De risco’s van ‘cloud computing’

9 februari 2011

De IT van honderden huisartspraktijken en zorgcentra is in gevaar doordat automatiseerder InfoTechnology op de fles is. Het concern host data én software van talloze bedrijven in de zorgketen. Dat zorgt voor onrust in de zorgwereld. Het bedrijf levert ‘managed services’ aan honderden artsenpraktijken en zorginstellingen, die daardoor volledig afhankelijk zijn. Velen hebben alleen nog een ‘thin client’, alle data en alle softwaresystemen zijn ‘uitbesteed’ bij InfoTechnology. Cloud computing optima forma. Door het bankroet, dat eerder deze week werd uitgesproken, bestaat de kans dat 1,5 a 2 miljoen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) op zwart gaan, bevestigt curator Mark Aukema. ‘Maar dat gaat niet gebeuren, want alle betrokken partijen, ook de crediteuren, zijn overtuigd van het maatschappelijk belang van continuïteit van de dienstverlening’, sust hij. Aukema heeft voor de korte termijn gezorgd dat het licht aanblijft in het datacenter van InfoTechnology. ‘Voor de middellange termijn moeten we nog een oplossing zoeken’. Maar volgens de curator is er zeer veel interesse om de boedel over te nemen.

Artsen werken met een zogenaamd Huisartsen Informatie Systeem, kortweg HIS genoemd. Daarvan bestaan verschillende varianten. Eind vorige week werd al bekend dat het bedrijf met betalingsproblemen kampte. Dinsdag heeft de rechtbank in Alkmaar het faillissement uitgesproken van de vier vennootschappen van de groep. In aanloop daarnaar ontstond onrust onder artsen die bang waren dat ze niet meer bij hun data konden. In allerijl hebben drie gebruikersverenigingen Omnihis, Mira en Microhis, waarvan een aantal klanten bij InfoTechnology zit, hun data veiliggesteld. Maar behalve dataverlies bestaat er ook het risico dat artsen worden afgesneden het gehoste VeCoZo-systeem als de stekker er uit gaat bij InfoTechnology. Via VeCoZo communiceren artsen en zorgcentra met verzekeraars over registraties en declaraties. InfoTechnology is in de problemen gekomen doordat het de financiering niet kon uitbouwen, terwijl er hoge kosten waren en veel in nieuwe producten werd geïnvesteerd. Doordat de crediteuren de geldkraan dichtdraaiden kreeg het concern liquiditeitsproblemen en kon het niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, legt Aukema uit. In verband met het maatschappelijke belang, het beheren van elektronische patiëntendossiers, wordt de dienstverlening ondanks het faillissement voortgezet. Partijen als Nictiz en Nivel maken zich geen grote zorgen over de toekomstige continuïteit. Het Nationaal ICT-instituut in de zorg (Nictiz) heeft contact gehad met InfoTechnology en de gebruikersvereniging van de huisartsen. Een woordvoerster stelt dat de automatiseerder heeft aangegeven bij een faillissement er alles aan te doen om te zorgen dat de continuïteit in de dienstverlening is geborgd, en de zorgverleners niet zullen worden geconfronteerd met ‘zwarte schermen’. Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) maakt zich ook geen grote zorgen over de teloorgang van Infotechnology. Het onderzoeksinstituut sloot in april 2010 een samenwerkingsverband met de Hillegomse onderneming in het kader van het Surveillance Netwerk Nederland (Sunn). Dit netwerk heeft tot doel om continu onderzoeksgegevens te leveren over de zorg die Nederlandse huisartsen aan patiënten verlenen. De rol van Infotechnology als gegevensbeheerder kan eenvoudig door een andere marktpartij worden overgenomen, meldt een zegsman van Nivel.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.