SCO: eindelijk geen eigenaar van Unix

31 maart 2010

Novell is door een jury in het gelijk gesteld in een lang slepende rechtszaak over Unix die was aangespannen door softwarebedrijf SCO. De jury bij de rechtbank in de staat Utah bepaalde dinsdag dat Novell de auteursrechten heeft op Unix. De behandeling van de zaak voor de U.S. District Court in Utah heeft 3 weken geduurd. Volgens Novell-topman Ron Hovsepian is de uitspraak van de 12 leden tellende jury goed nieuws voor Novell, voor Linux en voor de open-source community. Groklaw denkt er eveneens zo over. Aanhangers van open source hebben de acties van SCO altijd gezien als een aanval op de vrije ontwikkeling en distributie van software en op Linux in het bijzonder. Hoewel de Linux-gemeenschap het pact tussen Novell en Microsoft moeilijk kan verkroppen, is er altijd waardering geweest voor de vasthoudendheid, waarmee Novell het geschil met SCO heeft uitgevochten. In een blog op de website van Novell krijgt het bedrijf veel lof toegezwaaid. Wij hebben hier al eerder over deze zaak geschreven.


Het lijkt erop dat de zaak nu definitief ten einde is. Volgens de advocaat van Novell moet de rechtbank zich nog wel over twee punten uitspreken: of de copyrights op Unix voor de toekomst alsnog aan SCO moeten worden overgedragen, en of Novell contractbreuk zou hebben gepleegd door SCO ervan te weerhouden IBM aan te klagen. SCO, dat bankroet is, had een schadevergoeding van 200 miljoen dollar geëist. Het bedrijf zou nog in hoger beroep kunnen gaan. Bovendien wil SCO de gerelateerde rechtszaak tegen IBM niet opgeven. Dat heeft een woordvoerder van SCO gezegd in een lokale krant, de Salt Lake City Tribune. Mogelijk zou SCO wel de beschuldiging laten vallen dat IBM copryrights op het gebied van Unix heeft geschonden, maar dan resteren nog grieven over bepaalde contractuele verplichtingen, die IBM niet zou zijn nagekomen. De juridische strijd over Unix begon in 2003. SCO klaagde toen in eerste instantie alleen IBM aan. De computergigant zou de auteursrechten van SCO hebben geschonden door Unix-code, waar het geen rechten op had, bij te dragen aan Linux. In 2004 daagde SCO ook Novell voor de rechter, omdat dit bedrijf ten onrechte de rechten op Unix zou hebben opgeëist. Tal van leveranciers van Linux kregen een brief van SCO, waarin het bedrijf beweerde dat zij illegaal gebruikmaakten van Unix-code. Novell kocht de rechten op het besturingssysteem Unix in 1992 van AT&T. Tijdens de rechtszaak tegen Novell claimde SCO dat het in 1995 voor ruim 100 miljoen dollar in aandelen alle rechten op Unix van Novell zou hebben gekocht. Volgens Novell heeft het zijn rechten nooit afgestaan en mocht SCO alleen verbeterde versies van Unix aan derden in licentie geven.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.