ACTA en mensenrechten: ‘t gaat niet samen

ACTA gaat in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat is de conclusie van een wetenschappelijke studie, uitgevoerd in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement.

In het  rapport is te lezen dat de uitvoering van ACTA het  EVRM op verschillende manieren schendt. Zo zou vrijheid van meningsuiting in het geding komen, omdat ACTA intellectueel eigendom zoals auteursrecht en patenten wil beschermen door strenge controles uit te voeren. Deze strenge controles houden in dat mensen strikt in hun surfgedrag gevolgd zullen worden zonder verdacht te zijn.

Dat is volgens de auteurs in strijd met het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces. Dit laatste wordt in het rapport aangezet met het argument dat ACTA de regulatie van mensenrechten in handen zou leggen bij private partijen, in plaats van een formeel en rechterlijk kader dat het EVRM naleeft.

Het ACTA-verdrag tracht piraterij tegen te gaan door streng te controleren op schendingen van intellectueel eigendom als auteursrecht en patenten. Het verdrag zet overheden aan om wetten te maken die het downloaden van beschermd werk tegengaan en zet internetproviders onder druk om overtredingen van die wetten te helpen opsporen.

Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, zet zich in voor mensenrechtenen wil actie ondernemen. Ze zal de commissie Burgerlijke Vrijheden in het Europees Parlement vragen om een kritisch advies uit te brengen over ACTA.

Sargentini: ‘De grote mediabedrijven zijn erin geslaagd de Europese Commissie een rad voor ogen te draaien, maar ik kan me niet voorstellen dat het Europees Parlement hierin meegaat. Ik zal er in elk geval alles aan doen om dat te voorkomen. GroenLinks zal er nooit mee akkoord gaan dat fundamentele burgerrechten worden platgewalst voor de winstmarges van de entertainmentindustrie.’

Er hangt al geruime tijd een geheimzinnige sfeer rondom de ACTA-nderhandelingen. Het Europees Parlement wordt volgens GroenLinks buiten de geheime onderhandelingen gehouden. De Europese Commissie voerde de onderhandelingen en zei de huidige Europese wetten niet te overschrijden in de onderhandelingen. Aan het eind van het jaar wordt in het Europees Parlement gekeken of het ACTA-verdrag wordt goedgekeurd. We berichten er al eerder over.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.