GPL-schending Google is niet aan de orde

25 maart 2011

Volgens open source-prominenten is het onzin dat Android de GPL schendt. Zowel Linux-schepper Linus Torvalds als open source activist Bradley Kuhn zijn zeer kritisch over de aantijgingen. De bewering dat Google in zijn smartphonebesturingssysteem Android de open source-licentie GPL schendt, is afkomstig van advocaat Edward Naughton. Die stelde op het blog The Huffington Post dat Google de GPLv2 zou schenden door code uit de kernel headers van open source-besturingssysteem Linux te kopiëren naar Android. Aan dat mobiele besturingssysteem is vervolgens de open source-licentie Apache gekoppeld. Door deze constructie zou Android in principe de oorspronkelijk geldende licentie GPL schenden. Die vereist namelijk dat ‘afgeleide werken’ zelf ook onder die open source-licentie vallen. Als de lezing van Naughton wordt gesteund door de Amerikaanse rechter, heeft dat gevolgen voor Android. Ontwikkelaars van Android-apps zouden bijvoorbeeld al hun code onder GPLv2 vrij moeten geven. Maar ook als Google in deze discussie gelijk zou krijgen, is er een probleem. Die uitkomst zou namelijk betekenen dat commerciële ontwikkelaars alle code die onder GPLv2 verspreid is, kunnen kopiëren en gesloten maken.

Maar vooraanstaande figuren in de open-sourcewereld fileren de analyse van Naughton. Linux-schepper Linus Torvalds zegt dat zijn eerste indruk is dat de aantijgingen van Naughton totale onzin zijn. ‘It seems totally bogus. We’ve always made it very clear that the kernel system call interfaces do not in any way result in a derived work as per the GPL, and the kernel details are exported through the kernel headers to all the normal glibc interfaces too. The kernel headers contain various definitions for the interfaces to user space, and we even actively try to make sure that the headers can be used by user space (and try to mark which of the headers are expected to be usable in such a way). Exactly because we know user space needs those details in order to interact with the kernel. So I haven’t looked at exactly what Google does with the kernel headers, but I can’t see that they’d want to do anything fundamentally different from glibc in this respect’, zo stelt de Linux-goeroe. ‘Of course, we do have our own ‘internal’ headers too, and we have stuff that is meant to be relevant only for the kernel. But there would be no point for Google to even use those, since they are useless outside of the kernel, so I don’t see what the whole brouhaha would be all about. Except if it’s somebody politically motivated (or motivated by some need of attention)’. Voor het weekeinde heeft ook Bradley Kuhn, directeur van de Software Freedom Conservancy, zijn licht laten schijnen op deze zaak. In zijn blog stelt hij dat Naughton nooit de claim kan maken dat Google met Android GPLv2 schendt, omdat daarvoor een uitgebreide technisch-juridische analyse voor nodig is. Daarbij moet de code mogelijk regel voor regel doorgespit worden, door zowel een ervaren programmeur als een juridisch expert. Kuhn noemt de analyse van Naughton slordig en alarmistisch.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.