EU-patentsysteem juridisch onacceptabel

26 augustus 2010

Het Europese Hof van Justitie neigt naar afwijzing van een centraal patentsysteem voor de EU omdat dit juridisch niet strookt met de EU-verdragen. Uit een uitgelekt document blijkt dat de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de plannen om te komen tot een centraal Europees patentsysteem wil afschieten. Europese bedrijven zijn al jaren voorstander van een EU-brede aanpak van patenten omdat dit de innovatie zou stimuleren. Het huidige systeem van patentregistraties in elk land is duur en onpraktisch, zeker voor kleine bedrijven. Maar volgens de advocaat-generaal past het voorgestelde centrale patentsysteem niet bij de verdragen van de oprichting van de EU. De advocaat-generaal uit ook haar twijfels bij de implementatie van zo’n EU-breed systeem, vooral bij de instelling van een nieuw Patent Court (PC). Die zou mogelijk bij toekomstige uitspraken de bestaande EU-wetgeving negeren, denkt de advocaat-generaal.


Immers, als de rechters zich houden aan het nu voorgestelde patentsysteem, dat in strijd is met de EU-wetgeving, zullen uitspraken tussen twee partijen over een patentkwestie niet in lijn zijn met die bestaande EU-wetgeving. ‘One should therefore not rule out the possibility that the future PC will ignore some of the principles and provisions of Union law or that it will not take them into account sufficiently when resolving disputes between individuals concerning patents. This fear is only reinforced by the fact that the provisions of the draft agreement on the training of judges of the future PC do not contain any reference to Union law’, zegt de advocaat-generaal. Eerder probeerde de Europese Commissie de problemen rond de talen waarin octrooiverzoeken moesten worden ingediend op te lossen door beperkingen op te stellen, maar ook daar had de advocaat-generaal van het hof kritiek op. De gelekte opinie is nog niet juridisch bindend, maar meestal volgen gerechtshoven dit type verklaringen in hun uiteindelijke besluiten. De opinie is slecht nieuws voor de Europese Commissie omdat een gestroomlijnd patentsysteem een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van een nieuwe innovatiestrategie waar Brussel volgende maand mee wil komen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.