Vrijheid van meningsuiting gaat boven ACTA

Het anti-piraterijverdrag ACTA moet door het Europese Hof van Justitie worden bekeken op aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de internetvrijheid. Dat vindt Eurocommissaris Viviane Reding.

Daarmee schaart Reding zich onder meer achter het door de Tweede Kamer aangenomen motie die het tekenen van ACTA door de regering uitstelt. Eerst moet duidelijk worden dat de burgerrechten niet worden geschonden, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Reding is het daar mee eens.

Reding zegt in een in een verklaring dat de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten boven die van de rechten van copyrighthouders gaat. Maar, zegt ze, ‘European policy therefore should aim at mutually balancing the respect for both fundamental rights, without calling into question their essence’. Maar om aan alle zorgen die er in Europa leven tegemoet te komen, juicht ze een visie van het Europese Hof toe. Voor ACTA zie ook hier.

Volgens Reding kan en mag ACTA geen invloed hebben op de huidige wet- en regelgeving. Reding is tegen de ‘three strikes’maatregel. Die sanctie bepaalt dat als iemand voor de derde keer wordt betrapt op het downloaden van door copyright beschermd materiaal zonder daarvoor te betalen, moet worden afgesloten van het internet. Frankrijk kent een dergelijke maatregel. ‘This is a position that I have previously defended in the debate on the EU Telecoms Package in 2009. Some politicians wanted to include in this legislation provisions that would have authorised a “three-strikes solution” to protect copyright. I opposed this at the time. In spite of significant political pressure3, I instead supported – in the name of the European Commission and in close alliance with the European Parliament – the inclusion of an “Internet freedom provision” in the final text of this legislation’.

De Commissaris stelt dat: ‘Copyright protection can never be a justification for eliminating freedom of expression or freedom of information. That is why for me, blocking the Internet is never an option. Instead, we need to find new, more modern and more effective ways in Europe to protect artistic creations that take account of technological developments and the freedoms of the Internet’.

Dat is dan ook de reden dat de Commissaris voorstander is van een tets door het Europese Hof. Dit is een gunstige ontwikkeling. ACTA – tot stand gekomen in achterkamertjes van de globale politiek – lijkt de persoonlijke vrijheid te kunnen beperken. Een toets door het Hof kan duidelijk maken of de betreffende regeling ingaat tegen de Europese wet- en regelgeving en voor eens en altijd dat debat beëindigen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.