Tag Archives: Downloads

Waarom ACTA erger is dan SOPA

De naam van het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) geeft al prijs dat dit handelsverdrag specifiek gaat om de aanpak van piraterij, de handel in namaakartikelen en door copyright beschermde content. Maar veel anti-piraterijmaatregelen blijken verstopt te zitten in ‘normale’ handelsovereenkomsten tussen de Verenigde Staten en andere landen. Op dit moment onderhandelt de Verenigde Staten bijvoorbeeld met de landen rond de Pacific over een nieuw handelsverdrag. Dat handelsverdrag heet Trans-Pacific Partnership Agreement(TPPA). De Verenigde Staten is daarover in onderhandeling met onder meer Australië, Brunei, Chili, Maleisië, Nieuw Zeeland, Peru en Vietnam. In TPPA zijn vrijwel dezelfde bepalingen opgenomen over anti-piraterij als in het originele ontwerpvoorstel van ACTA. Maar dat is juist in de afgelopen vier jaar na acht onderhandelingsronden aangepast, zo zou blijken uit diverse gelekte documenten in de afgelopen jaren. Het is alleen onduidelijk op welke manier en op wiens aandringen dat is gebeurd.

De twee handelsovereenkomsten, TPPA en ACTA, bouwen voort op een eerder gesloten handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Korea, KORUS. Na een jaar onderhandelen sloten beide landen in 2007 dat handelsverdrag, dat onder meer het het beschermen van Amerikaans copyright beoogde. Sterker nog, sinds de overeenkomst in 2007 werd gesloten, zijn er van Amerikaanse zijde diverse aanpassingen opgelegd om het Amerikaanse intellectuele eigendom te beschermen. Volgens de United States Trade Representative (USTR) bouwt ACTA, en ook TPPA, verder op die (toen baanbrekende) KORUS-handelsovereenkomst.

Share This:

Entertainment industrie liegt over schade

18 juni 2010

Hoogleraren zetten vraagtekens bij de omvang van de schade door piraterij, die de entertainmentindustie zegt te lijden. Zij deden dat op een hoorzitting naar de effecten van Chinese piraterij op de Amerikaanse economie. De entertainmentindustrie zegt grote verliezen te lijden als gevolg van piraterij in China. Op een hoorzitting van de Amerikaanse handelsorganisatie USITC zijn echter veel kanttekeningen bij deze claims geplaatst. Volgens hoogleraren zouden de claims onvoldoende met onderzoek zijn gestaafd. De Financiële Commissie van de Amerikaanse Senaat heeft de hoogleraren gevraagd om de effecten van China's 'ineffectieve' antipiraterijbeleid op de Amerikaanse economie te onderzoeken. De hoorzitting maakt deel uit van het eerste van twee onderzoeken van de USITC. De commissie is een 'independent, quasijudicial Federal agency with broad investigative responsibilities on matters of trade. The agency investigates the effects of dumped and subsidized imports on domestic industries and conducts global safeguard investigations. The Commission also adjudicates cases involving imports that allegedly infringe intellectual property rights'. De vraag aan de deskundigen was hoe de commissie betere manieren kan vinden om tot realistische cijfers van de schade te komen. Veel getuigen op de hoorzitting waren sceptisch over de claims en aannames van de entertainmentindustrie.

Continue reading

Share This:

Downloadverbod wel overdrijven….

19 maart 2010

Arda Gerkens is geïrriteerd dat veel partijen vallen over de aanbeveling van Deep Packet Inspection in het auteursrechtenplan. 'Het is verkeerd uitgelegd en niet zo bedoeld'. Arda Gerkens (SP) is voorzitter van de adviescommissie over auteursrechten, die een advies gaf aan de Tweede Kamer. Volgens het Kamerlid wordt in het rapport wel gerept over internetmonitoring via DPI en fingerprinting, maar is niet geadviseerd om deze methodes toe te gaan passen. Bij beide methoden wordt het internetverkeer gemonitord om auteursrechterlijk beschermd materiaal te filteren. Vervolgens kan dit gebruikt worden om stappen te ondernemen tegen de illegale down- en uploader. Zowel de Consumentenbond, XS4ALL als Bits of Freedom (BOF) lezen in de passage in het rapport een duidelijke aanbeveling om deze methodes in te zetten bij een downloadverbod.

Continue reading

Share This:

Downloadverbod niet overdrijven

18 maart 2010

Volgens de brancheorganisatie NVPI verspreiden tegenstanders van het downloadverbod spookverhalen. 'Wij gaan niet massaal achter downloadende tieners aan'. De NVPI, die auteursrechthebbenden vertegenwoordigt, gaat in tegen de standpunten van XS4ALL en de Consumentenbond, die beide tegenstander van een downloadverbod zijn. Volgens deze partijen wordt de privacy van de Nederlandse burger geschonden als de huidige plannen worden doorgezet. De NVPI noemt dit 'spookverhalen'. 'Er moeten geen spookverhalen worden verteld. Producenten en uitgevers van films en muziek zijn er niet op uit om massaal achter downloadende tieners aan te gaan of de privacy van internetters te schenden. Zij zijn er ook niet op uit om de vrijheid van meningsuiting te beperken', zegt de brancheorganisatie. 'Tegenstanders van het aanpakken van downloaden uit illegale bron spreken retorisch van een ‘downloadverbod’ en lijken zich vooral zorgen te maken over de gevolgen voor de internettende burger', schrijft de NVPI. Dit is te begrijpen, maar er is wel sprake van scheve verhoudingen. Daarom is de NVPI ook 'uiterst tevreden' met de aanbevelingen van de commissie-Gerkens.

Continue reading

Share This:

Boete van Jammie Thomas voor illegaal downloaden verlaagd

25 januari 2010

De boete voor Jammie Thomas-Rasset, die 1,92 miljoen dollar moest betalen voor het delen van muziek, is door een rechter gereduceerd tot 'slechts' 54.000 dollar. Rechter Michael Davis gebruikt zijn macht om de boete van Thomas-Rasset met 97,2 procent te verlagen. Hij noemde de eerdere veroordeling door de jury ‘a monstrous and shocking damage award that veered into the realm of gross injustice’. Thomas is als eerste daadwerkelijk veroordeeld voor downloaden. Ze veranderde meerdere keren haar getuigenis. ‘Thomas-Rasset previously provided sworn interrogatory answers that there had never been any type of online media distribution on her computer in the three years before the Complaint was filed and that she did not contend that anyone else was responsible for the infringement’, zo schreef hij eerder. ‘Despite never implicating others during her depositions or testimony in the previous trial, in this second trial, she suddenly leveled new accusations against her children and ex-boyfriend, asserting that they might have committed the infringement. Thomas-Rasset’s refusal to accept responsibility for her actions and her decision to concoct a new theory of the infringement casting possible blame on her children and ex-boyfriend for her actions demonstrate a refusal to accept responsibility and raise the need for strong deterrence’.

Continue reading

Share This:

Downloadheffing acceptabel

18 januari 2010

Vakbond FNV wil dat alle internetters een licentie gaan betalen voor het downloaden van muziek. Een downloadverbod is dan niet nodig, het uploaden van muziek zou op die manier zelfs gestimuleerd kunnen worden. FNV-voorzitter Agnes Jongerius deed de plannen afgelopen zaterdag uit de doeken tijdens het popfestival Noorderslag. 'Popmusici verdienen met hun muziek niet genoeg om hun gezin te onderhouden. Terwijl tal van bedrijven aan internet verdienen, komt muziek meestal nog steeds gratis als water uit de kraan. Met een licentie, een licence to download, zou je dat kunnen oplossen', aldus Jongerius. De suggestie voor zo’n internetlicentie voor consumenten staat in een brochure van de FNV die op het festival is uitgedeeld. 'Ik zou graag zien dat alle betrokken partijen rond de tafel gaan zitten om zo’n oplossing heel goed tegen het licht te houden. Nederland is koploper uitwisselen van muziek. Laten we onszelf ook tot koploper maken van een moderne oplossing, waarin we recht doen aan zowel de belangen van consument als die van de makers', zei Jongerius.

Continue reading

Share This: