Category Archives: IT Standaarden

ODF: de overheid heeft er geen behoefte aan…

21 december 2009

Er is nauwelijks behoefte aan het gebruik van ODF-documenten bij de overheid. De open standaard krijgt pas een impuls als er meer open standaarden en open source software wordt gebruikt. Dat althans schrijft staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken in antwoord op kamervragen, gesteld door SP-kamerlid Gerkens. Bijleveld schrijft mede namens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, die het actieplan NOiV (Nederland Open in Verbinding) promoot. Gerkens wilde weten in hoeverre de rijksoverheid gebruik maakt van de open documentstandaard ODF. De ministeries zeggen geen absolute gebruikscijfers te hebben, maar dat ze wel kunnen concluderen dat er bijna geen behoefte is aan het gebruik van ODF. 'Een van de aspecten van de invoering van ODF is het ontvangen van documenten onderling en het uitwisselen ervan met medeoverheden en burgers en bedrijven. Er blijkt nauwelijks behoefte om ODF onderling uit te wisselen. Bij burgers en bedrijven is tot op heden nauwelijks vraag om ODF documenten uit te wisselen, staat te lezen in de brief. Een kromme redenering, want de aanleiding voor het gebruik is niet of burgers en eigen medewerkers ODF gebruiken. Het doel is om de standaarden open laten zijn en af te stappen van gesloten bestandsformaten uit de veelgebruikte Microsoft-omgevingen. Natuurlijk bestaat er intern geen behoefte om ODF uit te wisselen; de overheden zijn niet van Microsoftbestanden áf te branden'.

Continue reading

Share This:

Nederlandse hulp voor Denemarken

15 december 2009
NOIV helpt de Denen met de organisatie van het gebruik van open standaarden in bestuurlijke omgevingen. De Denen zijn op dit moment verwikkeld in een felle discussie over de aanpak van open IT door de overheid. Één van de struikelblokken zijn de open bestandsformaten, die door overheden en overheidsinstanties zouden moeten worden gebruikt. ODF en OXML (in origine ontwikkeld door Microsoft, maar door dat bedrijf vervolgens genegeerd in de eigen software) spelen in die discussie een kernrol. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken deelt de opgedane kennis en ervaring rondom het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) met Denemarken. Een woordvoerder van EZ bevestigt dat er contact is. 'Wij hebben alle informatie over NOiV gedeeld. Het gaat dan om wat we doen, hoe we omgaan met open standaarden, de opzet van het programmabureau NOiV, de 'comply' or 'explain'-regel, dat soort zaken'. Deze kennisdeling gebeurt op verzoek van Denemarken, vertelt de woordvoerder van staatssecretaris Frank Heemskerk. Eerder is al een formele kennisuitwisseling opgezet met België. Het is wel te hopen dat het wispelturige handelen van de overheid niet als voorbeeld wordt gesteld, want het beleid in werkelijkheid omzetten blijkt toch wel erg problematisch.

Continue reading

Share This:

Thunderbird 3.0.: met dank aan het Franse leger

11 december 2009

Een deel van de code voor Thunderbird 3 is gemaakt door het Franse leger. De Fransen wilden zelf mailextensies ontwikkelen, dat is in Outlook niet mogelijk. Twee jaar geleden besloot het Franse leger over te stappen op Thunderbird om eigen security-extensies te bouwen. Op basis daarvan bouwden de militairen zelfs een eigen veilige variant op Thunderbird: Trustedbird, voorheen bekend als Milimail. Code van TrustedBird is terechtgekomen in de deze week verschenen versie 3.0 van Thunderbird. De belangrijkste aanpassing aan de originele software is een systeem waarmee gemonitord wordt of een mail wel of niet gelezen is. ‘The primary changes (the military) have made allow them to know for sure when messages have been read, which is critical in a command-and-control organization’, zegt David Ascher van Mozilla Messaging. ‘The French military is helping build an ecosystem of specialists around the world that provide specialized add-ons, leveraging our platform to help meet customer needs’, zo vervolgt Ascher. De overstap naar Trustedbird had wel de nodige voeten in aarde. ‘It is never completely free’, zo zei kolonel Bruno Poirier-Coutansais van de IT-afdeling van de Gendarmerie Nationale. ‘There was initial reluctance to embrace Thunderbird because it is less reassuring than to have a renowned company that can bring quality support’.

 

Continue reading

Share This:

VNG vindt open standaarden voor zichzelf overbodig

26 november 2009

Terwijl de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Rijk belooft om NOiV te pushen, vinden ze het voor een eigen aanbesteding ‘compleet overbodig’. ‘Het kost onnodig geld en dat is zonde’. Dat blijkt uit een niet-openbare IT-aanbesteding voor een raamovereenkomst. Daarin stelt de VNG dat de ‘gehele hardware installed base voor vervanging in aanmerking komt en dat er de benodigde software updates c.q. vervangingen worden gerealiseerd’. De huidige Windows XP en Windows Server 2003 omgeving moet dan ook verder worden uitgebreid. Daarnaast blijken er geen plannen te zijn om open standaarden in te zetten of om open source zelfs te overwegen, zoals het actieplan NOiV van staatssecretaris Heemskerk vraagt. ‘Tevens zal er sprake zijn van projectmatige aanschaffingen bij de doorontwikkeling van de benodigde functionaliteit en bijbehorende ICT-infrastructuur’, lezen we in de aanbesteding. Er wordt expliciet gevraagd om databaselicenties voor Oracle en Microsoft SQL Server.

Continue reading

Share This:

Ministerieel geneuzel over standaarden

20 november 2009

Het Forum Standaardisatie meet met twee maten . Door de meest basale open standaarden niet af te dwingen, dreigt de overheid afhankelijk te blijven van enkele spelers in de markt. Aanleiding voor de irritatie is de uitvoering van het actieplan NOiV, waarbij open standaarden de norm zijn. Een overheidsorganisatie die toch anders kiest, moet dat uitleggen. Maar ja, als slechts voor een paar standaarden dit beleid geldt (de meest belangrijke standaarden worden namelijk niet afgedwongen) stelt dat ook niets voor. Het Forum Standaardisatie is verantwoordelijk voor de lijst van open standaarden, waarvoor ‘pas toe of leg uit’ geldt. Hierop staan het Open Document Format, PDF/A, de beeldformaten PNG en JPEG, diverse overheidsstandaarden voor het uitwisselen van informatie (zoals STUF) en twee NEN-beveiligingsnormen. Deze week werden aan de lijst nog drie standaarden toegevoegd (PDF 1.7, SAML en Web Services for Remote Portlets). Het probleem zit in de ontbrekende standaarden, die zeer basaal zijn. Zo zijn de internetprotocollen IP versie 4 en 6, TCP en UDP, protocollen om karakters goed op het scherm te zetten, e-mailstandaarden (SMTP, POP3 en IMAP) of LDAP als protocol om een directory te bouwen, niet opgenomen. Die zijn door het Forum Standaardisatie wel op een lijst gezet, maar is dat een lijst met ‘gangbare standaarden’. Die zijn dus niet verplicht of afdwingbaar.

Continue reading

Share This:

Document Interoperability. Open Document Format and Office Open XML

5 augustus 2009

Het Fraunhofer Instituut publiceerde in juli een ‘white paper’ waarin op een zeer gedegen manier een onderzoek werd ingesteld naar de interoperabilitet van de veel bediscussieerde XML-bestandsformaten, uiteraard met name het Open Document (ODF)-bestandsformaat en het OOXML-formaat. De conclusie van het rapport is veelzeggen: ‘It may be concluded that many of the functionalities, especially those found in simpler documents, can be translated between the standards, while the translation of other functionalities can prove complex or even impossible. Frequently in individual cases it has to be decided, if the conversion of a document is completely translatable, translatable only to a limited extend or not at all. The individual cases are determined by different constraints. First and foremost translatability depends on the document itself together with its characteristics. In addition the application or tool used for the transformation has also to be considered. In this study statements on translatability and its quality in principle are made. As the rules used for transformation are not standardized however, each application is allowed to use its own specific rules. Under certain circumstances specific rules can neglect certain properties and make specific assumptions which could enhance translatability. In addition, the direction of the transformation has to be considered. In many cases a document can be translated without any major loss from one format to the other. Even so, on a round-trip conversion it cannot be guaranteed that the initial document and the document resulting from the conversion will be identical’. Wij vonden deze studie van dermate grote betekenis dat wij besloten hebbendie hier te moeten publiceren.

Continue reading

Share This:

ODF of OpenXML ?

ODF of OpenXML ?

Het nieuws is vol van een bestandsformatenstrijd. Een strijd tussen twee formaten die beide gebaseerd zijn op XML en beide de markt voor kantoorautomatiseringsssoftware bestrijken. Het ene formaat, OpenDocument Format (ODF), voortkomende uit de open source-beweging; het andere, OpenXML, het product van de partij die de betreffende markt al zeker een decennium domineert, Microsoft. ODF is een gepubliceerde ISO-standaard: ISO/IEC 26300:2006: Open Document Format for Office Applications v.1.0. OpenXML is onlangs vastgesteld als een ECMA-standaard en wordt voorgedragen voor ISO-certificering. Microsoft zet al haar aanzienlijke marketingmacht in om Open XML te promoten; ODF heeft veel backers, maar er wordt weinig kapitaal besteed aan de marketing, omdat het formaat in principe van niemand is. Het bestandsformaat wordt steeds meer gebruikt dankzij de ISO-certificering ervan. De argumenten voor het gebruik van beide formaten concentreren zich op open standaard, interoperabiliteit en duurzaamheid. Laten we die argumenten successievelijk eens doorlopen om te zien in hoeverre beide formaten daaraan voldoen.

Continue reading

Share This:

Standaard voor ‘fixed content’

26 december 2005

Information lifecycle management (ILM) wordt ernorm gestimuleerd nu een aantal leidende leveranciers van storage-oplossingen een standaard gaan ontwikkelen om ‘fixed content‘, dus informatieobjecten met een vaststaande vorm, structuur en inhoud die in de tijd moet worden behouden, te kunnen communiceren tussen de verschillende storage-oplossingen van de betreffende leveranciers. De voorgestelde nieuwe eXtensible Access Method (XAM) specificatie is bedoeld om een interface te realiseren voor het kunnen migreren, verplaatsen of overzetten van ‘fixed content’ onafhankelijk van de gebruikte storagetechnologie, leverancier of plaats, zo gaven vertegenwoordigers van de Storage Networking Industry Association (SNIA) aan. ‘Fixed content’ is, zoals het zegt, onveranderbaar als het eenmaal is opgeslagen of gearchiveerd, en juist deze functionaliteit is van groot belang voor het realiseren van compliance. XAM zal eind 2006 of in de loop van 2007 geheel of gedeeltelijk opgenomen zijn in een software development kit, zo stelt Jeff Porter, voorzitter van SNIA.


Continue reading

Share This:

ECMA begint met ontwikkeling van Open XML-standaard

11 december 2005

Afgelopen donderdag heeft de ECMA het International Technical Committee 45 (TC45) genstalleerd en de leden ervan verzocht een standaard, die volledig compatible is aan Microsofts Open XML-formaat, te ontwikkelen voor de opslag van bestanden. Door het bestandsformaat te verheffen tot standaard wordt het eenvoudiger om bestanden uit te wisselen tussen Office-suites, aldus het standaardenlichaam. ‘Documents are a fundamental means of personal and business communication, and the
foundation of information archival’, zo zei Jan van den Beld, Secretaris Generaal van ECMA
International. ‘The benefit of backward compatibility that this effort will provide is evident from the broad spectrum of sponsors that will work together under the formal ECMA standardisation
process. Following publication in ECMA, the standard is to be submitted for adoption under the
ISO/IEC JTC 1 process’. TC45 zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de initile ontwikkeling van de standaard, waarbij gebruikgemaakt zal worden van Microsofts formaat, maar ook voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling. De werkgroep is opgericht omdat onder meer Apple, de British Library, Intel en Toshiba hiertoe verzocht hadden nadat Microsoft het verzoek enkele weken geleden bij ECMA International had neergelegd.

Continue reading

Share This:

Standaardisatie Microsoft XML bedreiging voor OpenDocument

5 december 2005

De aankondiging van Microsoft dat het zijn Office Open XML-formaat bij het standaardiseringslichaam ECMA gaat indienen, leidt volgens Gartner tot barrires voor de acceptatie van het OpenDocument-formaat, dat door IBM en SUN wordt ondersteund. De aanvraag door Microsoft is een reactie op de beslissing van onder meer de Commonwealth of Massachusetts om een documentformaat te kiezen dat als open standaard is geklasseerd. Ondertussen is volgens een woordvoerder van die staat verklaard dat deze stap Microsoft in ieder geval weer mogelijkheden biedt om haar software te slijten. Volgens Gartner illustreert dit het succes dat Microsoft lijkt te hebben bij het afremmen van de acceptatie van OpenDocument als alternatief formaat.


Continue reading

Share This:

Open-Document-format goedgekeurd door OASIS

8 mei 2005

De Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) heeft de Open Document Format for Office Applications 1.0-specificatie vrijgegeven.


Continue reading

Share This: