Cloud wordt niet vertrouwd, maar zou energie besparen

22 december 2010

Het bericht dat Yahoo Delicious wil afstoten (eerst opheffen, later verkopen) is een zeldzaam, maar krachtig voorbeeld van waarom er wantrouwen bestaat voor cloud computing. Immers, heb je net besloten de cloud te omarmen bij een ‘vertrouwde’ partij, laat die weten afstand te doen van de dienst. Een dergelijke situatie is koren op de molen van cloud-sceptici. Er zijn voorbeelden te over van situaties waarin cloud computing gebruikers in de kou laat staan. De laatste tijd zijn er een aantal van dat soort acties geweest. Zo sloot EMC dit jaar opslagdienst Atmos, omdat de dienst conflicten in de saleskanalen zou veroorzaaken. En meer recent trok Amazon de stekker uit Wikileaks, zij het in ‘opdracht’ van de Amerikaanse regering. Het feit zelf is er niet minder om: kan dat ook met je in de cloud gestalde data gebeuren ? Juridisch zeker, als een Europees bedrijf ze in de VS parkeert. Ook de Safe Harbor-regel werkt niet en je bent het eigendom van je data kwijt. Het voornaamste voordeel – en tegelijkertijd het grootste risico – bij cloud computing is dat je je data bij een organisatie onderbrengt buiten je eigen controle. Samen met het verdwijnen of verhandelen van cloud-diensten wordt de nachtmerrie gevoed van tekort schietende cloud-leveranciers. Wat ook niet in het voordeel van cloud-leveranciers spreekt is het gegeven dat de meeste cloud-leveranciers niet bereid zijn een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan zodra die niet in hun voordeel weegt. Alleen dat is al een reden voor mij om geen zaken te doen met een dergelijke partij.

Misschien is het tijd voor opkomende leveranciers om de handen ineen te slaan en cloud computing als veilig en betrouwbaar alternatief voor traditionele IT-oplossingen neer te zetten en niet als risicovolle trend. Gevestigde leveranciers zouden meer moeite mogen doen klanten eerder op de hoogte te stellen van diensten die ze afsluiten, dus: beter te communiceren. Ook zouden ze plannen voor migratie naar andere diensten klaar moeten hebben liggen, die aansluiten bij de wensen van de klant. Zolang die dingen niet gebeuren, blijft het voor cloud-leveranciers lastig om ondernemingen van hun goede bedoelingen te overtuigen. Voor een ideaalcontract waarover leveranciers maar eens moesten nadenken, klik hier. Over de juridische risico’s die overwonnen moeten worden, kan ook hier worden gekeken. Niet alles aan cloud computing is echter risicovol. Er is nog een ander voordeel. De cloud blijkt goed te zijn voor het klimaat. Traditionele datacenters zijn volgens schattingen verantwoordelijk voor 2% van de uitstoot van broeikasgassen op de wereld. Als bedrijven overstappen van hun eigen servers naar de cloud dan wordt daarmee energie bespaard. Schattingen laten zien dat met de overstap naar de cloud er een energiereductie van 38% mogelijk is. Dit betekent een afname van 28% in de uitstoot van broeikasgassen. Deze afname komt ook met een financieel voordeel. De energiebesparing levert de globale IT sector ongeveer vijfenhalf miljard euro op. Volgens de analisten die de schattingen hebben opgesteld zijn er maar weinig technologieën die een dergelijke reductie in energieverbruik en broeikasgassen kunnen bewerkstelligen. En dat zonder dramatische veranderingen binnen bestaande bedrijfsprocessen. Maar in hoeverre zijn de data te vertrouwen ? Dat is een vraag die nog niet te beantwoorden is. Echte harde cijfers zijn er nog niet die een daadwerkelijk lager energieverbruik aantonen. Zullen we het er voorlopig op houden dat het een nieuw PR-verhaal van de cloud leveranciers is en even afwachten tot we meer wetenschappelijke data daarover ter beschikking hebben ?

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.