Category Archives: Nieuwsarchief 2008

Virtualisatie doelwit van malware als hypervisor

28 november 2008

Symantec-dochter MessageLabs voorspelt malware die zich als hypervisor gedraagt. Een logische maar gevaarlijke stap. De leverancier van hosted security, sinds oktober onderdeel van Symantec, heeft deze week de Security Predictions voor 2009 gepubliceerd. In het het rapport schrijft MessageLabs dat cybercriminelen bezig zijn met het schrijven van malware die als hypervisor functioneren. '[The most] sophisticated [malware] will take the form of hypervisor technology, where the malware will exist as a virtualization layer running directly on the hardware and intercepting some key operating system calls. This will mean that the 'real' operating system, will be unaware of the existence of the underlying malware'. 'We hebben dergelijke malware nog niet in het wild gezien, het is dan ook een voorspelling', zegt Maksym Schipka, senior architect bij MessageLabs, tegenover Techworld.nl. 'We zien wel tekenen dat het eraan zit te komen, en de stap naar het hypervisorniveau is een logische voor malware om te nemen. Een pakket als Mebroot kan bijvoorbeeld al doordringen tot het master boot record'. Malwaremakers experimenteren volgens Schipka al driftig met type-1 (bare metal) hypervisortechnologie. 'Malware bestaat tegenwoordig vaak uit aparte componenten; eentje voor de verspreiding, eentje die het geheel verbergt, eentje voor de payload enzovoorts'.

Continue reading

Share This:

Tja, is die recessie toch nog ergens goed voor….

27 november 2008

De economische recessie heeft een belangrijk gevolg: het zal de opmars van virtualisatie versnellen. Het ligt voor de hand dat bedrijven door de onmiskenbare recessie fiks zullen moeten bezuinigen, en het IT-budget zal daaraan zeker niet ontkomen. Ze zullen vooral gaan kijken naar technieken waarmee geld te besparen is. Ontslagen worden nauwelijks verwacht. 'Je moet toch een minimaal niveau aan dienstverlening kunnen bieden", zegt Graham Titterington, Principal Analyst bij Ovum. 'Bedrijven zullen gaan kijken naar andere wegen om de dagelijkse gang van zaken voordeliger te maken'. Dat de virtualisatiemarkt enorm groeit wordt met name gevoed door de besparingen die het biedt doordat veel minder servers nodig zijn en er dus veel minder onderhoud nodig is. Dat de techniek prima past in een groene IT-strategie is prettig, maar speelt in principe geen enkele rol op dit moment. Ook beveiligingsbedrijf RSA heeft deze markttrend gezien. 'Nu we midden in de crisis zitten, hebben IT-afdelingen geen andere mogelijkheid dan te kijken naar besparingen op hun budget. Er zal een aantal technieken daarvoor worden ingezet en virtualisatie is een belangrijke', zo zegt Tim Mather, Chief Strategist van RSA. Mather is er van overtuigd dat virtualisatie kosten zal besparen, maar waarschuwt er wel voor dat er zich zeker nieuwe problemen zullen voordoen. Toezichthouders in gereguleerde sectoren (overheden, banken, gezondheidsinstellingen e.d.) zouden lastige vragen kunnen gaan stellen over de precieze werking ervan, en die werking is niet altijd duidelijk. Virtuele sessies bijvoorbeeld wisselen soms van machine en het is daardoor niet altijd duidelijk waar welke transactie is uitgevoerd en of dat altijd in een veilige omgeving is gebeurd.

Continue reading

Share This:

‘Ins Archiv, Ins Archiv’, zo roept de Duitse Nationalbibliothek

26 november 2008

Cultureel erfgoed zit niet alleen in boeken en akten, maar ook in websites. De Duitse Nationale Bibliotheek is dan ook van plan om websites uit het .de-domein te gaan archiveren, en, zoals een publicatie in de Duitse Financial Times stelt, 'die Betreiber fürchten neue Bürokratie'. Het voorbeeld van Europeana, de digitale bibliotheek van Europa, kan als een lichtend voorbeeld gelden van hoe het niet moet. De Nationale Bibliotheek begint hier niet aan uit verveling. Het 'Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek' van 2006, schrijft namelijk voor dat ook 'Medienwerke in unkörperlicher Form', namelijk 'Darstellungen in öffentlichen Netzen', moeten worden verzameld. De zogenaamde 'Pflichtablieferungsverordnung' die op deze wet is gebaseerd is vanaf 23 oktober dit jaar van kracht en concretiseert de werkzaamheden die hiermee samenhangen. Bij de bloggers en website-eigenaren is de verwarring dealniettemin groot. Wie zijn webwerk namelijk niet aflevert begaat een overtreding en riskeert een geldboete van 10.000 euro. Dat is al een lang bekend fenomeen voor traditionele uitgevers, die ieder jaar zo rond de 600.000 klassieke uitgeefproducten bij de bibliotheek inleveren. En nu komen daar de webpublicaties bij. Daartoe behoren, zo laat de Nationale Bibliotheek weten, 'Internetpublikationen mit Entsprechung zum Printbereich als auch webspezifische Medienwerke. Beispiele seien elektronische Zeitschriften, E-Books, Hochschulprüfungsarbeiten, Digitalisate, Musikdateien oder eben auch ganz generell: Webseiten'.

Continue reading

Share This:

‘Cyberchondria: hypochonders, Internet en ernstige aandoeningen

25 november 2008

Afgelopen maandag publiceerden Microsoft-onderzoekers de resultaten van een onderzoek naar gezondheidsgerelateerde zoekvragen in populaire zoekmachines. Het onderzoek suggereert 'that self-diagnosis by search engine frequently leads Web searchers to conclude the worst about what ails them'. Op zich is dat niet verwonderlijk, maar het wordt nu hard vastgesteld. De onderzoekers stelden dat 'they had undertaken the study as part of an effort to add features to Microsoft’s search service that could make it more of an adviser and less of a blind information retrieval tool'. Hoewel de term 'cyberchondria' in 2000 voor het eerst gebruikt werd om te verwijzen 'to the practice of leaping to dire conclusions while researching health matters online', is dit onderzoek van Microsoft 'the first systematic look at the anxieties of people doing searches related to health care'. Dit stelt in ieder geval Eric Horvitz, een onderzoeker naar kunstmatige intelligentie bij Microsoft Research. En, zo vervolgt hij, 'many people treated search engines as if they could answer questions like a human expert. People tend to look at just the first couple results. If they find ‘brain tumor’ or 'A.L.S.’ that’s their launching point'. Horvitz is een computerwetenschapper met een medische graad. Zijn collega-onderzoeker Ryen W. White is een specialist in Information Retrieval Technology. Ze ontdekten tijdens het onderzoek dat 'Web searches for things like headache and chest pain were just as likely or more likely to lead people to pages describing serious conditions as benign ones, even though the serious illnesses are much more rare'. Er zijn bijvoorbeeld net zoveel zoekresultaten die hoofdpijn associeren met verminderd caffeinegebruik als met hersentumoren, terwijl in vergelijking de kans op een hersentumor zeer klein is.

Continue reading

Share This:

Bloeiende ‘underground economy’

24 november 2008

Symantec heeft vandaag het 'Report on the underground economy' gepresenteerd. Het rapport 'details an online underground economy that has matured into an efficient, global marketplace in which stolen goods and fraud-related services are regularly bought and sold, and where the estimated value of goods offered by individual traders is measured in millions of dollars'. Het rapport is gebaseerd op gegevens die door Symantec's Security Technology and Response (STAR) organisatie zijn verzameld door 'ondergrondse' servers te benaderen tussen 1 juli 2007 en 30 juni 2008. 'As evidenced by the 'Report on the Underground Economy,' today's cybercriminals are thriving off of information they are gathering without permission from consumers and businesses', zo zegt Stephen Trilling, vice presiden van Symantec Security Technology and Response. 'As these individuals and groups continue to devise new tools and techniques to defraud legitimate users around the globe, protection and mitigation against such attacks must become an international priority'. Het rapport schrijft: 'Underground economy servers are black market forums used by criminals and criminal organizations to advertise and trade stolen information and services, typically for use in identity theft. This information can include government-issued identification numbers such as Social Security numbers, credit cards, credit verification values, debit cards, personal identification numbers (pins), user accounts, email address lists, and bank accounts. Services include cashiers, scam page hosting, and job advertisements such as for scam developers or phishing partners'.


Continue reading

Share This:

Een energie-gedragscode voor datacentra

21 november 2008

Jaarlijks verbruiken de Europese datacentra net zoveel energie als een gemiddeld Europees land. Met de EU-gedragscode voor datacentra kan het energieverbruik van de datacentra met twintig procent verminderen. De code, die samen met de grote industrieën is opgezet, voorziet in richtlijnen, aanbevelingen en 'best practices'. De betrokken datacentra zijn enthousiast over de energiezuinige aanpak en bijbehorende kostenbesparing. De Europese datacentra leveren computerservicediensten voor industrie, bedrijven en administratieve instellingen. In 2007 verbruikten ze samen 56 TWu aan elektriciteit, wat gelijk staat aan 56 miljard kilowattuur. Dit komt bijna overeen met het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Europees land als Tsjechië. Zonder gerichte actie om de energie-efficiëntie te verbeteren, dreigt het verbruik van datacentra in 2020 te stijgen tot 104 TWu per jaar. Ook de uitstoot van het broeikasgas CO2 vanuit de IT-sector, die nu wordt geschat op twee procent van de mondiale CO2-uitstoot, zal significant toenemen wanneer geen actie wordt ondernomen. De gedragscode voor de datacentra ligt dan ook geheel in lijn met de EU-energiebesparingsdoelstelling van 2020. De industrie reageerde eerder al positief op de ontwikkeling van de code. Inmiddels zijn de eerste succesvolle toepassingen uit de ontwerpen van de gedragscode toegepast door een aantal operators.

Continue reading

Share This:

Google zet fotoarchief Life online

20 november 2008

Internetbedrijf Google zet het volledige beeldarchief van het Amerikaanse tijdschrift Life op internet. De foto's en illustraties bieden een blik op het nieuws en het leven van alledag vanaf de jaren '50 van de 18e eeuw. Volgens Google is nu 20 procent van de collectie gedigitaliseerd en online geplaatst. De rest volgt in de komende maanden. Het overgrote deel van de beelden is nooit eerder gepubliceerd. Life staat bekend om zijn fotografie. Onder het opgenomen materiaal zijn veel historische foto's, zoals beelden uit de Amerikaanse burgeroorlog (1861–1865), de economische crisis van de jaren '30 en de race naar de maan in de jaren '60. De oudste beelden uit de 18e eeuw, zijn vooral getekende portretten, zoals van de Italiaanse componist Domenico Scarlatti en de Britse generaal James Wolfe, die Canada veroverde op de Fransen. De foto's zijn toegankelijk via Google Images, een zoekmachine voor afbeeldingen, via een specifiek Life-hosted service. Amsterdam is goed vertegenwoordigd onder de afbeeldingen. Zie hier een blik op de Amsterdamse haven, van zo rond 1800. Life heeft voor de publicatie van de foto's een goede partner gevonden in Google. Het geeft gebruikers een eenvoud van toegang die voorheen onmogelijk was. Maar Time Inc. (uitgever van Life) en Google kijken verder dan die toegankelijkheid en willen er een bron van inkomsten van maken. Time wil het verkeer verhogen naar de komende Life.com joint venture met Getty Images, terwijl Google hoopt eindelijk een doorbraak te kunnen maken met het verdienen van geld bij foto's. Daar heeft het tot nu toe aan ontbroken.

Continue reading

Share This:

Hoe voer je duurbetaald onderzoek uit….

19 november 2008

Het rapport over de meerkosten van de OV-chipkaart is giswerk. Accountantsverklaringen ontbreken, net als een prijskaartje voor beveiliging. Dat bleek in de Tweede Kamer toen Anne Kist tekst en uitleg gaf over zijn rapport naar de meerkosten van de OV-chipkaart, die op ongeveer 100 miljoen euro zijn geschat. Tot 2017 herhaalt Kist zijn schatting dat er nog 249 miljoen nodig is. Maar helemaal precies zijn die cijfers ook niet, want Kist stelt dat er een 'bandbreedte' is. Hoe groot die bandbreedte is: op die vraag van meerdere Kamerleden kan hij geen antwoord geven. Hij meldde eerder al dat er verborgen kosten zijn, zoals bijvoorbeeld het minder worden van de aandelen in de gegevensverwerker Trans Link Systems. Hij spreekt ook het vermoeden uit dat de OV-vervoerders waarschijnlijk een hoge inschatting van de nodige budgetten geven. Of die inschatting goed is, valt niet te controleren, want de cijfers van de vervoerders zijn niet onderbouwd met accountantsverklaringen. Kist ziet het dan ook als een inschatting van ervaringsdeskundigen door het proefdraaien met de OV-chipkaart. Kamerleden zijn niet gecharmeerd van dit nattevingerwerk en vragen zich in alle gemoede af of de genoemde bedragen correct zijn. 'Wij hebben op basis van ons onderzoek de stellige overtuiging dat wij de plank niet misslaan', zo zegt Kist. En daar moet de Kamer het dan mee doen. Dat beveiliging niet in de berekeningen is meegenomen is logisch, zo zegt Kist, want dit een 'moving target' en is niet in te schatten. Onderzoek van Royal Holloway, University of London heeft niet duidelijk gemaakt welke kosten daar te verwachten zijn. Ook de risico's zijn vaag: 'Niemand weet of we worden geconfronteerd met een aanval'.

Continue reading

Share This:

Toegankelijkheid van overheidssites nog ver onder de maat

18 november 2008

De toegankelijkheid van overheidswebsites gaat vooruit, maar is nog steeds onder de maat. Dat blijkt uit de derde Accessibility Monitor, een onderzoek naar de toegankelijkheid en kwaliteit van overheidswebsites in opdracht van belangenorganisaties Viziris en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Het onderzoek dat is uitgevoerd door Stichting Accessibility is vandaag door Johan Hahn, directeur van Viziris, aangeboden aan staatssecretaris van Binnenlandse zaken Ank Bijleveld. Na een analyse in 2004 en 2005 werden honderd nationale, ministeriële, provinciale en gemeentelijke websites opnieuw getoetst op naleving van technische standaarden en richtlijnen voor toegankelijkheid. Daaruit kwam naar voren dat vooral de sites van de Rijksoverheid verbeterd zijn, maar dat de meerderheid nog steeds niet voldoet aan de minimale eisen. Vooral op provinciaal en gemeentelijk niveau is er werk aan de winkel; respectievelijk 8% en 2% van de betreffende sites voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. In haar reactie gaf Bijleveld aan dat op 3 december van dit jaar er een overeenkomst gesloten wordt tussen alle overheden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat gemeenten eind 2010 aan de webrichtlijnen van de overheden moeten voldoen. De mate waarin sites toegankelijk zijn, hangt nauw samen met naleving van technische standaarden en richtlijnen. Sites die hieraan voldoen bieden onder meer mogelijkheid tot schaalbaarheid van lettergroottes, werken met kleurcontrasten en bieden tekstalternatieven voor afbeeldingen.

Continue reading

Share This:

OV-reisgegevens hoeven geen zeven jaren bewaard te blijven

17 november 2008

Langdurige centrale opslag van alle reisdata van de OV-chipkaart is overbodig. Dat bericht werd vanochtend bekend via Webwereld. Iemand die even gebabbeld had met een archivaris of records manager had dat kunnen weten, want het is een vrij simpel adagium van de implementatie van bewaartermijnen. Maar Trans Link Systems dacht dat de fiscus dit verplichtte. Uiteraard is dat niet het geval. Op dit moment slaat het systeem van Trans Link Systems alle reisbewegingen van mensen in een centrale database op, die vervolgens zeven jaar lang bewaard wordt om de financiële administratie te onderbouwen naar de fiscus toe. Reisbewegingen zijn echter niet voor de fiscale administratie nodig, wel de declaraties of overzichten daarvan. Maar zeker niet bij Trans Link Systems ! Facturen zijn de basis van een administratie en zo zijn bijvoorbeeld in de telecomindustrie niet de losse telefoongesprekken maar de totalen van belang voor afrekening tussen de bedrijven en met de klanten. Het Ministerie van Financiën laat weten dat reisbewegingen zeven jaar lang bewaard moeten worden, door de werkgevers wel te verstaan. Werkgevers die reiskosten vergoeden moeten hun administratie onderbouwen met een overzicht van gemaakte reizen. Dat is nu ook al zo voor papieren kaartjes of registratie van autoritten. Omdat de OV-chipkaart eigenlijk onvoldoende bewijs levert zouden de bonnetjes niet gelden. Maar in een besluit van de Belastingdienst wordt dat probleem verholpen door het uitprinten overzichten van vervoerders toch goed te keuren.

Continue reading

Share This:

Oops, virtual life becomes real life!

14 november 2008

Voor haar vele bewonderaars is de virtuele wereld van Second Life een plaats waar de alledaagse zorgen en beperkingen wegvallen en waar levendige fantasieen kunnen worden uitgeleefd. Maar feit en fictie botsten voor een Brits paar die in real-life gaan scheiden omdat de avatar van de echtgenote ontdekte dat haar echtgenoots avatar, zijn online alter ego Dave Barmy, met geitebaard, groot medaillon en rock-uiterlijk, een gezellig onderonsje had met een andere virtuele vrouw. Wow, wat een virtuele-reele verwikkeling. Amy Taylor, die in Second Life bekend is als DJ Laura Skye zei gisteren 'that as far as I am concerned my husband, David Pollard, was having a real relationship with the human controlling her love rival. It may have started on-line but it existed entirely in the real world and it hurts just as much', zo zei ze. 'His was the ultimate betrayal. He has been lying to me'. In het geesteskind van het Amerikaanse bedrijf Linden Lab, Second Life, kunnen de spelers een virtueel alter ego creeren en in een verbeelde wereld verblijven, mensen ontmoeten, grond en eigendom kopen met het virtuele geld van Second Life, Linden Dollars, en een bedrijf beginnen. Een Britse hulporganisatie stelde eerder deze week 'that our counsellors were coming across an increasing number of people whose real-life relationships were falling apart because of what was happening in their parallel, unreal worlds'. Spelers in Second Life hebben de trend ontdekt en hebben zich als virtuele detectives gevestigd die de trouw van cyber-overspeligen onderzoeken. Anderen vinden een business als relatiebemiddelaar. Voor ieder wat wils dus.

Continue reading

Share This:

Toch nog verdienen aan plagiaat

13 november 2008

Illegale kopieën van online artikelen worden veel vaker gelezen dan de originelen. In plaats van rechtszaken, die veel geld kosten en over het algemeen niet veel opleveren, kunnen uitgevers er ook aan gaan verdienen. Dat vindt tenminste het Amerikaanse bedrijf Attributor, dat voor mediabedrijven onderzoek doet op Internet naar plagiaat, gekopieerde content waarvoor geen licentie is betaald. Nu komt deze copyright-onderzoeker met voorstellen om door middel van advertenties naast deze illegale content geld te verdienen aan dit plagiaat. Volgens Attributor zou een gemiddelde uitgever hierdoor meer dan $ 150.000 aan inkomsten genereren. Attributor gaat er bij deze berekening van uit dat adverteerders 1 dollar betalen per 1.000 pagina's. Volgens Richard Pearson van het bedrijf krijgen de makers van de originele content nu niet wat zij zouden moeten krijgen. 'The people creating all this content are not being justly rewarded and publishers are clamoring for every dollar of revenue that they can get in this environment', geeft Pearson aan. Het lijkt er op dat dit voor uitgevers nog een brug te ver is in een onzekere poging lezers terug te lokken naar hun eigen site. Attributor heeft momenteel klanten als AP, Reuters en The Financial Times. Tussen september en oktober heeft het bedrijf 30 miljard webpagina's onderzocht, waarop kopieën van berichten van ruim 100 grote websites waren aangetroffen. Attributor liet legaal doorgeplaatste content en korte fragmenten van artikelen buiten beschouwing. Uit het onderzoek bleek dat met name artikelen over auto's, reizen en film illegaal worden overgenomen. Content over auto's wordt zeven keer vaker als geplagieerde kopie gelezen dan als origineel artikel op de sites van de uitgever.

Continue reading

Share This:

YouTube wil nu eindelijk ook gaan verdienen

12 november 2008

Eindelijk proberend haar populariteit in financieel succes om te zetten is YouTube gestart met het toestaan aan adverteerders om hun video's te promoten naast de zoekresultaten van de site. De dienst, gisteren geintroduceerd, is de laatste actie van de site in een serie van stappen om de advertentiesinkomsten te vergroten, onder druk van eigenaar Google. 'Sponsored videos', zoals het nieuwe programma wordt genoemd, lijkt sterk op de formule die door Google gebruikt werd en die het tot een financieel 'powerhouse' gemaakt heeft. 'Our users will see online commercials next to search results that are supposed to be related to their queries, whether for movies, video games or music. Advertisers place their commercials by bidding in an online auction for specific search keywords and only pay when a user clicks to watch the clip – much like how Google's search engine ad system works', zo zegt Matthew Liu, product manager bij TouTube. 'We are trying to blend the best of Google with the best of YouTube'. Google betaalde meer dan anderhalf miljard dollar voor YouTube twee jaar geleden en heeft sindsdien die site een gigantische groeistuip zien doormaken, met 5 miljoen video's per maand en een 44 procent marktaandeel. 'But generating money', zo zei Liu, 'has taken longer than expected'.

Continue reading

Share This:

Huisartsen niet echt voorstander van electronisch EPD

11 november 2008

Huisartsen waarschuwen patiënten via mededelingen in de wachtkamer tegen mogelijke nadelige gevolgen van het elektronische patiëntendossier (EPD). Ze stellen dat bezwaar maken te omslachtig is, en mogelijke nadelen op de achtergrond blijven. Op brieven die in Amsterdamse huisartsenwachtkamers hangen, waarschuwen de artsen dat mensen die niet in het EPD opgenomen willen worden, dat in tegenstelling tot bij orgaandonatie, op een 'buitengewoon omslachtige manier' kenbaar moeten maken, schrijft het Parool. De huisartsen stellen dat de veiligheid van medische gegevens onvoldoende is gewaarborgd en dat bij misbruik onduidelijk is wie er verantwoordelijk is. Ze klagen daarbij dat er onvoldoende formulieren naar Nederlandse huishoudens zijn verstuurd, en dat mensen die zonder er een te hebben gekregen toch bezwaar willen maken, een formulier moeten downloaden. Bij het bezwaar moeten mensen een kopie van hun identiteitsbewijs meesturen, en indien het bezwaar ook hun kinderen betreft, uittreksels uit het bevolkingsregister. Voor 15 december moet alles zijn opgestuurd. Minister Klink van Volksgezondheid wil dat het EPD in september volgend jaar is ingevoerd. Huisarts David de Boer en advocaat Saskia Reuling beschuldigen Klink in het NRC van het onderdrukken van de discussie over mogelijke nadelige gevolgen van EPD, om zijn zin door te kunnen drukken. Wanneer na 15 december namelijk blijkt dat slechts weinig burgers bezwaar hebben gemaakt tegen opname in het EPD, zou de minister dat willen gebruiken in de discussie met de Tweede Kamer.

Continue reading

Share This:

‘Cloud storage’: nieuwe naam voor ‘Storage as a service’

10 november 2008

EMC maakte vandaag zijn lang verwachtte infrastructuur bekend voor 'cloud storage', of te wel: opslag 'op het internet'. Software as a service dus, in dit verband: Storage as a service. Dat laat in ieder geval het acroniem identiek: SAAS. De nieuwe infrastructuur zorgt ervoor, zoals een analist heeft gezegd, dat 'the vendor long known for proprietary hardware offerings [now moves] into the market for commodity hardware'. EMC Atmos, eerder bekend onder de naam Maui (voor de software) en Hulk (voor de hardware) richt zich op ' massive global storage infrastructures, such as those in the telco, service provider, Web 2.0 and media and entertainment industries, that distribute petabytes of rich, unstructured information across global storage environments'. Het systeem, dat twee jaar in ontwikkeling is geweest, laat EMC zijn intrede doen in de markt van Web 2.0. opslag. EMC hoopt daarnaast een nieuw opslagacroniem in het leven te roepen, want het noemt haar nieuwe vorm van opslag COS, wat staat voor 'cloud-optimized storage'. Atmos is gebaseerd op 'object-based storage' principes. Een object hier is een 'ordered set of bytes that is associated with a unique identifier', lees: een bestand, een document, in ieder geval 'ongestructureerde informatie'. Atmos gebruikt metadata om storgae en het management van gegevens te automatiseren, waar de content zich ook bevindt.

Continue reading

Share This:

‘Open storage’: gaat ‘open source ook opslagmarkt beheersen ?

8 november 2008

Sun zet een nieuwe stap om zijn kleine marktpositie in dataopslag te vergroten. De IT-leverancier gaat door met het gebruiken van de 'open source'-beweging die een fiks deel van de IT industrie heeft opgeschrikt. Maandag introduceert de leverancier zijn laatste hardware-familie die gebaseerd is op een concept dat het 'open storage' noemt, die 'proprietary' technologie vermijdt ten gunste van standaard componenten en open source software, die door de gebruikers kan worden aangepast. Sun stelt dat 'the 'open' approach makes our products less expensive and more flexible than competing offerings'. Sun's nieuwe Storage 7000 Unified Storage System ('Amber Road') zal concurreren met producten van grotere concurrenten zoals EMC en Network Appliance. Sun's opslaghardware vertrouwd in sterke mate op wat het Zettabyte bestandssysteem noemt. Dit is software 'that manages how data files are named and stored'. Door dit ZFS als een gratis open source programma aan te bieden, hoopt Sun een community op te bouwen van bedrijven en ontwikkelaars, zoals die bestaat voor open source Linux. Sun verdient vervolgens geld door diensten te verkopen rond de open source software, die gratis gedownload en gebruikt kan worden, en door gerelateerde hardware te verkopen.

Continue reading

Share This:

ACTA verdrag opgevraagd: angst voor dictatoriale overheidsbevoegdheden

7 november 2008

De Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) heeft bij de Europese Raad 12 geheime documenten opgevraagd over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Achter gesloten deuren onderhandelen de EU, VS, Japan en andere landen over het handelsverdrag ACTA. De onderhandelende partijen zijn van plan de ACTA tekst pas bekend te maken als er overeenstemming over is. Op grond van gelekte informatie is de FFII bezorgd dat ACTA octrooi-chantage mogelijk zal maken waar bedrijven slachtoffer van worden, dat het zal leiden tot het afluisteren van alle internetcommunicatie en dat het het electronisch delen van bestanden strafbaar zal stellen. Parlementen en het publiek zijn onwetend over de inhoud van ACTA. Belanghebbenden, deskundigen en maatschappelijke organisaties kunnen de teksten niet bestuderen. Zowel het Europees Parlement als de lidstaten van de EU hebben veto's op onderdelen van ACTA. FFII-analist Ante Wessels zegt: 'Parlementen kunnen zich niet goed informeren en daarom hun macht niet goed uitoefenen'. De Europese Commissie noemt ACTA op haar website baanbrekend. De Juridische Commissie van de Amerikaanse Senaat heeft haar bezorgdheid uitgesproken dat ACTA zo gedetailleerd zal zijn dat het Congress in de toekomst geen constructieve beleidsveranderingen meer kan maken. In september hebben meer dan 100 maatschappelijke organisaties een oproep gedaan aan de bij de ACTA-onderhandelingen betrokken functionarissen om de tekst onmiddellijk te publiceren.

Continue reading

Share This:

Miljoenen electronische patientendossiers gestolen

6 november 2008

Criminelen dreigen gegevens van miljoenen Amerikaanse patiënten te publiceren . De dossiers zijn gestolen uit de database van een grote medicijnenmakelaar. Het bedrijf Express Scripts, dat als tussenpersoon optreedt voor zorgverzekeraars voor wat betreft medicijneninkoop en -verstrekking, werd in oktober benaderd door de afpersers, waarbij deze stelden in het bezit te zijn van miljoenen patiëntendossiers, afkomstig van het bedrijf. Het betreft om naam- en adresgegevens, geboortedata, sofinummers en medische gegevens. Express Scripts beheert meer dan 50 miljoen patiëntendossiers. De afpersers willen geld zien om te voorkomen dat de gegevens worden gepubliceerd. Om het dreigement kracht bij te zetten, plaatsten de afpersers de vertrouwelijke gegevens van 75 patiënten in de brief. Express Scripts schakelde daarop de FBI in, waarna een onderzoek is ingesteld. Inmiddels heeft het bedrijf een website gelanceerd met informatie over de diefstal en tips voor het voorkomen van diefstal van identiteit. George Paz, CEO van Express Scripts heeft laten weten dat 'we have been conducting a thorough investigation since we received this threat and we are taking it very seriously. We are cooperating with the F.B.I. and are committed to doing what we can to protect our members’ personal information and to track down the person or persons responsible for this criminal act'.

Continue reading

Share This:

ODF Toolkit: IBM en Sun proberen zich los te maken van OpenOffice

5 november 2008

IBM en Sun hebben gezamenlijk de Open Document Format Toolkit Union in het leven geroepen. Deze organisatie wil met behulp van het opensource-project ODF Toolkit de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de ODF-standaard stimuleren. Ontwikkelaars moeten met de ODF Toolkit eenvoudig nieuwe applicaties kunnen bouwen voor onder meer het automatisch aanmaken van rapporten als gevolg van database-queries, het indexeren of scannen van documenten voor zoekdiensten, het converteren van documenten in andere bestandsformaten, en het importeren en renderen op mobiele apparaten. Sun heeft alvast de aftrap gedaan met de donatie van een eenvoudige API voor het lezen, schrijven en manipuleren van ODF-documenten. Zo wordt onder meer een ODF Validator-tool aangeboden waarmee ODF-bestanden zijn te valideren. De ODF Toolkit moet uiteindelijk een breed scala aan ODF-software opleveren en ODF als dominant bestandsformaat voor documenten propageren. Het project is een voortzetting van een eerder initiatief dat vorig jaar is gestart en waaraan dezelfde teamleden verbonden zijn. De website van dat ODF Toolkit-project was echter nog ondergebracht als subdomein bij de site van OpenOffice. Het nieuwe initiatief lijkt een poging te zijn om de ondersteuning voor ODF los te koppelen van de OpenOffice-suite, onder leiding van Sun. Bij het grote publiek zijn de twee nog teveel synoniem, onder meer omdat OpenOffice het eerste kantoorpakket was met ODF-ondersteuning.

Continue reading

Share This:

Tja, ja, ministeries nog steeds laks met antwoorden aan burgers

4 november 2008

Nog steeds beantwoorden niet alle ministeries post van burgers en bedrijven op tijd. Ook krijgen mensen niet altijd tussentijds informatie over de behandeling van hun brief of e-mail. Rijksbreed is de behandeling van bezwaarschriften een knelpunt. Dit constateert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een vandaag verschenen onderzoek. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bijleveld nam het rapport in ontvangst. Bij post van burgers of bedrijven gaat het bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning, toeslag of uitkering, om klachten en bezwaarschriften of om verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De overheid verlangt van burgers dat zij op tijd hun belastingaangifte, aanvraag om een toeslag of bezwaarschrift indienen. Vaak hangt er voor de rechtszekerheid van mensen veel af van zo'n brief. De overheid moet dus op haar beurt ook op tijd antwoorden en dat antwoord moet ook begrijpelijk zijn, aldus Brenninkmeijer. Dit is de derde keer dat de Nationale ombudsman de afgelopen vijf jaar onderzoek heeft gedaan naar de behandeling van post van burgers. In 2003 heeft het toenmalige kabinet gezegd dat de rijksoverheid uiterlijk in 2007 de correspondentie binnen de gestelde termijnen zou afhandelen. De ministeries zijn vervolgens met de nodige plannen aan de slag gegaan. Uit dit onderzoek van de ombudsman blijkt dat er verbeteringen zijn.

Continue reading

Share This: