Tag Archives: Cloud Computing

Europese privacy niks waard voor Amerikanen

De Verenigde Staten moet stoppen met het opvragen van persoonsgegevens van Nederlanders en andere Europeanen die zijn opgeslagen in servers die in Europa staan.Dat vindt de Europese fractie van D66. Eind juni werd bekend dat onder meer Microsoft kan worden verplicht gegevens die opgeslagen zijn op Europese servers vrij te geven aan de Amerikaanse overheid. Microsoft, maar ook Google, zou daartoe verplicht zijn vanwege de Amerikaanse Patriot Act. Dat betekent dat gegevens die opgeslagen zijn in clouddiensten van Amerikaanse bedrijven ter beschikking staan van de Amerikaanse overheid.

Vanwege de Europese wetgeving worden gegevens die in de cloud zijn opgeslagen juist op Europese servers bewaard. De Europese, maar ook landelijke, regelgeving kent strikte bepalingen op het bewaren en bewerken van persoonsgegevens.

Continue reading

Share This:

Innovatie en cloud belangrijk

Ruim de helft van de Nederlandse managers richt in het beleid het komende jaar op innovatie en groei. Dat is aanzienlijk meer dan in de rest van de wereld, waar gemiddeld 29 procent zegt zich hiermee bezig te houden. Maar liefst 48 procent van het IT-budget wordt de komende twaalf maanden ingezet voor cloud computing. Dat is een groot bedrag en geeft aan dat de wens om onafhankelijker te worden van IT infrastructuren belangrijker wordt.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in maart en april van dit jaar in opdracht van IT-dienstverlener Avanade. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kelton Research. 70 Procent van de Nederlandse bedrijven heeft evenveel of meer IT-budget beschikbaar dan vorig jaar. Een verrassend gegeven, wat aangeeft dat het bedrijfsleven de crisis vooralsnog overwonnen heeft.

Een groot deel van de managers vindt groei van data en datastromen de grootste uitdaging. Veel organisaties hebben grote moeite om de nieuwste technologieën bij te houden. Slechts 19 procent van de 573 (IT-)managers en afdelingshoofden die wereldwijd werden ondervraagd, zegt dat kostenbesparing hoog op de actielijst staat.

Continue reading

Share This:

Werken in de Cloud: gebruik ook alternatieven

Sites die de storing in de cloud van Amazon overleefden in april, hebben veerkrachtige systemen gebouwd door gebruik te maken van verschillende zones met back-ups in traditionele datacenters, of zij hebben back-ups bij een andere cloudaanbieder en wel zodanig dat de dienst onmiddellijk kan worden ingezet. Zo bleef SmugMug (foto-sharing) overeind tijdens de storing, terwijl veel concurrenten uitvielen. Deels kwam dit doordat SmugMug geen klant was van Amazons Elastic Block Storage (het onderdeel dat was uitgevallen). Het internetbedrijf heeft zijn systemen echter verspreid over verschillende datacenters van Amazon, iets wat Amazon omschrijft als ‘availability zones’. Volgens SmugMug-baas Chris MacAskill hadden ook andere bedrijven overeind kunnen blijven als zij hun toepassingen hadden verspreid over verschillende Amazon regio’s. Ook al laat Amazon daarvoor extra betalen….

SmugMug is afhankelijk van Amazon door het gebruik van de Simple Storage Service (S3) waarmee foto’s en video’s van klanten worden opgeslagen. SmugMug gebruikt daarnaast veel onderdelen van de Elastic Compute Cloud (EC2), maar het bedrijf blijft ook gegevens opslaan bij traditionele datacenters.

Uiteraard is niet alles af te dekken: het bedrijf verloor een belangrijke router, de back-up en een master database server.

Continue reading

Share This:

City Cloud

Studenten van de TU Delft, Hogeschool Rotterdam en TU Eindhoven hebben onder de naam ‘City Cloud‘ een mogelijkheid gecreëerd om alle beschikbare data binnen een stad aan elkaar te koppelen, zodat burgers, bedrijven en de overheid voor hen relevante informatie kunnen opvragen. De TU Delft is met het idee tot de laatste ronde doorgedrongen van de Imagine Cup, een jaarlijkse wedstrijd van Microsoft om wereldwijd IT-talent uit te dagen technologische oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen.

De Imagine Cup, waarbij ook Steve Ballmer van Microsoft aanwezig is, vindt dit jaar voor de negende achtereenvolgende keer plaats. Studenten uit meer dan 120 landen reizen naar New York af om hun kennis, creativiteit en passie voor technologische innovaties in de praktijk uit te voeren. Dit jaar dienen alle presentaties een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van armoede en respecteren van het milieu.

Continue reading

Share This:

Rekenmodellen voor cloudopslag kloppen niet

Leveranciers van opslag in de cloud hebben ondeugdelijke afrekenmodellen, waarbij de relatie met feitelijke kosten zoek is. Sommige klanten betalen daardoor te veel, andere te weinig.

Dat stelt Matthew Wachs, van Carnegie Mellon University, op de Usenix-conferentie in Portland, Oregon. Hij ziet vooral problemen in de manier waarop de rekening wordt opgemaakt voor toegang tot de gegevens. Veelal kiezen de leveranciers voor het aantal getransporteerde megabytes, het aantal input/outputoperaties per seconde of een variatie daarop. Die zijn voor de leverancier makkelijk te meten, en zijn makkelijk inzichtelijk te maken voor de klant. Maar juist deze transacties zeggen weinig over de feitelijke belasting van de disksystemen die de cloudleverancier heeft draaien, zo betoogt Wachs.

Ter illustratie wijst Wachs op het verschil tussen sequentiële en willekeurige schijftoegang. Bij het lezen van een grote hoeveelheid gegevens die aaneengesloten op schijf staan, hoeft het schijfsysteem veel minder werk te verzetten dan bij het uitlezen van gegevens die op verschillende plaatsen op de schijf staan. Per megabyte per seconde transfer vanaf disk kan de belasting bij sequentiële bestanden 1,6 procent zijn, en bij ‘random access’ wel 67 procent.

Continue reading

Share This:

Cloud Computing lost beveiligingsproblemen niet op

Bijna de helft van de organisaties die gebruik maken van cloud computing heeft het afgelopen jaar een inbraak gehad op zijn systemen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1200 IT-beslissers uit Europa, India, Japan en Canada. Het onderzoek bevestigt dat meer en meer bedrijven naar de cloud overstappen en dat dit een golf van nieuwe werkzaamheden en issues met zich meebrengt.

43 procent van hen heeft beveiligingsproblemen ondervonden met zijn cloud-servicesproviders. Sommige respondenten wisten niet eens dat ze cloud-applicaties gebruikten, laat staan dat ze hierbij gedacht hebben aan de beveiliging. Gegeven het feit dat veel cloud service providers niet altijd voldoende aandacht geven aan beveiliging, is het beveiligen van de cloud geen optie, maar een vereiste.

Continue reading

Share This:

WABO Omgevingsloket is een ramp

24 maart 2011

Het falende systeem Omgevingsloket Online is door de installatie van een ‘verbeterde versie’ afgelopen weekeinde verder ingestort. Eerder al moest het systeem vier keer per dag hard worden gereset. Het nieuwe systeem Omgevingsloket Online, waar burgers en bedrijven hun omgevingsvergunning online kunnen aanvragen, loopt al mank sinds de invoering ervan in oktober vorig jaar. Elke poging om het systeem beter te laten functioneren, heeft tot nu toe geleid tot een verslechtering. Sinds vorige maand is daarom besloten dat het systeem vier keer per dag moet worden herstart. Ook dit weekeinde zou door de IT-dienst InfoMil een ‘verbeterde versie’ worden geïnstalleerd. Die heeft echter vrijwel alles plat gelegd. Op dit moment worden de gegevens per pdf met elkaar uitgewisseld in plaats van via het geautomatiseerde systeem. Ondertussen tracht het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu de situatie ‘van voor de verbeteringen’ te herstellen. Dat zou betekenen dat het systeem opnieuw vier keer per dag moet worden herstart om werkend te blijven.

Continue reading

Share This:

Brein over scheef ?

22 februari 2011

Volgens stichting Brein zijn de in beslag genomen servers van AlTransa ‘verzegeld’ en niet onderzocht. Maar uit documenten blijkt dat Brein wel heeft gespit en mogelijk zelfs accounts gekaapt. Brein stelt het volste recht te hebben servers met illegale content te vorderen en bezweert niet in de data van de meegenomen servers van Alejandra Transporte SA (AlTransa) te hebben gespit. Al het bewijs zou eerder zijn vergaard en de machines zijn verzegeld opgeslagen, meldt Tim Kuik, directeur van Brein desgevraagd. ‘Ze stonden wel bij ons, maar we hebben er verder niet aangezeten’. Dat wordt een belangrijke vraag, nu door de deurwaarder de servers bij Brein zijn weggehaald met toestemming van de rechter. Uit correspondentie blijkt dat de stichting wel degelijk kennis heeft van data die wel en niet op de servers staat. ‘Brein heeft zich toegang verschaft tot de servers’, schrijft de stichting zelf. Dit valt nog uit leggen als toegang tot het datacenter om ze mee te nemen. Maar Brein schrijft ook: ‘Van het Gmail-adres dat uw klant gebruikt werden geen bestanden teruggevonden op de in beslag genomen servers’. Dit impliceert dat Brein de inhoud van de servers heeft onderzocht. Bovendien klaagt de eigenaar dat er wachtwoorden van verschillende accounts zijn veranderd. ‘Het vermoeden is dat Brein ook daar achter zit’, stelt advocaat Milica Antic die de zaak van Alejandra Transporte verdedigt. Ze bedoelt daarmee dat Brein deze accounts heeft gekaapt. Daarmee zijn volgens haar de rechten en de privacy van de eigenaar op grove wijze geschonden. Brein heeft immers geen bijzondere opsporingsbevoegdheid en maakt zich schuldig aan eigenrichting als ze kostbare eigendommen zonder toestemming van de rechter weghaalt.

Continue reading

Share This:

Angst voor de Google cloud

16 februari 2011

De rijksoverheid gaat op korte termijn starten met ‘kleinschalige experimenten’ met cloud computing. Daarbij denkt minister Donner onder meer aan ‘burgerconsultaties’. De minister antwoordt dat op vragen vanuit de Commissie Binnenlandse Zaken. De commissie had eerder dit jaar een rondetafelgesprek over IT bij de overheid, waaraan ook marktpartijen als Google deelnamen. Dat rondetafelgesprek bracht genoeg vragen naar boven bij de Tweede Kamerleden. Zo werd geconstateerd dat het gesprek tussen Google en KPMG aan de ene kant en de eveneens aangeschoven overheidsdiensten Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de IT-uitvoeringsorganisatie ICTU nogal wat verwarring opleverde over cloud computing. De overheidsdiensten spraken over cloud computing als ‘nieuw verschijnsel’, waar Google tegenwierp dat cloud computing al jaren om ons heen is, zeker in de consumentenbranche. Minister Donner is nu gevraagd of dat verschil in beoordeling te maken heeft met het op de hoogte zijn van nieuwe technologieën bij de overheidsdiensten. Dat bestrijdt hij. Donner zegt dat de terughoudendheid van de overheidsdiensten te maken heeft met de veiligheidsrisico’s en afhankelijkheidsrisico’s die cloud computing met zich mee brengt.

Continue reading

Share This:

Cloudstad in China

14 februari 2011

China bouwt aan een cloudcomputing- en kantorencomplex. Deze nieuwe kleine stad wordt in feite een megadatacentrum omgeven door kantoorpanden. Het hele complex verrijst op circa 58 hectare grond, en het eerste datacentrum zal ongeveer 60.000 vierkante meter in beslag nemen. IBM zal het datacentrum gaan bouwen, in samenwerking met het Chinese Range Technology Development. Het Chinese megadatacentrum wordt bijna even groot als het Amerikaanse Pentagon, hoewel het verspreid wordt over meerdere gebouwen, vergelijkbaar met een bedrijventerrein. De impressie suggereert dat er ook woonwijken bij zullen verrijzen. Het kan een unieke Chinese aanpak zijn om datacentra en ontwikkelaars bij elkaar te huisvesten. Dit soort grote projecten, of het nu om supercomputers of uitgestrekte bedrijventerreinen voor softwareontwikkeling gaat, trekken veel aandacht. Maar ondanks de snel stijgende uitgaven is het totale Chinese IT-budget nog steeds maar een vijfde van dat van de Verenigde Staten. Marktonderzoeker IDC raamt dat de IT-uitgaven van China, inclusief hardware, softwarepakketten en diensten, dit jaar in totaal ongeveer 112 miljard dollar zullen bedragen. Dat is 15,6% meer dan vorig jaar, toen China 97 miljard dollar aan IT besteedde. Ter vergelijking: de Amerikaanse IT-uitgaven zullen naar verwachting dit jaar 564 miljard dollar bedragen, een stijging van 5,9% ten opzichte van 2010.

Continue reading

Share This:

De risco’s van ‘cloud computing’

9 februari 2011

De IT van honderden huisartspraktijken en zorgcentra is in gevaar doordat automatiseerder InfoTechnology op de fles is. Het concern host data én software van talloze bedrijven in de zorgketen. Dat zorgt voor onrust in de zorgwereld. Het bedrijf levert ‘managed services’ aan honderden artsenpraktijken en zorginstellingen, die daardoor volledig afhankelijk zijn. Velen hebben alleen nog een ‘thin client’, alle data en alle softwaresystemen zijn ‘uitbesteed’ bij InfoTechnology. Cloud computing optima forma. Door het bankroet, dat eerder deze week werd uitgesproken, bestaat de kans dat 1,5 a 2 miljoen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) op zwart gaan, bevestigt curator Mark Aukema. ‘Maar dat gaat niet gebeuren, want alle betrokken partijen, ook de crediteuren, zijn overtuigd van het maatschappelijk belang van continuïteit van de dienstverlening’, sust hij. Aukema heeft voor de korte termijn gezorgd dat het licht aanblijft in het datacenter van InfoTechnology. ‘Voor de middellange termijn moeten we nog een oplossing zoeken’. Maar volgens de curator is er zeer veel interesse om de boedel over te nemen.

Continue reading

Share This:

Forse stijging cloud computing ?

8 februari 2011

IT-bedrijven verwachten dat in 2015 ruim 40% van alle IT-diensten en -infrastructuur op basis van cloud computing geleverd wordt. In 2011 zal dat ongeveer 15% zijn. De schattingen tonen dat IT-bedrijven een belangrijke rol zien voor de ‘cloud’ bij toekomstige levering van IT-diensten en -infrastructuur. Dit blijkt uit de nieuwe IT~Kwartaalmonitor van ICT-Office. Cloud computing geeft veel bedrijven kansen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Circa 10% van de IT-bedrijven levert nu al volledig via de cloud. Daarnaast heeft circa 50% van deze IT-bedrijven gedeeltelijk diensten via cloud. Nog eens 20% wil hiermee een begin maken in 2011. IT-bedrijven verwachten dat zakelijke klanten vooral voor IT-diensten als applicatiehosting en CRM als eerste gebruik maken van clouddiensten, gevolgd door financiële administratie. Voordelen voor afnemers van IT-diensten via cloud computing zijn lage investeringen en beheerskosten, flexibiliteit, betrouwbaarheid en eenvoud. Doordat IT-infrastructuur en software nu via het internet op servers van de cloudaanbieder worden gebruikt, zijn er geen investeringen nodig in de eigen organisatie en zijn ook de operationele kosten aanzienlijk lager.
Continue reading

Share This:

De rijkscloud komt eraan…

24 januari 2011

Rijks-CIO Maarten Hillenaar wil de Digitale Werkplek Rijk opnemen in de cloud. Ook de informatiebeveiliging moet daarin worden ondergebracht. De Digitale Werkplek Rijk wordt ontwikkeld door Getronics, dat daarvoor het Future Ready Workspace concept gebruikt. Dat is door de KPN-dochter ontwikkeld in samenwerking met Microsoft. De Digitale Werkplek Rijk is het vervolg op de Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop (GOUD). Het rijk heeft afgelopen najaar gekozen voor een cloudstrategie en volgens Hillenaar wordt er binnenkort een begin gemaakt met deze Rijks-cloud. In eerste instantie is het de bedoeling daar ervaring mee op te doen, maar Hillenaar denkt al aan het onderbrengen van de Digitale Werkplek Rijk en de informatiebeveiliging in die Rijks-cloud. De cloudstrategie is een van de vele maatregelen die Hillenaar in samenspraak met de departementale CIO’s heeft opgenomen in de zo genoemde i-Strategie. Dat plan is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, dat het huidige kabinet in december heeft aangenomen en dat voor 1 maart aan de Tweede kamer wordt aangeboden. Dat uitvoeringsprogramma moet de rijksoverheid afslanken. Op IT-gebied betekent dat de verschillende departementale IT-diensten in elkaar worden geschoven tot één IT-bedrijf. Hillenaar maakte tijdens het Digitaal Bestuur Congres van vorige week donderdag meer bekend over de i-Strategie. Zo blijven de bestaande concepten als de Digitale Werkplek Rijk intact, maar worden in de aanpak van de rijks-IT belangrijke keuzes gemaakt in cloudstrategie en informatiebeveiliging.

Continue reading

Share This:

Cloud en Overheid: een paar apart

18 januari 2011

Zowel het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwen overheden goed na te denken over het opslaan van data in de cloud. De ENISA geeft in een uitgebreid rapport richtlijnen voor Europese overheden en beschrijft een aantal aspecten die iedere overheid moet aanpakken. De lidstaten moeten nadenken of het mogelijk is wetten aan te passen om data op te slaan buiten de landsgrenzen zonder dat veiligheid of privacy van de gegevens van burgers, de nationale veiligheid en de economie onacceptabele risico's lopen. Daarnaast moet de vraag worden gesteld of het wenselijk is deze data in het buitenland op te slaan en of het risico op het verliezen van de controle over deze data opweegt tegen de voordelen van het verspreiden van de data over verschillende plekken. 'Effectively managing the security and resilience issues related to cloud computing capabilities is prompting many public bodies to innovate, and some cases to rethink, their processes for assessing risk and making informed decisions related to this new service delivering model', zo luidt het bijgaande persbericht.

Continue reading

Share This:

Haal je hoofd uit de wolken !

5 januari 2010

Edward Lerner heeft op zijn blog (SF and Nonsense) een interessante post geplaatst over de 'cloud' en wat het betekent. Lerner heeft zich deze keer gericht op een van de meest besproken ideeën van afgelopen jaren in de IT, 'cloud computing'. Volgens hem is het eigenlijk gewoon het mainframetijdperk in een nieuw jasje, met alle nadelen van dien. 'The expression originates in an early Internet convention: customer-centric drawings that showed detail of Internet connectivity only at the end points. That is, you're likely to care how your computer (or phone) connects to the Internet. You're likely to care about the server that's providing a function to you. And the gear that lies between? The redundant components and fail-over mechanisms and keen in-the-background software that make the Internet resilient ?' Voor eindgebruikers maakt dat allemaal weinig uit. Voor netwerkspecialisten is de onderlinge apparatuur bij elkaar ‘de cloud’. Veel netwerkdiagrammen laten verbindingen naar een kale cloud zien. Voorbeelden van 'cloud computing' Denk aan Google Apps (zoals de kalender, tekstverwerker en spreadsheets), Office Web Apps (Microsoft’s online versie van Office) en BitTorrent p2p-diensten.

Continue reading

Share This:

Hotmail-debacle desastreus voor vertrouwen in de ‘cloud’

4 januari 2010

Microsoft heeft na 5 dagen zoeken de oorzaak gevonden van verdwenen mails en mailboxen van de maildienst Hotmail. Het herstelt de verloren bestanden. Mogelijk dat e-mails van de afgelopen 1 tot 3 dagen nog steeds zoek zijn, zo erkent het bedrijf in de korte melding over het herstel van de gewiste mails. In het Engelstalige herstelbericht zegt het bedrijf ook de mails te herstellen die de afgelopen dagen zijn verstuurd. De Hotmail-storing is afgelopen weekend opgemerkt door persbureau AP (Associated Press). Een van de eerste meldingen is van 28 december en heeft betrekking op een inbox met mails vanaf 1999. Een andere gebruiker was ook mails vanaf de jaren ’90 kwijt, maar heeft die inmiddels weer terug. Enkele Nederlandse gebruikers zijn ook weer voorzien van hun mails. Verder gaan sommige van de klachten over toegangsproblemen doordat de aanmelding bij Hotmail wordt geweigerd. Enkele gebruikers liepen daar al sinds oudjaarsdag tegenaan. Hotmail is al eerder geplaagd door langdurige storingen in het login-systeem. In de Hotmail-FAQ staat een specifieke vraag, met antwoord, (oplossingsartikel genoemd) over ontbrekende e-mails. In eerste instantie verwijst Microsoft daar naar handelingen door derden, zoals onbevoegden in je Hotmail-account of een spamfilter van een mailclient met Hotmail-login. Als vierde optie noemt Microsoft een serverstoring. Daarbij merkt het bedrijf op dat herstel van berichten ouder dan 24 uur slechts geringe kans maakt.

Continue reading

Share This:

Nederlandse clouds

24 december 2010

De Nederlandse cloudmarkt wordt gedomineerd door buitenlandse aanbieders. Toch zijn er een aantal Nederlandse leveranciers die de termen SaaS en cloud terecht gebruiken. Bert Landman van Landman Consultancy deed onlangs met medewerking van HP, ABN Amro en GEN Nederland onderzoek naar ‘managed hosting’ in Nederland. Hij concludeert daarin dat de keten bestaat uit location providers, datacenter operators, managed hosting providers en cloud solution providers. De location providers vormen het fundament van de waardeketen en leveren basisfuncties zoals huisvesting, energievoorziening en koeling. Datacenter operators huren ruimte bij location providers en richten die in met servers en opslagsystemen. Managed hosting providers leveren op hun beurt IT-diensten aan eindgebruikers of aan de cloud solution providers, de partijen die de uiteindelijke oplossingen leveren. Veel leveranciers vervullen niet één afgebakende rol, maar maken gebruik van meerdere modellen. Zo zijn er organisaties die een gebouw met serverpark beschikbaar stellen. Of aanbieders van oplossingen die ze zelf hosten in een eigen datacenter. Het is daarom lastig om een precieze onderverdeling te maken.

Continue reading

Share This:

Cloud wordt niet vertrouwd, maar zou energie besparen

22 december 2010

Het bericht dat Yahoo Delicious wil afstoten (eerst opheffen, later verkopen) is een zeldzaam, maar krachtig voorbeeld van waarom er wantrouwen bestaat voor cloud computing. Immers, heb je net besloten de cloud te omarmen bij een ‘vertrouwde’ partij, laat die weten afstand te doen van de dienst. Een dergelijke situatie is koren op de molen van cloud-sceptici. Er zijn voorbeelden te over van situaties waarin cloud computing gebruikers in de kou laat staan. De laatste tijd zijn er een aantal van dat soort acties geweest. Zo sloot EMC dit jaar opslagdienst Atmos, omdat de dienst conflicten in de saleskanalen zou veroorzaaken. En meer recent trok Amazon de stekker uit Wikileaks, zij het in ‘opdracht’ van de Amerikaanse regering. Het feit zelf is er niet minder om: kan dat ook met je in de cloud gestalde data gebeuren ? Juridisch zeker, als een Europees bedrijf ze in de VS parkeert. Ook de Safe Harbor-regel werkt niet en je bent het eigendom van je data kwijt. Het voornaamste voordeel – en tegelijkertijd het grootste risico – bij cloud computing is dat je je data bij een organisatie onderbrengt buiten je eigen controle. Samen met het verdwijnen of verhandelen van cloud-diensten wordt de nachtmerrie gevoed van tekort schietende cloud-leveranciers. Wat ook niet in het voordeel van cloud-leveranciers spreekt is het gegeven dat de meeste cloud-leveranciers niet bereid zijn een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan zodra die niet in hun voordeel weegt. Alleen dat is al een reden voor mij om geen zaken te doen met een dergelijke partij.

Continue reading

Share This:

Regels voor Cloud Computing

26 november 2010

Eurocommissaris Kroes (Digitale Agenda & ICT) waarschuwt voor de gevaren van ‘cloud computing’. De Europese Commissie wil daarom strenge regels opstellen voor grensoverschrijdende dataverwerking en -opslag door bedrijven. ‘Cloud computing is more than simply a technical challenge. By putting our personal data on remote servers, we risk losing control over that data. Because the right to the protection of personal data is a fundamental right in the EU, this demands several actions’, zo ze1 Kroes in een toespraak aan de Université Paris-Dauphine. De Eurocommissaris noemt grote cloud-providers als Google, Microsoft en Amazon niet bij naam, maar de boodschap is duidelijk: Europa zal zijn digitale privacyregels niet versoepelen onder druk van een Amerikaanse lobby. Wel pleit ze ervoor om de regelgeving tussen de lidstaten beter te harmoniseren. Momenteel is Europa een lappendeken van verschillende datawetten, ondanks dat die allemaal zijn gebaseerd op Europese Richtlijnen. Kroes: ‘In my mind, the free movement of personal data within the EU is another way to help to complete the Digital Single Market in Europe. Therefore, the underlying approach ought to be ‘cloud-friendly”. Maar, zo voegt ze er aan toe, ‘a ‘cloud’ without clear and strong data protection is not the sort of cloud we need’. En dat is niet echt een bericht dat de cloud-leveranciers graag horen.

Continue reading

Share This:

Vrije datazones ?

5 november 2010

De regelgeving rond databescherming en privacy frustreert de opkomst van services in de cloud in Europa. Alle landen hebben andere wetten en regels, waardoor sommige services niet mogelijk zijn. De landen binnen de Europese Unie hebben ieder eigen regels hoe om te gaan met de opslag en verwerking van data. Ook wordt verschillend omgegaan met privacy en consumentenrechten en data-eigendomsrechten. Dat maakt het aanbieden van cloudservices waarbij data wordt verplaatst van het ene land naar het andere land moeilijk. Microsoft ondervindt daar hinder van, zegt John Vassallo, bij Microsoft belast met EU-zaken. Hij vindt dat er een consistente en Europabrede wetgeving moet komen. Nu is het zo dat de Europese Commissie richtinggevende wetgeving voorstelt die door de lidstaten van de EU ieder op een eigen manier wordt geïnterpreteerd en omgezet in nationale wetgeving. De huidige Data Retention Directive is gebaseerd op regelgeving dat uit de jaren zeventig stamt. Wel is er in 1995 een revisie van de richtlijn doorgevoerd, maar ook toen werd er nauwelijks rekening gehouden met opkomende technologieën en zelfs internet.

Continue reading

Share This: