Category Archives: Kennismanagement

What is Knowledge in the Age of Big Data?

A TEDx Square Mile-Talk, door Timandra Harkness

Een zeer relevante vraag: wat is kennis eigenlijk nog als we alles hebben gedataficeerd ? Bestaat het nog ? Of is het een misvatting te denken dat data, informatie en kennis hetzelfde zijn en met een druk op de knop uit Big Data kan worden gepresenteerd ?

Het is een misvatting. En volgens Timandra Harkness is het een gevaarlijke misvatting, zoals blijkt uit de introductie bij de film:

“In the internet age, all human knowledge is only three clicks away – can that be true ? Is knowledge no more than information, or data ? What does it mean to know something, or somebody ? Can a machine know you better than you know yourself ?”

“The reduction of human knowledge, expertise, experience and understanding to stores of data is a fundamental and dangerous mistake”.

“Meaning, reasoning and understanding are not commodities but verbs. To fully benefit from the proliferation of information in the Big Data age, we must restore the human mind to the act of knowing”.

Timandra Harkness presenteert de BBC Radio 4 serie, FutureProofing, en documentaires zoals “Data, Data Everywhere”, “Personality Politics & The Singularity”. Ze is Visiting Fellow (Knowledge Exchange) in Big Data, Information Rights and Public Engagement bij het Centre for Information Rights van de Universiteit van Winchester. In 2016 publiceerde zij het boek Big Data: does size matter?

Share This:

National Geographic Channel’s Worlds Smart Cities: San Diego

National Geographic Channel “features San Diego as the only U.S. city in its acclaimed documentary series World’s Smart Cities. San Diego was chosen for its strong technology sector, local innovators, green practices, smart public planning and an unparalleled quality of life. Other selection factors included San Diego’s size of population, demographics/cultural diversity, livability, economy and business climate, educational institutions, leadership and strong sense of community.”
De documentaire is een verkenning van de in grootte achtste stad van de Verenigde Staten, waar technologie, talent en innovatie een nieuwe stedelijke omgeving scheppen, een die “will emerge as a leading city in the 21st century.”
De documentaire duurt ongeveer 50 minuten en geeft een goed beeld van waar met het predicaat “smart city” op gedoeld wordt.

Share This:

Infographic: A history of learning (and mobile technology)

Een infographic waarin de ontwikkeling van educatieve technologie gedurende de geschiedenis uit de doeken wordt gedaan. Met grote sprongen gauw thuis, maar dat is uiteraard een karaktertrek van een infographic. Deze visualisatie is er vooral op gericht te laten zien hoe technologie (en vooral mobiele technologie) een rol speelt in de mogelijkheden van mensen om informatie te verwerken en te leren. Een interessante weergave, waar nog heel veel meer over te zeggen is!
 
a-history-of-learning-a-history-of-mobile-technology_5272657169188_w1500

Share This:

The smartest machine of the world…

Watson is een computer systeem, dat als kunstmatige intelligentie zeer efficient is in het beantwoorden van vragen in natuurlijke taal. De computer is gebouwd door IBM door een onderzoeksgroep onder leiding van David Ferrucci. Watson werd genoemd naar de eerste CEO van IBM, Thomas J. Watson. Watson werd ‘beroemd’ door het winnen van Jeopardy! tegen vroegere winnaars Brad Rutters en Ken Jennings. Watson heeft toegang tot 200 miljoen webpagina’s met gestructureerde en ongestructureerde informatie, die ongeveer vier terabytes aan opslag in beslag nemen. De totale Wikipedia was in die opslag inbegrepen. Tijdens de show was de computer niet verbonden met het Internet. In februari 2013 werd door IBM de eerste commerciële toepassing van het Watson softwaresysteem aangekondigd. Watson wordt ingezet als hulp bij het nemen van beslissingen voor longkankerbehandelingen in de Memorial Sloan-Kettering Cancer Facility. Volgens IBM volgt 90% van de verpleegkundigen die Watson gebruiken de adviezen van de computer op. Deze film gaat in op Watson, zijn ontwikkeling en de de ontwikkeling ervan tot de slimste machine ter wereld.

Share This:

The fourth technological revolution

Informatietechnologie verandert niet alleen de wereld om ons heen, maar laat ons ook naar onszelf kijken, naar de manier waarop we onszelf begrijpen, ons bestaan en onze verantwoordelijkheden. Luciano Floridi (keynote-spreker op de KVAN-dagen komende week in Assen) sprak daarover in een TedX-talk in Maastricht in 2011. Floridi neemt ons mee naar de vierde technologische revolutie na die van Copernicus, Darwin en Freud: de Turing Revolution, een wereld van ‘inforgs’ in een omgeving die volledig bestaat uit informatie. Floridi gaat in op de ethische en morele consequenties van informatietechnologie. In acht minuten….
 

Share This:

Data Revolution: exploding data!

De wereld van de Big Data verandert veel: niet alleen de datagroei, maar ook de wijze waarop data wordt gestructureerd en gebruikt. De enorme groei in de hoeveelheid (big) data levert enorme uitdagingen op, maar ook veel mogelijkheden. De bijgaande infographic van CSC visualiseert een aantal trends in het uitbreidende data universum. Bijgevoegd is ook het CSC rapport Data rEvolution (PDF, 8 MB), wat veel informatie geeft over wat Big Data zijn en hoe we er mee om (kunnen) gaan.

CSC_Infographic_Big_Data

Share This:

The information deluge

Een webinar van TheBrain, knowledge management software, over manieren om de enorme vloed aan informatie de baas te worden. Ze zeggen er zelf het volgende over:

‘We’re all connected to a vast sea of information: Twitter, email, news and social networking sites, blogs and corporate portals… But with all this information at our fingertips it begs the question: are we getting smarter with all this data or just bogged down?

With TheBrain you can create large networks of information that match your style of thought, finally putting you in control of the deluge of information, instead of it controlling you.

In this must see webinar we’ll cover strategies to master information overload so you can actually leverage relevant information sources and capture your best knowledge.

Learn how to:
• Develop guidelines and ‘Rules of Engagement’ for your data sources
• Setup of a visual workflow of relevancy and urgency for projects and information
• Create a single point of access that leverages key information relationships
• Organize and link organic knowledge hubs
• Integrate files, web and intranet pages in a way that reflects your work style
• Track files, capture new ideas and version documents
• Setup reminders and review Thoughts to better control and manage information’

Het webinar duurt ongeveer 1 1/2 uur. Dat is lang, maar het is wel de moeite, al is de geluidskwaliteit niet 100 %.

Share This:

Business Intelligence ? What ?

Twee films over Business Intelligence, die dat begrip hopelijk wat verduidelijken. Want er bestaat veel onbegrip over wat er nu eigenlijk onder verstaan moet worden. De eerste film brengt in kaart wat het eigenlijk is en geeft een kort overzicht over de geschiedenis ervan. Het tweede filmpje gaat wat nader in op wat de waarde ervan is voor bedrijven en organisaties.

Share This:

Digitaal proefschrift over adaptieve hyperlinks

David Smits, een promovendus van de Technische Universiteit Eindhoven, is gepromoveerd op een online proefschrift over het gebruik van adaptieve hyperlinks. De promotiecommissie van de promovendus raadpleegde zijn proefschrift via een tablet. Dit is tot op heden een ongebruikelijke manier. Vorm en inhoud vallen in dit proefschrift samen. Smits ontwikkelde een adaptieve webserver die gegevens van een gebruiker opslaat en vervolgens informatie op maat levert. Elk lid van de promotiecommissie kreeg dan ook een gepersonaliseerde versie van het ‘proefschrift’ aangeboden.

Bij het gebruik van hyperlinks moet het idee in lineaire volgorde te lezen overboorrd. Hoofdstukken staan niet keurig in een rij, maar zijn gelaagd en verweven. Wel moet voorkomen worden dat een gebruiker van hypermedia verdwaalt in navigatievrijheid. Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld die lezers door de teksten en het beeldmateriaal heen loodsen. Het gaat om adaptieve systemen die een gebruiker aansturen op basis van zijn kunde, interesse en doelstellingen.

Continue reading

Share This:

Open Access dringt niet echt door

Onderzoeksresultaten van het hoger onderwijs kennen geen groei in de openbare toegankelijkheid via het internet. Dit blijkt uit het onderzoek Monitor Nederlandse Onderzoek Repositories 2011 dat SURF heeft laten uitvoeren. Hoewel de Berlin Declaration on Open Access ondertekend is door alle universiteiten, de HBO-raad, en ook de KNAW en NWO, heeft zich dat nergens vertaald in concrete doelstellingen. Het aandeel Open Access-publicaties komt voor weinig universiteiten boven de 20% uit. In de HBO Kennisbank, waar kennisproducten van hogescholen worden ontsloten, blijft het aantal open toegankelijke publicaties en afstudeeropdrachten achter bij het aantal lectoraten en afgestudeerden. Het onderzoek vergelijkt de situatie van 2007 met 2011 voor de universitaire repositories. Voor de hogescholen is dit onderzoek voor het eerst gedaan.

Het rapport doet aanbevelingen aan het hoger onderwijs en onderzoek om de toegankelijkheid van Nederlands onderzoek te vergroten: formuleer gezamenlijk beleid en maak het makkelijk voor auteurs om publicaties te deponeren. Ook moeten collectieve werkafspraken over de nationale infrastructuur worden gehandhaafd en geactualiseerd. Het rapport biedt een handvat om met de betrokken partijen te bepalen hoe deze aanbevelingen opgepakt worden en door wie.

Continue reading

Share This:

Studenten leren niet veel in hoger onderwijs ?

Begin dit jaar schokte het boek  Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses de Amerikaanse publieke opinie. De centrale stelling in het boek is dat een groot deel van de nieuwe studenten van de Amerikaanse universiteiten niet zo verschrikkelijk veel leert gedurende hun studietijd. De auteurs presenteerden een onderzoek onder 2300 studenten van 24 universiteiten over vier jaar tijd. Het onderzoek richtte zich op de verbeteringen die de studenten bereikten in kritisch nadenken en het verslag doen daarvan in schriftelijke papers, gerelateerd aan de hoeveelheid studie die ze verrichten en de schrijfvaardigheden die ze hadden en verder ontwikkelden.

Richard Arum, co-auteur van het boek, professor in Sociologie aan de New York University stelt dat ‘the fact that more than a third of students showed no improvement in critical thinking skills after four years at a university was cause for concern. … Our country today is part of a global economic system, where we no longer have the luxury to put large numbers of kids through college and university and not demand of them that they are developing these higher order skills that are necessary not just for them, but for our society as a whole’. Een andere uitspraak is er een die ook voor het Nederlandse Hoger Onderwijs wel eens is gebruikt: ‘There’s a huge incentive set up in the system [for] asking students very little, grading them easily, entertaining them, and your course evaluations will be high’.

Continue reading

Share This:

Wetenschapper aan de gang met ‘Skynet’

3 januari 2011

Een internationale groep wetenschappers werkt aan een computer die alle activiteiten op aarde weet te duiden en op basis daarvan beslissingen neemt. Dit zelfdenkende netwerk, bekend als Skynet in de Terminator-serie, is niet ver weg. Deze computer kan alles. Of het nu gaat om de weersvoorspelling, de ontwikkeling van de AEX, een nieuw gat in de weg op de A4 of de verspreiding van een ziekte als de Mexicaanse griep, the Living Earth Simulator (LES) weet precies wat er gaat gebeuren. Het project, dat qua omvang en opzet is te vergelijken met de Large Hadron Collider (LHC) uit Zwitserland, gaat elk detail van wat er op onze aarde gebeurt bijhouden en kan daardoor voorspellingen maken over toekomstige gebeurtenissen. ‘Many problems we have today – including social and economic instabilities, wars, disease spreading – are related to human behaviour, but there is apparently a serious lack of understanding regarding how society and the economy work’, zegt Dirk Helbing van het FuturICT project van het Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Hij is voorzitter van het project dat de LES mogelijk moet maken. De parallellen met een project als LHC van CERN zijn groot. Dankzij de deeltjesversneller is meer bekend geworden over het ontstaan van het begin van heelal dan over onze eigen planeet, zegt Helbing. Wat volgens de hoogleraar nog nodig is, is een ‘kennisversneller’, die verschillende kennisbronnen met elkaar in verband brengt. ‘Revealing the hidden laws and processes underlying societies constitutes the most pressing scientific grand challenge of our century’, aldus Helbing.

Continue reading

Share This:

Bezuinigen op kennis gevaarlijk

6 september 2010

Organisaties zijn te veel bezig met kostenbeheersing. Zij doen te weinig om te zorgen dat ze ook in de toekomst beschikken over de kennis die nodig is om mee te doen in een economie die in toenemende mate gericht is op versnelling en innovatie. Dat concludeert onderzoekbureau MarketResponse op basis van een onderzoek onder klanten van de bedrijven Yacht, FunktieMediair en Randstad Nederland. De arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden verandert de komende jaren drastisch en de traditionele manieren om kennis te verwerven, zullen straks niet meer werken. Dit bedreigt de continuïteit van bedrijven, want toenemende (internationale) concurrentie en versnelling van innovatie maken kennis juist steeds belangrijker, aldus MarketResponse. Uit het onderzoek blijkt dat de agenda bij de meeste bedrijven de komende jaren blijft gedomineerd door kostenbeheersing. De meest voor de hand liggende oplossing daarvoor, op korte termijn, lijkt het ontslaan van medewerkers. En dat terwijl organisaties volgens het detacherings- en interimmanagementbedrijf Yacht nu al moeite hebben met het aantrekken van hoogopgeleide mensen met de juiste kennis en expertise.

Continue reading

Share This:

Microsoft onderzoeker ere-doctor in Eindhoven

22 april 2010

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kent een eredoctoraat toe aan professor William Arthur Stewart (Bill) Buxton, hoofdonderzoeker bij Microsoft Research en eveneens verbonden aan de faculteit Informatica van de Universiteit van Toronto in Canada. Het zag er begin deze week naar uit dat Buxton zelf niet aanwezig zou kunnen zijn bij de uitreiking van zijn eredoctoraat, vanwege de ontregeling van het Europese luchtverkeer door de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull. Uiteindelijk arriveerde de  onderzoeker op het laatste nippertje vanuit Toronto, met een tussenstop in Frankfurt. Oorspronkelijk had hij afgelopen weekend al zullen arriveren, zo vertelt een voorlichter van de TU/e. Volgens erepromotor prof. Kees Overbeeke is Bill Buxton een visionair. ‘Hij heeft belangrijke ontwikkelingen in mens-computerinteractie in gang gezet, zoals transparante, grijpbare en ‘multi-touch interfaces’. Zijn bevindingen zijn niet louter academisch, maar vinden ook toepassingen bij bedrijven als Silicon Graphics, Alias/Wavefront en Microsoft. Dat is des te meer opvallend omdat hij eigenlijk opgeleid is tot musicus. Deze opleiding bracht hem ook naar Nederland en hij spreekt nog steeds aardig Nederlands’.

Continue reading

Share This:

Kennismanagement in virtuele organisaties

28 januari 2009

Deze scriptie onderzoekt hoe kennismanagement als een verbindende factor kan fungeren tussen de leden van een virtuele organisatie. De virtuele organisatie (VO) is een nieuwe organisatievorm die mogelijk is dankzij alsmaar avancerende ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. Ze wordt in het leven geroepen als een tijdelijk samenwerkingsverband tussen differente actoren (partners en leden) met uiteenlopende specialismen. De heterogeniteit kan een belemmering zijn voor strategische en operationele engagement tussen leden, mede omdat het tijd kost om vertrouwensrelaties op te bouwen doordat communicatie via virtuele middelen geschiedt. Vereist is daarom een bindmiddel dat een adequaat antwoord biedt op de complexiteiten van een VO. Kennismanagement bevat de potentie om VO-partners te engageren, wanneer het een juiste combinatie is van objectivistische (technocentrische) elementen en subjectivistische (sociocentrische) elementen. Haydar Azhari studeerde in 2008 af met deze bachelorscriptie Documentaire Informatiewetenschap. De scriptie werd zeer hoog gewaardeerd als een zeer fundamentele bijdrage aan de implementatietheorie van kennismanagement binnen virtuele organisaties. Haydar studeerd op dit moment Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit.

Continue reading

Share This:

Succesfactoren voor kennismanagement

28 januari 2009

Niek Marsman studeerde in juli 2008 af aan de UvA (Documentaire Informatiewetenschap) met een scriptie over kennismanagement. Wij publiceren zijn scriptie nu hier, gezien de fundamentele betekenis van het thema voor de ontwikkeling van organisaties. Kennismanagement kent verschillende stromingen. Zo is er het onderscheid tussen impliciete kennis en expliciete kennis. Impliciete kennis bevindt zich in de hoofden van mensen terwijl expliciete kennis is vastgelegd op een kennisdrager (papier, digitaal, etc.) Daarnaast is er de flow en stock-benadering. Deze borduurt voort op het verschil tussen impliciete en expliciete kennis. De stock-benadering gaat ervan uit dat je impliciete kennis kunt expliciteren en opslaan op gegevensdragers. De flow-benadering gaat ervan uit dat kennis niet buiten mensen kan bestaan en is gericht op het bevorderen van de communicatie tussen mensen. Twee andere stromingen die nauw met elkaar samenhangen zijn organizational memory en de lerende organisatie. De eerste gaat ervan uit dat organisaties kennis die is opgedaan in het verleden moeten vasthouden en ontsluiten, de tweede gaat een stapje verder en benoemt vijf disciplines die ingezet moeten worden om de organisatie te veranderen in een lerende organisatie. Om het referentiekader te completeren worden kort enkele goeroes op het gebied van kennismanagement genoemd: Alvin Toffler, Peter Senge, Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi en Mathieu Weggeman. Kritische succesfactoren zijn aangewezen factoren die van kritiek (doorslaggevend) belang zijn voor het slagen van de uitvoering van een verandering. Op het gebied van kennismanagement is geprobeerd deze succesfactoren te benoemen en onder te verdelen. De vier hoofdfactoren zijn organisatie, infrastructuur, cultuur en mensen. Onder de succesfactor organisatie vallen de volgende componenten: missie, visie en doelen, strategie, kennisbeleid, managementstijl, processen en structuur. Onder infrastructuur vallen de componenten techniek, informatievoorziening en werkomgeving. Onder cultuur vallen communicatie, samenwerking en teamleren. Als laatste vallen onder de succesfactor mensen de componenten attitude, persoonlijk meesterschap, mentale modellen en motivatie. Uit de succesfactoren en de onderliggende componenten kunnen slaag- en faalfactoren van kennismanagement worden afgeleid. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat een kennismanagement-initiatief een succes wordt maar ook een mislukking. Daarbij moet men in acht nemen dat alle factoren met elkaar samenhangen en elkaar kunnen beïnvloeden. Om een koppeling te maken naar de praktijk is een onderzoek gehouden naar kennismanagement bij een adviesbureau.

Continue reading

Share This:

Kennismanagement

Kennismanagement
‘Kennismanagement’ is in korte tijd een van de sleutelwoorden in het zaken- en manage-mentcircuit geworden. In de (populaire) literatuur uit die circuits lezen we niet anders meer, dan dat ‘kennis’ tot een cruciale factor in de organisaties van vandaag de dag is geworden. Er wordt voortdurend over ‘corporate knowledge’ en het managen daarvan gesproken. Maar wat wordt nu onder ‘kennis’ verstaan ? Dat blijft in de meeste publicaties zeer onduidelijk. Bibliotheek en archief, datawarehouses en databases, menselijke ‘kennis’. Een van de om-schrijvingen die ik onlangs onder ogen kreeg omschrijft ‘kennis’ simpelweg als ‘informatie die een meerwaarde heeft voor de organisatie’.
Continue reading

Share This: