft beide tools uitgebracht onder de Apache License 2.0. Daardoor zijn ze binnen zowel 'closed-source' als open-source projecten toe te passen.

Continue reading

Share This:

Handreiking open documentstandaarden

3 mei 2010

Op 27 april is de ‘Handreiking open documentstandaarden voor de overheid’ verschenen, een publicatie met als doel om organisaties, en hun bestuurders, te helpen om te snappen hoe open standaarden voor documenten (ODF, PDF/A-1 en PDF1.7) kunnen worden gebruikt. ‘Zodat hun informatie zo kan worden georganiseerd en aangeboden dat verschillende ontvangers er probleemloos mee kunnen werken. Nu en in de toekomst’, zo laat Bert Bakker in het voorwoord optekenen. Bakker is voorzitter van de OpenDoc Society, een van de partijen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de uitgave. Naast OpenDoc Society is meegewerkt aan de handreiking door de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, e-Overheid voor Burgers (Webrichtlijnen), de gemeenten Ede, Woerden, Gouda en Assen, KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), Vereniging van Nederlandse Gemeenten, OpenDoc Society, Digitaal Erfgoed Nederland, SABIC, Adobe, DO Consultancy en het ministerie van Justitie. De uitgave, een coproductie van het programmabureau NOiV en het Forum Standaardisatie, richt zich met name op coördinatoren, hoofden I&A en IT-architecten van overheden die op zoek zijn naar een eerste introductie op dit onderwerp. Volgens de makers van de publicatie zijn zij in eerste instantie verantwoordelijk voor een goede invoering en borging van standaarden op het gebied van gegevensopslag in hun organisatie.

Continue reading

Share This:

Verplicht gebruik van open standaarden ?

23 april 2010

Ministers uit 27 EU-landen willen open standaarden voor interoperabiliteit bij overheidsaanbestedingen. Eerder schrapte de Europese Commissie die voorwaarde juist uit een conceptversie. In een verklaring wordt opgeroepen tot 'efficient interoperable public services that emphasise open and transparent government and active participation, that promote the reuse of public sector information and thus potentially very important new user-driven service innovations, that increase the efficiency of government and lead to a measurable reduction in administrative burdens on citizens and businesses as well as contribute to a lowcarbon economy'. Verderop schrijven de ministers dat zij willen 'Embed innovation and cost effectiveness into eGovernment through the systematic promotion of open standards and interoperable systems'. Binnen de Europese Commissie heerst onduidelijkheid over open standaarden. Eurocommissaris Kroes is een voorstander van verplichte open standaarden, maar de Semantic Interoperability Centre Europe, een werkgroep die wordt aangestuurd door de Commissie, heeft vooralsnog een andere koers gekozen. De werkgroep is bezig met het European Interoperability Framework (EIF), dat richtlijnen biedt aan overheden over hoe ze ICT-keuzes moeten maken. Het raamwerk moet deze zomer worden afgerond.

Continue reading

Share This:

Microsoft wil niet aan eigen standaard

6 april 2010

Office 2010 houdt zich niet aan de Open XML-standaard, zoals die door ISO is goedgekeurd, maar aan de afgekeurde variant vol legacy issues. Volgens Microsoft gaat het om twee smaken. Er is opnieuw ophef over de status van Open XML, de documentstandaard ontworpen door Microsoft als alternatief op ODF. Eerder had het bedrijf aangegeven dat Office 2010 de goedgekeurde ISO-standaard zou ondersteunen, maar nu blijkt dat dit alleen de afgekeurde overgangsversie is. Daarmee breekt Microsoft zijn beloften en zal het worden gekielhaald door de internationale standaardengemeenschap, zo schrijft Alex Brown, zelf als voorzitter betrokken bij de stemming in de ISO over Open XML twee jaar geleden. Al eerder werd bekend dat Office 2007 geen ondersteuning meer krijgt. Maar ook Office 2010 gaat niet de definitieve versie implementeren, blijkt nu. Dat geldt voor de pre-release van Office 2010, maar ook voor de final versie, bevestigt Microsoft Nederland desgevraagd. Brown schrijft: 'The key breakthrough of the revision process was the splitting of the specification into two variant versions, called 'Strict' and 'Transitional'. The National Bodies confined all the technologies they found unacceptable to the Transitional format and dictated text to be included in the standard intended to prohibit its further use … I was convinced at the time, and remain convinced today, that the division of OOXML into Strict and Transitional variants was the innovation which allowed the Standard to pass. Enough National Bodies could then vote in good conscience for OOXML knowing that their preferred, Strict, variant would be under their control into the future while the Transitional variant (which – remember – they had effectively rejected in 2007) would remain purely for the purpose of accurately specifying old documents: a useful aim in itself'. Juist die verdeling in die twee specificaties lag toen enorm onder vuur.

Continue reading

Share This:

SCO: eindelijk geen eigenaar van Unix

31 maart 2010

Novell is door een jury in het gelijk gesteld in een lang slepende rechtszaak over Unix die was aangespannen door softwarebedrijf SCO. De jury bij de rechtbank in de staat Utah bepaalde dinsdag dat Novell de auteursrechten heeft op Unix. De behandeling van de zaak voor de U.S. District Court in Utah heeft 3 weken geduurd. Volgens Novell-topman Ron Hovsepian is de uitspraak van de 12 leden tellende jury goed nieuws voor Novell, voor Linux en voor de open-source community. Groklaw denkt er eveneens zo over. Aanhangers van open source hebben de acties van SCO altijd gezien als een aanval op de vrije ontwikkeling en distributie van software en op Linux in het bijzonder. Hoewel de Linux-gemeenschap het pact tussen Novell en Microsoft moeilijk kan verkroppen, is er altijd waardering geweest voor de vasthoudendheid, waarmee Novell het geschil met SCO heeft uitgevochten. In een blog op de website van Novell krijgt het bedrijf veel lof toegezwaaid. Wij hebben hier al eerder over deze zaak geschreven.

Continue reading

Share This:

Jobs bekritiseert vooral Apple’s implementatie van Flash

12 maart 2010

Flash zou een veel te groot beslag leggen op de processor, en daardoor de accu onnodig snel uitputten, zo gaf Jobs als verklaring voor het ontbreken van ondersteuning voor Flash op de iPad. Jobs had al meer geklaagd over het gebrek aan kwaliteit van de Flash software, en de veiligheidsrisico’s die dat oplevert. Jan Ozer van het Streaming Learning Center vroeg zich af of Jobs' kritiek terecht was. De kwaliteit en veiligheid van Flash testen was te ingewikkeld. Maar hij zag wel een mogelijkheid om de prestaties van Flash te vergelijken met die van HTML 5, het in de ogen van Jobs superieure alternatief. Hoewel de test met maar twee pc’s wellicht niet uitputtend is en wellicht enigszins beïnvloed is door contacten met Adobe, zo geeft Ozer zelf al toe, lijkt het antwoord toch ontkennend te zijn. Ozer testte het systeembeslag van het draaien van een YouTube-filmpje op een Windows-PC en een Mac in verschillende browsers. Waar mogelijk deed hij dat met zowel Flash in de varianten 10.0 en 10.1 als met HTML 5 onder de H.264-codec.

Continue reading

Share This:

Open standaarden in Denemarken

1 februari 2010

De Deense regering wil dat alle rijksoverheden in het Scandinavische land per 1 april 2011 open standaarden gebruiken. Het Deense parlement en de Deense minister van wetenschap hebben hierover overeenstemming bereikt, meldt OSOR.eu. Morgen wordt er formeel over gestemd. Het Open Document Format (ODF) voldoet aan de criteria die aan de standaarden zijn gesteld. Dat geldt vooralsnog niet voor het door Microsoft ontwikkelde OOXML, dat later wel toegevoegd kan worden. De minister ziet de overeenstemming niet als een 'symbolische beslissing', maar als een praktisch besluit. Vanaf april 2011 mag er alleen gecommuniceerd worden met gebruik van open standaarden'. De Deense oppositie noemt het besluit een 'overwinning voor ODF', schrijft een Deense IT-site. De ODF Alliance claimt in een PDF-document (dat is een tegenvaller!) de overwinning. Dat relativeren we: het akkoord betreft niet een specifiek formaat, maar de criteria voor het te gebruiken open formaat. Een kleine overwinning voor het ODF-kamp is het wel. Eerder namelijk was de Deense overheid meer geporteerd van het Microsoft-formaat.

Continue reading

Share This: