Tag Archives: WABO

WABO Omgevingsloket is een ramp

24 maart 2011

Het falende systeem Omgevingsloket Online is door de installatie van een ‘verbeterde versie’ afgelopen weekeinde verder ingestort. Eerder al moest het systeem vier keer per dag hard worden gereset. Het nieuwe systeem Omgevingsloket Online, waar burgers en bedrijven hun omgevingsvergunning online kunnen aanvragen, loopt al mank sinds de invoering ervan in oktober vorig jaar. Elke poging om het systeem beter te laten functioneren, heeft tot nu toe geleid tot een verslechtering. Sinds vorige maand is daarom besloten dat het systeem vier keer per dag moet worden herstart. Ook dit weekeinde zou door de IT-dienst InfoMil een ‘verbeterde versie’ worden geïnstalleerd. Die heeft echter vrijwel alles plat gelegd. Op dit moment worden de gegevens per pdf met elkaar uitgewisseld in plaats van via het geautomatiseerde systeem. Ondertussen tracht het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu de situatie ‘van voor de verbeteringen’ te herstellen. Dat zou betekenen dat het systeem opnieuw vier keer per dag moet worden herstart om werkend te blijven.

Continue reading

Share This:

WABO vereist archiefkwaliteit

25 mei 2010

Met de invoering van de Wabo realiseren de meeste gemeenten zich niet welke problemen ze moeten oplossen met de dossiervorming. Een burger mag namelijk zelf weten hoe hij zijn omgevingsvergunning aanvraagt, op papier of online, met alle documenten en tekeningen die daarbij horen. Hoe komt dan per aanvraag één betrouwbaar dossier tot stand? Op zich is dat natuurlijk geen nieuwe vraag. Al sinds de digitalisering losbarstte is dat een vraag die oplossing vereist. In veel organisaties is die oplossing ver te zoeken. Op 23 maart gaf de Eerste Kamer zijn goedkeuring aan de Invoeringswet van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het Omgevingsloket Online is niet bedoeld en geschikt voor de archivering van vergunningdossiers. De gemeente blijft echter zelf verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en betrouwbaarheid daarvan. De Wabo wil de burger tegemoet komen: hij mag zelf weten hoe hij zijn omgevingsvergunning aanvraagt, via het Omgevingsloket, via de mail, aan de balie, op papier en/of digitaal. Een betrouwbaar dossier is dan vaak een probleem. Zonder goede vastlegging van het proces verdampt de winst van de Wabo voor burger en overheid waar we bij staan, zoals het voor ieder digitaal proces verdampt wat met een hybride aanvering te maken heeft.

Continue reading

Share This:

Besparing met WABO ?

24 februari 2010

De samenvoeging van vergunningen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet een jaarlijkse besparing opleveren van 105 miljoen euro voor het bedrijfsleven en 26,5 miljoen voor burgers. De vaste commissies voor Economische Zaken en Financiën van de Tweede Kamer hebben op 20 januari overleg gevoerd met de staatssecretarissen Heemskerk van Economische Zaken en De Jager van Financiën over de voortgang van de administratieve lastenreductie voor bedrijven. Volgens Staatssecretaris Heemskerk levert de samenvoeging van vergunningen in de Wabo een jaarlijkse besparing op van 105 miljoen Euro voor bedrijven, en 26,5 miljoen voor burgers. Het combineren van vergunningen en de verruiming van het vergunningvrij bouwen scheelt naar verwachting 57% vergunningen per jaar, dat zijn 64.000 vergunningen. Uitgedrukt in geld is dat 105,5 miljoen voor bedrijven en 26,5 miljoen voor burgers. De Wabo is voor de rijksoverheid een belangrijk project, dat een grote bijdrage levert aan de beoogde doelstelling van administratieve lastenverlichting. Of dat die doelstelling ook gaat bereiken is vooralsnog onduidelijk.

Continue reading

Share This: