Tag Archives: OOXML

OpenXML is niet belangrijk

27 mei 2010

Of Microsoft zich gaat houden aan de OpenXML-standaard hangt van de vraag van klanten af. Voor de marktleider is op dit moment de overstap van zakelijke klanten naar de cloud belangrijk. Dat vertelt Stephen Elop, verantwoordelijk bij Microsoft voor de zakelijke softwaremarkt. Hij ziet de cloud vooral als aanvulling op de desktopsoftware, die nu al wordt verkocht. 'OpenXML heeft een scala in implementatiemogelijkheden: sommige worden gekarakteriseerd als strikt en sommige als uitgebreid', erkent Elop. 'We doen ons best om de standaard uit te breiden in samenwerking met de standaardisatie-organen en ook de standaard te omhelzen. We hebben grote stappen gezet. Er zijn gebieden waar we nog wat werk te doen hebben'. Onlangs ontstond er ophef omdat Microsoft in Office 2010 niet de strikte ISO-versie van Open XML implementeert, maar een 'afgekeurde versie'. Die kritiek wijst Elop van de hand, zonder er verder inhoudelijk op in te gaan. Volgens hem zijn klanten tevreden met de gang van zaken en dat het bedrijf nog meer zal doen als klanten daarom vragen.

Continue reading

Share This:

Microsoft wil niet aan eigen standaard

6 april 2010

Office 2010 houdt zich niet aan de Open XML-standaard, zoals die door ISO is goedgekeurd, maar aan de afgekeurde variant vol legacy issues. Volgens Microsoft gaat het om twee smaken. Er is opnieuw ophef over de status van Open XML, de documentstandaard ontworpen door Microsoft als alternatief op ODF. Eerder had het bedrijf aangegeven dat Office 2010 de goedgekeurde ISO-standaard zou ondersteunen, maar nu blijkt dat dit alleen de afgekeurde overgangsversie is. Daarmee breekt Microsoft zijn beloften en zal het worden gekielhaald door de internationale standaardengemeenschap, zo schrijft Alex Brown, zelf als voorzitter betrokken bij de stemming in de ISO over Open XML twee jaar geleden. Al eerder werd bekend dat Office 2007 geen ondersteuning meer krijgt. Maar ook Office 2010 gaat niet de definitieve versie implementeren, blijkt nu. Dat geldt voor de pre-release van Office 2010, maar ook voor de final versie, bevestigt Microsoft Nederland desgevraagd. Brown schrijft: 'The key breakthrough of the revision process was the splitting of the specification into two variant versions, called 'Strict' and 'Transitional'. The National Bodies confined all the technologies they found unacceptable to the Transitional format and dictated text to be included in the standard intended to prohibit its further use … I was convinced at the time, and remain convinced today, that the division of OOXML into Strict and Transitional variants was the innovation which allowed the Standard to pass. Enough National Bodies could then vote in good conscience for OOXML knowing that their preferred, Strict, variant would be under their control into the future while the Transitional variant (which – remember – they had effectively rejected in 2007) would remain purely for the purpose of accurately specifying old documents: a useful aim in itself'. Juist die verdeling in die twee specificaties lag toen enorm onder vuur.

Continue reading

Share This:

Document Interoperability. Open Document Format and Office Open XML

5 augustus 2009

Het Fraunhofer Instituut publiceerde in juli een ‘white paper’ waarin op een zeer gedegen manier een onderzoek werd ingesteld naar de interoperabilitet van de veel bediscussieerde XML-bestandsformaten, uiteraard met name het Open Document (ODF)-bestandsformaat en het OOXML-formaat. De conclusie van het rapport is veelzeggen: ‘It may be concluded that many of the functionalities, especially those found in simpler documents, can be translated between the standards, while the translation of other functionalities can prove complex or even impossible. Frequently in individual cases it has to be decided, if the conversion of a document is completely translatable, translatable only to a limited extend or not at all. The individual cases are determined by different constraints. First and foremost translatability depends on the document itself together with its characteristics. In addition the application or tool used for the transformation has also to be considered. In this study statements on translatability and its quality in principle are made. As the rules used for transformation are not standardized however, each application is allowed to use its own specific rules. Under certain circumstances specific rules can neglect certain properties and make specific assumptions which could enhance translatability. In addition, the direction of the transformation has to be considered. In many cases a document can be translated without any major loss from one format to the other. Even so, on a round-trip conversion it cannot be guaranteed that the initial document and the document resulting from the conversion will be identical’. Wij vonden deze studie van dermate grote betekenis dat wij besloten hebbendie hier te moeten publiceren.

Continue reading

Share This:

Het einde van ODF ?

Het einde van ODF ?

De grenzen van OpenDocument Format worden onmiskenbaar bepaald door de harde realiteit van door Microsoft Office gepenetreerde bedrijfsprocessen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor interoperabiliteit in de vooral door FUD (Fear, Uncertainty en Doubt) van alle belangrijke oorlogvoerende partijen gedomineerde bestandsformatenstrijd ?

Eerst ODF.

Ondanks het groeiende acceptatieniveau wereldwijd voor het formaat, lijkt de strijd grotendeels gestreden – en niet ten faveure van ODF. Massachusetts heeft publiekelijk het mandaat voor open formaten aangepast om de ECMA-standaard 376: Office Open XML (OOXML) daarin een plaats te geven. Dat zat erin sinds in oktober 2006 Louis Gutierrez als CIO van Massachusetts opstapte. Dat was een duidelijk signaal dat ODF in Massachusetts niet zou slagen. De enige verrassing is dat de nieuwe CIO, Bethann Pepoli, er zo lang over zou doen om de aankondiging te doen dat OOXML officieel als een open XML-formaat zou worden erkend. Op 2 augustus gebeurde dat ook: OOXML krijgt dezelfde status in Massachusetts als ODF.

Continue reading

Share This:

XML-bestandsformaten voor Office-applicaties: duurzame belofte ?

1 december 2007

Sinds het bestaan van XML wordt het gezien als een middel voor interoperabiliteit van documenten over plat­formen heen en als een middel voor het duurzame bestaan van documenten, dankzij het feit dat het een ‘open’ standaard is. Dat argument is vooral gangbaar in overheidsorganen waar de duurzame bewaring in de tijd over platformen heen een belangrijk item is, gezien de verantwoordelijkheid van deze organen archieven te vormen voor toekomstig cultuur-historisch onderzoek. Het gebruik van XML zou do­cumenten op lange ter­mijn toegankelijk te houden, mits de afgeleide XML-schema’s voor de gegenereerde bestandsformaten de al­ge­mene karaktertrekken van XML blijven behouden. In dit artikel analyseren we de gangbare XML-bestands­for­maten voor Office-applicaties juist op die argu­men­ten: zijn ze open, interoperabel en duurzaam,

Continue reading

Share This:

ODF of OpenXML ?

ODF of OpenXML ?

Het nieuws is vol van een bestandsformatenstrijd. Een strijd tussen twee formaten die beide gebaseerd zijn op XML en beide de markt voor kantoorautomatiseringsssoftware bestrijken. Het ene formaat, OpenDocument Format (ODF), voortkomende uit de open source-beweging; het andere, OpenXML, het product van de partij die de betreffende markt al zeker een decennium domineert, Microsoft. ODF is een gepubliceerde ISO-standaard: ISO/IEC 26300:2006: Open Document Format for Office Applications v.1.0. OpenXML is onlangs vastgesteld als een ECMA-standaard en wordt voorgedragen voor ISO-certificering. Microsoft zet al haar aanzienlijke marketingmacht in om Open XML te promoten; ODF heeft veel backers, maar er wordt weinig kapitaal besteed aan de marketing, omdat het formaat in principe van niemand is. Het bestandsformaat wordt steeds meer gebruikt dankzij de ISO-certificering ervan. De argumenten voor het gebruik van beide formaten concentreren zich op open standaard, interoperabiliteit en duurzaamheid. Laten we die argumenten successievelijk eens doorlopen om te zien in hoeverre beide formaten daaraan voldoen.

Continue reading

Share This:

ECMA begint met ontwikkeling van Open XML-standaard

11 december 2005

Afgelopen donderdag heeft de ECMA het International Technical Committee 45 (TC45) genstalleerd en de leden ervan verzocht een standaard, die volledig compatible is aan Microsofts Open XML-formaat, te ontwikkelen voor de opslag van bestanden. Door het bestandsformaat te verheffen tot standaard wordt het eenvoudiger om bestanden uit te wisselen tussen Office-suites, aldus het standaardenlichaam. ‘Documents are a fundamental means of personal and business communication, and the
foundation of information archival’, zo zei Jan van den Beld, Secretaris Generaal van ECMA
International. ‘The benefit of backward compatibility that this effort will provide is evident from the broad spectrum of sponsors that will work together under the formal ECMA standardisation
process. Following publication in ECMA, the standard is to be submitted for adoption under the
ISO/IEC JTC 1 process’. TC45 zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de initile ontwikkeling van de standaard, waarbij gebruikgemaakt zal worden van Microsofts formaat, maar ook voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling. De werkgroep is opgericht omdat onder meer Apple, de British Library, Intel en Toshiba hiertoe verzocht hadden nadat Microsoft het verzoek enkele weken geleden bij ECMA International had neergelegd.

Continue reading

Share This:

Standaardisatie Microsoft XML bedreiging voor OpenDocument

5 december 2005

De aankondiging van Microsoft dat het zijn Office Open XML-formaat bij het standaardiseringslichaam ECMA gaat indienen, leidt volgens Gartner tot barrires voor de acceptatie van het OpenDocument-formaat, dat door IBM en SUN wordt ondersteund. De aanvraag door Microsoft is een reactie op de beslissing van onder meer de Commonwealth of Massachusetts om een documentformaat te kiezen dat als open standaard is geklasseerd. Ondertussen is volgens een woordvoerder van die staat verklaard dat deze stap Microsoft in ieder geval weer mogelijkheden biedt om haar software te slijten. Volgens Gartner illustreert dit het succes dat Microsoft lijkt te hebben bij het afremmen van de acceptatie van OpenDocument als alternatief formaat.


Continue reading

Share This: