ACTA blijft nieuws domineren

22 april 2010

'Three-strikes-out' is geen onderwerp in de onderhandelingen over het ACTA-verdrag. Dat heeft Luc Devigne, onderhandelaar namens de Europese Commissie, vanmorgen gezegd. De Fransman gaf tijdens een Stakeholders Meeting antwoord op vragen over het gevreesde handelsverdrag. Ruim 200 geïnteresseerden van verschillende belangenpartijen waren aanwezig op de bijeenkomst in Brussel. Het vragenuurtje werd voorafgegaan door een korte presentatie, waarin Devigne de grootste zorgen naar het land der fabelen verwees. 'Three-strikes-out is een non-issue', zo zei hij herhaaldelijk. 'Geen van de landen heeft het op de agenda gezet, en als dat wel het geval was, zou Europa er niet mee akkoord gaan. Dat geldt ook voor andere vormen van graduated response'. Eerder al zei Eurocommissaris Karel de Gucht min of meer hetzelfde. Toch is het opmerkelijk, want in gelekte documenten komt de gevreesde sanctie voor hardnekkige downloaders voor. Frankrijk en Engeland willen zo'n regel, de Nederlandse regering is er falikant tegen. De gelekte documenten zijn niet duidelijk: zo wordt de strenge maatregel alleen in een voetnoot genoemd. Het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), zo benadrukte Devigne, gaat voornamelijk om het tegengaan van piraterij en handel in nepgoederen, van designtasjes en parfums tot medicijnen. In sommige gevallen kan daar nu al tegen opgetreden worden, maar ACTA maakt handelen als het goed is gemakkelijker en sneller.


'Intellectueel eigendom is een zeer belangrijke factor in de creativiteit en innovatie van onze economie', aldus Devigne. De zorgen om maatregelen om digitale piraterij tegen te gaan, zijn volgens de EU-onderhandelaar niet nodig. 'Ook over het vergroten van de aansprakelijkheid van ISP's wordt niet gesproken', zo zei hij. 'ACTA respecteert de privacy van burgers en bevat geen sancties tegen de spreekwoordelijke huisvrouw thuis achter de computer'. Die uitspraken laten weinig te twijfelen over, maar op de inhoud van de gelekte documenten wil de Fransman niet ingaan. Dat zorgt ervoor dat niet iedereen tevreden naar huis kan. Critici zijn bang dat maatregelen niet verplicht worden in ACTA, maar dat het verdrag ISP's wel onder druk zal zetten om tot zelfregulering over te gaan. Axel Arnbak van digitale burgerrechtenorganisatie Bits Of Freedom was ook aanwezig in Brussel. 'Ik heb het gevoel dat ik naar een toneelstukje heb zitten kijken', zegt hij. 'In de documenten die wij gezien hebben, is wel degelijk sprake van filtering en three-strikes'. Ook Maurice Wesseling van de Consumentenbond houdt een slag om de arm. 'Devigne heeft meerdere keren categorisch ontkend. Dat is absoluut positief. Ik vond hem erg sterk overkomen. Toch heeft hij ook vreemde dingen gezegd. Zo wil hij geen impact assessment doen. Dat kan gewoon niet'. Met een impact assessment worden nog tijdens de onderhandelingen de gevolgen van een pakket maatregelen onderzocht. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere varianten naast elkaar gelegd worden. Zo'n assessment is op dit moment (nog) niet verplicht. Het Europees Parlement drong bij de onderhandelingsdelegatie wel aan op een onderzoek naar schending van de privacy door ACTA, maar Devigne vindt dat niet nodig, omdat hij naar eigen zeggen binnen de grenzen van de bestaande wetten blijft. Devigne kreeg niet alleen kritische vragen voor zijn kiezen. Er was ook steun, onder andere van een belangengroep voor merkeigenaren, vertegenwoordigers van designers en de European Competitive Telecommunications Association (ECTA). Of Devigne de komende tijd wel meer inzicht gaat geven in de onderhandelingen – een andere wens van het Europees Parlement – is nog onduidelijk. 'Van 12 tot en met 16 april staat de volgende onderhandelingsronde gepland in Nieuw-Zeeland', vertelt Axel Arnbak. 'De agenda daarvan is al gelekt. Er wordt in elk geval 90 minuten over transparantie gesproken. Dat kan een doorbraak betekenen, maar het kan ook betekenen dat we hierna helemaal niets meer te zien krijgen'. Ook Wesseling hoopt op die doorbraak. 'Het is moeilijk discussiëren over iets waar je zo weinig van weet'. Openheid is geen vanzelfsprekendheid, zo stelde Devigne in elk geval. 'Internationale onderhandelingen zijn nooit openbaar. De deelnemende partijen hebben afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid. Door middel van dit soort meetings houden wij het Europees Parlement en stakeholders op de hoogte'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.