Verplicht gebruik van open standaarden ?

23 april 2010

Ministers uit 27 EU-landen willen open standaarden voor interoperabiliteit bij overheidsaanbestedingen. Eerder schrapte de Europese Commissie die voorwaarde juist uit een conceptversie. In een verklaring wordt opgeroepen tot 'efficient interoperable public services that emphasise open and transparent government and active participation, that promote the reuse of public sector information and thus potentially very important new user-driven service innovations, that increase the efficiency of government and lead to a measurable reduction in administrative burdens on citizens and businesses as well as contribute to a lowcarbon economy'. Verderop schrijven de ministers dat zij willen 'Embed innovation and cost effectiveness into eGovernment through the systematic promotion of open standards and interoperable systems'. Binnen de Europese Commissie heerst onduidelijkheid over open standaarden. Eurocommissaris Kroes is een voorstander van verplichte open standaarden, maar de Semantic Interoperability Centre Europe, een werkgroep die wordt aangestuurd door de Commissie, heeft vooralsnog een andere koers gekozen. De werkgroep is bezig met het European Interoperability Framework (EIF), dat richtlijnen biedt aan overheden over hoe ze ICT-keuzes moeten maken. Het raamwerk moet deze zomer worden afgerond.


Eind 2009 lekte een niet-publieke conceptversie van EIF uit, waaruit bleek dat het gebruik van open standaarden niet langer een eis is. In de open source gemeenschap werd met verbazing gereageerd op het schrappen van open standaarden. Kroes heeft altijd publiekelijk haar steun uitgesproken voor open standaarden, en heeft ook te kennen gegeven de ministerverklaring te steunen. De verklaring, die ook vele andere ICT-onderwerpen betreft, noemt ze 'a milestone, a crucial building block for a truly European Digital Agenda' De verklaring van de ministers is van belang voor het opstellen van de Digitale Agenda die Kroes voorbereidt, waarin ze haar programma voor de komende vijf jaar zal toelichten. Overheden zijn de belangrijkste afnemers van ICT-leveranciers, en Europese steun voor open standaarden zouden daarom een enorme boost zijn voor bedrijven die zich toeleggen op open standaarden. Nu hebben leveranciers als Microsoft nog een ijzeren greep op veel overheids-IT, ook vanwege het feit dat migreren moeilijk is door het gebruik van gesloten standaarden. De European Committee for Interoperable Systems (ECIS), een lobbygroep voor open standaarden, is enthousiast over de ministersverklaring. ECIS hoopt dat Kroes de verklaring voor open standaarden in haar Digitale Agenda opneemt. De Business Software Alliance (BSA) noemt de ministerverklaring gebalanceerd. Het gaat volgens de BSA verder dan de 'steriele ideologie' die voorheen de discussie over open standaarden versus proprietary software beheerste.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.