Tag Archives: Hosting

Hosting oplichterij ?

21 maart 2011

Klanten van hostingbedrijven dreigen te worden opgelicht. Het bedrijf Domain Renewal Group biedt aan de registratie van domeinen te verlengen tegen een vergoeding. Dat is echter helemaal niet nodig. De Britse malafide onderneming Domain Renewal Group (DRG) stuurt alarmerende brieven en emails uit naar Nederlandse en Belgische houders van domeinnamen met de boodschap dat hun rechten vervallen. DRG kan zorgen voor verlenging van die rechten, maar natuurlijk wel tegen een bepaalde vergoeding. Onder meer het Nederlandse Hostnet en het Belgische Belgacom melden dat hun klanten geconfronteerd worden met deze misleidende praktijken. Belgacom zegt aangifte te hebben gedaan bij de Federale Computer Crime Unit van de Federale Overheidsdienst Economie. Ook zijn de klanten via een emailbericht gewaarschuwd niet op het aanbod van DRG in te gaan. Belgacom zegt verlenging van de domeinnamen van zijn klanten jaarlijks automatisch en gratis te doen.

Continue reading

Share This:

Forse stijging cloud computing ?

8 februari 2011

IT-bedrijven verwachten dat in 2015 ruim 40% van alle IT-diensten en -infrastructuur op basis van cloud computing geleverd wordt. In 2011 zal dat ongeveer 15% zijn. De schattingen tonen dat IT-bedrijven een belangrijke rol zien voor de ‘cloud’ bij toekomstige levering van IT-diensten en -infrastructuur. Dit blijkt uit de nieuwe IT~Kwartaalmonitor van ICT-Office. Cloud computing geeft veel bedrijven kansen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Circa 10% van de IT-bedrijven levert nu al volledig via de cloud. Daarnaast heeft circa 50% van deze IT-bedrijven gedeeltelijk diensten via cloud. Nog eens 20% wil hiermee een begin maken in 2011. IT-bedrijven verwachten dat zakelijke klanten vooral voor IT-diensten als applicatiehosting en CRM als eerste gebruik maken van clouddiensten, gevolgd door financiële administratie. Voordelen voor afnemers van IT-diensten via cloud computing zijn lage investeringen en beheerskosten, flexibiliteit, betrouwbaarheid en eenvoud. Doordat IT-infrastructuur en software nu via het internet op servers van de cloudaanbieder worden gebruikt, zijn er geen investeringen nodig in de eigen organisatie en zijn ook de operationele kosten aanzienlijk lager.
Continue reading

Share This:

Officier van Justitie op stoel van rechter

30 juli 2010

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil dat het Openbaar Ministerie strafbare content zonder tussenkomst van de rechter van internet laat verwijderen, onder andere door desnoods dwangsommen aan hostingpartijen op te leggen. Dat staat in een wetsvoorstel dat deze week is gepubliceerd. Officieren van justitie kunnen dit nu niet. Wel bestaat er sinds oktober 2008 een NTD-code (Gedragscode Notice-and-Takedown). In die code is vastgelegd welke verantwoordelijkheden bij welke partijen liggen bij online, strafbare content. Wie misbruik constateert of vermoedt, moet volgens de code eerst direct met de aanbieder in contact treden. Pas als deze niet traceerbaar is of geen antwoord geeft, krijgt de provider een 'takedown notice', een verzoek om de content te verwijderen. De hoster moet dit verzoek beoordelen. Wanneer deze de publicatie onrechtmatig of strafbaar acht, zal de hoster de content verwijderen. Mocht er sprake zijn van dwang, dan moet de rechter-commissaris zo’n 'takedown'-bevel eerst goedkeuren. Maar in het voorstel kan het OM die dwang zelf toepassen. En dat voornemen stuit op felle kritiek vanuit de hosting branche. Arnout Veenman, voorzitter van branchevereniging ISP Connect, vindt het 'alarmerend'. 'Dit is ernstig. Hiermee gaat de officier van Justitie op de stoel van de rechter zitten. En dit gaat ook als een molensteen om de nek van de hosting providers hangen'. Volgens Veenman is het wetsvoorstel bedoeld voor een 'paar rotte appels’. Dubieuze hosters, die bij 'notice en takedown'-verzoeken niet thuis geven. Veenman vindt het wel een goede zaak om malafide hosters aan te pakken.

Continue reading

Share This:

Aanval op entertainmentindustrie ?

27 april 2010

XS4ALL heeft er genoeg van om door de entertainmentindustrie gebruikt te worden als een spil om illegaal downloaden tegen te gaan. Het is, zo stelt de provider, 'niet de taak van de ISP's om de problemen van de auteursrechtenindustrie op te lossen'. Het is niet meer dan redelijk dat zij dat zelf doen. XS4ALL doet een voorstel om de problemen rond illegaal downloaden op te lossen. Dit juist op het moment dat er opnieuw gediscussieerd wordt over een internetheffing, die downloaden 'legaal' zou maken en daarbij tegelijkertijd business modellen (zoals iTunes) om zeep helpt. Geen goede oplossing dus. Via een burgerinitiatief wil de provider 40.000 handtekeningen ophalen, waardoor de Tweede Kamer gedwongen wordt het als een wetsvoorstel te behandelen. XS4ALL wil dat het online publiceren van films en muziek wordt verplicht. Zo kunnen consumenten alle werken bekijken, waar en wanneer zij dat willen. Dat is nu ook al het geval, maar dan illegaal, zo stelt de provider. Als bijvoorbeeld een film in Amerika beschikbaar is, duurt het een tijd voordat hij ook in Nederland is te bekijken. Daarvoor is het mogelijk om de film illegaal te downloaden en dat doen internetgebruikers ook, vooral omdat er geen alternatieven zijn. Met 40.000 handtekeningen is de verplichte behandeling in het parlement te bereiken.

Continue reading

Share This: