Tag Archives: ACTA

Vrijheid van meningsuiting gaat boven ACTA

Het anti-piraterijverdrag ACTA moet door het Europese Hof van Justitie worden bekeken op aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de internetvrijheid. Dat vindt Eurocommissaris Viviane Reding.

Daarmee schaart Reding zich onder meer achter het door de Tweede Kamer aangenomen motie die het tekenen van ACTA door de regering uitstelt. Eerst moet duidelijk worden dat de burgerrechten niet worden geschonden, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Reding is het daar mee eens.

Reding zegt in een in een verklaring dat de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten boven die van de rechten van copyrighthouders gaat. Maar, zegt ze, ‘European policy therefore should aim at mutually balancing the respect for both fundamental rights, without calling into question their essence’. Maar om aan alle zorgen die er in Europa leven tegemoet te komen, juicht ze een visie van het Europese Hof toe. Voor ACTA zie ook hier.

Continue reading

Share This:

Waarom ACTA erger is dan SOPA

De naam van het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) geeft al prijs dat dit handelsverdrag specifiek gaat om de aanpak van piraterij, de handel in namaakartikelen en door copyright beschermde content. Maar veel anti-piraterijmaatregelen blijken verstopt te zitten in ‘normale’ handelsovereenkomsten tussen de Verenigde Staten en andere landen. Op dit moment onderhandelt de Verenigde Staten bijvoorbeeld met de landen rond de Pacific over een nieuw handelsverdrag. Dat handelsverdrag heet Trans-Pacific Partnership Agreement(TPPA). De Verenigde Staten is daarover in onderhandeling met onder meer Australië, Brunei, Chili, Maleisië, Nieuw Zeeland, Peru en Vietnam. In TPPA zijn vrijwel dezelfde bepalingen opgenomen over anti-piraterij als in het originele ontwerpvoorstel van ACTA. Maar dat is juist in de afgelopen vier jaar na acht onderhandelingsronden aangepast, zo zou blijken uit diverse gelekte documenten in de afgelopen jaren. Het is alleen onduidelijk op welke manier en op wiens aandringen dat is gebeurd.

De twee handelsovereenkomsten, TPPA en ACTA, bouwen voort op een eerder gesloten handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Korea, KORUS. Na een jaar onderhandelen sloten beide landen in 2007 dat handelsverdrag, dat onder meer het het beschermen van Amerikaans copyright beoogde. Sterker nog, sinds de overeenkomst in 2007 werd gesloten, zijn er van Amerikaanse zijde diverse aanpassingen opgelegd om het Amerikaanse intellectuele eigendom te beschermen. Volgens de United States Trade Representative (USTR) bouwt ACTA, en ook TPPA, verder op die (toen baanbrekende) KORUS-handelsovereenkomst.

Share This:

ACTA en mensenrechten: ‘t gaat niet samen

ACTA gaat in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat is de conclusie van een wetenschappelijke studie, uitgevoerd in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement.

In het  rapport is te lezen dat de uitvoering van ACTA het  EVRM op verschillende manieren schendt. Zo zou vrijheid van meningsuiting in het geding komen, omdat ACTA intellectueel eigendom zoals auteursrecht en patenten wil beschermen door strenge controles uit te voeren. Deze strenge controles houden in dat mensen strikt in hun surfgedrag gevolgd zullen worden zonder verdacht te zijn.

Dat is volgens de auteurs in strijd met het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces. Dit laatste wordt in het rapport aangezet met het argument dat ACTA de regulatie van mensenrechten in handen zou leggen bij private partijen, in plaats van een formeel en rechterlijk kader dat het EVRM naleeft.

Continue reading

Share This:

‘Three-strikes-plan’ op ondemocratische weg geregeld

1 december 2009

De overkoepelende organisatie voor Europese ISP’s is woedend over het geplande ‘three-strikes’-beleid dat opgenomen wordt in handelsverdrag ACTA. Begin deze maand werd bekend dat de VS en de EU ISP’s aansprakelijk willen stellen voor online auteursrechtschendingen. Een gelekte memo van gesprekken die plaatsvonden over het omstreden Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) maakte dat duidelijk. Het nieuwste plan stelt providers (mede-)aansprakelijk voor internetpiraterij. Hierdoor kunnen ze gedwongen worden mee te werken aan mogelijke copyrightfilters of het afsluiten van recidiverende filesharers. ‘Dit druist in tegen alle democratische regels’, zegt Andrea D’Incecco van EuroISPA, het orgaan voor Europese providers. Als handelsovereenkomst kan ACTA het democratische proces omzeilen. De met moeite uit het Europese telecompakket geweerde draconische vorm van three-strikeswetgeving kan zo via een achterdeur alsnog voor alle aangesloten leden van ACTA van kracht worden.

 

Continue reading

Share This: