OpenOffice of LibreOffice ?

28 februari 2011

28 februari 2011OpenOffice.org is een van de grootste concurrenten van het Microsofts Officepakket. De aan het eind van de vorige eeuw als ‘StarOffice’ ontwikkelde kantoorsoftware kwam later als open source-project onder de hoede van Sun Microsystems. Na de overname van Sun door Oracle in april 2009 kwamen verschillende gratis softwareprojecten van Sun onder vuur te liggen. De belangrijkste OpenOffice.org-ontwikkelaars waren niet blij met de gang van zaken onder Oracle en begonnen het project te verlaten. Door deze ontwikkeling ontstond LibreOffice. Dit ziet eruit als OpenOffice.org en functioneert als OpenOffice.org. Met het pakket kun je zelfs de OpenDocument bestandsformaten van OpenOffice.org lezen en bewerken. Het verschil is echter dat LibreOffice wordt ontwikkeld door een gemeenschap, zonder enige bemoeienis van Oracle. Zowel OpenOffice.org als LibreOffice bestaan uit zes applicaties: Writer, Calc, Impress, Draw, Base en Math. Met deze onderdelen kun je tekstverwerken, spreadsheets, presentaties en grafieken maken, je database beheren en wiskundige berekeningen maken. Beide pakketten zijn geschikt voor Windows, Linux en Mac OS X (Intel en PowerPC). OpenOffice.org is ook beschikbaar voor Solaris (Sparc en Intel).

Tussen de installatieprogramma’s voor beide programma’s zit weinig verschil: ze stellen dezelfde vragen en de installatiescripts lijken identiek te zijn. Het grootste voordeel bij de installatie van OpenOffice.org is dat er het pakket Java Runtime Environment (JRE) standaard al in zit. Het is niet strikt noodzakelijk om JRE te installeren voor beide pakketten, maar het biedt meer functionaliteiten. De databasemanager werkt bijvoorbeeld niet zonder JRE. Voor LibreOffice moet je dus een apart installatieprogramma downloaden en uitvoeren. Van OpenOffice.org bestaan er lokale versies in 25 verschillende talen. Beide pakketten zijn er in een Nederlandse versie. LibreOffice heeft een universele installer, maar biedt afzonderlijke downloads aan voor lokale online assistentie. Op de LibreOffice-website vind je deze ‘Help Packs’ in maar liefst 113 talen. Alleen kunnen in de praktijk slechts 54 van deze versies draaien onder Windows. De installatie is lastig. Zo moet je niet alleen de aparte Help Pack-installer uitvoeren, maar ook een Custom Install van het pakket als je andere versies dan de Engelse wilt gebruiken. Als je ondersteuning in verschillende talen erg belangrijk vindt, dan ben je wel beter af met LibreOffice. De installers van beide pakketten blijken overigens Windows MSI-bestanden te zijn. Dat is goed nieuws voor systeembeheerders bij grote organisaties die de sofware op een groot aantal PC’s moeten installeren. Alleen het MSI-bestand van LibreOffice werkte behoorlijk onder Windows 7. De MSI van OpenOffice.org werkte wel op Windows XP, dus hopelijk wordt dit euvel spoedig verholpen. Eenmaal geïnstalleerd zijn er veel meer overeenkomsten dan verschillen tussen OpenOffice.org en LibreOffice. Beide pakketten kunnen prima omgaan met bestanden van Office 2003 en eerdere versies, maar de ondersteuning van de recentere op XML gebaseerde bestandsformaten is beroerd, behalve bij eenvoudige documenten. Zelfs de oudere Office-bestandsformaten werden niet volledig ondersteund. Slechts een gedeelte van de geconverteerde PowerPoint-presentaties en teksteffecten waren beschikbaar. De omgang van Writer met Word-documenten kan onvoorspelbaar zijn, met name waar het gaat om lettertypes. De vernieuwingen in LibreOffice zijn meestal kleine verbeteringen van de functionaliteit van OpenOffice.org. De opvallendste noviteit van LibreOffice is de ondersteuning van Scalable Vector Graphics (SVG)-bestanden in Writer, Impress en Draw. SVG is een open standaard voor vector-based graphics die kunnen worden uitgewisseld met populaire tekenprogramma’s als Adobe Illustrator, Microsoft Visio en veel CAD programma’s. Het lijkt er wel op dat de meeste nieuwe ontwikkelingen voor LibreOffice zijn gemaakt voor Linux, terwijl Windows slechts als tweede platform diende. Uiteindelijk zal de keuze voor een van beide pakketen voor de meeste gebruikers afhangen van de mate waarin zij afhankelijk zijn van Microsoft Office-bestandsformaten. Klanten die een groot aantal zwaar opgetuigde Officebestanden beheren, zullen moeite hebben om volledig over te stappen. Verder hangt de keuze tussen OpenOffice.org en LibreOffice grotendeels af van twee factoren: ondersteuning en toekomstige ontwikkeling. Voor bedrijven met hoge eisen op het gebied van ondersteuning lijkt OpenOffice.org momenteel nog de beste optie. Oracle verkoopt een uitvoering van het pakket met commerciële ondersteuning voor particulieren en kleine ondernemers à 31 euro per persoon. Voor 71 euro per persoon heb je een zakelijke versie met configuratietools en aansluitingen voor Microsoft SharePoint en het cms van Alfresco. Hiervan moet je minimaal 100 licenties afnemen, dus die versie kost je tenminste 7100 euro. De Document Foundation is daarentegen eerder een ontwikkelaar dan een softwareleverancier. De stichting verkoopt geen commerciële versie van het LibreOffice-pakket, noch enige vorm van betaalde ondersteuning. Ongetwijfeld zullen derde partijen hierin voorzien, misschien gebeurt dat zelfs al. OpenOffice.org en LibreOffice gebruiken dezelfde basiscode, zodat de meeste onderdelen vooralsnog identiek zijn. Het is echter nog onduidelijk of Oracle het desktop kantoorpakket wil blijven onderhouden. Aangezien de voornaamste ontwikkelaars van OpenOffice.org zijn overgelopen naar de Document Foundation, lijkt het erop dat dit programma sneller zal verbeteren dan Oracles versie van het pakket. Het mooie van beide programma’s is echter dat je je nergens aan hoeft vast te pinnen. De OpenDocument-bestanden zijn echt open standaarden, zodat er geen lock-in is, zoals bij Microsoft Office. Toekomstige versies van beide pakketten zullen in staat zijn je documenten te openen, evenals mogelijke nieuwe concurrenten.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.