Tag Archives: Openbaarheid

Hervorming WOB ?

Een informatiecommissaris moet ervoor gaan zorgen dat de Nederlandse overheid transparanter wordt. De functionaris moet gaan beslissen over toegang tot documenten en adviezen geven. Dat staat in een initiatief wetsvoorstel van het GroenLinks-kamerlid Mariko Peters om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te hervormen.

Zij wil een voor Nederland nieuw orgaan introduceren: de informatiecommissaris. Deze kan zelfstandig beslissen nadat een informatieverzoek is afgewezen. ‘Daarmee krijgen burgers daadwerkelijk tanden bij hun recht op informatie’, zegt de politica. Uiteraard valt dat nog maar af te wachten. Overigens schermde de politica in mei 2010 ook al met een dergelijk wetsvoorstel en met de instelling van een informatiecommissaris.

Internationaal is de informatiecommissaris al ingevoerd. Maandag spraken de informatiecommissarissen van zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland in de Tweede Kamer om uitleg te geven.

Op dit moment moeten burgers in Nederland na een afwijzing van een Wob-verzoek procederen bij het overheidsorgaan en daarna naar de rechter stappen. Peters wil dat mensen meteen bij de informatiecommissaris terecht kunnen, die onafhankelijk is en besluiten mag nemen. Hierdoor worden procedures versneld.

Continue reading

Share This:

Open standaarden een grondwettelijk fenomeen ?

23 juni 2010

Maurice Schellekens van de Universiteit Tilburg stelt in een essay in het Open Source Jaarboek 2009-2010 dat door de opmars van IT overheidsinformatie alleen nog in technische formaten beschikbaar zal zijn. Hij signaleert het risico dat de in de Grondwet verankerde openbaarheid van bestuur in gevaar kan komen. De toegang tot die informatie moet daarom via open standaarden worden gegarandeerd. Schellekens meent dat de afhankelijkheid van IT erg ver gaat. 'Enerzijds geeft ICT de mogelijkheid om gegevens of feiten over burgers te verzamelen, uit die gegevens informatie te distilleren en die informatie te gebruiken ten behoeve van de bejegening van de burger', stelt hij. Maar vaak is er alleen nog digitale informatie waarvan niet altijd duidelijk is wat daar mee gebeurt. 'In dit verband valt te wijzen op recente discussies over het Elektronisch Patiëntendossier, het Elektronisch Kinddossier, de OV-Chipkaart en de kilometerbeprijzing. Open standaarden kunnen eraan bijdragen dat inzichtelijk wordt wat de ICT van de overheid kan en niet kan'. Omdat de Grondwet onder andere is gericht op het kunnen controleren van de overheid, moet de informatie wel toegankelijk zijn. 'Het is duidelijk dat open standaarden in het ICT-tijdperk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan openbaarheid van het functioneren van de overheid', meent Schellekens. Om dat te realiseren stelt hij voor ook het gebruik van open standaarden in de Grondwet te verankeren.

Continue reading

Share This:

Leges voor WOB-verzoeken niet geoorloofd

4 mei 2010

Burgers en journalisten die de overheid vragen niet geopenbaarde documenten vrij te geven, kunnen daarvoor niet langer een rekening krijgen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld in een zaak tegen de gemeente Kaag en Braassem. Journalist Brenno de Winter had de zaak aangespannen, omdat Kaag en Braassem hem leges wilde laten betalen voor het nemen van een beslissing op een WOB-verzoek. De uitspraak kan zowel journalisten als andere burgers, die informatie opvragen bij een gemeente, geld besparen. Een gemeente kan leges heffen voor diensten, waarbij een persoon of bedrijf zelf iets nodig heeft. Zoiets kan een bouwvergunning of een gewaarmerkt uittreksel uit het bevolkingsregister zijn. Wie de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzet, maakt informatie voor iedereen toegankelijk en dat is in het algemeen belang, zo meent de Haagse rechter. Wie een Wob-verzoek indient, vraagt niet om een persoonlijke dienst, maar oefent een recht uit. Het resultaat is iets voor iedereen en daarom gaat het niet om een dienst. Geld rekenen voor iets anders dan kopieerkosten of het maken van een samenvatting is dan ook niet toegestaan.

Continue reading

Share This:

Europees Parlement wil openheid rond ACTA

10 maart 2010

Het Europees Parlement heeft vrijwel unaniem openheid rond het geheime Acta-handelsakkoord geëist. Ook is het beperken van vrijheden op het internet en aantasten van de privacy via Acta geblokkeerd. Het Acta is formeel het Anti Counterfeiting Trade Agreement, een handelsakkoord dat het namaken van producten moet helpen bestrijden. Volgens recent gelekte stukken gaan de besprekingen vooral over het beperken van het delen van auteursrechtelijk beschermd werk via het internet en het beperken van de vrijheden op het web. De Acta-onderhandelingen worden in het diepste geheim gevoerd. Niemand mag weten wat er wordt gezegd en op papier wordt gezet, zelfs de leden van het Europees Parlement niet. Het EP heeft gisteren met overgrote meerderheid een motie aangenomen, waarin de Europese Commissie wordt opgedragen alle Acta-documenten openbaar te maken. 'De motie was ingediend door alle fracties, van links tot rechts', aldus VVD-afgevaardigde Jeanine Hennis-Plasschaert. In de motie wordt er op gewezen dat een handelsakkoord als Acta niet mag worden misbruikt om de harmonisering van de auteursrechten waar de EU aan werkt te omzeilen. Dat dreigt te gebeuren, omdat via Acta afspraken worden gemaakt die nationale wetten en Europese richtlijnen opzij zouden kunnen schuiven.

Continue reading

Share This: