Forse stijging cloud computing ?

8 februari 2011

IT-bedrijven verwachten dat in 2015 ruim 40% van alle IT-diensten en -infrastructuur op basis van cloud computing geleverd wordt. In 2011 zal dat ongeveer 15% zijn. De schattingen tonen dat IT-bedrijven een belangrijke rol zien voor de ‘cloud’ bij toekomstige levering van IT-diensten en -infrastructuur. Dit blijkt uit de nieuwe IT~Kwartaalmonitor van ICT-Office. Cloud computing geeft veel bedrijven kansen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Circa 10% van de IT-bedrijven levert nu al volledig via de cloud. Daarnaast heeft circa 50% van deze IT-bedrijven gedeeltelijk diensten via cloud. Nog eens 20% wil hiermee een begin maken in 2011. IT-bedrijven verwachten dat zakelijke klanten vooral voor IT-diensten als applicatiehosting en CRM als eerste gebruik maken van clouddiensten, gevolgd door financiële administratie. Voordelen voor afnemers van IT-diensten via cloud computing zijn lage investeringen en beheerskosten, flexibiliteit, betrouwbaarheid en eenvoud. Doordat IT-infrastructuur en software nu via het internet op servers van de cloudaanbieder worden gebruikt, zijn er geen investeringen nodig in de eigen organisatie en zijn ook de operationele kosten aanzienlijk lager.

Toch ervaren klanten privacy- en beveiligingsrisico’s als mogelijke belemmering bij clouddiensten. IT-bedrijven die clouddiensten leveren nemen daarvoor diverse maatregelen. Veel nadruk wordt daarbij gelegd op sterke autorisatie van de klant, maar ook worden cryptografische verbindingen als voorbeeld genoemd. Vertrouwen geldt als belangrijke basis, waarbij aanbieders zelf hoge eisen stellen aan eigen beveiliging, de inrichting en beveiliging van hun datacenters en daarover afspraken maken met andere partners. Zichtbaar investeren in beveiliging is daarbij voor veel klanten van belang. Om kennis uit te wisselen over cloud computing en Software as a Service (SaaS), de belangrijkste randvoorwaarden ervan zeker te stellen en vooral ook bij te dragen aan de bredere toepassing van cloud computing en SaaS door IT-gebruikers en IT-leveranciers, heeft ICT~Office het Saas~Cloud Netwerk geïnitieerd. De link met de wetenschap speelt hierbij een grote rol. Elk kwartaal meet de IT~Kwartaalmonitor de economische ontwikkeling in de IT-branche. Na een lichte stijging van de omzet in het derde kwartaal van 2010, is ook de omzet van de IT-branche in het vierde kwartaal licht gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. Dit geldt voor alle sectoren binnen de branche. Of de stijging ook doorzet in het eerste kwartaal van 2011, is nog onzeker. De werkgelegenheid in de IT-sector laat in het vierde kwartaal van 2010 een kleine stijging zien ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is echter nog marginaal, zeker in de hardwaresector. Voor het eerste kwartaal van 2011 verwachten IT-bedrijven een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid. Voor het eerste kwartaal in 2011 wordt ook een lichte stijging verwacht van de vraag naar IT-producten en -diensten. De vraag naar software zal hierbij naar verwachting het sterkst stijgen. Verder blijft de IT-branche een stuk positiever over het economisch klimaat dan de Nederlandse economie als geheel en de zakelijke dienstverlening als sector.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.