WABO Omgevingsloket is een ramp

24 maart 2011

Het falende systeem Omgevingsloket Online is door de installatie van een ‘verbeterde versie’ afgelopen weekeinde verder ingestort. Eerder al moest het systeem vier keer per dag hard worden gereset. Het nieuwe systeem Omgevingsloket Online, waar burgers en bedrijven hun omgevingsvergunning online kunnen aanvragen, loopt al mank sinds de invoering ervan in oktober vorig jaar. Elke poging om het systeem beter te laten functioneren, heeft tot nu toe geleid tot een verslechtering. Sinds vorige maand is daarom besloten dat het systeem vier keer per dag moet worden herstart. Ook dit weekeinde zou door de IT-dienst InfoMil een ‘verbeterde versie’ worden geïnstalleerd. Die heeft echter vrijwel alles plat gelegd. Op dit moment worden de gegevens per pdf met elkaar uitgewisseld in plaats van via het geautomatiseerde systeem. Ondertussen tracht het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu de situatie ‘van voor de verbeteringen’ te herstellen. Dat zou betekenen dat het systeem opnieuw vier keer per dag moet worden herstart om werkend te blijven.

Het OLO is in oktober van dit jaar live gegaan en heeft eigenlijk vanaf de start al problemen gekend. De problemen zitten volgens Infomil, de leverancier van het loket, aan de achterkant van het systeem. Er worden door onbekende oorzaak te veel verbindingen gemaakt met de database, waardoor de prestaties van het systeem minder worden. Ambtenaren kunnen daardoor niet inloggen of krijgen een server error. In ieder geval is het systeem enorm traag. InfoMil, het onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat verantwoordelijk is voor het Omgevingsloket, meldt dat een nieuwe versie van het loket (versie 2.46) die het afgelopen weekend is geïnstalleerd, ‘helaas niet heeft geleid tot de verwachte verbetering van performance’. Daarom moet de situatie van voor het weekend weer hersteld worden. Dat lukte op maandag nog niet. Papieren aanvraagformulieren (PDF’s) zijn als alternatief aangeboden. Een woordvoerder van I&M kan nog geen zicht op structurele verbeteringen bieden. ‘Op dit moment is het streven vooral de situatie van voor de verbeteringen te herstellen’. Die situatie vergde viermaal daags een herstart van het systeem, om de prestaties enigszins op peil te houden. Tot frustratie van menig gemeente kost het aanvragen van vergunningen op die manier vaak meer tijd dan de oude werkwijze. De nieuwe versie moest naast de prestatieproblemen ook het moeizame inloggen en een aantal kleine foutjes oplossen. Waarom de verbeteringen niet zijn gelukt, weet de woordvoerder niet te melden. InfoMil meldde al wel dat de database en het gebruik van het loket te snel groeien. ‘Alhoewel deze maatregelen een positief effect hebben op de performance, groeien de database en het gebruik van het loket gestaag waardoor de positieve effecten deels teniet worden gedaan. Voor de definitieve oplossing is een ingrijpender aanpassing van het loket nodig. Deze aanpassing, die gepland stond voor 1 juli, wordt nu versneld doorgevoerd zodat de problemen naar verwachting half april definitief zijn opgelost’. Het digitale loket, onderdeel van de per 1 oktober ingevoerde wet Wabo, wordt nu elke dag opnieuw gestart om 06.30 uur, 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur. De gezette tijden laten ambtenaren rekening houden met deze onderbrekingen. Elke herstart vergt ongeveer een kwartier en in die tijd kunnen er geen nieuwe vergunningen in behandeling worden genomen. Wie online is gedurende de herstart, kan naderhand opnieuw beginnen met de invoer. In verschillende gemeenten is men terughoudend geworden met het gebruik van het OLO, vooral omdat het gebruiksonvriendelijk zou zijn. Menigeen valt daarom terug op de aloude papieren aanpak. Dit hele gedoe doet nogal vreemd aan. Bedrijven kunnen een ecommerce-site in de lucht houden die veel complexere processen dan een WABO-proces uitvoeren. Het is dus niet onmogelijk. Als door de groei en het gebruik van de database de ‘positieve aspecten’ de das worden omgedaan, dan vraag ik me wel af welke capaciteit bij de ontwikkeling van het loket als uitgangspunt is genomen. Het lijkt me toch niet zo ingewikkeld om te bepalen dat het gebruik van de database groot is en dat die dus sterk groeit…..

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.