Brein over scheef ?

22 februari 2011

Volgens stichting Brein zijn de in beslag genomen servers van AlTransa ‘verzegeld’ en niet onderzocht. Maar uit documenten blijkt dat Brein wel heeft gespit en mogelijk zelfs accounts gekaapt. Brein stelt het volste recht te hebben servers met illegale content te vorderen en bezweert niet in de data van de meegenomen servers van Alejandra Transporte SA (AlTransa) te hebben gespit. Al het bewijs zou eerder zijn vergaard en de machines zijn verzegeld opgeslagen, meldt Tim Kuik, directeur van Brein desgevraagd. ‘Ze stonden wel bij ons, maar we hebben er verder niet aangezeten’. Dat wordt een belangrijke vraag, nu door de deurwaarder de servers bij Brein zijn weggehaald met toestemming van de rechter. Uit correspondentie blijkt dat de stichting wel degelijk kennis heeft van data die wel en niet op de servers staat. ‘Brein heeft zich toegang verschaft tot de servers’, schrijft de stichting zelf. Dit valt nog uit leggen als toegang tot het datacenter om ze mee te nemen. Maar Brein schrijft ook: ‘Van het Gmail-adres dat uw klant gebruikt werden geen bestanden teruggevonden op de in beslag genomen servers’. Dit impliceert dat Brein de inhoud van de servers heeft onderzocht. Bovendien klaagt de eigenaar dat er wachtwoorden van verschillende accounts zijn veranderd. ‘Het vermoeden is dat Brein ook daar achter zit’, stelt advocaat Milica Antic die de zaak van Alejandra Transporte verdedigt. Ze bedoelt daarmee dat Brein deze accounts heeft gekaapt. Daarmee zijn volgens haar de rechten en de privacy van de eigenaar op grove wijze geschonden. Brein heeft immers geen bijzondere opsporingsbevoegdheid en maakt zich schuldig aan eigenrichting als ze kostbare eigendommen zonder toestemming van de rechter weghaalt.

Het verzoek tot weghalen van de bewuste servers bij Brein is gisteren door de Haarlemse rechter goedgekeurd. Ze staan nu bij een gerechtelijk bewaarder, in afwachting van een kort geding of regeling tussen de partijen. Brein ontkent dat er nog andere zaken op de servers staan die niks met de vermeende kwaadwillige site te maken hebben. Hoe Brein dat kan zeggen zonder dataonderzoek blijft onduidelijk. Kuik wil hierover kwijt: ‘Dat verhaal dat er nog meer op die servers staat, dat kennen we wel uit het verleden. Maar dat is nog nooit waar gebleken’. Dat de vordering van Brein onrechtmatig of zelfs strafbaar zou zijn lijkt niet het geval. Voor een inbeslagneming is tussenkomst van de rechter vereist, maar het staat private partijen in principe vrij om allerhande zaken te vorderen, bevestigt IT-jurist Arnoud Engelfriet. Brein benadrukt dat het in dit geval niet om een gesanctioneerde inbeslagname gaat. ‘We hebben een vordering gedaan op basis van de Auteurswet. Daar heeft Worldstream aan voldaan. Hadden ze dat niet gedaan, dán hadden we beslag laten leggen’, verklaart Kuik. Worldstream, de plek waar AlTrans haar servers in hosting had gegeven, heeft de bewuste servers vrijwillig uitgeleverd aan Brein. Maar waarom geen notice & takedown aan de eigenaar of beheerder sturen zoals gebruikelijk is in dit soort gevallen? Kuik: ‘Dit is een topsite, die ga je geen notice & takedown sturen, dat is onzin. Want dan wordt de boel snel gekopieerd, of de site verhuist ergens anders heen. Die mensen weten precies waar ze mee bezig zijn’. Wat vooral verbazing wekt is de keuze van datacenter Worldstream om direct aan de vordering te voldoen. Het bedrijf heeft immers een contract met zijn klanten en beheert andermans eigendommen. Worldstream profileert zich zelfs met de tekst dat ze hun ‘datacenter zo hebben beveiligd dat alleen Worldstream staf er bij kan’. ‘Ik heb de indruk dat Worldstream wat makkelijk heeft gezegd: neem maar mee’, zegt Engelfriet voorzichtig. ‘Al kan ik me wel voorstellen dat partijen snel overdonderd en geïntimideerd zijn door de manier waarop Brein werkt’. Engelfriet wijst op artikel 28 van de Auteurswet, waar duidelijk staat dat de rechter voor afgifte (inbeslagname) de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen met de belangen van derden moet afwegen. ‘Het lijkt me dat de rechter niet snel zou beslissen om dit te laten afgeven, onder meer gezien de waarde van de machines’. Bovendien loopt Worldstream nu het risico op claims van wanprestatie. Arnout Veenman, voorzitter van hostersvereniging ISPConnect, vindt het een ‘bizarre gang van zaken’. Ook hij heeft begrip voor hosters die zich geïntimideerd voelen door Brein, maar noemt het meewerken van Worldstream aan de vordering ‘extreem onverstandig’. ‘Ik zou adviseren in zo’n geval: in principe niet meewerken, tenzij je advocaat je dat op het hart drukt. Je moet extreem zorgvuldig zijn. Het zijn spullen van een ander die jij onder beheer hebt’. Worldstream wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Mogelijk komt het bedrijf later nog met een statement.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.