Tag Archives: Open Source

GPL ook in de VS rechtsgeldig

6 augustus 2010

De open source gemeenschap heeft een belangrijke overwinning behaald. Een rechtbank in de VS heeft de GPL-licentie rechtsgeldig verklaard. De rechtszaak is aangespannen door de Software Freedom Conservancy tegen elektronicabedrijf Westinghouse Digital Electronics. Die heeft apparaten gedistribueerd met daarin de open source utility BusyBox. Daarbij werd niet aan de voorwaarden van de GPLv2 voldaan, zoals het meeleveren van de broncode wat die open source-licentie vereist. In feite is deze overwinning de open source software gemeenschap in de schoot geworpen. Westinghouse is namelijk in een failissementsprocedure verwikkeld, en heeft daarom niet gereageerd op het verzoek om mee te werken aan het vooronderzoek. Daarin kunnen de verschillende partijen in een juridisch conflict elkaar dwingen om bewijsmateriaal te overleggen. Door het achterwege blijven van argumenten van Westinghouse heeft de rechtbank nu de Software Freedom Conservancy in het gelijk gesteld. Het schuldig bevonden bedrijf is een schadevergoeding opgelegd van 90.000 dollar. Bovendien moet de distributie van de apparaten met BusyBox worden gestaakt.

Continue reading

Share This:

Ambtenaren open source-vijanden ?

26 juli 2010

Overheidsorganisaties die open source software willen gebruiken, moeten de juridische afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inschakelen. Die zorgt er voor dat de juiste bepalingen over gebruiksrechten worden opgenomen in de leveringsvoorwaarden. De IT-rijksvoorwaarden (Arbit) die de ministerraad pasgeleden goedkeurde, zijn namelijk in eerste plaats geschreven voor gebruik van gesloten software. Dat meldt woordvoerder Vincent van Steen van het ministerie. Dit kan echter niet. Ze moeten voorafgaand aan een aanbesteding advies inwinnen over de juiste gebruiksrechten, maar weten dan nog niet of open source-leveranciers aan de aanbesteding meedoen. Ook mogen overheden de bepalingen niet tussentijds aanpassen. Dat meent juridisch adviseur en universitair docent IT- en aanbestedingsrecht Mathieu Paapst. De nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten hebben weinig oog voor open source-leveranties.

Continue reading

Share This:

Snapt U het nog ?

19 juli 2010

De nieuwe inkoopregeling voor de Rijksoverheid maakt het kiezen voor open standaarden en open source moeilijker. In het streven de IT branche meer onder controle te krijgen en te garanderen dat software zich gaat gedragen als alle andere producten die jarenlang meegaan, heeft de Tweede Kamer in een vlaag van verstandsverbijstering (wat niet al te zeer hoeft te verwonderen) unaniem voor een andere route gekozen. Op 20 juli worden nieuwe inkoopvoorwaarden voor rijksoverheden van toepassing. De Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) zijn al zeer omstreden, zeker in de IT-branche, maar ook het programmabureau NOiV loopt niet over van enthousiasme. Het kiezen voor leveranciers die open standaarden en open source leveren, wordt erg ingewikkeld. De rijksoverheid is een typisch voorbeeld van het spreekwoord dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. In het fervente streven open standaarden en open source in te voeren is een 'comply or explain'-regeling ingevoerd. Het uitleggen waarom voor 'closed software' is gekozen wordt nu wel erg makkelijk. De inkoopregeling hoeft geen probleem te zijn voor het gebruiken van open standaarden. Dat er ongelijkheid is gecreeerd, is wel heel erg duidelijk. Wellicht dat een rechter daar eens een uitspraak over zou moeten doen.

Continue reading

Share This:

Open source geen vies woord ?

14 juli 2010

Volgens eurocommissaris Neelie Kroes is 'open source' geen vies woord meer. Dat zegt ze in haar openingstoespraak voor Guadec, een conferentie voor gebruikers en ontwikkelaars van de open source desktopomgeving Gnome. De conferentie vindt plaats vanaf 24 juli 2010 in Den Haag, maar de video is nu al te zien op de website van de organisatie. 'Het was altijd een vies woord, een eng woord. Niemand durfde het aan om opensource-oplossingen aan te bevelen binnen publieke organisaties. Wie zal ons technische ondersteuning verlenen en wat als we worden aangeklaagd voor het doen van inbreuk op iemands anders intellectuele eigendomsrechten ?', zegt Kroes in de video die als opening van de conferentie dient en nu al openbaar is gemaakt. Volgens Kroes is het tij echter aan het keren: 'We hebben nog geen eerlijk speelveld, maar gelukkig is de houding ten opzichte van open source software aan het veranderen.'  De eurocommissaris wijst op overheidsprojecten in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Maar ook binnen de private sector zijn er 'dingen aan het veranderen.' Kroes: 'Tegenwoordig verklaren bedrijven trots dat ze niet alleen open source software gebruiken, maar ook eraan bijdragen.'

Continue reading

Share This:

SCO-‘bewijs’ gepubliceerd

12 juli 2010

SCO-advocaat Kevin McBride (ook de broer van SCO-CEO Darl McBride) heeft delen van het bewijs van SCO tegen Linux online gezet. Dat deed hij vlak nadat SCO opnieuw in beroep ging. McBride zette de 'PDF's online op verzoek van een commentator op de website van zijn advocatenpraktijk annex blog. In totaal haalt McBride 46 voorbeelden aan van code die vanuit het door SCO gelicenceerde Unix zou zijn opgenomen in de Linux-broncode. Zoals verwacht gaan de vergelijkingen van de code vooral in op specifieke onderdelen. Componenten als LibElf (een implementatie van SVR4, een belangrijke Unix-OS uit 1988) en de STREAMS worden aangehaald als bewijs voor copy-paste van Unix naar Linux. Het is het eerste bewijs dat ook daadwerkelijk openbaar is gemaakt. Volgens McBride ligt nog veel meer aan bewijs voor de rechter, maar dat kan volgens hem niet worden geopenbaard vanwege rechterlijke bescherming. In de reacties op het stuk wordt het bewijs dat McBride heeft gepubliceerd sterk bekritiseerd. LibElf is beschikbaar onder de BSD-licentie en is dus gewoon een vrij component, terwijl STREAMS helemaal niet is geïmplementeerd in de Linuxkernel. Daarvoor, zo schrijft Slashdot-commenter Tom Hudson, is een add-on nodig (LiS), die op zichzelf niet eens STREAMS implementeert en alleen de protocollen vertaalt.

Continue reading

Share This:

Minder, maar toch meer (?)

6 juli 2010

Het stimuleringsplan voor open standaarden (in combinatie met open source) krijgt minder geld dan vorig jaar. Toen was het budget voor NOiV (Nederland Open in Verbinding) 1,35 miljoen, maar met een 'bonus' van 2,3 miljoen daar bovenop. Die 3,6 miljoen was volgens het NOiV krap. Voor 2010 wordt bijna 1 miljoen minder toegekend: 2,7 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) zet deze verlaging van budget neer als een verdubbeling. Dat meldt demissionair minister Maria van der Hoeven in de voortgangsrapportage over NoiV aan de Tweede Kamer. De 1,35 miljoen extra wordt vergeleken met het basisbudget dat jaarlijks geldt voor het actieplan. NOiV, tegenwoordig onderdeel van ICTU, claimde in februari vorig jaar al extra geld. Het stelde toen in het eigen jaarplan dat er 2,3 miljoen euro extra nodig was om de doelstellingen voor 2009 te halen. Hierna meldde EZ dat er geen sprake was van budgetverhoging, waarna het jaarplan offline gehaald werd. Staatssecretaris Heemskerk kende in maart de gevraagde 2,3 miljoen wel toe. Dit ondanks de afzwakking van het actieplan, dat niet langer dwingend voor gemeenten geldt.

Continue reading

Share This:

Het SCO-verhaal is eindelijk uit

11 juni 2010

Een rechter in de Verenigde Staten geeft SCO geen nieuwe kans om te bewijzen dat het bedrijf, en niet Novell, eigenaar is van Unix. Daarmee lijkt de zaak tegen IBM ook van de baan. In het voorjaar verloor SCO al de zaak tegen Novell, nadat een jury de claims van SCO afwees. Eerder had een rechter dat ook al gedaan. In een wanhoopspoging probeert het bedrijf de zaak alsnog te winnen, want zonder het bezit van de rechten op Unix is de zaak uit 2003 tegen IBM kansloos. SCO vroeg rechter Ted Stewart dus om de zaak tegen Novell over te mogen doen. De jury heeft volgens SCO namelijk de verkeerde beslissing genomen. Stewart gaat hier niet in mee. 'SCO argues that it is entitled to judgment as a matter of law because the 'verdict cannot be squared with the overwhelming evidence and the law.' The Court respectfully disagrees', zo schrijft Stewart in het vonnis. 'The jury found Novell's version of facts to be more persuasive. This conclusion is well supported by the evidence. There was substantial evidence that Novell made an intentional decision to retain ownership of the copyrights'. Bij de overdracht van Unix-bezittingen aan SCO zijn dus cruciale zaken niet meeverkocht, oordeelt hij.

Continue reading

Share This:

Kroes wil af van ‘gesloten software’

10 juni 2010

Eurocommissaris Neelie Kroes waarschuwt Europese lidstaten voor gesloten software, zoals die van Microsoft, omdat dit tot een dure vendor lock-in kan leiden. Open source heeft de voorkeur. Volgens Kroes kunnen overheden van lidstaten zichzelf onbedoeld tientallen jaren opsluiten in een rigide softwarestramien, als gekozen wordt voor Microsoft als standaard voor ict-systemen. Daarom wil Kroes gedetailleerde richtlijnen maken voor Europese regeringen om hen aan te sporen andere software te gebruiken. Ze wil vooral de aandacht vestigen op open source programma's. Door die richtlijnen wil Kroes voorkomen dat gekozen wordt voor gesloten software, waardoor er een vendor lock-in kan ontstaan. Een vendor lock-in op softwaregebied kan er voor zorgen dat de afnemer gedwongen blijft bepaalde software te kopen omdat dit het enige is dat aansluit op de gekozen standaard. De keus voor een gesloten systeem kan veel invloed hebben op de rest van de industrie.

Continue reading

Share This:

Microsoft opent .pst-formaat

26 mei 2010

Microsoft start twee open-source projecten die het voor ontwikkelaars en beheerders eenvoudig moeten maken om met het Outlook-formaat pst aan de slag te gaan. Microsoft heeft de nieuwe open-source projecten rond Outlook maandag bekendgemaakt. Ze volgen nadat Microsoft enkele maanden geleden al de specificaties voor pst-bestanden vrijgaf. Pst-bestanden vormen de databases die Outlook gebruikt voor opslag en archivering van e-mail. Een van de nieuwe projecten is gericht op het openen van pst-bestanden zodat de inhoud is door te bladeren. Het andere project is een ontwikkelpakket (sdk) voor het pst-bestandsformaat in de vorm van een cross-platfom C++-library, zodat er rond pst-bestanden valt te programmeren. De sdk is nog niet af, omdat het voorlopig slechts alleen-lezen toegang tot de pst-gegevens biedt. Ondersteuning voor het schrijven van data volgt binnenkort. Microsoft heeft beide tools uitgebracht onder de Apache License 2.0. Daardoor zijn ze binnen zowel 'closed-source' als open-source projecten toe te passen.

Continue reading

Share This:

Besparen met open source en ‘cloud’?

20 mei 2010

De Tweede Kamer geeft de Rekenkamer de opdracht door te rekenen hoeveel de overheid kan besparen met open source en open standaarden. Ook cloud-computing wordt onderzocht. De beide moties zijn op de laatste stemmingsronde voor de landelijke verkiezingen aangenomen en zullen in de praktijk pas bij een nieuwe Tweede Kamer tot concreet resultaat leiden, die dan ook op de uitvoering zal toezien. De eerste motie is ingediend door SP-kamerlid Arda Gerkens en leidt ertoe dat het parlement de Algemene Rekenkamer officieel verzoekt om een onderzoek te doen hoeveel geld er nou precies te besparen valt als er een overstap op open standaarden wordt gemaakt. Ook willen de politici weten wat er te besparen valt met open-sourcesoftware. Daarbij gaat de vraag niet alleen om het Rijk, maar zou meteen ook naar de gemeenten moeten worden gekeken. Of dat onderzoek er daadwerkelijk komt, is nog onzeker. Het is theoretisch mogelijk dat Algemene Rekenkamer het verzoek weigert. 'Ik hoop van harte dat ze dit onderzoek oppakken, omdat ik juist hun expertise erg hoog acht', zegt Gerkens. 'Kijk ik heb hoge verwachtingen van de uitkomst. Volgens mij kunnen we zeker miljoenen besparen, maar ik zou ook niet vreemd opkijken als het om miljarden blijkt te gaan'.

Continue reading

Share This:

SCO: eindelijk geen eigenaar van Unix

31 maart 2010

Novell is door een jury in het gelijk gesteld in een lang slepende rechtszaak over Unix die was aangespannen door softwarebedrijf SCO. De jury bij de rechtbank in de staat Utah bepaalde dinsdag dat Novell de auteursrechten heeft op Unix. De behandeling van de zaak voor de U.S. District Court in Utah heeft 3 weken geduurd. Volgens Novell-topman Ron Hovsepian is de uitspraak van de 12 leden tellende jury goed nieuws voor Novell, voor Linux en voor de open-source community. Groklaw denkt er eveneens zo over. Aanhangers van open source hebben de acties van SCO altijd gezien als een aanval op de vrije ontwikkeling en distributie van software en op Linux in het bijzonder. Hoewel de Linux-gemeenschap het pact tussen Novell en Microsoft moeilijk kan verkroppen, is er altijd waardering geweest voor de vasthoudendheid, waarmee Novell het geschil met SCO heeft uitgevochten. In een blog op de website van Novell krijgt het bedrijf veel lof toegezwaaid. Wij hebben hier al eerder over deze zaak geschreven.

Continue reading

Share This:

Gemeente Utrecht wil open source DMS aanschaffen

4 maart 2010

De gemeente Utrecht kijkt bij de aanschaf van een nieuw document management systeem naar de mogelijkheden van open source. De ambtenaren onderzoeken of er open source-systemen zijn die voldoen aan de eisen. Daarnaast pluist de gemeente uit wat de gevolgen van de keuze voor open source zijn voor de aanbestedingsprocedure. Voor het DMS is 2,2 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag is beschikbaar voor de aanschaf en implementatie van een document management systeem. Daarnaast wordt het geld gebruikt om binnen de hele gemeentelijke organisatie delen van de papierstroom te digitaliseren. Het gaat bijvoorbeeld om statische archieven en lopende dossiers. Er wordt een Servicehuis Documentaire Informatievoorzieningen ingericht, waarin papieren archiefstukken worden verwerkt. In totaal gaat het om zo'n twintig strekkende kilometer aan documenten. De gemeente bestudeert ook welke opdrachten binnenshuis worden uitgevoerd en welk werk wordt uitbesteed.

Continue reading

Share This:

Wat kan Oracle met OpenOffice ?

5 februari 2010

Oracle heeft de angst van miljoenen OpenOffice-gebruikers proberen te verminderen toen het verklaarde dat het de suite zou blijven ondersteunen na de fusie met Sun. Het stelde ook dat het 'would deliver a Web version called Oracle Cloud Office'. Maar wat er nu precies gaat gebeuren is onduidelijk. Oracle kan inderdaad een Cloud office ontwikkelen, wat een lichtgewichte app kan worden zoals Google Docs, maar het kan ook proberen iets als Microsoft's Office web te ontwikkelen. De corporate architect van Oracle, Ed Screven, liet er zich niet over uit. Maar Raju Vegesna, Chief Evangelist van Zoho, stelt dat noodzaak Oracle's strategie zal leiden. 'To bring that entire feature set online would take significant effort', zo zei hij. 'Zoho spent five years rewriting our Zoho Mail client into a Web app, despite our 350-strong corps of developers. People underestimate the effort involved'. In vergelijking: Sun had maar vijftig ontwikkelaars gezet op OpenOffice. En die applicatie is berucht om zijn grote, moeilijke code, voornamelijk geschreven in C++ en Java. Een website, Ohloh, van SourceForge, schat dat het 411 miljoen dollar en 7473 manjaren zal kosten om die applicatie vanaf het begin te herschrijven. 'The trouble with a lightweight offering', zo zegt Guy Creese, van de Burton Group. 'is that it will limit its attractiveness to corporate customers', die Oracle juist wil hebben.

Continue reading

Share This:

Open Source hoeft niet voordeliger te zijn….

4 januari 2010

Documentum, de content management-divisie van opslagspecialist EMC, merkt dat overheden in Europa zich oriënteren op open source-oplossingen op het gebied van enterprise content management (ECM). Volgens de leverancier moeten overheden zich niet blind staren op de aanschafprijs van ECM-software, maar vooral kijken naar wat de dienstverlening rondom die software de komende jaren gaat kosten. Mark Lewis, baas van EMC's Content Management & Archiving softwaredivisie, zegt: 'Open source is weliswaar vaak goedkoop, maar de dienstverlener die het verkoopt vraagt relatief veel geld voor diensten. Gemiddeld betaal je vier tot vijf euro voor de noodzakelijke diensten op elke euro die je uitgeeft aan software. De aanschaf van de applicatie vormt slechts een klein deel van de totale kosten. Daarnaast kent open source geen verantwoordelijke ontwikkelaar. Bij software van grote zakelijke leveranciers is dat wel het geval'. Hans Timmerman, CTO van EMC Nederland, beaamt dat de afzet van content management software, en dus ook Documentum, bij Nederlandse overheden tegenvalt, onder andere door de discussie over open source software. 'De Nederlandse overheid heeft nog geen concrete stappen gezet om werkelijk door te zetten op het gebied van record management en archivering. Dat komt mede doordat de overheid zich op dit moment veel richt op open source-mogelijkheden. Het lijkt erop dat open source een nieuwe religie voor de overheid is'.

Continue reading

Share This:

Thunderbird 3.0.: met dank aan het Franse leger

11 december 2009

Een deel van de code voor Thunderbird 3 is gemaakt door het Franse leger. De Fransen wilden zelf mailextensies ontwikkelen, dat is in Outlook niet mogelijk. Twee jaar geleden besloot het Franse leger over te stappen op Thunderbird om eigen security-extensies te bouwen. Op basis daarvan bouwden de militairen zelfs een eigen veilige variant op Thunderbird: Trustedbird, voorheen bekend als Milimail. Code van TrustedBird is terechtgekomen in de deze week verschenen versie 3.0 van Thunderbird. De belangrijkste aanpassing aan de originele software is een systeem waarmee gemonitord wordt of een mail wel of niet gelezen is. ‘The primary changes (the military) have made allow them to know for sure when messages have been read, which is critical in a command-and-control organization’, zegt David Ascher van Mozilla Messaging. ‘The French military is helping build an ecosystem of specialists around the world that provide specialized add-ons, leveraging our platform to help meet customer needs’, zo vervolgt Ascher. De overstap naar Trustedbird had wel de nodige voeten in aarde. ‘It is never completely free’, zo zei kolonel Bruno Poirier-Coutansais van de IT-afdeling van de Gendarmerie Nationale. ‘There was initial reluctance to embrace Thunderbird because it is less reassuring than to have a renowned company that can bring quality support’.

 

Continue reading

Share This:

Livre: bijdragen over document management, innovatie en open source

15 oktober 2007

Vanaf februari 2007 publiceert Geert-Jan van Bussel iedere twee maanden een achtergrondartikel op Livre. Open, Vrij en Duurzaam. Livre biedt een een frisse kijk op open, vrije en duurzame ICT innovatie met thema’s als open standaarden en open source software, Software as a Service (SaaS), open content, open acces, Web 2.0, Voice over IP en Internet. Livre fungeert als podium voor nieuws, achtergronden, columns en opinies. Livre, in juni 2004 begonnen als OpenMagazine, is volledig onafhankelijk en vaart haar eigen koers. Livre is ook een interactief kennisplatform. Bij alle verhalen die worden gepubliceerd, bestaat de mogelijkheid om te reageren. Bovendien zijn gerelateerde verhalen met elkaar verbonden aan de hand van tags (te vinden onderaan iedere pagina). Het forum van Livre biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Daarnaast is er een uitgebreide pool van documenten (onderzoeksrapporten, scripties et cetera) aanwezig die gratis zijn te downloaden.

Continue reading

Share This:

Open Source: implicaties van oplossingsgerichte samenwerking

Open Source: implicaties van oplossingsgerichte samenwerking

Open Source is vooral bekend geworden als een software-ontwikkelingsmodel. In de Nederlandse Wikipedia wordt dat sterk benadrukt. Het is ‘computerprogrammatuur waarvan de broncode in te kijken en te veranderen is’. De Engelse Wikipedia benadert ‘open source’ veel breder: het ‘describes practices in production and development that promote access to the end product’s sources. Some consider it as a philosophy, and others consider it as a pragmatic methodology. Before open source became widely adopted, developers and producers used a variety of phrases to describe the concept; the term open source gained popularity with the rise of the Internet and its enabling of diverse production models, communication paths, and interactive communities. Subsequently, open source software became the most prominent face of open source’.

Continue reading

Share This:

De status van ODF: de waarde en de betekenis

27 juni 2006

De ODF Alliance heeft een aantal white papers gepubliceerd over het ODF-formaat, die de moeite waard zijn om te lezen. Deze brochures gaan in op de waarde die het Open Document Formaat heeft voor een organisatie en datgene waarvoor het formaat bij uitstek geschikt is: duurzame bewaring en toegankelijkheid van digitale documentbestanden. De brochures maken helder waarom met name overheden een gestandaardiseerd open bestandsformaat als uitgangspunt dienen te nemen.

ODF Alliance

Continue reading

Share This:

Zwitserse staat zet 3000 servers op Linux

14 december 2005

Novell Inc. kondigde dinsdag aan een overeenkomst gesloten te hebben met de Zwitserse regering om de software op 3000 van haar servers te vervangen met het SUSE Linux besturingssysteem. Operationele efficiency en kosten waren de sleutelfactoren die de Zwitserse regering tot de beslissing brachten op Linux over te stappen. Novell liet niets los over de waarde van de overeenkomst maar gaf wel aan dat het de eerste formele toepassing van een Linux platform was bij de Zwitserse regering. ‘Linux has been gradually introduced into various government departments in recent years, but this is the first formalized procurement process regarding the introduction of Linux at a federal level’, zo stelde Jrg Rmer, afgevaardigde voor Informatiestrategie bij de Zwitserse regering. ‘The agreement we have reached applies to the entire Federal Government and will see the adoption of Novell’s SUSE Linux throughout the Swiss federal administration’. Sinds Novell twee jaar geleden het Duitse SUSE Linux kocht heeft het een paar aantrekkelijke deals gesloten, samen met veel kleinere transacties. Zo sloot het in augustus een overeenkomst om 250.000 Linux-desktops te leveren in Argentinie.


Continue reading

Share This:

Sun maakt ook open-source processor

7 december 2005

Nadat Sun de hele softwareportfolio als open-source heeft verspreid geeft Sun nu ook de code van haar nieuwe processor vrij. De volledige code, technische specificaties en simulatiemodellen van de UltraSparc T1-processor (voorheen als Niagara bestempeld) zullen met de open source-gemeenschap worden gedeeld, zo deelde de topman van het bedrijf, Scott McNealy, dinsdag tijdens de presentatie van de nieuwe chip mee. Hij introduceerde hiermee het OpenSPARC Project. In aanvulling daarop deelde hij mede dat Sun de instructiespecificatie van de UltraSPARC Architectuur 2005 en een Solaris poort zal publiceren. Vooral vanuit de academische wereld is er behoefte aan een processor die volledig ‘gekend’ is en waarmee studenten en onderzoekers zelf aan de slag kunnen gaan. ‘If it works in software, why wouldn’t it work for processors?’, zo stelde McNealy. Meer details inzake het project zullen in een later stadium worden gepubliceerd, maar McNealy stelde te hopen dat meer innovatie rondom de processor de adoptie ervan zal bevorderen en zal bijdragen aan het onderzoek dat Sun-ingenieurs uitvoeren. Sun heeft altijd blijk gegeven van bekwaamheid in het verwerven van sleuteltechnologie door acquisities. De TI-chip is ontwikkeld door een bedrijf dat Sun in 2002 kocht, Afara Websystems. McNeily hoopt dat er in de toekomst bedrijven ontstaan die technologie ontwikkelen rond de UltraSPARC TI, die vervolgens door Sun kunnen worden gekocht.


Continue reading

Share This: