Innovatie en cloud belangrijk

Ruim de helft van de Nederlandse managers richt in het beleid het komende jaar op innovatie en groei. Dat is aanzienlijk meer dan in de rest van de wereld, waar gemiddeld 29 procent zegt zich hiermee bezig te houden. Maar liefst 48 procent van het IT-budget wordt de komende twaalf maanden ingezet voor cloud computing. Dat is een groot bedrag en geeft aan dat de wens om onafhankelijker te worden van IT infrastructuren belangrijker wordt.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in maart en april van dit jaar in opdracht van IT-dienstverlener Avanade. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kelton Research. 70 Procent van de Nederlandse bedrijven heeft evenveel of meer IT-budget beschikbaar dan vorig jaar. Een verrassend gegeven, wat aangeeft dat het bedrijfsleven de crisis vooralsnog overwonnen heeft.

Een groot deel van de managers vindt groei van data en datastromen de grootste uitdaging. Veel organisaties hebben grote moeite om de nieuwste technologieën bij te houden. Slechts 19 procent van de 573 (IT-)managers en afdelingshoofden die wereldwijd werden ondervraagd, zegt dat kostenbesparing hoog op de actielijst staat.

Cloud staat het hoogst op de actielijst van de Nederlandse (IT-)manager. Slechts 11 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze (nog) geen voordeel zien in het gebruik van clouddiensten. Hoewel 63 procent van de respondenten denkt dat cloud het IT-landschap vereenvoudigt, geeft een derde aan dat ze niet van plan zijn om applicaties naar de cloud te verplaatsen in het komende anderhalf jaar. ‘Bedrijven vinden het vaak nog lastig om grote hoeveelheden data te stroomlijnen’, zegt Aram Smith, CTO bij Avanade Nederland. ‘De cloud kan hierbij helpen, maar we zien dat veel bedrijven toch nog huiverig zijn om data in de cloud op te slaan. Bijna driekwart van de managers is bang dat het niet veilig is’.

Applicaties die al veel in de cloud staan, zijn voornamelijk e-mail (37 procent), collaboration software (27 procent) en e-commerce (26 procent). Financiële en BI-software blijven nog ver achter. Ruim een kwart (26 procent) van de ondervraagde organisaties zet CRM als clouddienst in.

De helft van de managers zegt dat ze ooit zijn teruggegaan van de cloud naar een bestaande applicatie. In 60 procent van de gevallen werd dit gedaan omdat er angst was voor beveiligingsproblemen. Ook zegt een deel dat de integratie niet naar wens verliep. Wat verder opvalt is dat ruim de helft van de managers denkt dat private clouds veiliger zijn dan public clouds.

Meer dan driekwart van de ondervraagden vindt dat verschillende mensen moeten worden betrokken bij het beslissingsproces voor cloud-diensten. Wel vindt 89 procent van de Nederlandse managers dat het inzetten van cloud-diensten begeleid moet worden door de IT-afdeling. Dat is het hoogste aantal wereldwijd.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.