ACTA: Nederlands parlement buitenspel

8 maart 2010

Tweede Kamerlid Brinkman (PVV) zegt geen oplossing te hebben voor ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) en niet vrolijk te worden van de informatie die hem uit Europa bereikt. 'De haren rijzen je te berge. Het is echt verschrikkelijk', verzucht Brinkman. 'Ik weet een, twee, drie ook geen oplossing'. Het grootste pijnpunt is het aanwijzen van de Europese Commissie als bevoegde partij (mandateren) voor de geheime ACTA-onderhandelingen. Die machtiging is een probleem nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden en Nederland weinig tot niets over ACTA te vertellen heeft als het verdrag uit de achterkamertjes komt. De Tweede Kamer staat dus buitenspel. Als het dan aan Brinkman ligt, horen dit soort praktijken snel tot het verleden. 'We richten ons wat dit betreft te veel op Europa', betoogt hij. 'Europa is een ongelofelijk bureaucratisch monster, dat denkt zichzelf met regels in stand te kunnen houden. Dat vinden we heel erg'.


D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld herkent dat door de PVV geschetste beeld niet. Zij benadrukt liever een traag en polderend Europa te hebben dan een Europa, dat aan elkaar hangt van dictaturen en conflicten. Wel stelt ze vaker mee te maken dat de PVV met de liberale fractie meestemt. 'Over ACTA hebben we nog geen contact gehad'. Dat contact kan wel handig zijn, want Brinkman wijst erop dat zijn partij nu met vier en straks met vijf zetels in het Europees Parlement zit. Daarbij verwacht hij dat zijn collega Barry Madlener zal meestemmen met die moties die ACTA, in de huidige vorm, proberen tegen te gaan. Overigens wijst In 't Veld erop dat de eigenlijke doelstelling van ACTA, namelijk het bestrijden van namaak en piraterij, wel een legitiem doel is. 'Alleen kun je dat ook heel goed doen binnen de kaders van het democratisch bestel', vertelt ze. 'Daarvoor hoef je de rechtstaat echt niet te ondermijnen. Dit kan gewoon in het openbaar en democratisch'. Ook Brinkman wijst erop dat er wel een oplossing moet komen voor namaakartikelen. Daarbij moeten de industrieën samen met de overheid een juiste uitweg zoeken. ACTA is wat hem betreft niet de weg. 'Wij zijn voor marktwerking en dat zie ik hier niet in'. Ondanks dat de rol van de Tweede Kamer miniem is, wil Brinkman zich wel inzetten voor blootlegging van het dossier ACTA. Hij zegt toe zich hard te maken om documenten vrij te krijgen bij het ministerie van Economische Zaken, dat op de hoogte is van geheime ACTA-details. Morgenavond debatteert het Europees Parlement met de Europese Commissie over het achterkamertjesverdrag. Inzet van Europarlementariër In 't Veld is om alle documenten publiek toegankelijk te maken. Zij vreest echter dat het aanbod zal worden om alleen de parlementariërs inzage te geven. 'Dat is niet echt nuttig, want dan mogen we er niet over praten'. Acta ligt erg gevoeling in de Tweede Kamer. Voor GroenLinks is ACTA inmiddels inzet geworden van de verkiezingsstrijd. Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom ziet graag dat meer politieke partijen het onderwerp 'politieke vrijheid' op de agenda zetten. Het heeft daarom een manifest opgesteld, waarvan het hoopt dat de punten opduiken in verkiezingsprogramma's. BoF roept burgers op hun partij daarmee te benaderen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.