Tag Archives: Milieu

Herdruk

In februari 2017 (we werden wat laat op de hoogte gesteld) verscheen ‘Digital Archiving, Green IT and the Environment: Deleting Data to Manage Critical Effects of the Data Deluge’ als laatste (10de) hoofdstuk in Shaun Pather (ed.), Leading Issues in ICT Evaluation Research, Vol. II, Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd, 2017), pp. 200-220.

Dit boek is een compilatie van tien zorgvuldig geselecteerde artikelen (2010-1015), verschenen in The Electronic Journal for Information Systems Research (EJISE), die beschouwd worden als een reflectie van de ‘leading issues’ in de evaluatie van informatiesystemen in de genoemde periode. Als zodanig worden ze beschouwd als ‘invaluable to both the research and practitioner communities’. Het bovengenoemde artikel verscheen in EJISE, vol 18 (2015), nr. 2, pp. 187-198. Een PDF daarvan is hier te downloaden. De tekst van het hoofdstuk is ongewijzigd gebleven, maar wel voorzien van een inleiding door de redacteur. In deze inleiding werd aangegeven waarom dit artikel in de bundel is opgenomen. Ik laat deze redactionele inleiding hieronder volgen.

‘The phenomenal reach of networks in our modern inter-networked society of the 21st century suggests that we are witness to an exponential growth of data storage across both cloud and localised systems. Moore’s law (Moore, 1965) implies a massive increase in requirements for data storage (see e.g. Chip, 2005a). However, given that storage is largely dependent on energy, the inter-networked era is placing an undue premium on the judicious application of limited energy sources. Thus whilst this paper by van Bussel, Smit and van de Pas is not based on a typical IS evaluation problem, it does provide a basis for a new dimension of evaluation. Given that the cost of data storage will decrease as the demand increases, the evaluation of energy costs of IS projects will undoubtedly be necessary. This paper, then, provides a basis on which a new perspective of IS project (ex-ante) should evolve, involving an evaluation of the ‘greenness’ of the IS infrastructure. The outcomes of such evaluation should assist in ensuring that hardware architecture of IS will draw only minimally on the already constrained resources of the natural environment’.

Shaun Pather, Leading Issues, p. 200.

Het boek zelf is verkrijgbaar bij de Academic Bookshop, voor £19.00.

Share This:

‘Der Kinder der Toxic City’

Een ZDF documentaire over het technologische afval, afgevoerd naar Ghana, en daar gesloopt voor de winning van koper en aluminium tegen werkelijk schrikbarende omstandigheden. Toxic City wordt Agbogbloshie, een voorstad van de hoofdstad Accra, ook wel genoemd. ‘Es ist ein schmutziges Geschäft – in jeder Hinsicht. Europäische Reeder verschiffen Abfälle nach Afrika, wo die Fracht illegal entsorgt wird. Giftige Schwermetalle verseuchen die Menschen, die Böden, die Flüsse und die Fische – und die Händler verdienen dabei ein Vermögen’. Recycling van electronica, hoezeer ook nagestreefd, is nog ver weg. Het vervuilt niet alleen de omgeving, het is ook een enorm gezondheidsrisico. Een documentaire die ogen opent voor de zwarte, smerige en liefst verzwegen kant van informatietechnologische voorspoed…. 
 

Share This:

E-waste: het wordt tijd voor groene IT

Giovana Vitola werkt als journalist voor het Australische SBS en vertelt op de blog van het programma Dateline over haar persoonlijke ervaringen met het filmen van de giftige e-waste vulnisbelt in Ghana. We laten die blog hier ongewijzigd volgen, aangevuld met de film die ze daarbij maakte. Om aan te geven dat het geen geisoleerd verschijnsel is, laten we de SBS-film volgen door een film van het Engelse Journeyman Pictures over een Chinese ‘dump’. 

‘That day, the first thing I saw was the smoke. A massive, powerful black smoke crossing through the largest food market in Accra, smothering and poisoning everything around it, including the vegetables and fruit that would later be consumed by those people. I also saw kids as young as five ‘playing’ amidst all that smoke from the burning waste. They were scavenging for copper and wires in the largest e-waste graveyard in Africa, while inhaling the toxic fumes and chemicals.  While interviewing a shoe seller, the black chemical smoke came straight into my face. I had to flee as quickly as possible but also had to show – or at least try – what was happening to me at that particular moment. So without thinking much, I turned the camera to my face and said what I was feeling and what had just happened. I felt a bit sick and couldn’t breath very well, and when I got home I was told to throw away all of my clothes and wash myself really well… even though we’d just spent a few hours there’.

Share This:

Cloud wordt niet vertrouwd, maar zou energie besparen

22 december 2010

Het bericht dat Yahoo Delicious wil afstoten (eerst opheffen, later verkopen) is een zeldzaam, maar krachtig voorbeeld van waarom er wantrouwen bestaat voor cloud computing. Immers, heb je net besloten de cloud te omarmen bij een ‘vertrouwde’ partij, laat die weten afstand te doen van de dienst. Een dergelijke situatie is koren op de molen van cloud-sceptici. Er zijn voorbeelden te over van situaties waarin cloud computing gebruikers in de kou laat staan. De laatste tijd zijn er een aantal van dat soort acties geweest. Zo sloot EMC dit jaar opslagdienst Atmos, omdat de dienst conflicten in de saleskanalen zou veroorzaaken. En meer recent trok Amazon de stekker uit Wikileaks, zij het in ‘opdracht’ van de Amerikaanse regering. Het feit zelf is er niet minder om: kan dat ook met je in de cloud gestalde data gebeuren ? Juridisch zeker, als een Europees bedrijf ze in de VS parkeert. Ook de Safe Harbor-regel werkt niet en je bent het eigendom van je data kwijt. Het voornaamste voordeel – en tegelijkertijd het grootste risico – bij cloud computing is dat je je data bij een organisatie onderbrengt buiten je eigen controle. Samen met het verdwijnen of verhandelen van cloud-diensten wordt de nachtmerrie gevoed van tekort schietende cloud-leveranciers. Wat ook niet in het voordeel van cloud-leveranciers spreekt is het gegeven dat de meeste cloud-leveranciers niet bereid zijn een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan zodra die niet in hun voordeel weegt. Alleen dat is al een reden voor mij om geen zaken te doen met een dergelijke partij.

Continue reading

Share This:

‘Groene IT ? Daar doen we niet aan !’

22 juni 2010

Nederlandse ondernemingen doen niet aan milieuvriendelijk IT-gebruik. Toch vinden ze dat automatisering een cruciale rol speelt bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat blijkt uit de ICT Barometer van adviesbureau Ernst & Young en de Nationale ICT-Enquête 2010 van Afas ERP Software en Wolters Kluwer. Van de zeshonderd Nederlandse managers en directeuren die Ernst & Young ondervroeg, gaf 70 procent aan niet te doen aan groen gebruik van IT. Dat betekent dat ze niet milieubewust omgaan met IT-applicaties of dat apparaten 's nachts niet worden uitgezet of printers niet efficiënt worden gebruikt. Een op de drie ondervraagde bedrijven zegt wel milieubewust om te gaan met de IT-applicaties binnen het bedrijf. Kleine bedrijven doen dat beter dan grote. Bij de overheid en non-profitorganisaties is slechts een klein percentage (2 procent) op de hoogte van groene IT en doet daar ook iets mee. Uit de Nationale ICT-Enquête blijkt 96 procent van de 3023 ondervraagden vind dat IT een cruciale rol speelt bij het realiseren van MVO-doelstellingen en de invoering van het nieuwe werken. IT kan helpen bij het op afstand werken en zo de reistijd te verminderen, zeggen de respondenten. Andere voorbeeld van concreet MVO-beleid zijn digitaliseren en het terugdrinken van papiergebruik.

Continue reading

Share This:

Energie wordt meestal niet in IT-kosten verrekend

12 april 2010

Volgens recent onderzoek van Avanade is er veel onduidelijkheid over het energiebeleid van IT-afdelingen. Organisaties zien energie als een belangrijke kostenpost. Echter, als het er op aan komt zegt ruim de helft van de respondenten dat ze energiekosten niet meenemen wanneer ze de IT-budgetten vaststellen. 'In de huidige technologiemarkt hebben veel organisaties beperkte budgetten en IT-middelen tot hun beschikking', zegt Aram Smith, CTO bij Avanade Nederland. 'Toch moeten ze hun winstgevendheid behouden en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Een onderzoeksbureau op het gebied van IT-analyse voorspelt dat veel bedrijven in de komende jaren net zoveel geld besteden aan energie als aan een hardware-infrastructuur. Organisaties moeten gaan kijken naar groene mogelijkheden zoals servervirtualisatie en cloud computing, zodat ze hun IT-budgetten kunnen aanpassen om de stijgende kosten in te perken'.

Continue reading

Share This:

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

Een groei met 1000 % van de digitale wereld in vijf jaar tijd (een voorspelling van IDC) zal enorme consequenties hebben voor het milieu, zowel voor wat betreft de energie die wordt verbruikt als het afval dat wordt gecreëerd. Het electronisch afval neemt nu al toe met meer dan een miljard items per jaar, vooral mobiele telefoons, persoonlijke technologie en PC’s. De overgang naar digitale TV zal een enorme hoeveelheid analoge TV-sets, stettop boxen en DVD’s daaraan toevoegen, die rond 2011 verdubbeld zal zijn. De Verenigde Naties schatten dat 20 tot 50 miljoen ton apparaten elk jaar worden gedumpt; het is het snelst groeiende soort afval. Slechts 12 % van dit soort afval wordt gerecycled, waardoor enorme hoeveelheden chemicaliën in het milieu terecht komen. We hebben

Continue reading

Share This:

Milieubewegingen gearchiveerd

6 april 2006

Naar aanleiding van de overdracht van het archief van Stichting Natuur en Milieu aan het IISG en daarbij de overdracht van drie van de vier oprichtende organisaties is het mogelijk geworden iets te zeggen over de ontwikkeling van de archiefsystemen van deze organisaties. Zolang er nog geen verdergaand historisch onderzoek naar deze organisaties is gedaan is het moeilijk een reconstructie te maken van de archiveringssystemen in de loop van hun bestaan. De archiefsystemen van de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem en Luchtverontreiniging en de Contact-Commissie Natuur- en Landschapsbescherming laten duidelijk zien dat het hier gaat om kleine, particuliere organisaties. De bestuursstukken en de correspondentie waren ondergebracht in series, voor de activiteiten werden dossiers aangelegd. Opvallend was wel dat de Contact-Commissie al in een vroeg stadium een classificatie ontwierp voor de ordening van haar archief. Dit registratuurplan heeft vanaf het eind van de jaren dertig tot in de jaren zeventig gefunctioneerd. Stichting Centrum Milieuzorg heeft maar zo kort bestaan dat het alfabetisch ordenen van de correspondentie voor het grootste deel van het archief volstond. Dat gold niet voor Stichting Natuur en Milieu, opgericht in 1972 door de drie bovengenoemde organisaties en Vereniging Natuurmonumenten. Aanvankelijk werd nog de classificatie van de Contact-Commissie gebruikt, maar de toename van de activiteiten was zo groot dat die niet meer voldeed. Hoe langer hoe meer werd het archiefbeheer aan het toeval overgelaten. Nog steeds werden series van bestuurs- en andere vergaderstukken gevormd, alsmede van de uitgaande correspondentie. Het vormen van dossiers ten aanzien van activiteiten werd overgelaten aan de medewerkers zelf, waardoor grote verschillen ontstonden in de mate van toegankelijkheid van de dossiers. Alleen door de grote continuïteit in de personele bezetting van de werkorganisatie was het mogelijk een vorm van continuïteit in het archiefbeheer te behouden. Voor het ontwikkelen van daadwerkelijk archiefbeheer was de stimulans van de overdracht en het contact met een erfgoedinstelling als het IISG noodzakelijk.

Bernard Mantel

Continue reading

Share This: