Tag Archives: Regeldruk

Administratiekosten hinderen het IT-MKB

28 juni 2010

AME Research, specialist in financieel onderzoek naar ICT ondernemingen en marktsegmenten, heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de noodzaak om administratiekosten van zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven in de IT sterk te verlagen. Dat kan wanneer het nieuwe kabinet er serieus mee aan de slag gaat. Omstreeks 700.000 zelfstandigen en kleine ondernemingen geven intern en extern teveel geld uit aan administratiekosten. Het gaat om circa €10.000 per jaar waarvan circa €4000 extern wordt besteed aan software, infrastructuur, beheer, externe accountants en administrateurs. Deze administratiekosten nemen ondanks verdere automatisering niet af. Zij nemen toe door toenemende regelgeving en door meer uitbesteding van administratieve taken wanneer de kleine ondernemer een beter inzicht wil opbouwen in zijn financiële processen en daaruit management informatie wil halen.

Continue reading

Share This:

IT-projecten Overheid falen grotendeels

12 mei 2010

De IT-projecten van de overheid ter besparing van administratieve lasten leiden nauwelijks tot resultaat. Dit blijkt uit onderzoek van het Advies college toetsing administratieve lasten (Actal). 'De kabinetsplannen kunnen leiden tot besparingen van 500 miljoen euro, maar schieten tekort door gebrek aan sturing', schrijft het college. Het onderzoek is onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK). De overheid probeert al jaren lang via IT-oplossingen lastenverlagingen te bewerkstelligen. Voorbeelden zijn shared service centers voor verschillende overheidsinstanties en het uitbreiden van het aantal digitale Rijkswerkplekken. Daarmee zou binnen enkele jaren 500 miljoen euro kunnen worden bespaard. Dit gaat echter mis door gebrek aan sturing. Dat is volgens Actal een duidelijke gemiste kans om miljoenen te besparen. De Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet moeten aan de kar trekken om het falen van IT-projecten aan te pakken.

Continue reading

Share This:

Aankoopbeleid overheid beperkt innovatie- en leveringsvrijheid

29 april 2010

De ondernemers- en innovatievrijheid in de ICT-sector wordt in Nederland beperkt. Een ondernemer, die zaken wil doen met de rijksoverheid, mede-overheden of semi-publieke instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, ziet zich al jaren geconfronteerd met allerlei juridische regels, die de contractsvrijheid beperken. Maar in toenemende mate scherpen politiek en openbaar bestuur de voorschriften voor de inkoop van IT beleidsmatig verder aan. Toch liggen er commerciële kansen voor leveranciers. Dat blijkt uit het zojuist verschenen rapport Zakendoen met de overheid; Public procurement voor ICT- leveranciers van bedrijfsjurist en industrieanalist Mr. Victor de Pous. Alleen al het communautaire aanbestedingsrecht is dusdanig complex, dat zij tot forse interpretatieconflicten leidt, die steeds vaker voor de rechter komen. Kleine ondernemers en start-ups in de informatie- en communicatietechnologiesector vallen doorgaans buiten de boot. Vervolgens hebben overheidsleveranciers te maken met inkoopvoorwaarden — algemene en IT-voorwaarden — van departementen, provincies en bijvoorbeeld gemeenten. Maar de sector hanteert ook eigen licentie- en verkoopvoorwaarden. Dit leidt tot een 'battle of the forms'.

Continue reading

Share This: