ACTA verdrag opgevraagd: angst voor dictatoriale overheidsbevoegdheden

7 november 2008

De Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) heeft bij de Europese Raad 12 geheime documenten opgevraagd over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Achter gesloten deuren onderhandelen de EU, VS, Japan en andere landen over het handelsverdrag ACTA. De onderhandelende partijen zijn van plan de ACTA tekst pas bekend te maken als er overeenstemming over is. Op grond van gelekte informatie is de FFII bezorgd dat ACTA octrooi-chantage mogelijk zal maken waar bedrijven slachtoffer van worden, dat het zal leiden tot het afluisteren van alle internetcommunicatie en dat het het electronisch delen van bestanden strafbaar zal stellen. Parlementen en het publiek zijn onwetend over de inhoud van ACTA. Belanghebbenden, deskundigen en maatschappelijke organisaties kunnen de teksten niet bestuderen. Zowel het Europees Parlement als de lidstaten van de EU hebben veto's op onderdelen van ACTA. FFII-analist Ante Wessels zegt: 'Parlementen kunnen zich niet goed informeren en daarom hun macht niet goed uitoefenen'. De Europese Commissie noemt ACTA op haar website baanbrekend. De Juridische Commissie van de Amerikaanse Senaat heeft haar bezorgdheid uitgesproken dat ACTA zo gedetailleerd zal zijn dat het Congress in de toekomst geen constructieve beleidsveranderingen meer kan maken. In september hebben meer dan 100 maatschappelijke organisaties een oproep gedaan aan de bij de ACTA-onderhandelingen betrokken functionarissen om de tekst onmiddellijk te publiceren.


Ante Wessels: 'Ten tijde van de richtlijn Computer Geïmplementeerde Uitvindingen konden we mensen er uiteindelijk van overtuigen dat het om softwareoctrooien ging. Deze keer houden de Commissie en Raad alle teksten geheim. We menen dat er in de EU geen ruimte is voor stealth wetgeving'. De FFII vindt steun in een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie. In de Turco-zaak benadrukt het Hof het belang van toegang tot voorbereidende wetgevingsteksten: 'In dit opzicht draagt openbaarheid bij aan het versterken van de democratie door burgers toe te staan alle informatie te onderzoeken die ten grondslag ligt aan wetgeving. De mogelijkheid voor burgers om de overwegingen te leren kennen die de fundering vormen van wetgeving is een vereiste voor de doeltreffende uitoefening van hun democratische rechten'. Ondertussen houdt de Europese Commissie vol dat er van een mug een olifant gemaakt wordt, en dat de douane echt niet ieders iPod gaat checken op auteursrechtinbreuk. Het FFII wil 12 documenten van de EU zien, die namen hebben als 'Recommendation from the Commission to the Council to authorise the Commission to open negotiations of a plurilateral anti-counterfeiting trade agreement (10-09-2008 7095/08 REV1)'. De grootste zorg is, althans volgens een eerdere FFII analyse van ACTA dat 'the Community's efforts to fight piracy suffers from a fundamental misconception. It fails to make adequate distinctions between commercial piracy enterprises, legitimate/lawful activities undertaken by business competitors, or even the common activities of ordinary Europeans. As a result harsh measures aimed at commercial piracy enterprises also hurt business competitors and civilians'. De Canadese, Amerikaanse en Europese autoriteiten hebben allemaal benadrukt dat de vrees van de tegenstanders van ACTA over het algemeen wel in de voorstellen van de verschillende belanghebbenden wordt benadrukt, maar dat dat niet betekent dat ze ook in de overeenkomst worden opgenomen. Op een publieke bijeenkomst georganiseerd door de Amerikaanse vertegenwoordiger werd benadrukt dat 'the various Internet proposals had yet to even be discussed'. De nadruk ligt op 'large-scale, industrial counterfeiting'. In een op 15 september uitgevaardigd document van de Europese Commissie stelt de EU dat 'ACTA is not designed to negatively affect consumers'. Het doel blijft grootschalig misbruik. 'EU customs, frequently confronted with traffics of drugs, weapons or people, do neither have the time nor the legal basis to look for a couple of pirated songs on an i-Pod [sic] music player or laptop computer, and there is no intention to change this'. Maar de samenzweringsvisies zijn natuurlijk niet helemaal zonder grond. Douane-activiteiten gaan al heel erg ver, gezien het feit dat ze zonder reden laptops en andere mobiele apparaten innemen. En de ACTA verzoeken lijst die 'Big Content' heeft ingediend is dusdanig dat gewone burgers recht hebben zich zorgen te maken. Dat soort lijsten zorgt er ook voor dat er altijd wel een paar 'slechte' ideeen doorklinken in een overeenkomst. Niet overigens dat de deelnemende partijen denken dat ze geheimzinnig bezig zijn: 'It is alleged that the negotiations are undertaken under a veil of secrecy. This is not correct. For reasons of efficiency, it is only natural that intergovernmental negotiations dealing with issues that have an economic impact, do not take place in public and that negotiators are bound by a certain level of discretion'. Tja, misschien. Als maar duidelijk is dat alle autoriteiren vragen om grote problemen als er resultaten uitkomen die ingaan tegen het rechtsgevoel van parlementen en burgers. Dan zijn de rapen gaar….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.