Europees Parlement wil openheid rond ACTA

10 maart 2010

Het Europees Parlement heeft vrijwel unaniem openheid rond het geheime Acta-handelsakkoord geëist. Ook is het beperken van vrijheden op het internet en aantasten van de privacy via Acta geblokkeerd. Het Acta is formeel het Anti Counterfeiting Trade Agreement, een handelsakkoord dat het namaken van producten moet helpen bestrijden. Volgens recent gelekte stukken gaan de besprekingen vooral over het beperken van het delen van auteursrechtelijk beschermd werk via het internet en het beperken van de vrijheden op het web. De Acta-onderhandelingen worden in het diepste geheim gevoerd. Niemand mag weten wat er wordt gezegd en op papier wordt gezet, zelfs de leden van het Europees Parlement niet. Het EP heeft gisteren met overgrote meerderheid een motie aangenomen, waarin de Europese Commissie wordt opgedragen alle Acta-documenten openbaar te maken. 'De motie was ingediend door alle fracties, van links tot rechts', aldus VVD-afgevaardigde Jeanine Hennis-Plasschaert. In de motie wordt er op gewezen dat een handelsakkoord als Acta niet mag worden misbruikt om de harmonisering van de auteursrechten waar de EU aan werkt te omzeilen. Dat dreigt te gebeuren, omdat via Acta afspraken worden gemaakt die nationale wetten en Europese richtlijnen opzij zouden kunnen schuiven.


De privacy mag niet in gevaar komen en innovatie en concurrentie mogen niet beperkt worden door Intellectual Property Rights (IPR's, auteurs- en octrooirechten). Ook mag het vrije verkeer van informatie niet in het gedrang komen, zo benadrukt het Europees Parlement in de motie. Allemaal zaken die via Acta worden bedreigd, zo wordt al tijden gevreesd. Om te zien wat er echt gaande is bij de Acta-onderhandelingen, eist het EP dat de Europese Commissie de Acta-stukken en samenvattingen toegankelijk maakt voor publiek en parlement. In zo'n handelsakkoord mag geen maatregel als 'three strikes' worden vastgelegd. Hierbij zou een muziek- of filmruiler na drie waarschuwingen automatisch, zonder tussenkomst van een rechter, de toegang tot het internet worden ontzegd. Dat tast de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy onevenredig sterk aan, aldus het EP. De Euroepse Commissie is een van de onderhandelingspartners bij het Acta-akkoord, naast landen uit met name Azië en Noord-Amerika. Opmerkelijk is dat Eurocommissaris Viviane Reding zich inmiddels openlijk achter de critici van Acta heeft geschaard. Reding is vice-president van de EC en belast met Justitie, Grondrechten en Burgerschap. Hennis-Plasschaert: 'We hebben gisterochtend samen ontbeten en toen meldde ze me al dat ze ook sterk tegen het weggeven van basisrechten van Europese burgers is. Eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht is weliswaar de belangrijkste in dit dossier, maar Reding is een goede pleitbezorgster. Bovendien heeft De Gucht al laten weten ook voor openheid rond Acta te zijn'. De Gucht heeft laten weten dat hij niet voor complete openheid is, maar wel een commissie van het Europees Parlement inzage in de stukken wil geven. Dat is echter onaanvaardbaar voor veel parlementariërs. 'Wat mij betreft is een commissie Stiekem hier niet van toepassing. Het gaat hier niet om informatie waarbij terroristen hun voordeel kunnen doen', aldus Hennis-Plasschaert. De Gucht gaf aan te streven naar meer openheid. Ook maakte hij duidelijk dat de uitkomsten van de onderhandelingen nooit verder kunnen gaan dan de huidige Europese wetgeving. Het invoeren van een beleid om illegaal downloaden van burgers aan te pakken via een achterdeur verwees hij naar het rijk der fabelen. 'De Europese Unie zal niet aanvaarden dat ACTA ons verplicht om mensen af te sluiten van het internet omwille van illegaal downloaden', verzekerde De Gucht de Europarlementsleden. De aanpak ervan verschilt momenteel van lidstaat tot lidstaat en de Commissie is niet van plan een gemeenschappelijke Europese benadering door te drukken. Sinds het verdrag van Lissabon beschikt het Europees Parlement over een hefboom om internationale akkoorden te kelderen. De Belgische eurocommissaris beloofde dat hij bij de overige onderhandelaars gaat lobbyen om de teksten vrij te geven. 'Het is in ieders belang duidelijk te weten waarover de onderhandelingen gaan, en nog belangrijker, waarover ze niet gaan', zei De Gucht. Zo weerlegde hij ook de stelling dat ACTA de toegang tot generische medicijnen zou belemmeren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.