Vrijheid van meningsuiting gaat boven ACTA

Het anti-piraterijverdrag ACTA moet door het Europese Hof van Justitie worden bekeken op aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de internetvrijheid. Dat vindt Eurocommissaris Viviane Reding. Daarmee schaart Reding zich onder meer achter het door de Tweede Kamer aangenomen motie die het tekenen van ACTA door de regering uitstelt. Eerst moet duidelijk worden dat […]

Waarom ACTA erger is dan SOPA

De naam van het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) geeft al prijs dat dit handelsverdrag specifiek gaat om de aanpak van piraterij, de handel in namaakartikelen en door copyright beschermde content. Maar veel anti-piraterijmaatregelen blijken verstopt te zitten in ‘normale’ handelsovereenkomsten tussen de Verenigde Staten en andere landen. Op dit moment onderhandelt de Verenigde Staten bijvoorbeeld […]

ACTA en mensenrechten: ‘t gaat niet samen

ACTA gaat in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat is de conclusie van een wetenschappelijke studie, uitgevoerd in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement. In het  rapport is te lezen dat de uitvoering van ACTA het  EVRM op verschillende manieren schendt. Zo zou vrijheid van meningsuiting in […]

En weer over de rechtmatigheid van ACTA

13 oktober 2010 Het is nog maar de vraag of de Europese Commissie wegkomt met het in achterkamers onderhandelen over zaken die het gebruik van internet aangaan. Er is twijfel over de rechtmatigheid. D66 eist via vragen in het Europees Parlement opheldering over ACTA nu het ‘een handhavingsverdrag’ blijkt te zijn, terwijl het eerder als […]

ACTA blijft nieuws domineren

22 april 2010 'Three-strikes-out' is geen onderwerp in de onderhandelingen over het ACTA-verdrag. Dat heeft Luc Devigne, onderhandelaar namens de Europese Commissie, vanmorgen gezegd. De Fransman gaf tijdens een Stakeholders Meeting antwoord op vragen over het gevreesde handelsverdrag. Ruim 200 geïnteresseerden van verschillende belangenpartijen waren aanwezig op de bijeenkomst in Brussel. Het vragenuurtje werd voorafgegaan […]

ACTA blijft politiek beroeren

16 maart 2010 Het kabinet herhaalt voor openheid van ACTA te zijn en daarvoor te pleiten bij de partijen in de onderhandelingen, zoals blijkt uit de brief van de ministers van Economische Zaken en van Justitie (Van der Hoeven en Hirsch Ballin). Ze informeren hierin de Tweede Kamer over de geheime onderhandelingen over het verdrag. […]

Europees Parlement wil openheid rond ACTA

10 maart 2010 Het Europees Parlement heeft vrijwel unaniem openheid rond het geheime Acta-handelsakkoord geëist. Ook is het beperken van vrijheden op het internet en aantasten van de privacy via Acta geblokkeerd. Het Acta is formeel het Anti Counterfeiting Trade Agreement, een handelsakkoord dat het namaken van producten moet helpen bestrijden. Volgens recent gelekte stukken […]

ACTA: Nederlands parlement buitenspel

8 maart 2010 Tweede Kamerlid Brinkman (PVV) zegt geen oplossing te hebben voor ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) en niet vrolijk te worden van de informatie die hem uit Europa bereikt. 'De haren rijzen je te berge. Het is echt verschrikkelijk', verzucht Brinkman. 'Ik weet een, twee, drie ook geen oplossing'. Het grootste pijnpunt is het […]

Economische zaken blijft geheimzinnig doen over Acta

11 januari 2009 Het anti-piraterijverdrag ACTA komt tot stand in geheimzinnigheid, terwijl de maatregelen veelal de consument treffen. Alles blijft onder de pet, ‘omdat andere landen geen transparante wetgeving kennen’. Dat blijkt uit documenten over een handelsverdrag, dat namaakproducten en piraterij moet tegengaan. Sommige documenten van dit Anti-Counterfeiting Trade Agremeent (ACTA) zijn openbaar gemaakt, maar […]

ACTA verdrag opgevraagd: angst voor dictatoriale overheidsbevoegdheden

7 november 2008 De Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) heeft bij de Europese Raad 12 geheime documenten opgevraagd over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Achter gesloten deuren onderhandelen de EU, VS, Japan en andere landen over het handelsverdrag ACTA. De onderhandelende partijen zijn van plan de ACTA tekst pas bekend te maken als […]

De overleving van een hoax: het Borghilde Project

Enige tijd geleden kreeg ik een in oktober 2010 verschenen boek van Graeme Donald in handen, Mussolini’s Barber. And other Stories of the Unknown Players who made History Happen. Volgens de site van Osprey Publishing is Donald ‘researching the origins of words, nursery rhymes, superstitions and popular misconceptions’. Het zorgde voor een paar uurtjes vermakelijke […]

Blockchain en AVG

In januari 2016 maakte Vitalik Buterin op het blog van Ethereum duidelijk dat blockchain en privacy moeizaam samengaan. Compliance aan de AVG is van belang, vooral vanwege de hoge boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegd kunnen worden. In hoeverre kan de blockchain overweg met de AVG? Een blockchain is bedoeld om transacties te faciliteren […]

Blockchain Mania

Eind 2016 publiceerde Victoria Lemieux, associate professor aan de University of British Columbia in Vancou­ver, in het Records Management Journal een artikel over ‘trusted records’ en de rol van blockchain technolo­gie. Dat artikel kwam op een moment dat de blockchain ‘hype’ werd. Een blockchain is een database (een register, ‘ledger’) waarin meerdere, wereldwijd ver­spreide computers […]

‘t is tijd om opnieuw te beginnen….

Dat bij een aantal gemeenten de website op zwart moest omdat de beveiligings-updates van de software niet waren geïnstalleerd, is een ernstige blamage. Het is een basale IT-fout, die op het beheerniveau dat vandaag de dag gehaald kan worden niet meer acceptabel is. Desalniettemin: het is een vreemde zaak dat gebruikers zich zo verschikkelijk moeten […]

VS hypocriet over vrijheid op Internet

25 februari 2011 Een groots gebaar van de Verenigde Staten: de VS staan pal voor communicatievrijheid in het Midden-Oosten. Boter op het hoofd, mag je wel zeggen. Immers, ondertussen faciliteert het Amerikaanse bedrijfsleven censuur, is Wikileaks ontoegankelijk bij overheden en krijgt klokkenluider voor Wiklleaks Bradley Maning volgens Amnesty een mensonterende behandeling. Afgelopen week zei Hillary […]

Is de overheid wel te vertrouwen ?

23 november 2010 Uit tientallen geheim gehouden reacties blijkt dat bibliotheken, burgers en zelfs een advocaat intellectueel eigendom vrezen voor de verstrekkende gevolgen van achterkamertjesoverleg over ACTA. De reacties op het handelsverdrag zijn ingestuurd na een internetconsultatie. Een deel daarvan werd al eerder openbaar gemaakt (de neutrale en gematigd positieve reacties), maar een ander deel […]

Three-strikes in heel Europa ?

26 oktober 2010 De Franse president Sarkozy heeft zijn minister van buitenlandse zaken gevraagd om bij zijn EU-collega’s te lobbyen voor een three-strikeswetgeving. Dat blijkt uit een gelekte brief. De Franse burgerrechtenorganisatie La Quadrature Du Net publiceerde gisteren een gelekte brief van de hand van de Franse president Nicolas Sarkozy. In die brief vraagt Sarkozy […]

Auteursrecht voorlopig niet te veranderen

28 mei 2010 In De Balie in Amsterdam kruisten politici, belangenorganisaties, wetenschappers en ervaringsdeskundigen de degens tijdens het Grote Downloaddebat. Auteursrechten zijn nog nog nooit zo'n belangrijk verkiezingsthema geweest. Een ding is duidelijk: het huidige systeem voldoet niet en moet op de schop. Maar het is onwaarschijnlijk dat op korte termijn veel zal veranderen. Bernt […]

IT-projecten Overheid falen grotendeels

12 mei 2010 De IT-projecten van de overheid ter besparing van administratieve lasten leiden nauwelijks tot resultaat. Dit blijkt uit onderzoek van het Advies college toetsing administratieve lasten (Actal). 'De kabinetsplannen kunnen leiden tot besparingen van 500 miljoen euro, maar schieten tekort door gebrek aan sturing', schrijft het college. Het onderzoek is onder de aandacht […]

Ook Amerika wordt wakker….

29 maart 2010 De Washington Post laat in een ingezonden stuk van Harvard hoogleraren Jack Goldsmith en Lawrence Lessig weinig heel van ACTA: 'The much-criticized cloak of secrecy that has surrounded the Obama administration's negotiation of the multilateral Anti-Counterfeiting Trade Agreement was broken Wednesday. The leaked draft of ACTA belies the U.S. trade representative's assertions […]