Politie kan besparen met OpenOffice.org

31 augustus 2010

Als in 2014 alle politiekorpsen een nieuwe Office moeten draaien, dan valt er geld naar de lokale economie te loodsen. Ook kan er flink op de uitgaven worden bezuinigd. Dat blijkt uit de afstudeerscriptie van Bartol Karuza, die hij schreef ter afronding van zijn studie aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht. Karuza onderzocht drie scenario’s voor alle werkplekken: de politie gaat door met Microsoft Office, er volgt een overstap op de betaalde versie van Google Docs of men stapt over op OpenOffice.org. Daarbij wordt niet alleen naar licenties gekeken, maar ook naar ondersteuning, opleiding, verhelpen van problemen en andere kostenposten. Over een periode van vijf jaar kost Microsoft Office ruim 29,1 miljoen euro en Google Docs bijna 25,3 miljoen euro. OpenOffice.org kost 17,1 miljoen euro, wat nog steeds een aanzienlijk bedrag is. Onderdeel van het onderzoek is ook de vraag hoeveel van de investering in de eigen economie terugvloeit en hoeveel van het geld Nederland verlaat. Ook daar komt OpenOffice.org als beste uit de bus, omdat de hele investering richting BV Nederland gaat. Bij Microsoft is dat 33,99 procent of 9,9 miljoen euro en van Google Apps vloeit 79,61 procent (11,4 miljoen euro) van de investering in onze kenniseconomie.


De begeleider van Karuza bij Politie Nederland, Jeroen Eijskoot, kijkt tevreden terug op het onderzoek. ‘Kijk, het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar een onderzoek met veel common sense. Soms slaat dat meer spijkers op z’n kop dan een wetenschappelijk onderzoek’, vertelt hij. ‘We bekijken nu serieus hoe we dit invulling kunnen geven. We overwegen al op opportune basis of en waar geïsoleerde IT-oplossingen door een open-source-alternatief vervangen kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is Winzip’. Toch benadrukt hij dat het niet de bedoeling is alleen naar kosten te kijken. ‘De vraag is wat mij betreft vooral: ga je puur voor een besparing van 12 miljoen of ga je 17 miljoen uitgeven ten faveure van de lokale economie’, betoogt Eijskoot. Wat hem betreft gaan de ambities dan ook verder dan een officepakket alleen. ‘Als je kijkt wat er nog meer ligt en welke bedragen daarmee gemoeid zijn, dan is het ongelooflijk interessant om te kijken of je dat niet in je eigen kenniseconomie kan pompen’. Inmiddels is de Algemene Rekenkamer ook aan het becijferen wat er nou precies met open-sourcesoftware te besparen valt. Voormalig SP-kamerlid Arda Gerkens had dit in haar laatste motie gevraagd om duidelijk te krijgen hoeveel geld er precies te besparen is. Inmiddels heeft vtsPN het onderzoek ook aangeboden aan de rekenmeesters om ze daarmee ‘een oplossingsrichting’ aan de hand te doen. Karuza is het onderzoek niet slecht bevallen. Het gevolg van zijn onderzoek is dat hij een baan heeft gekregen bij Capgemini dat met zijn kennis goed brood wil verdienen in het aanbieden van open-sourceoplossingen. Kamerlid Hero Brinkman (PVV) wijst erop dat de overheid moet bezuinigen en dat ICT een grote kostenpost is. ‘De politie heeft, onder dreiging van vorming van een Nationale Politie, geprobeerd bepaalde informatiesystemen te centraliseren en zodoende efficiencywinst en betere serviceverlening te verkrijgen’, stelt hij. ‘Dat hierbij kwistig met belastinggeld is omgegaan, is algemeen bekend. Kijken we alleen maar naar de riante salarissen bij de vtsPN’. ‘Ook blijkt nu, uit dit rapport, dat men dure keuzes heeft gemaakt door bijvoorbeeld Microsoft Office als belangrijkste applicatie te gebruiken’, observeert hij. ‘Ik ben van mening dat het volgende kabinet zeer kritisch naar het functioneren van de vtsPN in het algemeen en de gemaakte keuzes in het bijzonder moet kijken. Daar waar nodig moet het deze keuzes bijstellen. De vtsPN kan wat mij betreft opgedoekt worden’. Wellicht. Ik ha dhet aardiger gevonden als Brinkman de keuze voor open source eens ging uitleggen in de voordelen die zo’n keuze heeft om de Nederlandse economie uit het dal te trekken.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.